ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (37) – İKİ ANA DUYARLILIK ANALİZİ PROBLEMİNİN AÇIKLAMASI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (37) – İKİ ANA DUYARLILIK ANALİZİ PROBLEMİNİN AÇIKLAMASI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

21 Ekim 2020 EN KRİTİK KRİTERİN BELİRLENMESİ kriterin ağırlığındaki herhangi bir değişiklik kriterlerin ağırlıkları Ödevcim Online WSM veya AHP yöntemi 0
Çok Amaçlı Karar Verme (57) – Ampirik Sonuç – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Bu nedenle toplam dört alternatif tanım düşünülebilir. Bunlar Mutlak Herhangi (AA), Mutlak Üst (AT), Herhangi Bir Yüzde (PA) ve Yüzde Üst (PT) olarak kodlanır. Ancak bu yaklaşım yanıltıcı olabilir. Sonuçta, 0.03 gibi bir değişiklik, birine orijinal değer verilmedikçe pek bir şey ifade etmez. Orijinal değer 0,08 veya 0,80’e eşitse 0,03’lük bir değişiklik çok farklıdır. Yani göreceli değişiklikleri kullanmak daha anlamlıdır. Bu nedenle, bu bölümde, göreceli (yüzde) değişikliklere vurgu yapılacaktır ve bu nedenle tüm gelişmeler göreceli değişikliklere dayanmaktadır.

Bununla birlikte, önerilen metodoloji ve daha sonra sunulan açıklayıcı sayısal örnekler, mutlak terimlerdeki değişikliklerin nasıl türetilebileceğini göstermektedir. Göreli terimlerdeki değişiklikleri türetmek için önce mutlak terimlerdeki değişikliklerin hesaplanması gerektiği fark edilebilir.

Yukarıdaki kritik değişim kavramı, hem en kritik kriteri (problem 1 olarak adlandıracağız) hem de en kritik aij performans ölçüsünü (problem 2 olarak adlandıracağımız) belirlemek için kullanılır. En kritik kriteri (veya aij performans ölçüsünü) belirlemenin bir uzantısı olarak, kritik değişiklik kavramı, her bir ölçütün ağırlık W i ve performans ölçüsü a i j’nin ne kadar kritik olduğunu belirlemek için kullanılır. Bu iki sorun sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak incelenmektedir.

EN KRİTİK KRİTERİN BELİRLENMESİ

Tanımlamalar ve Terminoloji

İlk olarak, karar kriterlerinin mevcut ağırlıklarındaki değişiklikleri tanımlama durumunu ele alıyoruz (lütfen aşağıdaki işlemlerde bazı indekslerin, okuma netliğini artırmak için virgül “,” içerdiğine dikkat edin).

Tanım 8.1:
Ok, jJ (1 ~ i <j ~ m ve 1 ~ k ~ n için), Ck kriterinin mevcut ağırlığındaki minimum değişikliği, Aj ve Aj alternatiflerinin sıralaması tersine dönecek şekilde gösterelim.

Yani, Ofk, jJ parametresi göreceli terimlerdeki değişiklikleri ifade eder. Daha sonra gösterilecek (Teorem 8-1’de), belirli bir alternatif çiftinin ve bir karar kriterinin kritik değişikliğin değerinin gerçekleştirilemez olması mümkündür.

En kritik kriter, daha sonra iki olası yolla tanımlanır (lütfen hatırlayın ki ilişkilerden (8-1) alternatif A I her zaman en iyi alternatif olarak varsayılır). Bu iki tanımdan birincisi (Le., Tanım 8-2), kişi yalnızca en iyi alternatifteki değişikliklerle ilgilendiğinde, ikinci tanım (Le., Tanım 8-3) ise herhangi bir alternatifin sıralaması. IsI’nin mutlak değer fonksiyonunu temsil ettiğini hatırlayın (örneğin, I-51 = +5).

Tanım 8-2:
Yüzde Üst (veya PT) kritik kriteri, en küçük Iffk’lJI (for1 ~ j ~ mand1 ~ k ~ n) değerine karşılık gelen kriterdir.

Tanım 8-3:
Yüzde-Herhangi (veya PAl kritik kriteri, en küçükIffk, j, jl (için1 ~ i <j ~ m ve 1 ~ k ~ n) değerine karşılık gelen kriterdir.

Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, bu bölümde göreceli değişikliklere karşılık gelen tanımları benimsiyoruz. Bu nedenle, aşağıdaki iki tanım belirli bir karar kriterinin ne kadar kritik olduğunu ifade eder.

Tanım 8-4:
Kriter Cle’nin kritiklik derecesi “D-I “olarak gösterilen, alternatiflerin mevcut sıralaması değişecek şekilde w’nin mevcut değerinin değişmesi gereken en küçük yüzde miktarıdır. 

Tanım 8-5:
Sens (Ck) olarak belirtilen Cle • kriterinin duyarlılık katsayısı, kritiklik derecesinin tersidir. Yani aşağıdaki ilişki doğrudur:

Kritiklik derecesi mümkün değilse (yani, herhangi bir ağırlık değişikliğiyle herhangi bir alternatif sırayı değiştirmek imkansızsa), duyarlılık katsayısı sıfıra eşit olacak şekilde ayarlanır.

Önceki iki Tanım 8-4 ve 8-5, herhangi bir alternatifin sıralamasındaki değişikliklere dayanmaktadır. Ancak, yalnızca en iyi (en üst) alternatifin sıralamasındaki değişikliklerle ilgilenilebilir. Örneğin, bir ev satın almayı içeren bir problemde, odak noktası en iyi evdir ve tüm alternatif evlerin sıralaması ikincil ilgi alanı olabilir.

Yukarıdakine benzer durumlarda, değişikliklerin yalnızca en iyi alternatifin sıralamasında tanımlandığı kritiklik derecesi ve duyarlılık katsayısı kavramlarının modifikasyonlarını kullanmak isteyebilir. Yukarıdaki tanımlardan, D Ik her zaman birden küçük veya eşit olduğu için, sens (Ck) değerinin her zaman birden büyük veya ona eşit olduğu (eşit olarak ayarlandığı durumlar hariç) gözlemlenebilir. 

En Kritik Kriterlerin Belirlenmesinde Bazı Teorik Sonuçlar

Durum (z): WSM veya AHP Yöntemini Kullanma

Bu durumda, bir karar vericinin WSM veya AHP yöntemini kullandığı ve yalnızca kriter C] ‘nin mevcut ağırlığını w] değiştirerek iki alternatif A] ve A2’nin mevcut sıralamasını değiştirmek istediği varsayılır. Şu anda, aşağıdaki ilişki doğrudur ((8-1 »: Pi ;; ::: P2’de varsayıldığı gibi) • Bu bölümün Ekinde, şu anki sıralamayı tersine çevirmek için gereken minimum miktar 0U2 ‘olduğu gösterilmiştir. 

Bu gelişmelerde, w * i’nin bire kadar eklenebilmesi için yeniden normalize edilmesi gerekli değildir.

Son iki ifadeden (8-3a) ve (8-3b), bazen OJ, J, 2 miktarının uygun bir değere sahip olmayabileceği görülebilir. Diğer bir deyişle, kriter C] ‘nin mevcut ağırlığında w] değişiklikler yaparak iki alternatif A] ve A2’nin mevcut sıralamasını tersine çevirmek imkansız olabilir.

Önceki hususlar kolaylıkla genelleştirilebilir ve böylece genel durumu kapsayan aşağıdaki teoremin ispatına (şu anda aşağıdaki ilişkinin (8-1) ‘den doğru olduğu varsayıldığını hatırlayın: (Pi ;; ::: Pj, tüm 1 :: ;; i ::; ; j :: ;; m).

Teorem 8-1:
WSM veya AHP yöntemi kullanıldığında, O / k miktarı. ;. j (jor 1 :::; i <j :::; m ve 1 :::; k :::; m), Ck kriterinin mevcut ağırlığı Wk ile değiştirilmelidir (normalleştirmeden sonra), böylece sıralaması alternatifler A; ve Aj tersine çevrilerek verilir.

Önceki değerlendirmelerden, alternatif A ise; alternatif Aj’ye hakim olur (yani, eğer aik ~ ajk, tüm k = 1, 2, …, n için) o zaman alternatif Aj’yi alternatif A’dan daha çok tercih etmek imkansızdır; kriterlerin ağırlıklarını değiştirerek verilir. Ayrıca, tüm () / k,;, j (jor 1 :::; i <j :::; m ve 1 :::; k :::; n) ile ilişkili miktarlar ise Ck kriteri sağlam bir kriterdir. mümkün değildir.

Diğer bir deyişle, koşul (8-4b) tüm i, j = 1,2,3, …, m için ihlal edilirse, bazı Ck kriterleri için, bu kriterin ağırlığındaki herhangi bir değişiklik mevcut alternatiflerden herhangi birinin sıralaması ve dolayısıyla bu kriter sağlam bir kriterdir ve sonuç olarak daha fazla değerlendirilmeden çıkarılabilir (çünkü alternatiflerin sıralanmasında herhangi bir ayrımcı güç sağlamaz).

Bu nedenle, eğer kişi en kritik kriteri belirlemekle ilgileniyorsa, tüm olası {) / k,;, j (1 :::; i <j :::; m ve 1 :::; k :::; n) değerlerin hesaplanması gerekir. Burada n X (m (m-l)) / 2 gibi olası () / k,;, j miktarlarının olduğu gözlemlenebilir. 


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir