Çin’de E-Ticaret – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Çin’de E-Ticaret – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

16 Eylül 2022 Çin e-ticaret siteleri dünyada e-ticaret istatistikleri 2020 dünyada e-ticaret istatistikleri 2022 Türkiye de e-ticaret 0
Teknoloji Döngüleri  – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

 Çin’de E-Ticaret

Bu bölümde, kültüre ve bunun Çin’deki e-ticaret gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanan bir araştırma çalışmasından elde ettiğimiz bulguları sunacağız ve tartışacağız. Çin’de e-ticaretin gelişimi ve büyümesi üzerindeki mevcut altyapıyı ve sosyo-ekonomik etkileri belirlemek için 20 soruluk bir anket geliştirdik ve bunu küçük bir katılımcı grubuna uygulayarak ön test yapıldı.

Sonunda çalışma grubumuzu oluşturan toplam 252 kişiye uygulandı. Çalışmaya katılanlar, çalışma süresince Pekin, Shenzhen, Şanghay, Guangzhou, Wuhan ve Shandong’da bulunuyorlardı, farklı türde kuruluşlar için çalıştılar, Çin’in farklı bölgelerinde ikamet ettiler ve çalıştılar ve farklı eğitim seviyelerine, mesleklere ve farklı mesleklere sahiptiler. 

Zamanla, diğer ülkelerde benzer çalışmalar yapıldı ve e-ticaretin farklı ortamlardaki yayılmasını belirlemek için çeşitli modeller geliştirildi, Travica’nın çalışması e-ticaret gelişiminde sosyal faktörlerin etkisine dair bazı tartışmalar sunan tek çalışmaydı. 

Bu modeller, “altyapı” ve “hizmetler”e birincil yayılma faktörleri olarak baktı ve bu modellerde tanımlanan bazı kavram ve özellikleri anketimize dahil edildi.

Ancak çalışmamızda “altyapı” ve “hizmetler” kategorilerini daha geniş bir altyapı grubunda birleştirdik ve bu modellerin çalışmalarına dahil ettiğinden daha çok kültürel konulara odaklandık. Ancak, altyapıyla ilgili konuların öneminin farkındayız ve bu konularda da bazı bilgiler toplandı.

Daha önceki benzer araştırmalara dayanarak, Çin’de e-ticarete tüketici katılımını etkileyen üç temel altyapı ile ilgili unsur ve iki kültürel konu belirledik.

Belirlediğimiz altyapı unsurları, teknolojiye erişim (bilgisayarlar, bağlantı ve İnternet ağ geçidi), fon transferini sağlayan ödeme sistemleri (kredi kartları, banka havaleleri vb.) ve malların fiziksel transferi için dağıtım sistemleridir (fiziksel teslimat). tüketicilere).

Çin’e özgü ve en alakalı olduğunu düşündüğümüz ve odaklandığımız iki kültürel konu şunlardır: işlem güveni (malların temsilleri doğru ve doğrudur, satın alınan mallar teslim edilecek ve ödeme yapılacaktır) ve borca ​​yönelik tutumlardır (rol ve Çin toplumunda borcun kabulü).

Önceki çalışmalar, Çinlilerin diğer kültürlerden çok daha fazla yüz yüze temasa ve kişisel ilişkilere güvendiğini belirlemişti ve biz bunu Çin toplumunda “işlem güveninin” öneminin bir unsuru ve tezahürü olarak görüyoruz ve bu konudaki varsayımlarımızı destekliyoruz.

Anketimiz, bu özelliklerin göreceli önemini test etmek için tasarlanmıştır. Katılımcılarımızın kültürel konulardaki yanıtlarını sunarken ve tartışırken, altyapıyla ilgili bulgularımızı da sunacağız.

Ancak kanaatimizce, ne kadar önemli olursa olsun altyapı konuları sürekli bir değişim ve gelişim içinde olup, görece kısa bir süre içerisinde e-ticaret için önemli bir kısıt olmaktan çıkacağını öngörüyoruz. 

Oysa Çin’in kendine özgü sosyal ve kültürel özellikleri ve e-ticaretin temellerini oluşturan site dışı değişim sistemleriyle ilgili kavramlar çok daha büyük zorluklar doğuracak ve en büyük engeller olarak hareket edecektir.


Çin e-ticaret siteleri
dünyada e-ticaret istatistikleri 2022
Türkiye de e-ticaret
dünyada e-ticaret istatistikleri 2020


Araştırma Çalışması

Amaç, üç temel araştırma sorusuna yanıt bulmak ve bazı olası çözümler sunmaktır.

1. ABD gibi bir tüketim toplumundaki katılımcılara benzer özelliklere sahip Çinli tüketiciler arasındaki e-ticaret katılımının derecesi nedir (e-ticaretin gelişimini ve kabulünü karşılaştırın ve karşılaştırın)?
2. Çin’de e-ticaretle ilgili yaygın tutumlardan ve kültürel konulardan bazıları nelerdir (önde gelen Çin kültürel özelliklerinin e-ticaret üzerindeki etkisini ve etkisini tanımlayın ve test edin)?
3. Yerli ve yabancı işletmeler Çin’de e-ticareti kolaylaştırmak için neler yapabilir (Çin’de e-ticaret gelişimine yönelik bazı kısa ve uzun vadeli öneriler ve yaklaşımlar sunar)?

Çalışmamız, Çin’de yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında bazı benzersiz özelliklere sahiptir. İngilizce olarak geliştirilen anket soruları Çince’ye çevrildi ve uygulandı. Çeviri, İngilizce ve Çince, İnternet ve E-Ticaret terminolojisinde çok yetkin olan ve Çin dilinin kültürel nüansları hakkında derin bir anlayışa sahip olan ortak yazarlardan biri tarafından yapıldı.

Bu, anketler bir dilde geliştirildiğinde ve kültürel olarak farklı bir nüfusa başka bir dilde (özellikle Çince’de) uygulandığında, sorulan soruların anlamlarının kaybolması ve yanlış yorumlanması tehlikesi nedeniyle önemlidir.

Anketler, yazarlardan biri tarafından kişisel olarak uygulandı, posta veya çevrimiçi anketlere eklenebilecek kontaminasyonu en aza indirerek çalışmanın geçerliliğini artırdı, katılım oranını artırdı ve belirsiz veya eksik yanıtların reddedilmesini azalttı.

Çin’de yapılan çoğu posta veya elektronik anket geleneğinde olduğu gibi, katılımcılardan anketi ödül veya para gibi herhangi bir teşvik olmaksızın doldurmaları istendi.

Anket, demografi, İnternet kullanımı, e-ticaret faaliyetleri (ticaret sıklığı ve satın alma türü, satın alma için kullanılan araçlar, işlem deneyimi) ve Çin’de e-ticarete yönelik algı ve tutumlar hakkında bilgi toplamak için tasarlanmış sorular içeriyordu.

Çalışma grubu (252 katılımcı), “erken benimseyenler” olarak tanımladığımız ve sınıflandırdığımız ve gelişmiş ülkelerdeki e-ticaret kullanıcılarıyla yakın bir eşleşme olduğu düşünülen bir grup e-ticaret kullanıcısını temsil etmek üzere özel olarak seçilmiştir.

Çin’de daha önce araştırma deneyimi olan ve genel halk arasındaki teknolojik ve ekonomik gelişmenin derecesini bilen araştırmacılar olarak, bu katılımcıları seçtik çünkü onları teknolojiye erişimi olan, önemli satın alma gücü olan, e-ticaretin en olası kullanıcıları olarak gördük. Çin dışındaki kavram ve uygulamalara maruz kalmak ve yeni/yeni şeyler denemeye açık olmak gerekir.

“Kültürün etkisi”ne odaklanmak istediğimiz için, e-ticaretin gerçek katılımcı/kullanıcılarının görüşlerini almak ve altyapı sorunlarını (ödeme transfer sistemleri, bilgisayarlara erişim, telekomünikasyon altyapısı, internete erişim) ortadan kaldırmak istedik. Hizmet Sağlayıcılar vb.) mümkün olduğunca. Bu nedenle, çalışma popülasyonumuzun Çin’deki genel nüfusun temsili bir örneği olması amaçlanmamıştır ve değildir.

Çalışma Nüfusu Demografisi

Çalışma popülasyonunun (252 katılımcı) %59.92’si erkek ve %40.08’i kadın, %88.89’u lisans ve üzeri (lisansüstü dereceli %13.49), %62.30’u 26-35 yaş arası, %75.40’ı 26 yaş arasıdır. -40 yaşında. Katılımcıların mesleklerinde de farklılıklar vardı. En büyük temsili meslekler %40.87 yönetim, %29.76 BT (Bilgi Teknolojisi), %5.56 hizmet ve %5.56 danışmanlıktı.

Bu çalışma popülasyonu özellikleri, Çin’in genel nüfusunun genel özelliklerinden çok farklıdır ve ayrıca, öncelikle Çin’de İnternet kullanımının gelişimini ve ilerlemesini belirlemek için yürütülen diğer çalışmalardan önemli ölçüde farklıdır. Bu çalışmalar arasında, Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi (CCNIC) tarafından bilgi toplamak için interneti kullanan, altı ayda bir yapılan bir çalışma bulunmaktadır.

En son (Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi, 2002) anketinin demografisi, %60,9’u erkek, %35.7’si 25-40 yaş arası (%53,5’i 20 yaşından küçük) ve yalnızca %31.3’ü üniversite eğitimini içeriyordu. 

Çalışma katılımcıları ayrıca, “askeri”, “köylü”, “tarım, ormancılık, balıkçılık”, emlak, “toptan ve perakende”, “kültür ve sanat” ve “spor” vb., anketin kapsamına girmeyen mesleklerdedir.

Bununla birlikte, anketlerini İnternet kullanarak yürüttükleri ve katılımcılar kendilerinin seçtikleri için, muhtemelen meslekleri ve geçmişleri dışındaki nüfus demografileri de Çin’in genel nüfusunu tam olarak temsil etmemektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir