CE-SDS’de Kararlılığı Gösteren Özellikler – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

CE-SDS’de Kararlılığı Gösteren Özellikler – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Ocak 2021 Güvenlik bilgi formu Yönetmeliği Malzeme Güvenlik bilgi formu hangi Bakanlık tarafından hazırlanır Malzeme Güvenlik Bilgi Formu örneği Malzeme Güvenlik Formu neden önemlidir Mgbf standart maddeleri nelerdir 0
CE-SDS'de Kararlılığı Gösteren Özellikler – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Düzeltilmiş tepe alan yüzdesi değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir. 20 ila 40 saniyelik bir enjeksiyon süresi kullanıldığında, tahlil makul bir hassasiyet oluşturmuştur. Genel yüzde bağıl standart sapma (% RSD), HC, LC ve ana olmayan türler için sırasıyla 0.7, 1.6 ve 7.6’dır.

HMW türlerinin% RSD’si, HMW ve HC zirveleri arasındaki zayıf çözünürlük nedeniyle nispeten yüksektir. Bu durumda, entegrasyon için net bir grafik vadi noktası olmadıkça HMW türlerinin HC bileşeninden ayrı olarak entegre edilmemesini öneririz.

(b) Örnek Konsantrasyon Doğrusallığı:

Numune konsantrasyonunun doğrusallığı, aynı zamanda, -5 kV’luk sabit bir enjeksiyon voltajı ve 25 saniyelik enjeksiyon süresinde de değerlendirilmiştir. Şekil 9, doğrusallık çalışmasından elde edilen e-gramları göstermektedir.

Düzeltilmiş tepe alanı, her bileşen için antikor konsantrasyonuna karşı grafiklendirildi ve sonuçlar Şekil 10’da gösterildi. Her bileşen (HC, LC ve ana olmayan) için% düzeltilmiş tepe alanları, geniş bir protein konsantrasyonu aralığında doğrusaldır. belirleme katsayısı (R2) değerleri 0,99’dan büyüktür.

HC, LC ve ana olmayan türler için% düzeltilmiş tepe alanları, protein numunesi konsantrasyonlarına göre grafiklendirildi ve Şekil 11’de gösterildi. Düzeltilmiş% düzeltilmiş tepe alanı değerleri Tablo 3’te gösterilmektedir. Bu sonuçlar, tahlilin numune için doğrusal olduğunu göstermektedir 0.5 mg / mL’nin üzerindeki konsantrasyonlar (Tablo 3) ve tahlilin, HC, LC ve ana olmayan türler için sırasıyla% 0.8, 1.0 ve% 11.7’lik toplam% RSD ile üç bileşenin tümünü ölçebildiği. Önerilen nihai protein konsantrasyonu 1 mg / mL’dir.

(c) Aralık ve LOD / LOQ:

CE-SDS yönteminin aralığı, her bir protein molekülüne bağlıdır. Genel olarak yöntem, hem UV / PDA hem de lazerle indüklenen floresan (LIF) yöntemleri için 0.5 ila 2.0 mg / mL arasında doğrusaldır.11,19 Bununla birlikte, SDS dikkate alındığında, 3.0 mg / mL’ye kadar yüksek protein konsantrasyonları protein ölçümü için kullanılabilir. protein oranı gerekli, yüksek protein konsantrasyonları tavsiye edilmez.

LOD / LOQ değerleri UV / PDA ile LIF algılaması için farklıdır. 5-karboksitetrametilrhodamin süksinimidil ester (5-TAMRA-SE) ve 3- (2-furoil) -kinolin-2-karboksaldehit (FQCA) etiketli protein ile LIF tespiti için, bildirilen LOD% 0.0120.05’tir (w / w). 11,19 UV / PDA saptaması için, LOD genellikle ~% 0,320,5 (w / w) LOQ ile% 0,1 (w / w) ‘dir.

(d) Tekrarlanabilirlik / Kesinlik / Orta Hassasiyet:

Azaltılmış CE-SDS yönteminin kesinliği, tekrarlanabilirlik (intra-assay) ve ara kesinlik (inter-assay) çalışmaları ile çalışıldı. Şekil 12, analiz içi tekrarlanabilirlik verilerinin elektroferogramını gösterir ve Tablo 4, testin kesinliğini gösterir (sırasıyla, HC, LC ve ana olmayan türler için% 0,3, 0,6 ve% 3,7’lik RSD’ler).

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu örneği
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Nedir
Malzeme Güvenlik Formu neden önemlidir
Güvenlik bilgi formu Yönetmeliği
MSDS örneği
Malzeme Güvenlik bilgi formu hangi Bakanlık tarafından hazırlanır
Msds neden önemlidir
Mgbf standart maddeleri nelerdir

(e) Tespit:

İki tip dedektör değerlendirildi: UV / PDA ve LIF dedektörü. UV / PDA detektörünün kullanımı, florofor ile numune ön etiketleme türevlendirmesi gerekmediğinden nispeten basittir. Duyarlılık Coomassie mavi boyalı SDS-PAGE jel ile karşılaştırılabilir. LIF dedektörü ile, protein molekülünü bir florofor ile etiketleyerek hassasiyet önemli ölçüde artırılır. Ek olarak, temel gürültü önemli ölçüde azalır.

Bununla birlikte, etiketleme prosedürü, numune hazırlamaya ek bir adım ekler. LIF tespitinin hassasiyeti, gümüş boyalı SDS-PAGE ile karşılaştırılabilir. Şekil 13, UV / PDA kullanan bir antikor için azaltılmış CE-SDS profilini LIF tespitine karşı karşılaştırır. Bu örnekte kullanılan floresan etiket 5-TAMRA-SE idi.19 Bu sonuçlar, LIF detektörünün UV / PDA detektöründen çok daha yüksek hassasiyet sağladığını göstermektedir.

LIF tespiti ile kullanım için bir başka floresan boya, 9211 3- (2-furoil) -kinolin-2-karboksaldehit (FQCA), CE-SDS yöntemi için yakın zamanda geliştirilmiştir. Florojenik bir boyadır. Örnek hazırlama, diğer geleneksel floresan etiketleme prosedürlerinden daha basittir ve testin gerçekleştirilmesi kolaydır.

Üçüncü tip detektör, amino asitlerin doğal floresan özelliklerini kullanan dahili veya doğal floresan detektörüdür. Bu dedektörün hassasiyeti UV / PDA ve LIF tespiti arasındadır. Bu tekniğin ön etiketlemeye göre avantajı, ön etiketleme adımının gerekli olmamasıdır; bu nedenle numune hazırlama nispeten basittir ve hassasiyet UV / LIF’e göre geliştirilir. Bununla birlikte, içsel floresan tespiti, Triptofan (Try), Tirozin (Tyr), Fenilalanin (Phe), 12’nin varlığına dayanır ve bu dedektör ticari olarak satışa sunulmuştur.

(f) Özgüllük:

CE-SDS yöntemi, genellikle 10 ila ~ 2002300 kDa arasındaki proteinlere uygulanabilen boyut tabanlı bir ayırma tekniğidir. Özgüllük genellikle formülasyon tamponuna ve diğer olası kirletici proteinlere karşı test edilir. Genellikle, formülasyon tamponunun tahlil ile herhangi bir etkileşimi yoktur. Hidrodinamik boyutu 102200 kDa olan kirletici proteinler içeren numuneler için yöntem spesifik değildir.

(g) Hassasiyet:

Testin kesinliği günden güne, kapilerden kapilere, aletten cihaza için değerlendirildi ve sonuçlar Tablo 5’te gösterildi.

CE-SDS’de Kararlılığı Gösteren Özellikler

İndirgenmiş CE-SDS’nin stabilite gösteren bir yöntem olarak kullanılma yeteneği, dört haftaya kadar pH 4 ve 371C’de strese tabi tutulmuş bir antikor kullanılarak incelenmiştir. E-gramlar, zamanla artan ek piklerin üretildiğini gösterir ve bu da rCE-SDS’nin kararlılık gösteren bir yöntem olduğunu gösterir.

CE Enstrüman Karşılaştırması (CE-SDS)

ABD pazarında, ticari olarak temin edilebilen CE cihazlarının iki büyük markası vardır: Agilent (HP3D CE Sistemi) ve Beckman (PA 800). Agilent bir PDA dedektörü kullanırken, Beckman cihazı bir UV, PDA veya LIF dedektörü kullanır. CE-SDS için, Agilent ve Beckman’ın CE cihazlarını karşılaştırdık ve çok benzer performans sağlıyor gibi görünüyorlar.

Şekil 15, hem bir Agilent (Panel A) hem de bir Beckman aleti (Panel B) kullanılarak analiz edilen bir antikorun e-gramını göstermektedir. Beckman’ın eski model MDQ’su, jel tamponunun viskozitesinin neden olduğu temel stabilite sorunları ve ayrıca diğer enstrümantasyon nedenleri (veriler gösterilmemiştir) nedeniyle CE-SDS analizi için uygun değildir.

CE-SDS Jel Tampon Karşılaştırması

Beckman ve Bio-Rad adlı iki farklı satıcı tarafından üretilen CE-SDS jel tamponları karşılaştırıldı. Sonuçlar Şekil 16’da gösterilmektedir. Beckman SDS jel tamponu, Bio-Rad jel tamponundan daha iyi çözünürlük gösterdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir