Çalışma Davranışı – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çalışma Davranışı – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Mart 2021 Çalışma davranışı DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Rehberlik pdr dökümanı Çalışma davranışını DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ nedir Rehberlik Testleri Verimli ders çalışma Kontrol Listesi 0
Kompleman Tahlilleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Özellikle çok alanlı araştırmalar bağlamında, her Baş Araştırmacının kendisine atanan çalışma bölümünün doğru performansı için tüm değişikliklere ihtiyaç duymayacağı fikri ortaya atılmıştır. Analitik bir prosedürün değişikliğine ilişkin bir değişiklik, bir meyve bahçesinin ilaçlanmasını denetleyen Sorumlu Araştırmacı için hiçbir çıkar veya yarar sağlamayacaktır; Hematoloji saptamaları için kullanılan aparatta bir değişiklik hakkında bilgi veren bir değişiklik, histolojik slaytların değerlendirilmesinde patoloğu veya toksikokinetik hesaplamaları yaparken matematikçiyi etkilemez.

Bu nedenle, değişiklikleri yalnızca işlerinin yürütülmesi açısından acil önem arz edebilecek kişilere göndermenin daha verimli olabileceği ileri sürülmüştür. Bu görüş, çoğu değişikliğin oldukça spesifik olduğu ve araştırma personelinin çoğunluğunu gerçekten ilgilendirmediği için doğru olabilir.

Bununla birlikte, çalışma planını ve değişikliklerini ayrılmaz bir bütün olarak kabul eden GLP İlkelerinde bu görüşün temeli yoktur, çünkü değişikliklerin çalışma planıyla birlikte sürdürülmesi gerekir, yani çalışma planının her kopyasına eklenmelidir test tesisinde ve ilgili test alanlarında mevcuttur.

Değişiklikleri orijinal çalışma planıyla aynı şekilde ve aynı yerlere ve kişilere dağıtmanın daha fazla iki pratik nedeni vardır. Çalışma planı ve değişiklikler için tek bir dağıtım listesine sahip olunması durumunda, ilgili kişilerin dağıtımdan çıkarılmasına neden olan hatalar veya yanlış kararlar için daha az fırsat vardır.

Bu benzersiz dağıtım ilkesinin ikinci nedeni, “düzenleyici” bir konudur: İlgili İzleme Otoritesinin müfettişi, yalnızca değişiklik no’ları olduğu tespit edilirse kesinlikle utanç verici sorular olacaktır. İncelenen sahadaki çalışma planına ekli 2, 5 ve 11 ve diğerlerinin eksikliğine ilişkin açıklamaları, ilgili Baş Araştırmacı kalan değişikliklerin içeriğinden haberdar değilse vermek zor olacaktır.

Bir çalışmanın yeniden yapılandırılabilirliği olan GLP’nin nihai hedefi için, çalışmanın nasıl yapılmasının amaçlandığının net ve kesinlikle sabit bir şekilde bilinmesi önemlidir. Çalışmanın orijinal tasarımı, nedenleri, amaçlanan araştırmalar ve yürütme süreleri, çalışmanın önerilen başlangıcı ve bitişi, tüm bunlar ve daha fazla ayrıntı önceden düzeltilmelidir, böylece gerçek çalışma yürütülür. Çalışma Yöneticisinin niyetine göre kontrol edildi. Yalnızca iyi bir planlama, basit bir “çalışmayı” gerçekten ürün güvenliğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanıma uygun bir “kalite çalışmasına” dönüştürecektir.

Çalışma DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME Ölçeği online
Çalışma DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ amacı
Çalışma DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ kimlere UYGULANIR
Çalışma davranışı DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Rehberlik pdr dökümanı
Çalışma davranışını DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ nedir
Rehberlik Testleri
Verimli ders çalışma Kontrol Listesi

Çalışma Davranışı

GLP İlkelerinde “Çalışmanın Yürütülmesi” başlığı altında ele alınan çeşitli konular zaten defalarca tanımlanmış ve tartışılmıştır. “Çalışmanın yürütülmesi sırasında üretilen tüm verilerin doğrudan, derhal, doğru ve okunaklı bir şekilde kaydedilmesi”, girişlere tarih atılması, imzalanması veya paraflanması ve “ham verilerdeki herhangi bir değişikliğin Bir önceki girişi gizlemeyecek şekilde yapılmış, değişikliğin nedenini belirtmeli ve değişikliği yapan kişi tarafından tarih atılmalı ve imzalanmalı veya başlatılmalıdır ”, çalışmanın yeniden yapılandırılabilirliği için ön koşuldur ve bütünlüğünü garanti etmelidir. veri. Elbette günümüzde kayıtlarda ve veride değişikliklerin nasıl yapılması gerektiği ve manuel kaydın silinmez bir şekilde yapılması gereken standart bir uygulamadır (ABD düzenlemeleri – her zamanki gibi – bu açıdan daha spesifiktir ve bu tür verileri zorunlu kılar ” doğrudan, derhal ve okunaklı bir şekilde mürekkeple kaydedilmelidir ”).

Bu gereksinim, bu orijinal girişlerin bakımını ve daha sonra erişilebilirliğini sağlamak anlamına geldiğinden, ayrıca GLP açısından popüler “Post-It” etiketlerinin herhangi bir şekilde kullanılmasına izin verilmeyeceğinden bahsedilebilir.

Manuel olarak kaydedilen veriler ile BT sistemlerinde doğrudan bilgisayar girdisi olarak üretilen veriler arasında, Bölüm 7.3’te ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, gerçek bir ayrım yapılmamaktadır. Ayrıca bir “çalışmanın çalışma planına uygun olarak yürütülmesi” gerekliliği açıktır ve özellikle çalışma planına uyulamıyorsa alınacak önlemler, sapmaların belgelenmesi ve değişiklikler, halihazırda tüm ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

GLP İlkelerinde, çalışma yönetimiyle ilgili olarak biraz daha ayrıntılı ele alınması gereken belirli bir nokta vardır. GLP İlkeleri, “her çalışmaya benzersiz bir kimlik verilmesini” gerektirir. Olayların ve faaliyetlerin izlenebilirliğini doğrulamak için, çalışma ile bağlantılı tüm tekil veriler, kayıtlar, belgeler ve diğer öğeler bu benzersiz kimliği taşımalıdır.

Ayrıca çalışmadan alınan numuneler, numuneden çalışmaya kadar izlenebilirliği sağlamak için bu tanımlamayı taşımalıdır. Bununla birlikte, GLP İlkelerindeki ilgili cümle, Janus yüzüne ait bir şey gösterir, çünkü yalnızca “hiçbir çalışmanın aynı kodu taşımayacağı” anlamına gelmez, aynı zamanda tam tersi, yani “tek bir çalışma iki farklı kod taşıyabilir ”.

Bu durumların ilkinde, eğer bu tanımlama kodları merkezi olarak yönetilip dağıtıldıysa hiçbir özel problem öngörülemezdi ve aslında her test tesisi, bu tür tanımlama “etiketlerini” yürütülen çalışmalara sistematik olarak bölüştürmek için kendi genel yolunu tasarlamış olacaktır. Yine de, özellikle çok bölgeli veya başka şekilde alt yüklenici çalışmaların bölümlerinde bu gereksinimle ilgili sorunlar olabilir.

Çok bölgeli bir çalışmada, test alanlarından biri, orada yürütülen tüm çalışmalar veya çalışma bölümleri için kendi tanımlama sistemine sahip olabilir.

Bunun bir yandan kendi avantajları da olabilir, çünkü çok olası olmayan, ancak yine de mümkün olan durumda, bir test sahasının iki farklı sponsor tarafından yaptırılan saha çalışmalarını yürütmek zorunda kalacağı, ancak benzer bir tanımlama sistemi kullanan ve bu sayede talihsiz bir tesadüf, çalışmalarına eklenmiş özdeş tanımlayıcılara sahipse, kesin tanımlama yine de mümkün olacaktır.

Öte yandan, yine de tüm bu çalışma parçalarının orijinal tanımlayıcıyla uyumlu etiketleme yoluyla orijinal çalışmayla ilişkilendirilebileceğinden emin olunmalıdır.

Başka bir örnek olarak, bir CRO’da yürütülen ve bu test tesisinin tanımlayıcısıyla işaretlenmiş bir toksisite çalışmasının durumunu ele alabiliriz.

Toksikokinetik değerlendirme için test öğesi konsantrasyonlarının belirlenmesi, başka bir tanımlama sisteminin kullanıldığı destekleyicinin analitik tesisinde gerçekleştirilmektedir.

Bu durumda, test tesisinin “yabancı” tanımlayıcısını destekleyicinin tesisinin bilgisayar sistemine tanıtmak mümkün olmayabilir ve tüm çalışmanın yalnızca bir parçası olmasına ve bir Baş Araştırmacının sorumluluğu altında yürütülmesine rağmen, analitik kayıtlar, veri ve belgelerin sponsorun kimlik sistemi tarafından etiketlenmesi gerekecektir.

Bu durumda, bu durumu açıklayan ve analitik tanımlama kodunu çalışma tanımlayıcısıyla ilişkilendiren ham verilere bir not eklenmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir