Bulamaç Reolojisi – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bulamaç Reolojisi – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi (13) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Gıdaların reolojik özellikleri Kan reolojisi nedir Polimer reolojisi Reolojik ne demek Reolojik özellik nedir Reometre ile viskozimetre arasındaki fark 0
Ultrastrüktürel Histokimya – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Parçacık Şekli

Parçacıkların şekli önemli etkilere sahip olabilir; belirli yüzeyde. Eşdeğer küre kavramı, eşdeğer küre ile karşılaştırıldığında gerçek yüzey veya hacmi hesaba katmak için şekil faktörleri ile genişletilebilir. Yüzey alanı xz ile orantılıdır, yani. yüzey alanı = f i z (nxz küresi için) ve hacim x3 ile orantılıdır, yani hacim = kx3, (bir kürex3 / 6 için) olur.

Dolayısıyla bir yüzey faktörü veya katsayıdır ve k bir hacim hctor veya katsayıdır. F ve k katsayıları, geometrik şeklin ve parçacığın göreli oranlarının işlevleridir; değerleri, kullanılan eşdeğer küre çapına bağlıdır. Küresellik şu şekilde tanımlanır.

0’dan 1’e kadar bir değer aralığı avantajına sahiptir, daha yuvarlak parçacıklar 1’lik bir küreselliğe eğilimlidir. Çeşitli şekiller için &, ka, (alt simge a, öngörülen alan çapına atıfta bulunur) ve Y değerleri Tablo2’de verilmiştir.

Şekil katsayılarının değeri, çeşitli eşdeğer küre çapı tabanları için hesaplanabilir. Alt simge a = öngörülen alan çapı olsun; v = hacim çapı; s = yüzey alanı çapı; S, = Stokes çapı; m = ağ boyutu. Parçacıkların hacmi k &: = k ~: = kA: = kstxs? = b :. Dolayısıyla k, = k, (xJx, J3) olur.

Örnek 1. Elek analizi
Sütun A ve B, analitik laboratuar tarafından üretilen ham verileri, mikrometre cinsinden kümülatif% küçük boyut ve boyut şeklinde gösterir.

Polimer reolojisi
Reolojik özellik nedir
Gıdaların reolojik özellikleri
Reometre ile viskozimetre arasındaki fark
Kan reolojisi nedir
Reolojik ne demek
Viskozite
Gıdada reoloji

Bulamaç Reolojisi

Bulamaç reolojisinin veya akış davranışının temel bir değerlendirmesi, birçok katı-sıvı ayırmada önemlidir; örneğin, basınç filtreleri beslenirken, kalınlaştırıcı akışını pompalarken, hidrosiklon beslemesi ve çıkış akışları ve çapraz akışlı filtreleme sırasında. Bu Ek, bazı terminoloji ve temel kavramları tanıtmak için tasarlanmıştır. Wilkinson [1960] gibi daha kapsamlı bir metin, gerekirse daha fazla ayrıntı için başvurulmalıdır.

Tanımlar

Bir bulamaç veya süspansiyon, uygulanan kesme hızının bir fonksiyonu olarak kesme geriliminin davranışı ile karakterize edilir. Aşağıdaki iki şekilde gösterildiği gibi birçok Merent türü davranış vardır.

En basit reogram, aşağıdaki denkleme uyulan su gibi bir Newton sıvısıdır:

  • z = PY (B.1)

Kayma gerilmesi ve hız arasındaki orantılılık sabiti dinamik viskozite olarak bilinir. Denklem (B.1) ‘e uymayan AU malzemeleri Newtoncu olmayan sıvılar olarak bilinir. Newton olmayan sıvılara uygulanan en yaygın denklemlerden biri güç yasasıdır.

  • z = qy

tutarlılık katsayısı ve n, akış indeksidir. Akış indeksi, psödoplastik malzemenin davranışını açıklayan 1 denklemden (B.2) daha az olduğunda, 1’den büyük bir akış indeksi, dilatant malzemenin özelliğidir. Akış indeksi birlik olduğunda Denklem (B.2), Denklem (B.l) ‘ye indirgenir, yani. Newton akışı. Plastik ve Bingham plastik akışları, akma gerilmesi eY’nin eklenmesiyle benzer şekilde modellenebilir.

Bir malzemenin görünen Viskozitesi, gözlenen akışkanla aynı koşullar altında (kesme hızı ve gerilim) akacak olan bir Newton sıvısının viskozitesidir. Denklemleri (B.1) ve (B.2) ‘yi birleştirmek aşağıdakileri sağlar.

Burada p a, görünen viskozitedir. Görünür Viskozite, kesme geçmişine, yani daha önce kullanılan kesme hızına veya kesmenin uygulandığı zamana bağlıysa, yukarıdaki sağdaki şekilde gösterildiği gibi akış zamana bağlıdır. Azalan görünür viskozite sergileyen malzemeler tiksotropiktir, artan görünür viskozite sergileyen malzemeler viskoelastiktir.

Bulamaçlar ayrıca ayrılma yeteneklerine referansla da karakterize edilebilir: homojen süspansiyonlar, içinde aktıkları boru veya kanal boyunca katıların homojen bir dağılımına sahiptir, heterojen süspansiyonlar, süspansiyonun çökelmesinden dolayı kanal içinde belirgin bir katı konsantrasyon gradyanına sahiptir. 

Bulamaç akış problemlerinin çoğu, çok az zaman bağımlılığı ile katı çökelmeyi engellemeye yetecek kadar katı konsantrasyonda ince bölünmüş malzemeyi gerektirir. Bu nedenle, homojen süspansiyon akış denklemleri genel olarak uygulanabilir ve karışım, süspansiyonun reolojik özelliklerinin saf bir sıvısıymış gibi muamele edilebilir.

Akış Denklemleri

Çoğu durumda mühendisin, bir tasarım akış hızında bir süspansiyonu pompalamak için gereken basınç düşüşünü veya bir basınç yüksekliği değeri verildiğinde maksimum akışı bilmesi gerekir. Laminer akış için aşağıdaki denklemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Newton akışı için, burada Q hacimsel debidir, d i s boru çapı ve L boru uzunluğudur. Denklem (B.3), Hagen-Poiseuille denklemi olarak bilinir.

Newton olmayan akış için (bir güç yasası reolojik modeline göre): Denklem (B.4), akış indeksi tek olduğunda ve tutarlılık katsayısı dinamik viskozite olduğunda Denklem (B.3) ‘e düşen Wilkinson denklemi olarak bilinir.

Türbülanslı akış durumunda, kurgu faktörü ile Reynolds sayısı arasındaki c + veya ilişkileri kullanılmalıdır. 2500 = e <1x1O7 olan Newtonian sıvılar için: v, bulamacın yığın hızıdır ve p, pompalanan sıvı veya süspansiyonun yoğunluğudur. Dairesel kesitli bir borunun duvarındaki bir kuvvet dengesi, basınç düşüşü ile duvar kayma gerilmesi arasındaki aşağıdaki ilişkiyi verir.

Bu nedenle, belirli bir akış hızı veya basınç düşüşü için Denklem (B.5) ila (B.7) ‘ye yinelemeli bir çözüm elde edilebilir. Newton kuralına uymayan sıvılar veya süspansiyonlar için, benzer Reynolds sayısı aralığındadır.

Denklem (B.6) – (B.9) ‘a yinelemeli bir çözüm, belirli bir akış oranını korumak için gerekli basıncı sağlayacaktır veya bunun tersi de geçerlidir. Laminer ve türbülanslı akış arasındaki geçişi işaretleyen kritik modifiye Reynolds sayısı yaklaşık 2300’dür, yani Newtonian akış koşulları altında geleneksel kritik Reynolds sayısı ile aynı değeri sağlar.

İşlenmiş Örnek: Bir pilot çalışma, aşağıdaki reolojik özelliklere sahip yoğunlaştırılmış çamur sağlamıştır.

Çamurun, yoğunlaştırıcı alt akışı olarak sürekli olarak boşaltılması amaçlanmaktadır. Verileri bir güç kanunu modeline uydurun ve süspansiyon yoğunluğunun 1100 kg m-3 ve boru çapının ve uzunluğunun sırasıyla 0.128 ve 30 m olduğu göz önüne alındığında, maksimum 0.8 bar basınç düşüşüne kadar basınç düşüşü akış oranı ilişkisini inceleyin.

Yukarıdaki veriler üzerinde logaritmik bir biçimde gerçekleştirilen doğrusal bir regresyon, aşağıdakileri sağlar;

  • C = 0.886 ~ O. ~~~

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir