Bilgisayarlı Sistemler – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bilgisayarlı Sistemler – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Mart 2021 Bilgisayarlı Sistem Validasyonu Nedir 0
Bilgisayarlı Sistemler – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Deneysel olarak belirlenen parametrenin değerinin nihai test sonucunu oluşturduğu çalışmalar vardır. Bu kategoriye, çalışmanın sonucu olarak mutlak değerlerin gerekli olduğu fiziko-kimyasal parametrelerin belirlenmesi dahildir.

Erime noktasının belirlenmesinde çalışmanın amacı, erime sıcaklığının “gerçek” değeridir ve bu nedenle bu durumda, ölçümün güvenilirliğini mümkün kılarak yargılayabilmek önemli olmalıdır. termometrenin kalibrasyonunu kabul edilmiş bir standarda geri götürmek gerekir.

Ancak bu gerekliliğin ilk bakışta göründüğü kadar katı bir şekilde yorumlanması gerekmeyebilir ve bazı durumlarda oldukça kolay bir şekilde yerine getirilebilir. İlgili terazinin üreticisi tarafından sağlanan kalibrasyon ağırlıklarını kullanırken, test tesisi, bunları ulusal standarda göre kalibre eden üreticinin sertifikasına güvenebilir.

Sıcaklık belirlemeleri için, ilgili termometreler veya ölçüm cihazları, aralıklarla, test tesisinde standart bir termometre ile kontrol edilebilir ve bu da ulusal standarda göre arada bir kalibre edilebilir.

Uluslararası bir ölçüm standardına göre yukarıda bahsedilen kalibrasyonlar, ölçüm hassasiyeti spektrumunun bir ucunu temsil ediyorsa, kalibre edilmesi çok zor olan başka ölçüm cihazları olabilir. Bir cihazı herhangi bir standarda göre kalibre etmenin zorluğunun en açık örneklerinden biri, saha çalışması ekipmanının püskürtme nozullarında ve genel olarak saha çalışmalarında test öğesinin uygulanmasında görülebilir.

Püskürtücüden çalışırken temsili bir numune almanın açık teknik zorluklarının yanı sıra, bu tür ekipmanın kalibrasyonunu kesin bilimden daha az yapan bazı başka fiziksel / kimyasal belirleyiciler de vardır. Püskürtme ekipmanı tarafından hazırlanan preparat çıktısı, nozülün iç çapının yanı sıra uygulanan basınç ve test öğesi preparasyonunun viskozitesi ile belirlenir.

Test öğesi preparatını içeren tankta elde edilen basınç yalnızca yaklaşık bir değere ayarlanabilir, müstahzarın viskozitesi dış sıcaklıkla değişebilir ve nozülün deliği daha iri parçacıklar tarafından kısmen tıkanabilir.

Bilgisayarlı Sistem Validasyonu Nedir

Bu olaylardan herhangi biri, bu nedenle, cihazın çıktısını belirsiz bir şekilde değiştirme eğiliminde olacaktır. Ayrıca, bir herbisit “alan başına aktif bileşen ağırlığı” cinsinden dozlanacaksa, bu “dozun” tam olarak uygulanması sadece püskürtme cihazının çıktısına bağlı olmayacaktır (“başına verilen hacim veya ağırlık bakımından” zaman birimi ”) ve aynı zamanda alandaki cihazın tam hareket hızına da bağlıdır.

Bu koşullar altında, kesin kalibrasyonlar mümkün değildir ve bu tür ekipmanların GLP uyumlu karakterizasyonu başka yöntemler içermelidir. Saha çalışmaları için kullanılan bir test öğesinin konsantrasyonunu, homojenliğini ve stabilitesini belirleme olasılığına benzer şekilde, gerçek tank karışımının da analiz edilmesine gerek yoktur, ancak bu parametrelerin bir laboratuvar deneyinde belirlenebileceği durumlarda, Örneğin püskürtme ekipmanının kalibrasyonu, standart basınç, sıcaklık, viskozite vb. koşulları kullanılarak laboratuvarda ayrı bir deney olarak da gerçekleştirilebilir.

Bir çalışmanın sonuçlarına yalnızca çalışmanın kendisi kadar güvenilebilirdüzgün bir şekilde yürütülüyor, ancak aynı zamanda yalnızca koşullar çalışmayı çevreleyen bu güvenin destekleyici olduğu anlaşılabilir. Aparatların, materyallerin ve reaktiflerin uygunluğu, bu nedenle bu karardaki kilit noktalardan biridir.

Malzemelerin uygunluğu basitçe özelliklerine göre belirlenebilir. Öte yandan, aparat ve aletlerin uygunluğu, çalışma ile ilgili bir bağlamda ele alınması gerekebilecek gerekli kalibrasyonlar yoluyla bunların düzgün işleyişinin gösterilmesini içermelidir. Reaktiflerin uygunluğunun belirlenmesi için bir başka husus önemlidir.

Amaçlanan amaca uygun olması için, bir reaktifin doğru şekilde çalışması gerekir; bu, geriye dönük olarak tespit edilmesinin mümkün olmayabileceği bir parametredir. Bu nedenle, reaktiflerin geçmişte uygun şekilde kullanılması için en azından dolaylı güvence sağlamak için, GLP bunların gerçek ve tam etiketlerinde ısrar eder.

Bilgisayarlı Sistemler

Bilgisayarlı sistemler, günlük hayatımızın çeşitli alanlarında, ancak özellikle güvenlikle ilgili, GLP gerektiren çalışmalar ve test tesislerinde, farklı görevlerin giderek artan bir bölümünü üstlenmiştir: Planlama sırasında kullanılırlar, Otomatikleştirilmiş araçlardan doğrudan veya dolaylı veri yakalama, verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, raporlanması, genel yönetimi ve depolanması ve ayrıca birçok alanda kontrol ve yönlendirme işlevleri dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla çalışmaların yürütülmesi ve raporlanması ekipman çeşitleridir.

Bu farklı faaliyetler için, bilgisayarlı sistemler, basit, mikroçip kontrollü bir cihazdan, kişisel bir bilgisayardaki bir uygulamadan, programlanabilir bir analitik aparattan, çok işlevli karmaşık bir laboratuar bilgi yönetim sistemine (LIMS) kadar değişen karmaşıklıklara sahip olabilir.

Ancak, bilgisayar katılımının ölçeği ne olursa olsun, GLP İlkelerinin takip edilmesi gerektiği mantıklıdır. Bununla birlikte, bilgisayarlı sistemlerin GLP kurallarına uygunluğunu sağlamak için GLP İlkelerinin doğru uygulanması, en azından kısmen GLP’nin kökenlerinden kaynaklandığı düşünülebilecek bazı problemler ortaya çıkarabilir.

GLP’nin ilke ve düzenlemelerinin ilk formüle edildiği dönemde, veri toplama esas olarak verilerin manuel olarak kaydedilmesiyle gerçekleştiriliyordu. Bu nedenle, çeşitli reçeteler, kurallar ve prosedürler öncelikle manuel veri kaydetme sürecine uyarlandı ve bu nedenle elektronik veri toplama ve yönetiminin artan kullanımı, bu kuralların bilgisayarlı sistemlere uygulanabilirliği açısından yorumlanmasına yeni bir bakış gerektirdi.

Zorluklar ve problemlerle karşılaşıldı çünkü “bilgisayarlı sistem” terimi, çok çeşitli çok farklı ekipman ve çeşitli karmaşıklıktaki uygulamaları içerebiliyor olabilir. Bilgisayar katılımının ölçeğine bakılmaksızın, GLP İlkelerini bilgisayarlı sistemlere uygulama gerekliliği nedeniyle, bu sorun, ilklerden biri olarak GLP’nin bilgisayarlı sistemlere uygulanması için İngiltere yönergeleri ile 1980’lerde zaten çalışılmıştır. bu alanla ilgili belgelerdir (Birleşik Krallık, 1989).

ABD EPA, İyi Otomatik Laboratuar Uygulamalarının (GALP’ler; EPA, 1995) yayınlanmasıyla aynı şeyi takip etti ve OECD GLP İlkeleri bağlamında kullanımlarının belirli sorunları, bir OECD Konsensüs Belgesinde de (OECD No. 10, 1995). Son zamanlarda, ABD FDA ayrıca “Elektronik Kayıtlar; Federal Sicilde Elektronik İmzalar ”.

OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkeleri, bilgisayarlı sistemlerin GLP uyumluluğunun nasıl tespit edileceğini ve sürdürüleceğini ayrıntılı olarak açıklamadıklarından, bilgisayarlı sistemlerin GLP uyumluluğunu sağlamak için uygulanmaları gereken yollarla özellikle ilgilenmezler. lekeli. “Bilgisayarlı sistem” terimi altında ne tür bir ekipmanın dikkate alınacağına dair bir tanım bile yapmadılar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir