Batı Neden Bu Kadar Zengin? – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Batı Neden Bu Kadar Zengin? – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

18 Ekim 2022 Avrupa Ekonomi Haberleri Avrupa ekonomi sıralaması avrupa'da ekonomik kriz 2022 0
Düşük İletkenlikler

Batı Neden Bu Kadar Zengin?

“Batı neden bu kadar zengin?” sorusunun basit cevabı, Batı’nın sanayileşmiş ülkelerinin, maddi yaşam standartlarını geçmişteki ve şimdiki tüm diğer uygarlıkların üzerine çıkaran teknolojilerin gelişimine öncülük etmiş olmalarıdır. Ama bu neden oldu?

MS 1000’de Avrupa, hem İslam’ın hem de Çin’in standartlarına göre teknolojik olarak geri ve medeniyetsizdi. 1900’e gelindiğinde, Avrupa ve Avrupalılar tarafından tohumlanan İngilizce konuşan ülkelerdeki yan dalları, teknolojik liderler ve dünyanın egemen uygarlığının sahipleriydi.

Burada, yenilik yapma özgürlüğü gibi Batı’nın başarısına katkıda bulunduğuna inandığımız bazı faktörleri araştırıyoruz; yeni teknolojilerle ilgili olarak siyasi karar almaktan ziyade piyasaya güvenmek; başarılı girişimcilerin büyük kazançlar elde etmesini sağlayan kurumlar, özellikle özel mülkiyet ve patent yasaları; siyasi ve ekonomik faaliyetler arasındaki güçlü bağları zayıflatan, diğer birçok medeniyette varlığını sürdüren ve kazanılmış çıkarların devrimci teknolojik değişime direnmesine izin veren çoğulculuk; hukuk kuralı; ve en önemlisi, ücretsiz bilimsel araştırmayı teşvik etmek vb.

PROSEDÜR VE YÖNTEM

Bu kitabın geri kalanındaki ilgimizin çoğu, çok uzun vadede ekonomik büyümenin nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili. Bu bölümün başında gözlemlendiği gibi, coğrafi olarak, Avrupa olarak tanımlanan, kabaca Batı olarak adlandırılan, İngilizce konuşan eski İngiliz kolonileri ve klasik öncesi zamanlarda Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkeleri üzerinde yoğunlaşıyoruz.

Karşılaştırmalı amaçlar için Çin ve İslam ülkelerinin bazı sınırlı yönlerini inceliyoruz. Kronolojik olarak, teknoloji örneklerimizi neolitik tarım devriminden başlayarak yaklaşık 11.000 yıllık insan deneyiminden alıyoruz.

Teknolojik Determinist 

Uzun vadeli büyümenin belirleyicisi olarak teknolojik değişimin önemini kabul etmek, teknolojik determinizm anlamına gelmez. Bu bağlamda, ikincisi ve üçüncüsü teknolojik determinizmle doğrudan çelişen üç önermeyi kabul ediyoruz:

1. Başlıca yeni teknolojilerin, özellikle GPT’leri dönüştürmenin, tanıtıldıkları herhangi bir ülkenin sosyo-ekonomik sistemi üzerinde önemli etkileri vardır.
2. Farklı yerlere ve/veya farklı zamanlarda tanıtılan aynı teknolojinin farklı etkileri olacaktır çünkü siyasi, sosyal, ekonomik ve kurumsal yapıların geri kalanı iki durum arasında farklılık gösterecektir.
3. Bilgi, belirsiz, yola bağlı ve bazen ayrı bir süreçte önceki bilgiler üzerine inşa edildiğinden, yeni bir teknolojinin tanıtılması önceden belirlenmiş benzersiz sonuçlara sahip olamaz.

Bu kitabın geri kalanının çoğu, ilk önermeyi göstermeye adanmıştır. Başlıca yeni teknolojilerin dönüştürücü etkileriyle ilgilendiğimiz için, bunları baştan sona vurguluyoruz. Ancak bu konularda söylediğimiz hiçbir şey, incelediğimiz değişikliklerin tek belirleyicisinin teknoloji olduğunu veya tüm önemli değişikliklere öncelikle yeni teknolojilerin neden olduğunu ima etmez.


avrupa’da ekonomik kriz 2022
Avrupa ekonomi sıralaması
Avrupa ekonomi Bölgesi
Avrupa Ekonomi Haberleri
avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması
Avrupa Birliği ekonomisi
avrupa’nın en gelişmiş ülkesi
Avrupa ülkeleri


İkinci önerme, tarihsel deneyimden elde edilen bir genellemedir ve ana hatlarıyla belirttiğimiz yapısalcı-evrimci teorimize inşa ettiğimiz bir önermedir. Örneğin, televizyonun ABD ve İngiltere’de tanıtılmasının politik davranış üzerindeki etkilerini düşünün.

Hükümet düzenlemeleri tarafından kısıtlanmayan, siyasi seçimler için Amerikan TV reklamları, önemli meseleler üzerinde tartışmak yerine meselelerin basitleştirilmesini ve ad hominem saldırılarını teşvik eden 10-30 saniyelik patlamalar haline geldi. Aynı zamanda, bir ABD seçimleriyle mücadelenin maliyetini büyük ölçüde artırdı ve büyük miktarda para toplama ihtiyacı, kimin yarışabileceği ve kazananların kime siyasi olarak borçlu olduğu konusunda önemli sonuçlar doğurdu.

Başarılı adayların hepsi sponsorlarının aracı olmasa da, çoğu (en azından bazen ve bazı konularda) yapar. Parası olan insanlar her zaman hükümetler üzerinde etki yaratmanın yollarına sahip olmuşlardır, ancak ABD seçimlerinde mücadele etmenin maliyetinin hızla artmasıyla bu etkinin dağılımı, biçimi ve kapsamı büyük ölçüde değişti.

Birleşik Krallık’ta, TV istasyonlarının tamamı başlangıçta hükümete aitti ve ticari TV piyasaya sürüldüğünde, sıkı bir şekilde düzenlendi. Siyasi partilere çok dakikalık aralıklarla serbest zaman verildi. Daha sonra, kontrol edilen birimlerde zaman satın almalarına izin verildi.

Farklı bir motivasyona sahip olmadan ve çok farklı bir izleyici kitlesi olmadan, siyasi çağrıların ABD’de yaygın olan kısa kliplerde mümkün olandan çok daha fazla meselelere odaklanması gerekiyordu. Sonuç olarak, siyasi kampanyalar ABD ve Birleşik Krallık’ta çok farklı şekilde yürütülüyor ve bireysel adaylar tarafından toplanan paralar İngilizler için Amerikalı politikacılardan çok daha az önemli.

Teknolojinin her iki ülkede de büyük etkileri oldu, ancak teknoloji farklı kurumsal ortamlarda tanıtıldığı için etkileri farklıydı. Bu, teknoloji belirleyici değil, teknoloji önemlidir.

Benzersiz sonuçların yokluğuna ilişkin üçüncü önerme, aşağıdakilerin çoğunda da vurgulanmaktadır. Tarihin bir noktasına dönebilseydik, aynı koşullar altında tanıtılan aynı teknoloji, belirsiz koşullar altında farklı seçimler yapıldığından ve ilgili tesadüfi olaylar farklı yönlerde ilerlediğinden farklı sonuçlar doğurabilirdi.

Teknolojik değişimle ilgili temalarımızdan biri, ekonomik sistemin içsel olması, çıktı süreçlerindeki değişiklikler, girdi maliyetleri ve yeni fırsatlar gibi sinyallere yanıt vermesidir. Teknolojik değişimin ‘içsel’ olduğunu söylediğimizde, ‘fiyatlar ve kârlar gibi ekonomik sinyallere yanıt verdiğini’ kastediyoruz; “tamamen bu tür sinyaller tarafından belirlenir” demek istemiyoruz.

İçsel teknolojik değişim teorisinin gerektirdiği tek şey, ekonomik teşviklerin, inovasyonun bunlara yanıt vermesi için yeterince güçlü etkiler olmasıdır. Ekonomik teşviklerin teknolojik değişimin tek belirleyicisi olduğu varsayılmıyor.

Saf merak ve herhangi bir sayıda “ekonomik olmayan” değişken için yer var. Dipnot, biçimsel olarak içsel, dışsal ve teknolojik olarak deterministik teoriler arasında ayrım yapar.

Odak Sorusu

Batı’ya odaklanmamız, terimin aşağılayıcı anlamında Avrupa merkezli olup olmadığımız sorusunu gündeme getiriyor. Avrupamerkezciliğin sorumluluğunu üç ana konuyu içerecek şekilde üstleniyoruz: (a) Avrupa’daki gelişmeleri benzersiz olarak almak; (b) Avrupa kültürlerini üstün teknolojilerini yaratan benzersiz, açıklanamayan avantajlarla aşılamak; ve (c) başka bir yerden kaynaklanan nedenlerin önemli etkilerinin olmaması gerekir.

İlk konuda, Batı’ya odaklandığımızı zaten gözlemledik, çünkü sürekli ekonomik büyüme ilk olarak on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıktı ve sonraki iki yüzyıl boyunca başka yerlere yayıldı. Batı’da belirli teknolojilerin geliştirilmesine ilişkin tartışmamız, bunların Batı’ya özgü olduğu anlamına gelmez.

Genellikle bağımsız olarak ve sıklıkla başka yerlerde daha erken geliştiler.  Bazı modern bilim adamları, Çin’in bazı bölümlerinin on sekizinci yüzyılda bir Sanayi Devrimi’nin eşiğinde olabileceğini öne sürdüğünden ve İslam, erken bilimsel ve teknolojik gelişmelerde kabul edilen bir lider olduğundan, hem toplumları hem de onların teknolojik ve bilimsel özelliklerini araştırıyoruz. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir