Bakterilerin Bazı Metabolik Aktiviteleri – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bakterilerin Bazı Metabolik Aktiviteleri – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Mart 2021 Bakteriler hangi ortamlarda çoğalır Bakterilerin BESLENMESİ Bakterilerin çoğalması için hangi koşullar gereklidir Bakterilerin Özellikleri 0
Sakaritlerin Ayrılması – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Sorular

1. Diferansiyel bir ortam tanımlayın ve amacını tartışın.
2. Seçici bir ortam tanımlayın ve kullanımlarını açıklayın.
3. MacConkey agar neden diferansiyel olduğu kadar seçicidir?
4. Kanlı agar neden birincil izolasyon besiyeri olarak faydalıdır?
5. E.colifrom P.aeruginosaon’u nasıl ayırt edebilirim?
6. ModifiedThayer Martin (MTM) ve Chocolateagar arasındaki önemli fark nedir? Çikolatalı agar yerine MTM’yi ne zaman kullanırsınız?
7. S. aureus’u karışık flora içeren bir irin örneğinden izole etmek isteseydiniz, sonuçları en hızlı şekilde almak için hangi besiyerini seçerdiniz? Neden?
8. Doğrudan bir klinik örnekten Gram boyama yapmanın değeri nedir?
9. Aseptik teknik laboratuvarda neden önemlidir?

Bakterilerin Bazı Metabolik Aktiviteleri

Mikrobiyal metabolik süreçler karmaşıktır, ancak mikrobiyoloğun kültürde yetiştirilen mikroorganizmaları ayırt etmesine izin verir. Bakteriler, özellikle saf, izole edilmiş kolonilerin bir veya daha fazla spesifik biyokimyasal içeren ortama aşılanmasıyla tanımlanır. Kültürde yer alan biyokimyasal reaksiyonlar daha sonra ortama dahil edilen veya kültüre daha sonra eklenen nispeten basit gösterge reaktifleri ile belirlenebilir.

Bazı bakteriler basit karbonhidratları fermente ederek asidik, alkollü veya gazlı son ürünler üretir. Birçok farklı tür, fermantasyon sırasında oluşan son ürünlerin doğasının yanı sıra, saldırdıkları veya etmedikleri karbonhidratlar temelinde de ayırt edilir.

Yine diğerleri, nişasta gibi daha karmaşık karbonhidratları parçalamaktadır.Amino asit metabolizmasında oluşan ürünlerin doğası da bakteri türlerinin tanımlanmasına ilişkin bilgi sağlar. Görünür pigmentlerin üretimi, belirli bakteri türlerini ayırt eder.

Klinik örneklerden yeni izole edilmiş saf kültürlerle çalışan mikrobiyolog, karakteristik biyokimyasal özelliklerini tanımlamak için özenle seçilmiş bir özel ortam bataryası kullanır.

Bakterilerin metabolizması
Bakterilerin çoğalması için hangi koşullar gereklidir
Bakterilerin genel özellikleri Mikrobiyoloji
Bakteriler hangi ortamlarda çoğalır
Bakteri nedir
Bakterilerin sınıflandırılması Mikrobiyoloji
Bakterilerin Özellikleri
Bakterilerin BESLENMESİ

DENEY : Basit Karbonhidrat Fermantasyonları

Karbohidrat fermantasyonunu test etmek için ortam genellikle tüplü brothlar olarak hazırlanır; her tüp, broth aşılandığında ve inkübe edildiğinde oluşan herhangi bir gazı yakalamak için küçük bir ters çevrilmiş “fermantasyon” (veya Durham) tüpü içerir.

Her broth, kültürde asit üretilirse pH’ta bir değişikliği belirtmek için gerekli besinler, spesifik bir karbonhidrat ve bir renk reaktifi içerir (broth hazırlandığında nötr bir pH’a ayarlanır). Et suyunda büyüyen ancak karbonhidratı fermente etmeyen organizmalar, besiyerinin renginde hiçbir değişiklik üretmez ve gaz oluşmaz.

Bazı organizmalar şekeri fermente ederken asit ürünleri üretebilir, ancak gaz üretmezken diğerleri hem asit hem de gaz oluşturabilir. Bazı durumlarda, karbonhidratı fermente etmeyen organizmalar, et suyundaki protein besinlerini kullanır, böylece alkali son ürünler üretir, bu da gösterge rengindeki bir değişiklikle kanıtlanan bir sonuçtur.

Amaç
Bakteri türlerini basit karbonhidrat fermantasyonu temelinde ayırt etmek

Malzemeler
Tüplü fenol kırmızı glikoz çorbası}
Durham tüpleri ile tüplü fenol kırmızısı laktoz suyu
Tüplü fenol kırmızı sükroz suyu
Escherichia coli, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa ve Proteus vulgaris’in eğimli kültürleri

Prosedürler

1. Büyümeyi dört kültürün her birinden üç karbonhidrat çorbasının her birinden ayrı tüplere inoküle edin. Aşılamadan önce Durham tüplerinin içinde kabarcık olmadığından emin olun.
2. İnoküle edilmiş 12 tüpün her birini içerdiği karbonhidratın adı ve bakteri kültürünün adıyla etiketleyin. 3. 35 ° C’de 24 saat inkübe edin.

Sonuçlar

Sonuçlarınızı aşağıdaki tabloya kaydedin. Et suyunda gözlemlenen belirli değişiklikleri belirtmek için bu sembolleri kullanın.

  • Bir asit üretimi
  • K alkali renk değişimi
  • N nötr (renkte değişiklik yok)
  • G gaz oluşumu

DENEY : Nişasta Hidrolizi

Bazı mikroorganizmalar, büyük organik molekülleri parçalara ayırır (hidrolize eder) ve daha sonra bileşen parçalarını diğer metabolik işlemlerde kullanır. Nişasta, bazı bakteriler tarafından hidrolize edilen bir polisakkarittir.

Sağlam nişasta molekülüne iyot eklendiğinde mavi renkli bir kompleks oluşur. Nişasta, bakteriyel enzimler tarafından hidrolize edilirse, iyotla kompleks oluşturmayan basit şekerlere (glukoz ve maltoz) parçalanır ve renk reaksiyonu görülmez.

Bu test için ortam, bir petri tabağında hazırlanmış, nişasta içeren bir besleyici agardır. Test edilecek organizma plakaya çizilir. Kültür büyüdüğünde, plaka Gram’ın iyot çözeltisiyle doldurulur.

Besiyeri, nişastanın bozulmadan kaldığı tüm alanlarda maviye döner. Nişastayı hidrolize eden organizmaları çevreleyen besiyerinin alanları berrak ve renksiz kalır.

Amaç
Bakteri türlerini nişasta hidrolizi temelinde ayırt etmek

Malzemeler
Nişasta agar plakaları
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Bacillus subtilis’in eğimli kültürleri
Gram iyot çözeltisi

Prosedürler

1. Bir nişasta tabağı alın, ters çevirin ve işaret kaleminizle tabağın arkasındaki üç üçgen bölmeyi işaretleyin.
2.Sagarın bir bölümünü E.coli ile, ileri-geri çizgi kullanarak; başka bir bölümü B. sübtilis ile ve üçüncü
P. aeruginosa ile.
3. Tabağın arkasındaki plakanın her bir bölümünü, o bölgeye sürme yöntemi ile ekilen organizmanın adıyla etiketleyin.
4. 35 ° C’de 24 ila 48 saat inkübe edin.
5. Kültürler büyüdüğünde, tüm yüzey hafifçe kaplanana kadar Gram iyot çözeltisini plakaya bırakın.

Sonuçlar
Sonuçlarınızı okuyun ve tabloya kaydedin.

DENEY: İndol ve Hidrojen Sülfür Üretimi ve Motilite

Indol, bazı mikroorganizmalar tarafından kullanılan amino asit triptofanın metabolik parçalanmasının bir yan ürünüdür. Triptofan içeren bir ortamda büyütülen bir kültürde indol varlığı, kültüre Kovac reaktifi eklenerek kolayca gösterilebilir.

İndol varsa, reaktif ile birleşerek parlak bir kırmızı renk oluşturur. Mevcut değilse, reaktifin kendisinden başka renk olmayacaktır. 24 ve 25. Alıştırmalarda göreceğiniz gibi, bu test enterik bakterileri tanımlamak için kullanılan pilde çok değerlidir.

Hidrojen sülfür, sülfür içeren amino asitler mikroorganizmalar tarafından metabolize edildiğinde üretilir. Ortam, kurşun, bizmut veya demir gibi metalik iyonlar içeriyorsa (uygun bir amino aside ek olarak), büyüme sırasında oluşan hidrojen sülfit, ortamı karartan bir metal sülfit oluşturmak için metalik iyonlarla birleşir.

İndol ve / veya hidrojen sülfit üretimini test etmek için en uygun ortam SIM ortamıdır (SIM, sülfit, indol ve hareketliliğin kısaltmasıdır).

Bu, bakteriyel hareketliliği göstermek için de kullanılabilen tüplü yarı katı bir agardır. Tel halkanın (veya tercihen düz telli bir aşılama iğnesinin) agarın ortasından besiyerinin yaklaşık dörtte biri derinliğine kadar bıçaklanması ve aynı yol boyunca telin geri çekilmesiyle aşılanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir