Ayırma Teknolojisi (33) – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ayırma Teknolojisi (33) – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Kasım 2020 Ayırma Teknolojisi (33) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Koagülasyon Reaktifleri Koagülatör Tasarımı Kolloid stabilitesinin nedeni Ödevcim Online topaklaşmanın gerçekleşmesi 0
Ayırma Teknolojisi (33) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

 

Ödevcim Online, Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Nedir, Ayırma Teknolojisi Ödevleri, Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma, Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri, Organik Kimya Ödev Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Ödevi, Ayırma Teknolojisi Ödevi Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Proje Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Tez Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Ayırma Teknolojisi Danışmanlık, Ayırma Teknolojisi Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Eklenen kimyasalların, topaklaşmanın gerçekleşmesine izin vermek için yüzey yükünü değiştirmesi amaçlanır. Gösterilen pıhtılaştırıcı reaktiflerin etkisi, (b) eğrisinin seviyesini düşürmek ve böylece ortaya çıkan eğriyi (c) potansiyel enerjinin sıfır değerinin altına getirmek ve böylece parçacıkların pıhtılaşmasını sağlamaktır.

Yalnızca Brownian hareketinde ortaya çıkan pıhtılaşma, perikinetik koagülasyon olarak adlandırılır ve bunun temel hız denklemi von Smoluchowski [1916] ‘dan kaynaklanır ve Camp ve Stein [1943] tarafından geliştirilmiştir. Çarpışma zamanı ve çarpışma oranının Brownian yayılma hızları tarafından yönetileceğini gösterir. Tek boyutlu küresel partiküller için partikül sayısı konsantrasyonundaki azalma denklemde verilmiştir.

burada D, partiküllerin Brownian difüzyon katsayısı, N partikül konsantrasyonu ve x partiküllerin çapıdır. Bu denklem, t anında mevcut parçacıkların sayısı olan N’yi, onlu cinsinden, başlangıçta şu şekilde mevcut olan sayıyı verecek şekilde entegre edilebilir.

105 / m3’lük bir sayı konsantrasyonundaki partiküllerle 15 ° C’deki su için tipik bir hesaplama 2 değerini verir. 1 5 ~ 1 0 ‘s ~, bu spontane sürecin çok yavaş olduğunu gösterir! Bununla birlikte, kayma gradyanları, partiküllerin çökeltilmesiyle veya sıvıda konveksiyonla veya hafifçe çalkalanarak yer değiştiren sıvının geri akışıyla oluşturulur.

Pıhtılaşma süreci geliştikçe kısa sürede ortaya çıkan sedimantasyon ve kayma gradyanlarının varlığında, pıhtılaşma hızında önemli değişiklikler gözlenir ve bu tip pıhtılaşma ortokinetik olarak bilinir. Perikinetik flokülasyon nedeniyle bir sistemdeki partikül boyutları büyüdükçe, partiküller çökelmeye başlar ve ortokinetik pıhtılaşmada ortaya çıkan değişiklik nedeniyle pıhtılaşma hızı artar.

Koagülatör Tasarımı

Düşük partikül konsantrasyonlarında, ortokinetik pıhtılaşma, bir dizi tankta bir karıştırıcı sistem aracılığıyla kesme uygulanarak indüklenebilir. Bu karıştırıcılardaki kesme hızı önemli bir parametredir çünkü büyük kesme hızları, defloküle edici etkiye sahip olacaktır. Böyle bir pıhtılaştırıcının tasarımı, bir Newton sıvısı veya bir güç kanunu sıvısı için kolayca geliştirilebilen ortalama kesme hızına (G ‘) dayanmaktadır.

Kesme gerilimine z maruz kalan 6L, Sy, 6r boyutlarına sahip küçük bir sıvı elemanı (Şekil 5.2) düşünün. Dönel bir sistemde burulma işi, bu küpün kesilmesinde yapılır ve ilgili güç, torkun ve açısal hızın ürünüdür. Küçük bir açısal dönüş 68 için, bir r yarıçapında bir 6L yer değiştirme üreten 68 = 6Lh. Açısal hız & / dt olarak tanımlanır.

Burada P sıvının çalkalanması için harcanan güç, V, pıhtılaştırıcının hacmi ve p sıvı viskozitesidir. G ‘çarpımı ve pıhtılaştırıcıdaki ortalama kalma süresi, pıhtılaştırıcı tasarımlarını büyütmek ve Werent tiplerini karşılaştırmak için kullanılabilir.

Seçilen G ‘değeri genellikle 10-100 aralığındadır ve ürün, G’ TI 10 000 ile 100000 arasındadır. Daha yüksek bir kalış süresine sahip daha düşük bir kesme hızı kullanmak daha iyidir çünkü topaklar aşırı derecede onarılamaz bir şekilde hasar görebilir. 

Kalma süresi ve kesme hızı seçimi, pıhtılaştırıcı tarafından üretilen topak türünü etkileyebilir. Düşük kesme hızı ve uzun süreler değerleri büyük, hafif, zayıf topaklar oluştururken, zıt kombinasyon daha küçük, daha yoğun, daha güçlü aglomeralar verir. çözünmüş hava flotasyonu gibi bazı ayırma sistemlerinde ve çökelme merkezlerinde bulunan kesme kuvvetlerine daha fazla direnç gösterir.

Birkaç karıştırıcının kullanıldığı aşamalı koagülatörler çok etkili olabilir. İlk bölümlerde, yüksek bir G ‘, kısa 7 tasarımı, daha sonraki bir cihazda, başlangıçtaki tek ve bir G’değerini kullanarak, yüksek bir çökelme oranına sahip olacak daha büyük ve daha yoğun bir topak oluşturmak için tekrar koagüle edilen küçük yoğun bir topak oluşturmak için kullanılır.

Çeşitli tipte karıştırıcılar kullanılabilir; sıralı karıştırıcılar, pervaneli pervaneli sürekli karıştırmalı tanklar, hava püskürtmeli tanklar (pnömatik koagülatörler) ve düz bıçak çıtalı kanatlı karıştırıcılı bölmeli tankların tümü kullanılmıştır.

İkincisi yaygın olarak su arıtma endüstrisinde bulunur ve Peavy ve a1 [1985] bu versiyon için bazı tasarım kuralları verir. Güç girişi P, sıvı vp’ye göre kanat ucu hızının ve kanatçıklar D üzerindeki sürükleme kuvvetinin çarpımından hesaplanır.

Ap, kanatların alanıdır, p sıvı yoğunluğu ve CD, düz kanatlar için 1.8 olarak verilen bir sürükleme katsayısıdır. Kürek alanı, rotasyon silindirine dik olan lataların toplam alanıdır ve bu alan, kürek tarafından süpürülen toplam alanın% 40’ını geçmemelidir.

Vp’nin değeri, çark ucunun gerçek doğrusal hızının yaklaşık% 75’idir. İkincisi 1 m / s’den az olmalı ve kanat uçları ile bölmeler ve besleme boruları gibi kaptaki diğer tüm engeller arasında minimum 0,3 m mesafe korunmalıdır. Bu önlemler, yüksek yerel kesme hızlarının oluşmasına karşı koruma sağlamak içindir.

Ortalama kesme hızı ve seçilen G ‘Dara ürünü için istenen değerler – bunlar, ortalama kalma süresi ve dolayısıyla tank hacmi için bir değere yol açan laboratuar veya pilot tesis testlerinin sonuçlarına dayanabilir. İkincisi, sayısına bölünmüştür, gerekli aşamalar ve her aşamaya atanan G ‘değerlerine bakılır.

Her aşamadaki P gücü Denklem 5.6’dan hesaplanır. Bu noktada tank boyutlarına bazı pratik değerlerin atanması gerekir ve bekleme sürelerinin yayılmasını en aza indirgemek için akış alanının kare olması önerilir.

Daha sonra tank boyutlarına uyması için, ancak kanat genişliği w bilinmeyen bir kanat konfigürasyonu önerilmektedir. İkincisi, şimdi Ap fiom alanı üzerinden güç ve Denklem (5.7) kullanılarak varsayılan çark hızı üzerinden hesaplanır. Sonuç, tank boyutları, kürek konfigürasyonları, hızlar ve güç tüketimidir.

Koagülasyon Reaktifleri

Kolloid stabilitesinin nedeni, partikül ile sıvı arasındaki arayüzde bulunan iyonik itici kuvvetlerin büyüklüğüdür. Davranış, Stem [1924] ‘e bağlı çift katman teorisi ile açıklanabilir. Bir elektrolit çözeltisi içinde süspanse edilen bir parçacığın yüzeyinde iyonlar bulunur ve bunlar, benzer yükteki iyonları iterken sıvıdan karşıt yük iyonlarını çeker.

Böylece, elektriksel bir çift iyon tabakası gelişir ve partikül çevresinde konsantrasyon ve potansiyel gradyanlar oluşur. Çift katmanın iç kısmı daha kuvvetli bir şekilde bağlanan iyonlardan oluşur ve dış katman daha zayıf ve daha çok ditfüzdür. Parçacık tarafından sergilenen elektriksel potansiyelin iki katman arasındaki sınırda olduğu kabul edilir ve buna zeta potansiyeli denir.


Ödevcim Online, Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Nedir, Ayırma Teknolojisi Ödevleri, Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma, Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri, Organik Kimya Ödev Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Ödevi, Ayırma Teknolojisi Ödevi Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Proje Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Tez Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Ayırma Teknolojisi Danışmanlık, Ayırma Teknolojisi Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir