Ayırma Teknolojisi (13) – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ayırma Teknolojisi (13) – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

31 Ekim 2020 Ayırma Teknolojisi (13) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Belirli bir basınç düşüşü denkleme koymak ve yeniden düzenlemek Filtre keki boyunca artan bir sıvı akışı Filtreleme koşulları Kekte bulunan katı madde miktarı Ödevcim Online özgül direncin değişkenliği ultrafiltrasyon sırasında gözlemlenen bir jel tabakası 0
Ayırma Teknolojisi (13) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

 

Ödevcim Online, Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Nedir, Ayırma Teknolojisi Ödevleri, Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma, Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri, Organik Kimya Ödev Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Ödevi, Ayırma Teknolojisi Ödevi Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Proje Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Tez Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Ayırma Teknolojisi Danışmanlık, Ayırma Teknolojisi Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 Kek İçindeki Akışın Analizi

Sıkıştırılabilir bir filtre kekinde yer alan işlemlerin gerçek bir açıklaması, yalnızca mikroskobik ayrıntı düzeyini yansıtan matematiksel bir araştırma ile elde edilebilir. Katı konsantrasyonu, kek boyunca katı stresi veya basınç gradyanıdır. Bu nedenle, özgül direnç veya geçirgenlik konuma göre değişir.

Sıvı akış hızı da kek boyunca değişir ve kek oluşturan yüzeyi filtre bölmesine doğru arttırır. Kek oluşturan yüzeyde sıvı hızının muntazam bir şekilde fkom sıfır artmadığını unutmayın; aslında süzüntünün çoğu bu yüzeyden gelir. Ayrıca spesifik direncin, filtrelenen bulamacın katı içeriğinin bir fonksiyonu olduğu da genel olarak doğrudur.

Bu genellikle bir kekin çökelme hızına ve daha ince parçacıkların nispeten daha yüksek akış direncine sahip pozisyonlara geçme kabiliyetine atfedilir. Bu nedenle konsantre bulamaçlar bu migrasyona daha fazla engel sağlar ve bu nedenle daha düşük özgül dirençli kek sağlar. Sıkıştırılabilir filtre kekinin daha kapsamlı bir örneği aşağıda gösterilmektedir.

Aşağıdaki denklem birçok araştırma görevlisi tarafından ve çeşitli foims moldich, 19901 tarafından sağlanmıştır. Burada v, kek içinde ortama doğru katı hızıdır ve q, ortam boyunca süzülen akış hızıdır Denklemin (2.44) sağ tarafındaki ilk terim, kekin ağırlığına bağlı katıların basıncını temsil eder, ikincisi terim, kek üzerine etki eden sıvı sürüklenmesinden kaynaklanmaktadır. Sıvı ve katı kütle dengeleri ile birlikte kuvvet-momentum dengesinden (atalet terimlerini ihmal ederek) elde edilir.

Katıların ağırlığı, sıvı sürtünmesinden kaynaklanan basınca kıyasla genellikle küçüktür, katıların hızı da normalde ihmal edilir ve yüzeysel filtrat akış hızının kek boyunca sabit olduğu varsayılır, yani tüm fltrat yeni kek katmanından (q / A tek tiptir) elde edilir.

Denklemin (2.45), geçirgenliği değiştirmek için kullanılan Denklem (2.11) ile Darcys yasasının bir meransiyel formuna benzer olduğunu unutmayın. Denklem (2.45) gbe olarak yeniden düzenlenir. Son iki denklemin oranı alınarak filtre keki içindeki boyutsuz yüksekliğe göre bir etki basıncı profili oluşturulur.

Denklemler (2.36) ve (2.37), yukarıdaki denkleme ikame edilebilir ve elde edilen denklem entegre edilerek yeniden düzenlenebilir.

Bu nedenle, katıların basınç basıncı, özgül direnç ve katı konsantrasyonu arasındaki fonksiyonel ilişki (Denklem 2.36 ve 2.37) biliniyorsa, filtre keki içindeki katı konsantrasyon profilini, boyutsuz veya bu kekin fiaksiyonel? Mesafesine WL göre tahmin etmek mümkündür.

Gerçek yüksekliğe göre filtre kek konsantrasyonu profili elde edilebilir ve yukarıdakilerden, q vasatından yüzeysel filtrat akış hızı Darcy yasasının değiştirilmiş bir formu ile ölçülmüşse, kek yüksekliğinin daha doğru bir şekilde tahmin edilmesi, ortalama değer varsaymak yerine, kek boyunca basınç, özgül direnç ve konsantrasyon değerlerini entegre ederek elde edilir. Bu, Denklem (2.48) ile temsil edilir.

Filtreleme koşulları: 49.8 kPa’lık basınç damla kek, cx0 ve n 9. 3 ~ 1 a0n ~ d 0.334, CO ve u 0.381 ve 0.04, katı yoğunluk 2877 kg m-3, sıvı viskozite 0.001 Pa s ve süzüntü akış hızı 2. 7 ~ 1 m0 ~ s- ~ l olur. Süzülen malzeme 24 pm ortalama çapta ezilmiş bir dolomittir.

Kekte bulunan katı madde miktarını kontrol etmek için bir kütle dengesi kullanılabilir ve gerekirse kek yüksekliği ayarlanabilir. Ekstra hesaplama çabası, yalnızca kek profilinin veya yüksekliğinin yüksek bir doğruluk derecesiyle bilinmesi gerektiğinde değerlidir.

L,q terimleri hız x kalınlık ürünü [Tiller ve Green, 19731, ve çeşitli malzemelerin filtrasyon özelliklerini açıklamak için kullanılmıştır. Hem filtre keki (kek derinliği L) hem de filtrat (akış hızı q) bu ürün olan bir filtre ürününün mantıksal ifadesidir. Genel olarak hız x kalınlık ürünü ile filtrasyon basıncı arasında logaritmik bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Dikkate değer bir istisna, filtre ortamının yanında filtre keki gözenekliliğinde çok ani bir düşüş gösteren latekstir. Bu, hız x kalınlık-basınç grafiğinde bir plato ile sonuçlanır. Bu nedenle, filtrasyon basıncının arttırılması, ne kek yüksekliğini ne de filtrat oranını orantılı olarak arttırmaz.

Bu, ultrafiltrasyon sırasında gözlemlenen bir jel tabakasına benzer bir etkidir. Bu gözlemin pratik sonucu, yüksek basınçlı filtrasyonun bu malzeme için uygun olmaması ve mekanik ifadenin tavsiye edilmesidir.

Bu bölümün girişi, özgül direncin değişkenliği üzerine bazı yorumlar içeriyordu. Denklem (2.45) ‘de kullanılan fiziksel model, kek içerisindeki sıvı akış hızının sabit olmasıdır. Bu yalnızca sıkıştırılamaz bir malzemeyi filtrelerken doğru olabilir. Sıkıştırılabilir keklerle uğraşırken, daha önce tanımlanan “ortalama özgül direnç”, sıfır katı içerikli bir bulamaç filtrelendiğinde direnç olarak yorumlanır.

Aslında bu, Bölüm 2.9’da açıklanan sıkıştırma geçirgenliği (CP) hücre testlerinden elde edilen dirençtir; Katıların testteki statik durumunun, filtrasyon sırasında katıların dinamik durumunu temsil ettiği varsayılır. Gerçek bulamaçlar askıya alınmış malzeme ve filtre kekleri içerirler, sıvı akış hızı bu nedenle filtre ortamına doğru artar. Filtrat hızının, CP testlerinde varsayılandan daha yüksek olacağı iddia edilmiştir.

Belirli bir basınç düşüşü için akış hızındaki bir artış, dirençteki bir azalmaya eşdeğerdir. Bu nedenle, sıkıştırılabilir kek filtrasyonunda ortalama özgül dirence bir fraksiyonel düzeltme terimi uygulanmıştır. Bu,  J faktörü 19641 olarak bilinir.

Burada birim alan başına biriken kuru katı kütlesi, filtre keki içindeki h konumuna kadar. Denklemin sol tarafı Jfactor olarak bilinir. Denklem (2.14) ve J faktörü, denkleme koymak ve yeniden düzenlemek (orta direnç dahil) gerekir. Burada 0 <J <1 ve seyreltik bulamaçlar için birliğe de yakındır.

Filtre keki boyunca artan bir sıvı akışı, keki içindeki sıvı basınç gradyanı üzerinde sonuç olarak bir etkiye sahip olacaktır. Bunun ölçümü deneysel olarak kek içindeki konsantrasyonu ortaya çıkarmak ve yerel spesifik direnç hakkında bilgi elde etmek için kullanılmıştır. Bir filtre keki içindeki iç basınç ve konsantrasyon profillerinin fU matematiksel bir açıklaması ve Tiller ve Shirato’nun çalışmalarının kapsamlı bir incelemesi Wakeman [1978] tarafından da sağlanmıştır.


Ödevcim Online, Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Nedir, Ayırma Teknolojisi Ödevleri, Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma, Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri, Organik Kimya Ödev Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Ödevi, Ayırma Teknolojisi Ödevi Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Proje Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Tez Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Ayırma Teknolojisi Danışmanlık, Ayırma Teknolojisi Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir