Ayırma Teknolojisi (12) – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ayırma Teknolojisi (12) – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Ekim 2020 Ödevcim Online sıkıştırılamaz filtrasyon durumu Yalnızca filtre keki üzerindeki basınç düşüşü 0
Ayırma Teknolojisi (12) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

 

Ödevcim Online, Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Nedir, Ayırma Teknolojisi Ödevleri, Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma, Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri, Organik Kimya Ödev Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Ödevi, Ayırma Teknolojisi Ödevi Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Proje Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Tez Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Ayırma Teknolojisi Danışmanlık, Ayırma Teknolojisi Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Basıncın Kek Süzme Üzerindeki Etkisi

Sıkıştırılamaz bir filtrelemeden bekleneceği gibi, sabit basınç koşulları altında filtreleme yaparken, birçok malzeme kabaca sabit konsantrasyonda bir filtre keki verecektir. Filtrasyon basıncının arttırılması, kabaca tekdüze konsantrasyonda, ancak diğerinden daha yüksek olan başka bir kekle sonuçlanır. Bu nedenle, sıkıştırılabilirlik filtrasyonlar arasında gösterilir, ancak bir filtrasyon içinde zorunlu olarak gösterilmez.

Bu gözlem, ortalama kek konsantrasyonu ve geçirgenlik kavramının neredeyse evrensel olarak benimsenmesine yol açmıştır.
Endüstriyel ölçekte sıkıştırılabilir kekleri modellerken özel direnç kullanılır. Ortalama değerler, Bölüm 2.5’te verilen denklemlerde geçirgenliğin veya spesifik direncin yerini alır.

İncelenmekte olan bir malzemenin sıkıştırılabilir özelliklerinin kullanışlı bir kontrolü, Denklem (2.23) ‘ün manipülasyonundan sonra gerçekleşir. Bir filtreleme sırasında basınç kademeli olarak artırılır ve ardından bir sonraki artışa kadar sabit tutulursa, malzemenin sıkıştırılabilirliğine bağlı olarak aşağıdaki şekillerden biri elde edilir.

Denklem (2.32) ‘deki parantez içindeki terim, sıkıştırılamaz filtrasyon durumunda yalnızca sabitleri içerir ve orta direnç terimi, filtrasyon basıncını artırmadan önce biriken kek katmanlarından kaynaklanan akış direncine bir katkı içerir. Daha önce  gösterilen çizgilerin paralel doğasını değerlendirmeden önce dengenin kurulmasına izin vermek için biraz süre tanınmalıdır.

Bu duruma benzeyen bir rakam test çalışmasıyla sonuçlanırsa, ancak doğrusallık makul ise, bu durumda malzeme açıkça sıkıştırılabilir, ancak filtrasyon sırasında sabit bir ortalama özgül direnç ve kek konsantrasyonu değerleri ile eşittir. Birçok durumda sıfır veya negatif bir kesişim bulunur, bu aşağıda gösterilmektedir.

Kümülatif filtrat hacmi sıfırlanır ve basınçtaki her adım değişikliği yapılır. Filtreleme en düşük basınçla başlamalı ve en yüksek basamaklarla ilerlemelidir. İki basınç adımı artı orijinal basınç yukarıda gösterilmiştir.

Denklemler (2.23) veya (2.32), negatif bir kesmenin, filtreleme basıncı dışında filtreleme için ek bir itici gücü gösterdiğini önermektedir. Olay bu değil. Bununla birlikte, ilişki başlangıçta yakından takip edilirse, başlangıçta önemli ölçüde içbükey yukarı doğru eğrilik gösterecektir.

Bu koşullar altında, orta direnç, Şekil 2.4’te gösterildiği gibi, filtrasyonun ilk aşamalarına Darcy yasası uygulanarak ve Denklem (2.33) kullanılarak hesaplanmalıdır. Filtre ortamı AP üzerindeki basınç düşüşü daha sonra Denklem (2.34) kullanılarak filtrasyon Darcy yasası sırasında herhangi bir sonraki aşamada değerlendirilebilir. Böylelikle APc keki üzerindeki basınç düşüşünü Denklem (2.21) ‘in yeniden düzenlenmiş bir formuyla hesaplamak mümkündür.

Yalnızca filtre keki üzerindeki basınç düşüşüne uygulanabilen birçok teorik denklem veya gelişme vardır veya ortam üzerindeki düşüş önemsizdir. Bu nedenle, herhangi bir anda filtre keki üzerindeki basınç düşüşünü hesaplamak için yukarıdaki yaklaşım, bu modellerin geliştirilmesinde önemli bir yaklaşımdır.

Pasta üzerindeki basınç düşüşü ile özgül direnç arasındaki ilişki genellikle aşağıdaki basit ifadeyle ifade edilir. Benzer şekilde, konsantrasyon değişimi şu şekilde ilişkilendirilebilir.

Gözenekliliği basınçla ilişkilendirmek için benzer denklemler önerilmiştir. Ampirik sabitler, bir grafikten elde edilebilir. Filtre pastası üzerindeki basınç düşüşünün ortalama özgül dirence oranı, bu miktarların Merential miktarlarının integraline eşit olarak kabul edilir.

Bu, sıkıştırılabilir kekler için genel filtrasyon denklemini vermek için Denklemler (2.19) veya (2.22) ile ikame edilebilir. Sadece filtre keki nedeniyle basınç düşüşü dikkate alındığında genel denklem farklıdır.

Bir filtre kekindeki ortalama konsantrasyon için bir ifade, Denklem (2.38) ‘in türetilmesinde kullanılana benzer bir yaklaşımla çıkarılabilir.

Burada CO ve u, ampirik olarak türetilmiş sabitlerdir. (2.40) denklemi, özellikle yüksekliğin Denklem (2.47) tarafından veya bulamaçta filtrelenen katılar ile dengesizlik vasıtasıyla tahmin edilmesinde kullanılır. Bu, kek için sınırlı bir açıklığın mevcut olduğu basınçlı filtreler için özel bir önem taşır. Bunun bir örneği için Bölüm 2.6.4’e bakın.

Sabit Basınç Filtrasyonu

Denklem (2.39), sabit basınç koşulları altında zaman ve hacim filtratı için entegre edilirse, geri ikame denkleminden (2.38) sonra, ortalama spesifik direnç açısından sabit basınçlı sıkıştırılamaz filtrasyon için elde edilenle aynı olan bir ifade üretilir.

Bu sonuç, sabit basınçlı filtreleme konseptiyle birlikte, sıkıştırılabilir keklerin matematiksel açıklamasının sıkıştırılamaz keklerinki ile aynı olduğu yüzeysel sonucuna götürür. Veriler (b) ‘de gösterilene benzer bir şekil sağlıyorsa, Denklem (2.32) yeniden yazılmalıdır.

Kek köpürtme basıncı ile a’nın artmasının bir sonucu olarak gradyan artar. Ifc, Denklem (2.17) ile hesaplanabilir, bu parametre sabit kalır, ancak denklem (2.18) kullanılacaksa, kek sıkıştırması nedeniyle değişen bir rn değeri de hesaba katılmalıdır. Bu, bir filtre keki numunesi alınabildiği için hesaplanabilir. Elde edilen veriler, aşağıdakileri çizerek a0 ve y1 sabitleri için değerler elde etmek için kullanılabilir.

Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz kekler arasındaki en büyük farkın a, (veya k) ‘nın bir basınç fonksiyonu haline geldiği aşikar olmalıdır. Bu filtreleme türleri arasındaki diğer önemli farklılıklar Bölüm 2.6.3’te tartışılmaktadır.

Sabit Hız Filtrasyonu

Yine tek tip bir özgül direnç kavramını kullanarak .. – filtre keki için kabaca, Denklemi (2.39) yeniden düzenleyerek ve konstantre tanımını (dV / df = V / f) kullanılır. Q = V / tin yerine yukarıdakini koymak ve yeniden düzenlemeyi sağlar.

Bu nedenle, zamana karşı filtre keki üzerindeki basınç düşüşünün logaritmik bir grafiği, spesifik direnç ve kek konsantrasyonunun ortalama değerlerinin mevcut olması durumunda düz bir çizgi verir.

Kek İçindeki Akışın Analizi

Sıkıştırılabilir bir filtre kekinde yer alan işlemlerin gerçek bir açıklaması, yalnızca mikroskobik ayrıntı düzeyini yansıtan matematiksel bir araştırma ile elde edilebilir. Katı konsantrasyonu, kek boyunca katı stresi veya basınç gradyanıdır. Bu nedenle, özgül direnç veya geçirgenlik konuma göre değişir. Sıvı akış hızı da kek boyunca değişir ve kek oluşturan yüzeyi filtre bölmesine doğru arttırır.

Kek oluşturan yüzeyde sıvı hızının muntazam bir şekilde fkom sıfır artmadığını unutmayın; aslında süzüntünün çoğu bu yüzeyden gelir. Ayrıca spesifik direncin, filtrelenen bulamacın katı içeriğinin bir fonksiyonu olduğu da genel olarak doğrudur.

Bu genellikle bir kekin çökelme hızına ve daha ince parçacıkların nispeten daha yüksek akış direncine sahip pozisyonlara geçme kabiliyetine atfedilir. Bu nedenle konsantre bulamaçlar bu migrasyona daha fazla engel sağlar ve bu nedenle daha düşük özgül dirençli kek sağlar. Sıkıştırılabilir filtre kekinin daha kapsamlı bir örneği yukarıda gösterilmektedir.


Ödevcim Online, Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Nedir, Ayırma Teknolojisi Ödevleri, Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma, Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri, Organik Kimya Ödev Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Ödevi, Ayırma Teknolojisi Ödevi Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Proje Yaptırma, Ayırma Teknolojisi Tez Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Ayırma Teknolojisi Danışmanlık, Ayırma Teknolojisi Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir