Yüksek Üretkenlik Potansiyeli – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yüksek Üretkenlik Potansiyeli – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

3 Ocak 2023 Üretkenlik nasıl hesaplanır Üretkenlik ve VERİMLİLİK arasındaki fark nedir 0
Fermi Dağılımı

Yenilenebilir Enerjinin Daha Yüksek Üretkenlik Potansiyeli

Gücün daha düşük bir teknik maliyetle üretilebildiği verimli enerji kullanımı için daha büyük fırsatlar vardır. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji için, bu fırsatlar şimdiye kadar yalnızca izole nişlerde, örneğin cep hesap makineleri gibi düşük kaliteli uygulamalarda, güneş enerjisinin binaları ısıtmak ve soğutmak için ‘pasif kullanımı’ olarak adlandırılan, Yunanistan ve İsrail gibi yerlerde sayısız çatıya halihazırda kurulu güneş kollektörleri veya gelişmekte olan ülkelerin kırsal bölgelerinde kullanılan ‘ev güneş enerjisi sistemleri’ geleneksel enerji üretim ve dağıtım yöntemlerinden daha etkilidir.

PV kullanmak, pahalı kara dağıtım kablolarının döşenmesinden bahsetmeye bile gerek yok, jeneratör satın alma maliyetinden ve onları çalıştırmak için dizelden tasarruf sağlar.

Sanayileşmiş ülkelerde bu tür örnekler, az gelişmiş ülkeler için yan sorunlar veya geçici çözümler olarak görülüyor. Bu önemsememe, daha kısa tedarik zincirlerinin sanayileşmiş ülkelerde artan üretkenlik için sunduğu muazzam fırsatların çok çabuk gözden kaçırıldığı anlamına gelir.

Elbette bu fırsatların gerçekleşmesi için öncelikle fosil yakıtlarda işe yarayanların yenilenebilir enerjide de işe yarayacağı fikrinden kavramsal bir kopuş olması gerekiyor. Fosil yakıt enerjisi için gerekli yapılar, güneş enerjisine dayalı bir elektrik arzının ekonomik gereklilikleriyle uyumlu değildir.

 Teknokrasisiz Teknoloji

Birkaç istisna dışında, güneş kaynaklarından merkezileştirilmiş enerji üretimi, merkezi olmayan bir enerji kaynağından elde edilen avantajları (bu kitabın III. ve IV. Bölümlerinin konusu) etkili bir şekilde ortadan kaldıracaktır. Mevcut hidroelektrik barajlarını kapatmak aptallık olur; tropik şehirleri beslemek için büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri mantıklıdır.

Aynı şekilde, bölgesel kaynak tabanından kaynaklanan kopukluk, 100 MW’ın üzerindeki biyokütle yakıtlı elektrik santrallerini anlamsız hale getiriyor; rüzgar enerjisi doğal manzaraya daha uygun daha basit, daha az maliyetli bir çözüm sağladığında, büyük kıyı şeridi boyunca uzanan büyük gelgit enerji santralleri de tavsiye edilmeyecektir.

Her halükarda, dünyanın daha güneşli bölgelerinde merkezi güneş enerjisi üretimi bile kaçınılmaz olarak yerel PV, rüzgar, küçük ölçekli hidro ve biyokütle santrali ile desteklenmelidir. Yine de, elektrik üretimi ve arzının tarihi bize, büyük ölçekli üretim tesislerinin küçük ölçekli tesislerle teknik olarak uyumlu olabilmesine rağmen, ikisini birleştirmenin yapısal çelişkiler ürettiğini öğretiyor.

Büyük ölçekli tesis operatörlerinin maliyetlerini karşılamak için tam kapasitede çalışması gerekir; küçük ölçekli üreticilerin öngörülemeyen çıktıları rahatsız edicidir.

Büyük ölçekli güneş enerjisi santrali operatörlerinin, nükleer ve kömürle çalışan santrallerin operatörlerinden daha küçük tedarikçilere karşı farklı davranacağını varsaymak için çok az neden vardır.

Fosil yakıtlar söz konusu olduğunda, büyük ölçekli üretim ve arz takıntısı, altta yatan ekonomik gerçeklerin bir yansımasıdır. Güneş enerjisi söz konusu olduğunda, aynı saplantı, 20. yüzyıla özgü endüstriyel fantezilerin bir ifadesi olarak yanlış değerlendirilecektir.

Fosil yakıtlı enerji üretimi tarafından belirlenen konsantre üretim ve tedarik modelini izleyen büyük planlar, yenilenebilir enerji açısından değerlendirildi ve uygulanmaya devam ediyor. Bunlar, büyük ölçekli sorunlar için yalnızca bireysel büyük ölçekli çareleri tasavvur edebilen bir paradigmanın ürünüdür.

Bunun bir örneği, Münih’te yaşayan mimar ve yazar Herman Sörgel’in, ilk olarak 1931’de Berlin’deki bir mimarlık sergisinde sunulan, Atlantik’ten Atlantik’e su akışını kontrol etmek için Cebelitarık Boğazı’nın tam karşısına bir baraj inşa etme önerisiydi.


Üretkenlik nasıl hesaplanır
Üretkenlik ne demek
Yüksek potansiyel ne demek
Üretkenlik ve VERİMLİLİK arasındaki fark nedir
Üretken Nedir
Üretkenlik eş anlamlısı
Verimlilik Nedir
Üretim faktörleri


Buradaki fikir, Avrupa’ya elektrik sağlamak için devasa bir hidroelektrik santrali inşa ederken aynı zamanda Akdeniz’in seviyesini düşürerek Akdeniz kıyısı boyunca denizden ek toprak kazanmak ve Avrupa ile Kuzey Afrika arasında bir kara köprüsü oluşturmaktı.

Adriyatik karaya dönüşecekti; Napoli bir liman olmaktan çıkacaktı. Proje çok konuşuldu; Mussolini kadar Hitler’i de büyülemişti. Akdeniz ekosistemini bu ölçekte yeniden şekillendirmenin hesaplanamaz sonuçları hiç düşünülmemişti; proje, Kuzey Afrika’yı Avrupa’nın ekmek sepeti olan Sahra’nın yeşillendirilmesiyle bağlantılı olarak hem bir parçası yapma jeopolitik emelleri için çok cazipti.

Bir başka, daha güncel örnek, bazı beyinlerin oyun oynadığı GENESIS projesidir (Güneş Pilleri ve Uluslararası Süperiletken Izgaralarla Donatılmış Küresel Enerji Ağı). Fikir, süper iletken bir dağıtım şebekesi aracılığıyla tüm dünya enerji talebini karşılamak için ekvator boyunca uzanan bağlantılı güneş enerjisi istasyonlarından oluşan küresel bir kuşak inşa etmektir.

Sözde avantaj, kesintisiz bir güneş elektriği kaynağı olacaktır, çünkü gündüz ve gece arasındaki fark ve yarım küreler arasındaki çıktıdaki mevsimsel değişim birbirini sıfırlayacaktır.

Ancak sonuç, aşırı merkezileşmiş bir küresel enerji arzı, hayal edilebilecek en uzun tedarik zinciri ve muazzam altyapı maliyetleri ile tek nesil teknolojinin küresel hakimiyeti olacaktır. Enerji tedarikinin sosyopolitikası hakkında hiçbir fikri olmayan teknolojik megalomaninin bir ürünü.

Üçüncü ve benzer bir örnek, NASA mühendisi Peter E Glaser’in zaman zaman tartışmalarda ortaya çıkan yörüngedeki bir “güneş çiftliği” konseptidir. Tüm Dünya sakinleri için elektrik, Dünya’nın yörüngesinde dönen, günlük ve mevsimsel döngülerin sınırlamalarından bağımsız olarak, birçok kilometrekarelik toplam yüzey alanına sahip PV platformlarından üretilecektir.

Üretken verimlilik çok yüksek olacaktır çünkü kırılma açısının dışındaki gelen güneş ışığından bile (Dünya’nın eğriliğinin bir ürünü) yararlanılabilir. Üretilen akım, birkaç kilometre çapında bir yer ayak izi olan mikrodalgalar şeklinde yere geri ışınlanacaktı.

Bunlar yaklaşık 200 km2 büyüklüğünde bir yer istasyonu tarafından alınacak, tekrar elektriğe dönüştürülecek ve dağıtım şebekesine beslenecektir. GENESIS projesi için olduğu gibi bu kavram için de geçerlidir: teknik olarak uygulanabilir olabilir, ancak aksi takdirde pratik olmayabilir, risk, ekonomik uygulanabilirlik veya sosyal sonuçlar dikkate alınmaz ve güneş enerjisinin sunduğu gerçek fırsatların değerlendirilmesi başarısız olur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir