Yeni Ekonominin Fırsatları ve Zorlukları – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yeni Ekonominin Fırsatları ve Zorlukları – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

20 Eylül 2022 Teknolojik gelişmelerin kültürel ve ekonomik Etkileri Teknolojinin ekonomiye Zararları Yeni ekonominin özellikleri 0
 Durum Bağlantı İstatistikleri

Yeni Ekonominin Fırsatları ve Zorlukları

Bu günlerde Asya genelinde hükümet yetkilileri, akademisyenler ve genel halk arasında en moda kelimelerden biri, devam eden BT devriminin ortasında ortaya çıkan ekonomiye atıfta bulunan “Yeni Ekonomi”dir.

BT devrimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yakınsaması ile mümkün kılınan bilgi bulma ve iletme maliyetindeki keskin düşüşe atıfta bulunur. Bu nedenle bilişim devrimi, bilişim devrimi olarak da bilinmektedir.

Daha kullanışlı ve daha güçlü bilgi işlem ekipmanı, özellikle kişisel bilgisayarlar (PC’ler), daha iyi ve daha uygun fiyatlı telekomünikasyon hizmetleriyle birlikte BT devrimini birlikte yürütüyor. Bu geniş kapsamlı devrimin belki de en tanıdık tezahürü, evlerimizin ve ofislerimizin rahatlığında bizi kelimenin tam anlamıyla dünyanın geri kalanına bağlayabilen İnternet’tir. Bilişim devrimi, Yeni Ekonomi olarak adlandırılan yeni bir ekonomik paradigmaya yol açıyor.

Yeni Ekonomi, yapısal olarak birçok yönden Eski Ekonomiden farklıdır. İkincisi donanıma dayalıyken, yazılım Yeni Ekonominin tanımlayıcı özelliğidir. Yeni Ekonomide katma değer, Eski Ekonomide olduğu gibi mevcut bilginin uygulanmasından ziyade yeni bilginin yaratılmasından gelir.

Eski Ekonomiden Yeni Ekonomiye doğru mevcut geçiş, bu nedenle, ürün yapma ve tüketme sanayi çağından, bilgi yaratma ve özümseme bilgi çağına geçiştir. Eski Ekonominin odak noktası hammaddeleri mal ve hizmetlere dönüştürmek iken, Yeni Ekonominin odak noktası entelektüel sermayeyi yeni bilgi ve bilgiye dönüştürmektir.

Örneğin, demir ve kömürü çeliğe dönüştürmek, Eski Ekonominin eylem halindeki klasik bir örneğidir, oysa finansal verileri daha verimli bir şekilde işlemek için yeni yazılımlar oluşturmak, Yeni Ekonomi hakkındaki zihinsel resmimize uyar. Kısacası, toprak, emek ve sermaye gibi daha geleneksel üretim faktörleri yerine entelektüel sermaye, Yeni Ekonominin temelini oluşturmaktadır.

Yeni Ekonomi’nin arkasında küreselleşme gibi başka güçler olsa da, birincil itici gücü BT devrimidir. Bunun nedeni, Yeni Ekonomi’nin bilgi ve enformasyon yaratmaya ve yaymaya dayalı olması ve BT devriminin bunu yapmanın maliyetini önemli ölçüde azaltmış olmasıdır.

BT devriminin kalbinde yer alan bilgi teknolojisi ve iletişim teknolojisinin süregelen yakınsaması, bilgi ve enformasyonun yaratılmasını ve yayılmasını hızlandırmaktadır.

Bilgi ve enformasyonun her yerde mevcut olduğunu ancak çoğu zaman üretim girdilerini göz ardı ettiğini belirtmekte fayda var. Gerçek dünyada, ders kitaplarının dünyasının aksine, bilgi maliyetlidir, bu nedenle BT devrimi, düşen bilgi maliyetlerinin ve dolayısıyla işlem maliyetlerinin arz yönlü bir devrimini temsil eder.

BT’den kaynaklanan firma düzeyinde verimlilik kazanımlarının spesifik örnekleri arasında daha düşük tedarik maliyetleri, daha iyi tedarik zinciri yönetimi ve daha sıkı envanter kontrolü yer alır. Goldman Sachs’ta Martin Brooks ve Zaki Wahhaj tarafından 2000 yılında yayınlanan bir rapora göre, firmaların internet üzerinden satın almalarından elde ettikleri potansiyel tasarruf, kömür endüstrisinde %2’den elektronik bileşenler endüstrisinde %40’a kadar değişmektedir.

Ayrıca tedarikçilerle çevrimiçi iş yapmanın bir araba yapma maliyetini %14’e kadar azaltabileceğini tahmin ediyorlar. British Telecom, çevrimiçi mal ve hizmet satın almanın, satın aldığı mal ve hizmetlerin doğrudan maliyetlerini %11 oranında azaltacağını iddia ediyor.


Yeni ekonominin özellikleri
Teknolojinin ekonomiye Zararları
Yeni ekonomi nedir
Girişimcilik ile ekonomi arasında bir ilişki var mıdır
Teknolojik gelişmelerin kültürel ve ekonomik Etkileri
Yeni ekonomi ve eski Ekonomi arasındaki Farklar
Yeni Ekonomi ile ilgili Makaleler
Eski ekonomi ve Yeni ekonomi


Kudyba ve Diwan, 1995 ve 1997 yılları arasında ABD’de çok çeşitli endüstrilerde firma düzeyinde bilgi teknolojisi yatırımlarının etkisine ilişkin yakın tarihli kapsamlı bir çalışmada, BT yatırımının firma verimliliği üzerinde önemli bir olumlu etkisi olduğunu ve ayrıca bu olumlu etkisi zamanla artar.

Verimlilik kazanımları firmadan firmaya ve sektörden sektöre değişiklik gösterse de, en azından bazı firmalar ve sektörler önemli kazanımlar gerçekleştirecektir. BT devriminin firma düzeyindeki etkisini özetler.

Makro düzeyde görebileceğimiz gibi, daha düşük bilgi ve işlem maliyetleri, ekonominin her fiyat düzeyinde daha fazla üretmesini sağlayarak arz eğrisinin sağa doğru kaymasına ve daha düşük fiyat düzeyleri ile daha yüksek çıktılardan oluşan yeni bir dengeye neden olur. Pozitif arz şoku, deflasyonist baskılarla birlikte her iki dünyanın da en iyi hızlı ekonomik büyümesini beraberinde getiriyor.

Mikro düzeyde, yaratıcılık, yenilikçilik ve risk alma her zaman başarılı girişimciliğin temel unsurları olurken, Yeni Ekonomi’de bu niteliklere daha da büyük bir prim verilmektedir. Makro düzeyde bu, en başarılı ekonomilerin, BT devriminin bilgi maliyet tasarruflarından tam olarak yararlanarak yeni bilgi ve bilgi yaratmada en etkili olan ekonomiler olacağı anlamına gelir.

Esnek ve kuralsızlaştırılmış pazarlarla ilişkili kaynakların çevik yeniden tahsisi, bilgi çağında bilginin ve dolayısıyla teknolojinin hızla eskimesi göz önüne alındığında bir ekonomi için hayati önem taşımaktadır. Aynı derecede önemli olan, sadece mevcut bilgiyi özümseyen değil, aynı zamanda yeni bilgi üretebilen işçiler üretebilen insan kaynaklarının geliştirilmesidir.

İmalat ürünlerinin seri üretilen, düşük marjlı metalara dönüşümü artık düşük teknolojili ürünlerle sınırlı değil, teknolojik merdivenin yukarılarında da daha belirgin hale geliyor.

Üretimin ve ekonomik faaliyetin küreselleşmesinin bir sonucu olan bu eğilim, özellikle imalat sektörlerinde bir çöküş yaşayan yüksek gelirli ülkelerde daha yaratıcı ve yenilikçi bir işgücü ve ekonominin gerekliliğini güçlendirmektedir.

BT devrimi, bu ülkelerde imalattan hizmetlere geçişe daha fazla ivme kazandırıyor. Çıktının bileşimindeki bu kayma ile ilgili olarak, seri üretimden bireysel tercihlere uyacak şekilde özelleştirmeye doğru bir kayma var. Bu eğilimin temelinde, firmalar ve tüketiciler arasındaki işlem maliyetlerinin BT kaynaklı azalması yatmaktadır.

Aynı zamanda, firmalar arasındaki işlem maliyetlerinin BT kaynaklı azaltılması, çeşitli hizmetlerin başka firmalara ihale edilmesini veya dışarıdan hizmet alınmasını teşvik etmektedir.

Firmalar arası işlem maliyetlerinin firmanın optimal büyüklüğünü belirlediği ölçüde, firmalar arası işlem maliyetlerinin daha düşük olması ve firmanın daha küçük bir optimal büyüklüğü ile sonuçlanmasını bekleyebiliriz. Bu da giderek daha yüksek düzeyde uzmanlaşmayı ve dolayısıyla verimlilik ve üretkenlik için faydalı etkileri olan temel yetkinlikler üzerinde yoğunlaşmayı ima eder.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir