Yapısal Eşdeğerlik – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yapısal Eşdeğerlik – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

3 Mayıs 2023 Biçimsel eşdeğerlik Devingen eşdeğerlik 0
Özvektör Açılımları

Yapısal Eşdeğerlik

Blok modelleme daha çok, verilerdeki rastgele bozulmaları uygun bir dereceye kadar tolere edebilen yapısal eşdeğerliğin gevşemelerini oluşturmakla ilgilidir.

Karşılık gelen blok modellerin, yapısal eşdeğerlik varsayımından yalnızca küçük sapmaları tolere ederken minimum sayıda pozisyona sahip olması beklenir. Tarihsel olarak, blok modellemede kullanılan ilk yöntemler, bu iki kriter arasında iyi dengeler verdiğine inanılan buluşsal algoritmalar olmuştur.

Blok modellemede, grafikler genellikle bitişik matris bakış açısıyla incelenir. Ar = (ai,j,r )i,j, Er , i’nin komşuluk matrisini göstersin. örneğin, ai,j,r = 1 ⇔ (vi,vj) ∈ Er. Ardından, bir blok model, ardışık satırlar ve sütunlarda aynı konumdaki düğümleri içeren A’nın izin verilen bir versiyonuyla temsil edilir.

Yani, A∗r’nin satırları ve sütunları, konum ve dizine göre sözlüksel olarak sıralanmıştır. Aynı konumdaki düğümler ardışık satırlara ve sütunlara sahiptir. Ak,l bloğu, A∗’nin Pk ve Pl arasındaki rr ilişkisine karşılık gelen kısmını temsil eder. Br’nin bk,l,r girişi bu bilgiyi damıtılmış biçimde içermelidir.

P≃ için, her blok yalnızca birler veya sıfırlarla doldurulur (köşegen elemanlar hariç) ve bP(vi ),P(vj ),r := ai,j,r ayarlamak mantıklıdır.
Sezgisel algoritmalarla elde edilen blok modellerde, bir Pk konumundaki düğümlerin mutlaka eşit komşuluklara sahip olması gerekmez.

Yine de iyi bir modelde aynı konumdaki düğümlerin komşulukları çok benzer olmalı ve bk,l,r, Ak,l’de var olan eğilimleri ifade etmelidir. Bu nedenle, çeşitli yöntemler r olmuştur. Görüntü matrislerini P’ye göre bloklardan türetmek için kullanılır. Br’yi, konumları düğüm olarak olan bir grafiğin bitişik matrisi olarak düşünürsek, Er’in indirgenmiş grafiğini elde ederiz.

(a) bir G ağı, bunun komşuluk matrisi A ve yapısal eşdeğerlik ilişkisi ≃ nedeniyle üç konumu için bir örnek verir. (b), hem karşılık gelen izin verilen bitişiklik matrisi A∗’yi hem de düğümler olarak konumlarla indirgenmiş grafiği gösterir.

Bu bölüm, ya iyi kurulmuş ve yaygın olarak kullanılan ya da umut verici görünen ve ağ analizinin bu oldukça eski alanına yeni bakış açıları kazandıran seçilmiş blok modelleme yaklaşımları hakkında bir araştırma sunar. Kendimizi, bir aktör ilişkisine karşılık gelen yalnızca bir kenar kümesi içeren G = (V, E) grafikleriyle sınırlayacağız. Çoğu yaklaşım, birkaç (bazen ağırlıklı) ilişki durumuna kolayca uyarlanabilir.

Somut bir ağ oluşturma modeli olmaksızın konumsal etkileşime ilişkin buluşsal varsayımlara dayanan blok modelleme yaklaşımları sunar. Blok modellemede kullanılan en eski algoritmalardan bazılarını içeren bu sözde deterministik modellerin aksine, stokastik modellere dayalı yaklaşımlar da sunar.

Konumsal yapının rastgele bir ağ oluşturma sürecini etkilediğini varsayarlar ve karşılık gelen olasılık dağılımının parametrelerini tahmin etmeye çalışırlar. Bu şekilde, ağ konumları hakkında hem hipotezler üretebilir hem de değerlendirebiliriz. Her iki yöntem türü hakkında sonuçlar ve ilgili literatüre genel bir bakış da verilmektedir.


Çeviride eşdeğerlik nedir
Çeviride eşdeğerlik kuramı
Düzanlamsal eşdeğerlik
Dinamik eşdeğerlik
Metinsel eşdeğerlik
Devingen eşdeğerlik
Biçimsel eşdeğerlik
Eşdeğerlik kuramı


Deterministik Modeller

Bu bölümde, ağı oluşturan sürecin somut bir stokastik modeli olmadan, temel olarak konumsal etkileşime ilişkin buluşsal varsayımlara dayanan, köklü blok modelleme yaklaşımları da sunulmaktadır.

Bunun yerine, iki düğümün aynı konumu paylaşıp paylaşmadığına karar vermek için yapısal eşdeğerlik ilişkisinin belirli gevşemeleri kullanılır. Karar kriterleri statik ağ özelliklerine dayandığından, bu yaklaşımlara deterministik modeller diyoruz.

Yapısal eşdeğerliği zayıflatmak için iki düğümün ne kadar eşdeğer olduğunu ölçmemiz gerekir. Bu nedenle, en popüler önlemlerden ikisine ayrılmıştır. Bunların metrik olması gerekmez, ancak tartışılan çok boyutlu ölçekleme teknikleri, aktörleri düşük boyutlu bir Öklid uzayına yerleştirmek için de  kullanılabilir.

Aktörler için ikili mesafe değerlerine sahip olan Burt’ün algoritması gibi kümelemeye dayalı yöntemler, aktör seti V’yi son olarak P konumlarına bölmenin popüler yollarıdır. P’yi elde etmek için alternatif bir geleneksel yöntem olan CONCOR algoritmasını da sunar.

Bu noktaya kadar olan yöntemler ağırlıklı olarak 70’lerde ortaya çıkmış ve klasik yaklaşımları temsil etmektedir. Yalnızca aktör setinin P bölümünü hesaplamak için kullanılırlar; görüntü matrisi B tipik olarak tartışılan P’ye bazı standart kriterler uygulanarak da elde edilir.

P-permütasyonlu komşuluk matrisi A∗ ile somut bir blok modelin görüntü matrisi B’yi karşılaştırarak elde edilen farklı uyum iyiliği indekslerini de tartışıyoruz. Son olarak, aktör setini bölümleme, B’yi hesaplama ve ortaya çıkan blok modeli değerlendirme adımlarını bütünleştiren genelleştirilmiş bir blok modelleme çerçevesi sunar. Deterministik modellerle ilgili bu bölümde en son blok modelleme yaklaşımını da temsil eder.

Yapısal Eşdeğerliğin Ölçülmesi

Giriş bölümünde, gözlemlenen gerçek dünya ağlarındaki aktörler arasındaki ilişkilerin, altta yatan nihai bir konumsal yapıyı yalnızca çarpık ve kesin olmayan bir şekilde yansıtabileceğini de belirtmiştik. Bu nedenle, blok modelleme algoritmaları, eşit komşuluk fikri prensipte makul görünen mükemmel yapısal eşdeğerlikten belirli bir sapmayı tolere etmek zorundadır.

Bu nedenle, vi ve vj düğümlerinin eşdeğer w olup olmadığını bilmek de yeterli değildir. R. T. ≃—bir düğüm çiftinin (vi,vj) denkliğe ne kadar yakın olduğunu açıklayan δi,j değerini de bilmek istiyoruz. Aşağıda, δi,j her zaman δi,i = 0 ve δi,j = δj,i özelliklerine sahip vi ve vj düğümünün bitişiklik ilişkileri arasındaki simetrik bir mesafe ölçüsünü gösterecektir. Üst simgeler özel önlemleri de tanımlar.

Geometrik uzaklık ölçülerini uygulamak için, A’nın i. satırının ve i. sütununun birleşimini 2n-boyutlu 2n uzayında bir nokta olarak ele alıyoruz. Blok modellemede Öklid mesafesini kullanmayı da ilk öneren oydu.

Yaygın olarak kullanılan ikinci bir yapısal eşdeğerlik ölçüsü, çarpım-moment katsayısı olarak da bilinen korelasyon katsayısıdır. Öklid mesafesinin aksine, A’daki girişleri doğrudan karşılaştırmaz, ancak bunların satır ve sütunların ortalama değerlerinden sapmalarını da karşılaştırır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir