Yağış Miktarları – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yağış Miktarları – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

2 Aralık 2022 M2 ye düşen yağmur miktarı HESAPLAMA Metrekareye düşen yağış miktarı 0
Tarım Ticareti Endüstrisi – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Yağış Miktarları

Dünya atmosferi içinde farklı atmosferik katmanlar, farklı buhar hacimleri içerir. Hava sıcaklığı çiğlenme noktasının altına düşerse ve su molekülleri küçük su damlacıkları oluşturan yoğunlaşma çekirdeklerine (yani ince, yüzen aerosol parçacıkları) bağlanırsa, bu buhar görünür bir forma dönüştürülür. Sıcaklıklar donma noktasının üzerindeyse, bulut damlacıkları birbirine yapışırsa (birleşme) ve artık hava akımı tarafından taşınamaz hale gelirse yağış oluşur.

Sıvı yağışa yağmur denir. Düşme yarıçapı 0,05 ile 0,25 mm arasında olan çiseleme ve damla yarıçapı 0,25 ile 2,5 mm arasında olan yağmur arasında ayrım yapılır. Sıvı yağış ayrıca buz kristalleri içeren bulutlardan da düşebilir (örn. fırtına bulutları). Bu tür çökeltiler atmosferden yeryüzüne çıkarken genellikle katı fazdan sıvı faza geçer.

Bununla birlikte, bulutun altındaki katmanlardaki hava sıcaklığı da donma noktasının altındaysa, katı çökelme meydana gelebilir. Bu tür katı yağış türleri, diğerlerinin yanı sıra kar, kar otu, kırılmış buz, yumuşak dolu ve doludur. Kar, “sıradan kar yağışı” veya kar sağanakları olarak oluşabilir ve ayrı ayrı düşen veya pullar halinde bir araya gelen kar yıldızlarından veya diğer buz kristallerinden oluşur.

Her iki yağış şekli olan çiy veya kırağı, eğer zemine çok yakın bir yüzeyin sıcaklığı çiy veya kırağı noktasının altındaysa, gaz halindeki suyun yoğuşması veya birikmesinden kaynaklanır. Ek olarak, sis veya bulutlar su birikintileri oluşturabilir veya donma noktasının altındaki sıcaklıklarda çeşitli don birikintileri oluşturabilir.

Yağıştan Akışa

Belirli bir süre içinde bir kara alanına çöken su, toprakta depolanır, tekrar buharlaşır veya dere ve nehirlere akar. Su kaynakları denklemi ile (Denklem (2.21)), belirli bir dönem boyunca ve belirli bir alan için mevcut olan toplam su açıklanabilir.

PS belirli bir alanın S yüzeyindeki yağıştır, Fa,S yer üstündeki akıştır ve Fb,S incelenen ∆t süresi boyunca bu alandan yer altındaki akıştır. ES, bu alanın yüzeyinden buharlaşma ve RS, aynı zaman periyodu boyunca tutmak gerekir (yani, zeminde depolanan yağışın yeraltı suyu olarak oranı).

Yer üstünde yağış kar, buz ve/veya su (yani yağmur) olabilir, ancak yer altında yalnızca su oluşur. ∆t zaman aralığı yeterince büyükse, yeterince dengelendiği için tutma ihmal edilebilir.

Genellikle yağış, yağış seviyesi cinsinden ifade edilir (yani, yağış hacminin ve yüzeyin (PS/S) mm cinsinden oranı). Bu aynı zamanda etkili bir şekilde drene edilen ve buharlaşmayan veya gözlemlenen alandan yeraltı suyu akıntısıyla akan toplam yağış seviyesinin payını tanımlayan akış seviyesi için de geçerlidir.

Akış ve yağış oranı olarak tanımlanan akış katsayısı, yağışın hangi oranının nihai olarak boşaltıldığını açıklar. Bir dizi başka parametre ile birlikte, akış katsayısı özellikle yağış miktarına ve analiz edilen alanın durumuna bağlıdır. Bununla birlikte, akış katsayısı genellikle artan yağış seviyesi ile artar.

Bu karşılıklı bağımlılıklara dayanarak, belirli bir alandaki akış özellikleri tanımlanabilir. Yağış, buharlaşma ve tutma bilgisi ile akış rejimi de en azından niteliksel olarak açıklanabilir.

Dolayısıyla akış rejimi, belirli bir alanda bir yıl boyunca bir dere veya nehrin zamanında davranışı ve deşarj hacmi olarak tanımlanır. Bu değeri elde etmek için, su toplama alanının ilgili dışarı akan dere veya nehre açık bir şekilde atanması gerekir.


Metrekareye düşen yağış miktarı
İllere göre yağış miktarları
M2 ye düşen yağmur miktarı HESAPLAMA
Yıllık yağış miktarı mm
Günlük yağış miktarı
İzmir, metrekareye düşen yağış miktarı
Aylık yağış miktarı
Bölgelere göre yağış miktarı


Bir akarsu veya nehir boyunca belirli bir noktaya doğru akan “iç akış”, ilgili su toplama alanının “çıkışına” eşittir. Bir yıl içinde ve yıldan yıla, boyut ve rota bakımından genellikle önemli ölçüde dalgalanan zaman değişimlerini gösterir.

Potansiyel bir havza alanının akışı, diğer faktörlerin yanı sıra, alanın büyüklüğüne ve yağış miktarına bağlıdır. Eğimli, geçirimsiz katmanlar söz konusu olduğunda, su toplama alanını tanımlayan havzanın (yer üstü) yer altındaki havzadan çok farklı olabileceği dikkate alınmalıdır. Bu, belirli bir toplama alanındaki akışı önemli ölçüde artırabilir veya azaltabilir.

Belirli bir toplama alanındaki yağış ve akış yalnızca dolaylı olarak bağlantılıdır, çünkü düşen yağmurun yalnızca bir kısmı hemen akar. Yağışların fazla olduğu dönemlerde rezerv oluşumu nedeniyle yüzey akışı ertelenirken, yağışın az olduğu zamanlarda bu rezervlerin kullanılması nedeniyle daha fazla akış olmaktadır.

Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda, kar ve buz şeklinde depolanan su nedeniyle akışta ek gecikmeler meydana gelir. Ek olarak, yağışın bir kısmı, yani ani buharlaşma, bitki büyümesinin neden olduğu dolaylı buharlaşma veya sulama önlemleri nedeniyle artan buharlaşma nedeniyle tamamen kaybolur. Bu nedenle, yağmur miktarlarından ikinci akışa kadar doğrudan bir sonuç çıkarılamaz.

Karda depolanan su, akışa ancak belirli bir gecikmeyle ulaştığı için, kar yağışı belirli bir bölgenin akış etkinliği için de önemlidir. Kar örtüsü, diğer faktörlerin yanı sıra hava sıcaklığından, küresel radyasyondan, rüzgardan ve topografyadan etkilenir.

Karların ani erimesi ve bir bölgenin depolama kapasitesini aşan şiddetli yağmurlar sele yol açabilir. Bu nedenle, aşırı seller genellikle eriyen karlar ve şiddetli yağışlar aynı anda meydana geldiğinde meydana gelir (Orta Avrupa’nın bazı bölgelerinde genellikle ilkbaharın başlarında olduğu gibi).

Suyun gücü ve iş kapasitesi

Yerçekimi nedeniyle su, bir akarsu veya nehir içinde daha yüksek bir jeodezik bölgeden daha düşük bir jeodezik bölgeye akar. Her iki bölgede de su, birbirinden farklı olan belirli bir potansiyel ve kinetik enerji ile karakterize edilir.

Dışarı akan suyun bu enerji farkını belirlemek için, yaklaşık olarak, sabit ve sürtünmesiz, sıkıştırılamaz bir akış varsayılabilir. Bu ön koşullar ile hidrodinamik Bernoulli basınç denklemi uygulanabilir ve Denklem’e göre yazılabilir.

p hidrostatik basınç, ρWa su yoğunluğu, g yerçekimi ivmesi, h basma yüksekliği ve vWa su akışının hızıdır. Denklem, birinci terim basınç seviyesini, ikinci terim saha seviyesini ve üçüncü terim hız seviyesini ifade edecek şekilde dönüştürülebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir