Vakum ve Basınç – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vakum ve Basınç – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Mayıs 2021 Bağıl basınç nedir Etkin basınç Nedir Mutlak basınç gösterge basıncı Vakum basınç Nedir Vakum basıncı hesabı Vakum etkisi Nedir Vakum Hesabı nasıl yapılır 0
Vakum ve Basınç - Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Vakum ve Basınç

Modern kapalı doku işleme makineleri, değiştirilebilir bir vakum ve basınç döngüsü içerir. Pratikte, dehidrasyon ve temizleme sırasında basıncın uygulanması, reaktiflerin difüzyonu üzerinde çok az etkiye sahiptir, ancak infiltrasyon aşamasında artan bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte, bir vakum uygulaması dehidrasyonu, temizlemeyi ve infiltrasyonu artırır.

Çalkalama

İşlem sırasında sıvı / reaktif değişimi ve dolaşım için maksimum doku yüzey alanı mevcut olmalıdır. Bu, doku kasetlerinin bir kabın dibinde bulunduğu, reaktifte statik olduğu veya işlem sepetine sıkıca paketlendiği durumlarda elde edilemez.

Sıvı alışverişi için maksimum yüzey alanı bozulur ve reaktifin doku etrafındaki dolaşımı engellenir, bu da durgunluğa neden olur, yani dokuyu çevreleyen reaktif daha düşük bir konsantrasyonda kalır ve tatmin edici işlem için çok daha uzun bir süre gerekir.

Tutarlı işleme sonuçları elde etmek için doku kasetleri, durgunluğu önlemek ve ortamın dolaşımına izin vermek için reaktif içinde gevşek bir şekilde paketlenmeli, askıya alınmalı ve ajite edilmelidir. Karıştırma, manuel işlem için manyetik karıştırıcılar ve rotorlar ile kolaylaştırılabilirken, modern işleme makineleri ya döndürmeli, yukarı ve aşağı, yandan yana ve / veya gelgit akış hareketini kullanır.

Dehidrasyon, temizleme, sızma ve gömme

Dehidrasyon

Doku fiksatiflerinin çoğu sulu çözelti içinde yapılır ve dehidre edici maddenin işlevi, doku örneğinden serbest ve bağlı su moleküllerini çıkarmaktır.

Rutin parafin işleme için en yaygın olarak kullanılan dehidratasyon ajanı% 99,85 etanoldür ve maliyeti nedeniyle laboratuarlar tarafından% 2 metanol içeren daha ucuz% 99 endüstriyel metillenmiş ispirto (IMS) şeklinde satın alınır. Bu aşamada belirli lipitler ve suda çözünür proteinler dokudan uzaklaştırılır.

Dokular, etanolün% 99 IMS’ye (mutlak etanol) yükselen konsantrasyon gradyanıyla işlenir. Kullanılan sabitleme rejimi ve doku tipi, ilk IMS banyosunun gücünü belirleyecektir.

Rutin histolojik işleme programları, doku dehidrasyonunda ilk adım olarak% 70 IMS kullanır. Hassas dokuların% 50 IMS’den yavaşça işlenmesi gerekebilir, oysa Carnoy fiksatifi gibi alkollü bir reaktifte sabitlenmiş dokular doğrudan% 99 IMS’nin çeşitli değişikliklerine daldırılabilir.

Dehidrasyon süresi, doku örneğinin boyutuna ve türüne bağlıdır. Genel olarak, 1 mm kalınlığındaki doku blokları her derecelendirilmiş alkolde 30 dakika gerektirir ve 5 mm kalınlığındaki doku blokları her derecelendirilmiş alkolde 90 dakikaya kadar gerektirir.

Vakum basınç Nedir
Vakum Hesabı nasıl yapılır
Mutlak basınç gösterge basıncı
Vakum Nedir
Vakum etkisi Nedir
Bağıl basınç nedir
Vakum basıncı hesabı
Etkin basınç Nedir

Takas

Temizleme ajanı, parafin mumu ile karışabilen ve dehidrasyon ajanı (karışmayan) ile parafin mumu arasında bir bağlantı görevi gören bir reaktiftir. Rutin doku işleme için en yaygın olarak kullanılan temizleme maddeleri, ksilen, toluen, kloroform ve petrol çözücüleri gibi hidrokarbonlardır.

Bu reaktiflerin tümü COSHH yönetmeliği kapsamındaki kontrollü maddelerdir, yanıcıdır, ciltte yağın giderilmesine neden olur ve çeşitli derecelerde toksisiteye sahiptir. Toluen olası bir kanserojendir, kloroformun narkotik bir etkisi vardır ve ksilen, kanserojen olduğu kanıtlanmamasına rağmen, yeterli ekstraksiyon olanaklarının sağlanmadığı durumlarda buharın solunmasının bir yan etkisi olarak baş ağrısına neden olabilir (genellikle kapak kaydırmada ve kılavuzda).

Daha önce belirtilen nedenlerden dolayı, ksilen muhtemelen en yaygın kullanılan temizleme maddesidir. Tüm büyük kapalı doku işlemcileriyle uyumludur ve nispeten ucuzdur. Ksilen, benzen- (kanserojen) ve kükürtsüz reaktif olarak satın alınmalıdır.

Ksilene uzun süre maruz kalma aşırı doku sertleşmesine neden olabilir ve bu etkiyi en aza indirmek için doku işleme programları formüle edilmelidir. 1–2 mm kalınlığındaki dokular, 0,5–1 saatte iki veya üç ksilen değişikliği gerektirir ve 3–5 mm kalınlıktaki numune blokları normal işleme için 2–4 saatlik bir süre içinde üç değişiklik gerektirir. Modern doku işleme makinelerindeki ısı ve vakum tesisleri bu süreleri önemli ölçüde azaltacaktır.

Süzülme

Parafin mumu, rutin histopatoloji için tercih edilen infiltrasyon ve gömme besiyeridir. Ham mineral yağın damıtılması ve kırılmasıyla üretilen düz zincirli polikristalin hidrokarbon karışımıdır.

Parafin mumu, erime noktasına göre kategorize edilir ve bu da, bileşen hidrokarbonlarının moleküler ağırlıklarının karışımını yansıtır. Erime noktaları, tam olarak doğru olmamakla birlikte, 39-68 C aralığındadır ve genel bir kural olarak, erime noktası ne kadar yüksekse, mum o kadar serttir.

Daha yumuşak dokular, daha düşük erime noktalı mumların infiltrasyonundan ve daha sert dokular, daha yüksek erime noktasına sahip olanlar tarafından infiltrasyondan yararlanır. Bununla birlikte, rutin histopatolojik işleme, işlenecek doku örneklerinin boyut ve sertliğindeki farklılıklar ve tercih edilen temizleme ajanı nedeniyle kısmen bir uzlaşmadır.

Bu amaçla, normal olarak 56-58 ° C erime noktasına sahip parafin mumu kullanılır. Sızma süreleri aşağıda Tablo 1.1’de gösterilmektedir. Sızma süreleri, bir vakum uygulamasıyla büyük ölçüde azaltılır. Bu, vakumun sıkışmış hava moleküllerini dokudan dışarıya zorladığı akciğer örnekleri için gereklidir.

Katkı maddeleri, sertliklerini ve kırılganlıklarını azaltarak kristal kıvamlarını iyileştirmek ve dolayısıyla kesme (mikrotomi) özelliklerini iyileştirmek için bazı parafin mumlarına dahil edilmiştir. Bu maddeler, diğerlerinin yanı sıra, infiltrasyona yardımcı olan ve ince kesitlemeye izin veren termoplastik reçineler, plastik polimerler ve dimetil sülfoksiti (DMSO) içerir.

Gömme

Doku gömme için parafin mumu temiz olmalı, filtrelenmeli ve erime noktasının 2–4 C üzerinde tutulmalıdır. İşlem tamamlandıktan sonra doku sepeti ısıtılmış bir rezervuara veya serbest duran parafin balmumu banyosuna aktarılır. Dokular, ısıtılmış forseps ile birer birer kasetlerinden çıkarılır ve önceden doldurulmuş erimiş parafin balmumu kalıbına yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.

Dokunun tabanına kenetlenmesini kolaylaştırmak için kalıp soğutulmuş bir yüzeye veya buz tepsisine yerleştirilir. Çeşitli kalıplar mevcuttur ve şunları içerir: işleme / gömme kasetini alan kademeli kapasitelerde paslanmaz çelik kalıplar, ikincisi doku destek platformu olarak işlev görür; Leuckhart’ın L parçaları; buz tepsileri; metal tekneler; ve soyulabilir plastik kalıplar.

Kalıplar, balmumu katılaşana kadar soğuk plaka üzerinde bırakılır veya bir tür soğutma mevcut olmadığında, mum yüzeyinde yeterince kalın bir kabuk oluştuğunda soğuk suya batırılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir