Doku İşleme ve Gömme – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Doku İşleme ve Gömme – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Mayıs 2021 Doku gömme işlemi Doku işlenmesi süreci Doku takibi işlem basamakları Doku takibinde kullanılan çözelti serileri ve doku takip Yöntemleri Doku takip Cihazı Mikrotom ile kesit ALMA 0
Laboratuvar Dışı Yarı Nicel Testler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Dokuya dayanıklılık ve sonraki işlemlere olanak sağlar. Formalin karbonhidratları sabitlemez ancak sabit bir proteine ​​tutulduğunda glikojeni sabitler. Karmaşık lipidler için iyi bir fiksatiftir.

Isı ve çalkalama, fiksasyon sürecini hızlandırır. Dokuların formalin içinde fiksasyonu için önerilen süre 24-48 saattir, optimum süre 7-10 gündür. Modern kapalı doku işleme makineleri, işleme sırasında reaktiflerin ısıtılmasına (40-45 C) izin verir ve böylece sabitleme işlemi hızlandırılabilir. Laboratuvara alınan dokular, fiksatif hacminin 5-10 katı kadar tamamen suya batırılmalıdır.

Hiçbir fiksatif ideal değildir, ancak% 10 formalin geniş bir doku yelpazesini koruma avantajına sahiptir. Formalin toleranslıdır ve daha sonra yeterli histokimya yapılabilir. Doku, çekirdek, sitoplazma veya dokunun genel morfolojisi üzerinde zararlı etkiler olmaksızın uzun süre saklanabilir. İmmünohistokimya veya moleküler biyoloji için tercih edilen fiksatif değildir, ancak birçok problem dokuya uygun ön işlemlerle aşılabilir.

Yaygın Olarak Kullanılan Diğer Fiksatifler

Gluteraldehit, hücrenin ince yapısının iyi korunmasını sağladığı için elektron mikroskobu gerektiren dokular için genellikle tercih edilen fiksatiftir. Solunum yolları hassaslaştırıcıdır ve endüstriyel astımla güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Glutaraldehyde ile çalışırken uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. Hastanelerde dezenfektan olarak kullanımı esas itibariyle yasaklanmıştır.

Osmiyum tetroksit, genellikle glutaraldehitte birincil fiksasyondan sonra, elektron mikroskobunda ikincil fiksatif olarak kullanılır. Lipitleri sabitler ve ayrıca hücrenin ince yapısını korur. Osmiyum tetroksit toksiktir ve kullanım sırasında uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Potasyum dikromat, adrenal medüller tümörleri hem makroskopik hem de mikroskopik olarak tanımlamak için kullanılabilir. Adrenal medüller katekolaminlerle reaksiyona girerek suda çözünmeyen siyah veya kahverengi bir çökelti oluşturur. Dokuya yavaş nüfuz etmesi ve büzülmeye neden olması nedeniyle genel fiksatif olarak uygun değildir.

Alkol, dokuya hızla nüfuz eder ve fiksasyon hızını artırmak için diğer fiksatiflerle birlikte kullanılabilir. Mutlak etanol, glikojeni korur ancak nükleer ayrıntıda bozulmaya ve sitoplazmanın küçülmesine neden olur. Carnoy fiksatifi, nükleik asitler için iyi bir fiksatiftir ancak dokunun küçülmesine ve kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına neden olur. Mutlak etanol, kloroform ve buzlu asetik asitten oluşur.

Fiksatiflerde çeşitli katkı maddeleri kullanılabilir. Örneğin, penetrasyon oranını artırmak, korumayı iyileştirmek veya sonraki boyama prosedürlerini geliştirmek için formaline tanik asit, fenol veya ağır metal çözeltileri eklenebilir.

Uçucu fiksatifler kullanılarak buhar fiksasyonu, çözülebilir maddelerin çözücülerle temas etmeden önce çözülmeyen ürünlere dönüştürülerek in situ retenasyonunu sağlar. Bu yöntem genellikle dondurarak kurutmayla birlikte kullanılır. Bu teknik için uygun sabitleyiciler arasında formaldehit, osmiyum tetroksit ve alkol yer alır.

Mikrodalga fırınlar, ısının kendisinin etkisiyle dokuyu korumak veya daha önce açıklandığı gibi fiksasyon sürecini hızlandırmak için fiksasyonda kullanılabilir.

Doku gömme işlemi
Doku Gömme Cihazı
Doku takibi işlem basamakları
Doku takibi aşamaları
Mikrotom ile kesit ALMA
Doku takip Cihazı
Doku takibinde kullanılan çözelti serileri ve doku takip Yöntemleri
Doku işlenmesi süreci

Kireç Giderme

Kalsifiye malzeme içeren kemik veya dokular, standart mikrotomiyi mümkün kılmak için işlemden önce dekalsifikasyon gerektirir (kalsiyum miktarının gerekli olduğu dokularda, kalsifiye edilmemiş kemik kesitlemesi yapılabilir). Asitler, ör. nitrik asit, kenetleme maddeleri, ör. etilen diamino-tetraasetik asit (EDTA), her ikisinin bir kombinasyonu veya ticari olarak üretilmiş solüsyonlardır.

Mikrodalga fırın veya inkübatör kullanılarak kireç giderme solüsyonlarına uygulanan ısı, kireç giderme sürecini hızlandırmak için kullanılabilir. Kireç çözücü bir sıvıda, özellikle asidik solüsyonlarda uzun süre, dokunun morfolojisine zarar verebilir ve sonraki tekniklerin kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Dekalsifikasyonun son noktası, solüsyonun kimyasal testiyle, dokunun röntgeniyle veya daha yaygın olarak manuel değerlendirmeyle bulunabilir.

Doku İşleme ve Gömme

Sabitlenmiş, stabilize edilmiş doku daha sonra mikroskobik inceleme için 1-6 mm kalınlığında doku kesitlerinin hazırlanmasını içeren mikrotomiye tabi tutulacaktır. Bu süreci kolaylaştırmak için dokunun içten ve dıştan desteklenmesi gerekir.

Hem sabitlenmiş hem de sabitlenmemiş doku numuneleri için dondurma protokolleri bulunmasına rağmen, bu yöntemler normal olarak sabitlemeye dayanıksız bileşenlerin gösterilmesi için veya hızlı teşhis teknikleri için kullanılır. Genel histopatolojik tanı için, dokular genellikle bir dizi reaktife tabi tutulur, infiltrasyonla sonuçlanır ve ardından sert bir destek ortamı ile sarılır.

En yaygın olarak kullanılan fiksatifler,% 10 sulu formalinin varyasyonlarıdır ve bu nedenle doku işlemenin amacı, numune içindeki sulu fiksatifi suyla karışmayan parafin balmumu ile ikame etmektir.

Bunu başarmak için numune aşağıdaki aşamalara tabi tutulur:

  • 1. Dehidrasyon — alkol, doku içindeki sulu fiksatifin yerini alır.
  • 2. Temizleme — ksilen gibi bir ön-ortam alkolün yerini alır.
  • 3. Sızma — parafin mumu, temizleme maddesinin yerini alır ve dokuya sızar.
  • 4. Gömme — sızmış doku, mikrotomiye sert bir destek sağlamak için parafin balmumu ile kapsüllenir.

İyi doku işlemeyi sağlamak için aşağıdakiler çok önemlidir:

doku dilimleri, hızlı / acil işleme programları için 2-3 mm’den daha kalın değildir ve rutin gece ve hafta sonu programları için 3-5 mm kalınlığındadır.

Reaktiflerin yeterli dolaşımını engelleyerek doku işleme kasetine sıkışırsa kötü işlem meydana gelecektir. Küçük biyopsiler, ticari olarak temin edilebilen biyopsi torbalarına veya ağ biyopsi kasetlerine yerleştirilebilir ve bunlar da işleme kasetinin içine yerleştirilebilir.

Doku İşlemeyi Etkileyen Faktörler

Sıcaklık

Düşük sıcaklıklarda işleme reaktifleri daha viskozdur ve bu nedenle doku difüzyon hızları daha yavaştır. Yüksek bir işlem sıcaklığı, reaktif moleküllerinin kinetik enerjisini artırır, reaktif viskozitesini azaltır ve reaktifin dokuya difüzyon oranını artırır. Dehidrasyon ve temizleme reaktiflerinin 37-45 ° C aralığında nazikçe ısıtılması, işleme sürelerini önemli ölçüde azaltacaktır ancak ısının kolajen üzerindeki etkisine bağlı olarak doku büzülmesini artırabilir.

İnfiltrasyon aşamasındaki yüksek sıcaklıklar dokuda aşırı büzülmeye ve sertleşmeye neden olabilir. Bu etkileri en aza indirmek için infiltrasyon ortamının erime noktasının 2–3 C üzerinde sıcaklıklar kullanılarak çözülebilir. Bununla birlikte, infiltrasyon sırasında kan ve kas yine de kırılgan hale gelebilir ve fiksasyon rejiminin, dehidrasyon ajanının ve doku tipinin birleşik etkisi de dikkate alınmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir