TEST EDİLEN TEORİLER – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

TEST EDİLEN TEORİLER – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

26 Ekim 2022  Bir Matrisin Eklentisi Ekonomi teorileri İktisat teorileri Klasik ekonomi sınıflandırması 0
Geçici Erişim

TEST EDİLEN TEORİLER

GPT kavramı kendi başına bir teori değildir. Metodolojik olarak konuşursak, daha geniş teknoloji kategorisinin bir alt kümesidir. Teknolojileri ve teknolojik değişimi inceleyenler, genellikle teknoloji türleri, yenilik türleri ve yenilikçi sürecin farklı aşamaları arasında ayrım yapmayı yararlı bulmuşlardır.

Bu tür tanımların faydalı olması için tanımlanabilir ve diğer ilgili kavramlardan ayırt edilebilen bir şeye atıfta bulunmaları gerekir. İlk olarak, bir GPT’nin nasıl tanımlanacağı konusunu ve onun tanımlayıcı özellikleri hakkında literatürdeki bazı yanlış anlamaları ele alıyoruz.

Ardından, son on bin yılda yaklaşık iki düzine bularak GPT’leri tarihte tanımlayabileceğimizi gösteriyoruz. Tabii ki, sürekli bir değişkenin aşamalarını ayırt etmek için kullanılan tüm kategoriler gibi, her zaman kenarda belirsizlikler vardır. Çizginin nereye çekileceği konusunda tartışmalar olsa da, önemli olan tipik GPT’nin bir takım karakteristik özelliklere sahip olmasıdır.

Büyüme hakkında teori oluşturmada faydalı olmak için, GPT’lerin bir takım metodolojik özelliklere sahip olması gerekir. İlk olarak, tanımlanabilir ve diğer teknolojilerden ayırt edilebilir olmaları gerekir. İkincisi, özellikleri ve etkileri ölçülebilir olmalıdır (mümkün olan her yerde niceliksel olarak ama bazen yalnızca niteliksel olarak).

Burada, belirlediğimiz GPT’leri inceleyen birçok araştırmacı tarafından oluşturulan, gözlemlenen özelliklerden ve etkilerden bir seçkiyi tartışıyoruz. Üçüncüsü, onlar hakkında teoriler geliştirmek mümkün olmalıdır. Modeller, bu tür teorilerin ilk neslidir.

Her ne kadar gözlemlediğimiz gibi bunlar zorunlu olarak görece basit modeller olsa da; Daha sonra son derece ayrıntılı ve başarılı olmaya devam eden diğer birçok teorinin orijinal formülasyonları da öyleydi.

İçinde, rapor edilen tarihsel çalışmaların GPT’lerin önemli özellikleri olduğunu öne sürdüğü birçok özelliği içerebilen, ancak birinci nesil modellerde ihmal edilen bir grup ikinci nesil teori geliştirme girişimlerimizi rapor ediyoruz. bina-izlenebilir modellerin ilgisi. Dördüncüsü, teoriler sadece oyun amaçlı olmamalı, açıklayıcı güce sahip olmalı ve test edilebilir tahminler vermelidir.

İlk nesil GPT teorilerinin hepsinin, her yeni GPT’ye verimlilik artışı oranında geçici bir yavaşlama eşlik edeceği tahminini ürettiğini buldu. Bu açık bir tahmindi, ancak bazı GPT’ler böyle bir yavaşlama üretirken diğerleri üretmediği için dikkatli bir gözleme dayanamadı.

Buna karşılık, bu kitap boyunca, izole olarak ele alınan tüm GPT’lerin davranışları için geçerli olan neredeyse hiçbir basit tahmin olmadığını uzun uzadıya tartışıyoruz. Örneğin, GPT’lere üretkenlik yavaşlamalarının eşlik edip etmeyebileceğini ve bunun ardından verimlilik ikramiyelerinin gelebileceğini veya gelmeyebileceğini iddia ediyoruz.

Bu değişken davranış, yeni bir GPT’nin etkisinin yalnızca tüm GPT’ler tarafından paylaşılan özelliklere (bunlar oldukça genel olanlardan bazılarıdır) değil, aynı zamanda daha spesifik bireysel özelliklere ve daha da önemlisi her yeni GPT’nin teknolojilerle nasıl etkileşime girdiğine bağlı olduğu için ortaya çıkar. 


İktisat teorileri
Ekonomi teorileri
Ekonomi ve siyaset ilişkisi
Klasik iktisat
Klasik ekonomi sınıflandırması
Neoklasik iktisat Vikipedi
Keynesyen ve Klasik iktisat
Keynesyen faiz teorisi


Örneğin, bunlar tipik olarak bazı mevcut teknolojilerin yerini alabilir ve diğerlerini tamamlayıcı niteliktedir. Gözlenen bazı durumlarda, itiraz edilen GPT’nin içinde büyük bir gelişme potansiyeli kaldı ve meydan okuyan ile görevdeki arasında uzun bir rekabet dönemi başladı. Diğer durumlarda, görevdeki GPT hızla yeni rakip tarafından domine edildi ve hızla birkaç özel niş içine çekildi.

Bazı eleştirmenler, GPT teorilerinin, yeni GPT’lerin her zaman belirli gözlemlenen fenomenlerle ilişkilendirilmesi gerektiği türünden basit tahminler vermemesini bir kusur olarak görüyor.

Ancak ekonomik büyümenin teknolojik değişim tarafından yönlendirilen bölümünde ne gördüğümüzü belirleyen, GPT’ler ve ilgili teknolojiler arasındaki karmaşık etkileşimlerdir. Bu, teoriyi geliştirmeyi daha zor ve aynı zamanda çok yüksek bir soyutlama düzeyinde işleyen basit teorilerden potansiyel olarak daha zengin hale getirir.

Hâlâ biçimlendirici aşamalarda olmasına rağmen, ikinci nesil modellerimizin, birinci nesil modellerden önemli ölçüde test edilebilir tahminler vermeye çok daha yakın olduğuna inanıyoruz (bu, elbette, ne şaşırtıcı ne de birinci nesil çalışmanın zımni bir eleştirisi) .

Bütün bunlar kısaca bahsettiğimiz tarihsel özgüllük sorununu gündeme getiriyor. Bu analizin vurguladığı gibi, tüm teorilerde genellik ve içerik arasında bir değiş tokuş vardır. Bir teori ne kadar genelse, bir durumu diğerinden ayıran o kadar ayrıntıyı atlamalıdır. Bu nedenle, daha az ayrıntı açıklayabilir.

Büyümenin bazı çok genel özellikleri vardır ve bunlar, ekonominin üretim teknolojisini tek bir toplam üretim fonksiyonu ile modelleyenler gibi yüksek bir genellik düzeyinde işleyen teoriler tarafından uygun şekilde incelenir. Ancak diğer birçok büyüme sorunu belirli bağlamlara bağlıdır.

Örneğin, önemli bir dizi sorun şudur: (a) durgun, teknolojik olarak geri bir ekonominin büyümesini başlatmak için gereken koşulları belirlemek; (b) bunların tüm bu tür ekonomiler için aynı olup olmadığını veya belirli yerel farklılıkların farklı koşulları gerekli kılıp kılmadığını sormak; ve (c) bu koşulların teknolojik sınırda işleyen dinamik bir ekonomide büyümeyi sürdürmek için gerekli olanlardan farklı olup olmadığını görmek gerekir.

Teori, bu tür ekonomiler arasında ayrım yapabilmek için yeterli ayrıntı içermedikçe, bu tür sorular ele alınamaz. Bu tarihsel özgüllük genelliği ve geniş uygulanabilirliğe karşı bağlam özgüllüğü ve daha ayrıntılı açıklayıcı güç konusu kısaca tekrar ele alınmaktadır.

Bu bağlamda, GPT’lerle ilgili teorilerin geliştirilmesi, toplam üretim fonksiyonuna dayalı modellerde nötr büyüme sağlayan düz teknolojiden daha karmaşık teknoloji kavramlarını büyüme teorilerine dahil etmek için bir araştırma gündeminin bir parçası olarak görülebilir.

Bu tür “düz teknoloji” modelleri yüksek derecede genelliğe ve dolayısıyla çok az bağlam özgüllüğüne sahiptir. Teknolojik değişim öğrencilerinin gözlemlediklerinin çoğunu yansıtan daha karmaşık teknoloji kavramlarıyla ilgilenen modeller daha az geneldir, ancak ekonomik büyümenin ve ilgili ekonomik politikaların itici güçleri olarak farklı teknoloji türlerinin önemine ilişkin belirli konuları daha derinlemesine inceleme potansiyeline sahiptir.

Bu nedenle, genellik ile bağlama özgü, açıklayıcı güç arasında değiş tokuş yapmanın tek bir doğru yolu yoktur. Her seçim, eldeki soruna bağlı olmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir