Verileri İşleme

YANIT ORANLARI – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

YANIT ORANLARI Sonucun fiziksel bir ölçekte (uzunluk, alan veya kütle gibi) ölçüldüğü ve sıfır olma ihtimalinin düşük olduğu araştırma alanlarında, iki gruptaki ortalamaların oranı etki büyüklüğü indeksi olarak hizmet edebilir. Deneysel ekolojide bu etki büyüklüğü indeksi tepki oranı olarak adlandırılır. Yanıt oranının yalnızca sonucun gerçek bir oran ölçeğinde ölçüldüğü zaman anlamlı olduğunu bilmek önemlidir. Tepki…
Devamı


10 Ocak 2022 0