Moderatör Değişkenleri – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

Eğimin Etkisinin Değerlendirilmesi – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

BCG Veri Seti İlginç olan, 0.20 (riskte %80 azalma) ile 1.56 (riskte %56 artış) arasında değişen tedavi etkilerindeki önemli varyasyondur. Bu varyasyonun bir kısmı çalışma içi hatadan kaynaklanırken, bir kısmı gerçek etkilerdeki varyasyonu yansıtmaktadır. Q istatistiği, df 512 ve p < 0.0001 ile 152.233’tür. T2 0.309’dur, bu da yaklaşık 0.14 ila 1.77’lik bir tahmin aralığı…
Devamı


19 Ocak 2022 0