Takas Dosyaları

Hassasiyeti Etkileyen Faktörler – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

Hassasiyeti Etkileyen Faktörler Önceki bölümde, standartlaştırılmış ortalama fark veya log risk oranı gibi belirli etki büyüklükleri için varyansın nasıl hesaplanacağını gösterdik. Bu bölümdeki amacımız, bu formüller için bir bağlam sağlamaktır. Kesinlik terimini, varyans, standart hata ve güven aralığı olmak üzere üç resmi istatistiği kapsayacak şekilde genel bir terim olarak kullanıyoruz. Bunların hepsi birbiriyle ilişkilidir, bu…
Devamı


11 Ocak 2022 0