Doku Patolojisi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Oligo ve Polinükleotidler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Bir asidik fosfat tamponu ilave edilerek iyonik kuvvetin arttırılması, tek tek nükleotidler tutulmuş ve çözülmüştür. Bir fosfat tamponuna (pH 5.0) metanol veya asetonitril (% 5) gibi bir organik modifiye edicinin eklenmesi, çok kararlı bir taban çizgisini korurken nükleotitlerin çözülmesini kolaylaştırır. Ters fazlı HPLC, adenozinin dört monofosfatının, yani 2′-, 3′-, 5′- ve 2 ‘, 3′ fosfatların…
Devamı


22 Nisan 2021 0