Steroidler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Steroidler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Nisan 2021 Bitkisel steroidler nelerdir Eczaneden alınabilecek steroidler Fitness Steroid Fiyatları Steroid Çeşitleri Steroid Fiyat Steroidler Nedir Steroidler sindirilir mı 0
Atık Akışı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Steroidler

Steroidler, kimyasal özellikleri büyük ölçüde farklılık gösteren çok büyük bir bileşik grubundan oluşur. Son beş yıla kadar, steroidlerin analizinde kullanılan tekniklerde ince tabaka kromatografisi (TLC) ve gaz-sıvı kromatografisi (GLC) baskındı ve ancak nispeten yakın zamanda alternatif bir teknik olarak HPLC ortaya çıktı.

Steroidlerin kromatografik analizi üzerine birçok yetkili ve kapsamlı inceleme yazılmıştır ve steroid analizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen okuyucu bu mükemmel makalelere yönlendirilmektedir.

Bu bölümde, genel olarak güncel klinik öneme sahip olduğu düşünülen steroidlerin HPLC analizi, steroller ve steroid hormonlarla ilgili alt bölümlerle (östranlar, pregnanlar, androstanlar ve kortikosteroidler dahil) tartışılacaktır.

 Steroller

Steroller, C3’te bir alkolik hidroksil grubu ve C17’de en az sekiz karbon atomlu dallı bir alifatik zincir içeren bileşikler grubunu içerir. Kolesterol ve türevlerini içeren bu bileşikler, serbest alkoller veya uzun zincirli yağ asidi esterleri olarak ortaya çıkabilir.

Ters faz, aköz olmayan ters faz, normal faz, argentasyon ve yukarıdakilerin kombinasyonları dahil olmak üzere sterollerin analizinde bir dizi HPLC tekniği kullanılmıştır.

Ters faz ayrımlarının çoğu, sulu-organik mobil fazlarla birlikte ODS durağan fazlarında gerçekleştirilmiştir. Sterol ayrımlarını ortaya çıkarmak için ters faz tekniklerinin en büyük avantajı, çözünürlüğün hem karbon sayısı hem de karbon-karbon çift bağlarının sayısı temelinde elde edilebilmesidir.

Bir asetonitril-su karışımı kullanılarak, aşağıdakilerin varlığına veya yokluğuna bağlı olan ayırmalar gerçekleştirildi: yan zincirdeki bir A24-bağı (örneğin, A5.24-kolestadienolden çözülen A5-kolesterol); bir C4 metil grubu (örneğin As-kolesterolden çözülmüş 4-metil-As-kolesterol); C4’te metil grupları olan bileşikler, C4’te bir metil grubuna sahip olanlardan da ayrıştırılmıştır.

Ancak; Bu koşullar, bir C14 grubunun varlığı veya yokluğu temelinde bileşikleri çözümleyemedi ve izomerik C27 sterollerinin bir karbon-karbon çift bağıyla çözünürlüğü yoktu, ancak bu ayırmalar, normal faz kromatografisi kullanılarak gerçekleştirilebilirdi.

Ters fazlı kromatografi kullanılarak yetersiz olduğu bulunan ayırmaların çoğu için, çözülme genellikle silika sabit fazlarda normal faz kromatografisi kullanılarak elde edilebilir.

Eczaneden alınabilecek steroidler
Steroidler Nedir
Steroid ilaç isimleri
Steroidler sindirilir mı
Bitkisel steroidler nelerdir
Steroid Çeşitleri
Steroid Fiyat
Fitness Steroid Fiyatları

Örneğin, 2,2,4-trimetilpentan-sikloheksan-toluenin bir mobil fazı kullanılarak, izomerik C27 sterol asetat esterlerini bir karbon-karbon çift bağı ile çözmek mümkün olmuştur; benzer şekilde, C24’te bir metil grubunun varlığı veya yokluğuna göre farklılık gösteren sterol asetatlar iyi çözüldü.

Bununla birlikte, aynı yazarlar, 4, Cdimetil sterollerin 4J4-dimetil sterollerden ayrıştırıldığı ters fazlı kromatografinin aksine, karşılık gelen sterol asetatların normal faz kromatografisiyle ayrılmadığını gözlemlediler.

Heksan-2-pro-panol, heksan-bütanol veya 2,2,4-trimetilpentan-Zpropanolün basit ikili çözücü sistemleri ile birlikte iki silika kolonunu kullanan benzer kromatografik koşullar, bir dizi otomobilin çözünürlüğü için kullanılmıştır. 

Yazarlar, gerekli ayırmalar normal faz kromatografisi ile elde edilebilirken, ODS durağan fazlarının kullanımının, polar kolesterol oto-oksidasyon ürünlerini araştırırken ilave çok yönlülük sunduğu sonucuna varmışlardır.

Sulu olmayan ters faz (NARP) kromatog tekniği

Serumdaki serbest ve esterleşmiş kolesterolün belirlenmesi için geleneksel sulu ters faz teknikleri kullanılmasına rağmen, bir ODS sabit faz ve 2-propanol-asetonitrilin mobil fazı kullanılarak serumdaki toplam kolesterol seviyelerinin ölçümü için raphy tarif edilmiştir.

NARP kromatografisi aynı zamanda kolesterolün ayrılmasında da kullanılmıştır ve sadece bir metilen grubunda farklılık gösteren esterler için tam rezolüsyonlu bir dizi kolesteril ester elde edilmiştir.

Genel olarak, ayırma hem karbon sayısına hem de çift bağ sayısına bağlıydı; bu nedenle daha yüksek karbon numaralı esterler daha sonra ayrıştırılırken eşdeğer karbon numaralı esterler için en yüksek sayıda çift bağa sahip olanlar ilk önce ayrıştırılır. Cis izomerlerinin, karşılık gelen trans izomerlerden önce ayrıştırıldığı da gözlendi.

NARP ayrımları, ergokalsiferol, sitosterol, stigmasterol, kampesterol, kolesterol ve ergosterol dahil olmak üzere bir dizi C27, C28 ve C29 sterolünün, mobil fazı% 0,5 2 olan çok uzun bir ODS kolonu kullanılarak ayrılması için de bildirilmiştir. 

Argentasyon kromatografisi, karbon-karbon çift bağlarının sayısı ve konumu ile farklılık gösteren bir dizi yakından ilişkili C27 sterol kolesterol öncülünün verimli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için kullanılmıştır.

Bu kromatografik ayırmada, sabit faz, gümüş nitrat ile yüklenmiş bir alümina kolonuydu ve mobil faz, ayırmanın yaklaşık yarısına değiştirilen bir ilk heksan-toluen çözücü karışımını içeriyordu.

Bir gümüş nitrat yüklü silika sabit fazı elüte etmek için kloroform kullanan argentasyon kromatografisi de sterol asetatların cis ve trans izomerlerini çözmek için kullanılmıştır, ancak kolon verimliliklerinin zayıf olduğu bildirilmiştir.

Özet olarak, sterollerin kromatografik çözünürlüğü için başlangıçta ters faz tekniklerinin denenmesi ve birlikte elüsyon durumunda silika üzerinde normal faz kromatografisinin alternatif bir seçenek olarak denenmesi tavsiye edilir.

Yukarıda bahsedilen tekniklerin başarısız olduğu çok spesifik ayırmalar için, ya NARP ya da argentasyon kromatografisi denenebilir, ancak ters faz veya normal faz bir ayırmayı ortaya çıkarmada başarısız olursa, kalan teknikler de başarısız olacaktır.

Steroller genellikle bir kırılma indisi detektörü veya bir UV detektörü ile izlenir. Kırılma indisi detektörleri genellikle oldukça duyarsızdır ve bu nedenle UV detektörleri genellikle tespit sınırlarının kritik olduğu yerlerde kullanılmaktadır.

Lanosterol, P-stigmasterol ve kolesterol için 254 nm’de tespit limitlerinin yaklaşık 600 ng ve ergosterol için 40 ng olduğu bildirilmiştir; bununla birlikte, 282 nm’de ikincisi için tespit limitleri 700 pg’ye düşürülür ve bu da tespit aralığını alev iyonizasyon deteksiyonlu GLC için bildirilenle aynı sıraya koyar.

Steroid Hormonları

Kortikosteroidler, gebelikler, androstanlar ve östranlar dahil olmak üzere bu steroid sınıfına birkaç grup dahil edilmiştir. Bu bileşiklerin kromatografisi üzerine kapsamlı incelemeler daha önce yayınlanmıştır.

Bu bölümün amacı, literatürün kapsamlı bir incelemesini sağlamak değil, potansiyel kromatografi uzmanına çeşitli steroid hormonlarının ayrılması ve tespiti için bir dizi alternatif strateji sağlamaktır. Referans kolaylığı için, ayrı ayrı steroid hormon sınıfları, ayrı ayrı alt bölümlere ayrılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir