Python (7) – Python Dize Yöntemleri – Python Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Python (7) – Python Dize Yöntemleri – Python Danışmanlık

29 Temmuz 2020 Bazı Yanlış Değerler Boole Değerleri Çoğu Doğru Değer Ödevcim Online Python (7) - Python Dize Yöntemleri - Python Danışmanlık Python Aritmetik İşlemciler Python Atama İşleçleri Python Booleans Python Dize Yöntemleri Python Ödev Python Operatörleri Python Proje Yöntem Açıklama 0
Python (7) - Python Dize Yöntemleri - Python Danışmanlık

 

Ödevcim Online, Python, Python örnekleri, Python ödev yaptırma, Python danışmanlık, Python proje yaptırma, Python tez yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Python danışmanlık, Python yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


“Python Dize Yöntemleri”

Python, dizelerde kullanabileceğiniz bir dizi yerleşik yöntem içerir.

Not: Tüm dize yöntemleri yeni değerleri döndürür. Orijinal dizeyi değiştirmezler.

Yöntem Açıklama

 • capitalize () İlk karakteri büyük harfe dönüştürür
 • casefold () Dizeyi küçük harfe dönüştürür
 • center () Ortalanmış bir dize döndürür
 • count () Bir dizede belirtilen bir değerin kaç kez gerçekleştiğini döndürür
 • encode () Dizenin kodlanmış bir sürümünü döndürür
 • endswith () Dize belirtilen değerle bitiyorsa true değerini döndürür
 • expandtabs () Dizenin sekme boyutunu ayarlar
 • find () Dizeyi belirli bir değer arar ve bulunduğu yeri döndürür
 • format () Bir dizede belirtilen değerleri formatlar
 • format_map () Bir dizede belirtilen değerleri biçimlendirir
 • index () Dizeyi belirli bir değer arar ve bulunduğu yeri döndürür
 • isalnum () Dizedeki tüm karakterler alfasayısalsa True döndürür
 • isalpha () Dizedeki tüm karakterler alfabede ise True değerini döndürür
 • isdecimal () Dizedeki tüm karakterler ondalıksa True değerini döndürür
 • isdigit () Dizedeki tüm karakterler rakamsa True değerini döndürür
 • isidentifier () Dize bir tanımlayıcıysa True değerini döndürür
 • islower () Dizedeki tüm karakterler küçük harfse True döndürür
 • isnumeric () Dizedeki tüm karakterler sayısalsa True döndürür
 • isprintable () Dizedeki tüm karakterler yazdırılabilirse True değerini döndürür
 • isspace () Dizedeki tüm karakterler beyaz boşluksa True değerini döndürür
 • istitle () Dize bir başlığın kurallarına uyarsa True döndürür
 • isupper () Dizedeki tüm karakterler büyük harfse True döndürür
 • join () Yinelenebilir öğenin öğelerini dizenin sonuna ekler
 • ljust () Dizenin sola dayalı bir sürümünü döndürür
 • lower () Bir dizeyi küçük harfe dönüştürür
 • lstrip () Dizenin sol trim versiyonunu döndürür
 • maketrans () Çevirilerde kullanılacak bir çeviri tablosu döndürür
 • partition () Dizenin üç bölüme ayrıldığı bir demet döndürür
 • replace () Belirtilen bir değerin belirtilen bir değerle değiştirildiği bir dize döndürür
 • rfind () Dizeyi belirli bir değer arar ve bulunduğu son konumu döndürür
 • rindex () Dizeyi belirtilen bir değer arar ve bulunduğu son konumu döndürür
 • rjust () Dizenin sağa yaslanmış sürümünü döndürür
 • rpartition () Dizenin üç bölüme ayrıldığı bir demet döndürür
 • rsplit () Dizeyi belirtilen ayırıcıya böler ve bir liste döndürür
 • rstrip () Dizenin sağ trim sürümünü döndürür
 • split () Dizeyi belirtilen ayırıcıya böler ve bir liste döndürür
 • splitlines () Dizeyi satır sonlarında böler ve bir liste döndürür
 • startswith () Dize belirtilen değerle başlıyorsa true değerini döndürür
 • strip () Dizenin kırpılmış bir sürümünü döndürür
 • swapcase () Vakaları değiştirir, küçük harf büyük harf olur veya tersi
 • title () Her kelimenin ilk karakterini büyük harfe dönüştürür
 • translate () Çevrilmiş bir dize döndürür
 • upper () Bir dizeyi büyük harfe dönüştürür
 • zfill () Dizeyi başlangıçta belirtilen sayıda 0 değerle doldurur

Python Booleans

Boolelar iki değerden birini temsil eder: Doğru veya Yanlış.

Boole Değerleri

Programlamada genellikle bir ifadenin “Doğru” ya da “Yanlış” olduğunu bilmeniz gerekir.

Python’daki herhangi bir ifadeyi değerlendirebilir ve iki cevaptan birini (Doğru veya Yanlış) alabilirsiniz.

İki değeri karşılaştırdığınızda, ifade değerlendirilir ve Python Boole yanıtını döndürür:

Misal
baskı (10> 9)
baskı (10 == 9)
baskı (10 <9)

Bir if ifadesinde koşul çalıştırdığınızda Python Doğru veya Yanlış döndürür:

Misal
Koşulun Doğru veya Yanlış olmasına bağlı olarak bir mesaj yazdırın:

a = 200
b = 33

b> a ise:
print (“b, a’dan büyük”)
Başka:
print (“b, a’dan büyük değil”)

Bool () işlevi, herhangi bir değeri değerlendirmenize ve karşılığında Doğru veya Yanlış vermenize yardımcı olur, 

Misal
Bir dizeyi ve bir sayıyı değerlendirin:

yazdırmak (bool ( “Merhaba”))
Baskı (bool (15))

İki değişkeni değerlendirin:

x = “Merhaba”
y = 15

Baskı (bool (x))
baskı (BOOL (y)) sonucunu alacaksınız.

Çoğu Doğru Değer

Bir çeşit içeriğe sahipse hemen hemen her değer “Doğru” olarak değerlendirilir.

Boş dizeler dışında herhangi bir dize “Doğru”‘dur.

0 dışında herhangi bir sayı “Doğru” olacaktır.

Boş olanlar hariç tüm liste, grup, küme ve sözlük “Doğru”‘dur.

Misal
Aşağıdakiler True döndürür:

BOOL ( “abc”)
BOOL (123)
bool ([“elma”, “kiraz”, “muz”])

Bazı Yanlış Değerler

Aslında, (), [], {}, “”, 0 sayısı ve Yok değeri gibi boş değerler dışında False olarak değerlendirilen çok fazla değer yoktur. Ve tabii ki False değeri False olarak değerlendirilir.

Misal

Aşağıdakiler Yanlış döndürür:

bool (Yanlış)
bool (Yok)
BOOL (0)
BOOL ( “”)
BOOL (())
BOOL ([])
BOOL ({})

Bu durumda bir değer veya nesne daha yanlış olarak değerlendirilir ve bu, 0 veya False döndüren __len__ işlevine sahip bir sınıftan yapılmış bir nesneniz varsa:

Misal
sınıf myclass ():
def __len __ (öz):
dönüş 0

myobj = sınıfım ()
Baskı (bool (myObj))

İşlevler bir Boole döndürebilir
Bir Boole Değeri döndüren işlevler oluşturabilirsiniz:

Misal
Bir işlevin yanıtını yazdırın:

def myFunction ():
Doğru döndür

Baskı (myFunction ())

Bir işlevin Boole yanıtına dayalı olarak kodu yürütebilirsiniz:

Misal
“EVET!” işlev True değerini döndürürse, “NO!”

def myFunction ():
Doğru döndür

myFunction () ise:
( “EVET!”) Yazdırma
Başka:
( “HAYIR!”) Yazdırma

Python ayrıca, bir nesnenin belirli bir veri türünde olup olmadığını belirlemek için kullanılabilen isinstance () işlevi gibi bir boole değeri döndüren birçok yerleşik işleve sahiptir:

Misal
Bir nesnenin tamsayı olup olmadığını kontrol edin:

x = 200
print (isinstance (x, int))

Python Operatörleri

Operatörler, değişkenler ve değerler üzerinde işlemler yapmak için kullanılır.

Python operatörleri aşağıdaki gruplara ayırır:

 • Aritmetik operatörler
 • Atama operatörleri
 • Karşılaştırma operatörleri
 • Mantıksal operatörler
 • Kimlik operatörleri
 • Üyelik operatörleri
 • Bitsel operatörler

Python Aritmetik İşlemciler

Aritmetik işleçler, ortak matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için sayısal değerlerle kullanılır:

 • Operatör Adı Örneği
 • + Toplama x + y
 • – Çıkarma x – y
 • * Çarpma x * y
 • / Bölüm x / y
 • % Modül x% y
 • ** Üstelleştirme x ** y
 • // Kat bölümü x // y

Python Atama İşleçleri

Atama işleçleri değişkenlere değer atamak için kullanılır:

Operatör Örneği

 • = x = 5 x = 5
 • + = x + = 3 x = x + 3
 • – = x – = 3 x = x – 3
 • * = x * = 3 x = x * 3
 • / = x / = 3 x = x / 3
 • % = x% = 3 x = x% 3
 • // = x // = 3 x = x // 3
 • ** = x ** = 3 x = x ** 3
 • & = x & = 3 x = x & 3
 • | = x | = 3 x = x | 3
 • ^ = x ^ = 3 x = x ^ 3
 • >> = x >> = 3 x = x >> 3
 • << = x << = 3 x = x << 3

Ödevcim Online, Python, Python örnekleri, Python ödev yaptırma, Python danışmanlık, Python proje yaptırma, Python tez yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Python danışmanlık, Python yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir