Python (5) – Python Değişkenleri ve Python Veri Türleri – Python Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Python (5) – Python Değişkenleri ve Python Veri Türleri – Python Danışmanlık

28 Temmuz 2020 Birden Çok Değişkene Değer Atama Çıktı Değişkenleri Değişken İsimleri Değişken Oluşturma Global Anahtar Kelime Global Değişkenler Neden Python? Ödevcim Online Python Değişkenleri Python ne işe yarar? Python Veri Türleri Yerleşik Veri Türleri 0
Python (5) - Python Değişkenleri ve Python Veri Türleri - Python Danışmanlık

 

Ödevcim Online, Python, Python örnekleri, Python ödev yaptırma, Python danışmanlık, Python proje yaptırma, Python tez yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Python danışmanlık, Python yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Python Değişkenleri

Python nedir?

Python popüler bir programlama dilidir. Guido van Rossum tarafından yaratıldı ve 1991’de piyasaya sürüldü.

Aşağıdaki alanlarda kullanılır:

 • web geliştirme (sunucu tarafı),
 • yazılım geliştirme,
 • matematik,
 • sistem komut dosyası.

Python ne işe yarar?

 • Python, web uygulamaları oluşturmak için bir sunucuda kullanılabilir.
 • Python, iş akışları oluşturmak için yazılımın yanında kullanılabilir.
 • Python veritabanı sistemlerine bağlanabilir. Ayrıca dosyaları okuyabilir ve değiştirebilir.
 • Python büyük verileri işlemek ve karmaşık matematik yapmak için kullanılabilir.
 • Python hızlı prototipleme veya üretime hazır yazılım geliştirme için kullanılabilir.

Neden Python?

 • Python farklı platformlarda çalışır (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, vb.).
 • Python’un İngilizce diline benzer basit bir sözdizimi vardır.
 • Python, geliştiricilerin diğer programlama dillerinden daha az satır içeren programlar yazmasına izin veren bir sözdizimine sahiptir.
 • Python bir yorumlayıcı sistemi üzerinde çalışır, yani kod yazılır yazılmaz çalıştırılabilir. Bu, prototiplemenin çok hızlı olabileceği anlamına gelir.
 • Python yöntemsel, nesne yönelimli veya işlevsel bir şekilde tedavi edilebilir.

Python’un en son ana sürümü, bu derste kullanacağımız Python 3’tür. Bununla birlikte, Python 2, güvenlik güncellemeleri dışında bir şeyle güncellenmemesine rağmen, hala oldukça popülerdir. Python’u, daha büyük Python dosyaları koleksiyonlarını yönetirken yararlı olan Thonny, Pycharm, Netbeans veya Eclipse gibi bir Entegre Geliştirme Ortamına yazmak mümkündür. Python Sözdizimi diğer programlama dillerine kıyasla daha kolaydır. Python, okunabilirlik için tasarlanmıştır ve matematikten etkilenerek İngilizce ile bazı benzerliklere sahiptir. Python, genellikle noktalı virgül veya parantez kullanan diğer programlama dillerinin aksine, bir komutu tamamlamak için yeni satırlar kullanır. Python, kapsamı tanımlamak için boşluk kullanarak girintiye dayanır; döngülerin kapsamı, işlevleri ve sınıfları gibi. Diğer programlama dilleri genellikle bu amaçla süslü parantez kullanır.

Python Değişkenleri

Değişken Oluşturma

Değişkenler, veri değerlerini depolamak için kullanılan kaplardır.

Diğer programlama dillerinin aksine, Python’un bir değişken bildirme komutu yoktur.

Değişkene ilk değer atadığınız anda bir değişken oluşturulur.

Misal
x = 5
y = “John”
Baskı (x)
baskı (y)

Değişkenlerin belirli bir türle bildirilmesi gerekmez ve ayarlandıktan sonra türü bile değiştirebilirler.

Misal
x = 4 # x int türündedir
x = “Sally” # x şimdi str türündedir
Baskı (x)

Dize değişkenleri tek veya çift tırnak kullanılarak bildirilebilir:

Misal
x = “John”
# aynıdır
x = ‘John’
Kendin dene “

Değişken İsimleri

Bir değişkenin kısa adı (x ve y gibi) veya daha açıklayıcı bir adı (yaş, araba adı, toplam_hacim) olabilir. Python değişkenleri için kurallar:

 • Değişken adı bir harfle veya alt çizgi karakteriyle başlamalıdır
 • Değişken adı bir sayı ile başlayamaz
 • Değişken adı yalnızca alfasayısal karakterler ve alt çizgiler içerebilir (A-z, 0-9 ve _)
 • Değişken adları büyük / küçük harfe duyarlıdır (yaş, Yaş ve AGE üç farklı değişkendir)

Misal
# Yasal değişken adları:
myvar = “John”
my_var = “John”
_my_var = “John”
myVar = “John”
MYVAR = “John”
myvar2 = “John”

# Geçersiz değişken adları:
2myvar = “John”
my-var = “John”
benim var = “John”

Değişken adlarının büyük / küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.

Birden Çok Değişkene Değer Atama

Python, bir satırda birden çok değişkene değer atamanıza izin verir:

Misal
x, y, z = “Turuncu”, “Muz”, “Kiraz”
Baskı (x)
baskı (y)
baskı (Z)

Ve aynı değeri bir satırda birden çok değişkene atayabilirsiniz:

Misal
x = y = z = “Turuncu”
Baskı (x)
baskı (y)
baskı (Z)

Çıktı Değişkenleri

Python print deyimi genellikle değişkenleri çıktılamak için kullanılır.

Hem metni hem de değişkeni birleştirmek için Python + karakterini kullanır:

Misal
x = “harika”
yazdır (“Python” + x)

Başka bir değişkene değişken eklemek için + karakterini de kullanabilirsiniz:

Misal
x = “Python”
y = “harika”
z = x + y
baskı (Z)
Sayılar için + karakteri matematiksel bir işleç olarak çalışır:

Misal
x = 5
y = 10
baskı (x + y)

Bir dizeyi ve bir sayıyı birleştirmeye çalışırsanız, Python size bir hata verecektir:

Misal
x = 5
y = “John”
baskı (x + y)

Global Değişkenler

Bir fonksiyonun dışında oluşturulan değişkenler (yukarıdaki tüm örneklerde olduğu gibi) global değişkenler olarak bilinir.

Global değişkenler herkes tarafından hem fonksiyonların içinde hem de dışında kullanılabilir.

Misal
Bir fonksiyonun dışında bir değişken oluşturun ve onu fonksiyonun içinde kullanın

x = “harika”

def myfunc ():
yazdır (“Python” + x)

işlevim ()

Bir işlevin içinde aynı ada sahip bir değişken oluşturursanız, bu değişken yerel olur ve yalnızca işlevin içinde kullanılabilir. Aynı ada sahip global değişken, olduğu gibi, global ve orijinal değeri ile kalacaktır.

Misal
Genel değişkenle aynı ada sahip bir işlev içinde değişken oluşturma

x = “harika”

def myfunc ():
x = “harika”
yazdır (“Python” + x)

işlevim ()

yazdır (“Python” + x)

Global Anahtar Kelime

Normalde, bir işlevin içinde bir değişken oluşturduğunuzda, bu değişken yereldir ve yalnızca bu işlevin içinde kullanılabilir.

Bir işlevin içinde genel bir değişken oluşturmak için global anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz.

Misal
Global anahtar sözcüğünü kullanırsanız, değişken global kapsama aittir:

def myfunc ():
küresel x
x = “harika”

işlevim ()

yazdır (“Python” + x)

Ayrıca, bir işlev içindeki genel değişkeni değiştirmek istiyorsanız global anahtar sözcüğünü kullanın.

Misal
Bir işlev içindeki genel değişkenin değerini değiştirmek için global anahtar sözcüğü kullanarak değişkene bakın:

x = “harika”

def myfunc ():
küresel x
x = “harika”

işlevim ()

yazdır (“Python” + x)

Python Veri Türleri

Yerleşik Veri Türleri

Programlamada veri türü önemli bir kavramdır. Değişkenler farklı türdeki verileri depolayabilir ve farklı türler farklı şeyler yapabilir.

Python, bu kategorilerde varsayılan olarak yerleşik olan aşağıdaki veri türlerine sahiptir:

 • Metin Türü: str
 • Sayısal Türler: int, float, karmaşık
 • Dizi Türleri: liste, grup, aralık
 • Eşleme Türü: dict
 • Set Türleri: set, frozenset
 • Boole Türü: bool
 • İkili Türler: bayt, baytrayray, bellek görünümü
 • Veri Türünü Alma
 • Type () işlevini kullanarak herhangi bir nesnenin veri türünü alabilirsiniz:

Misal
X değişkeninin veri türünü yazdırın:

x = 5
Baskı (tip (x)) olarak çıkması gerekir.


Ödevcim Online, Python, Python örnekleri, Python ödev yaptırma, Python danışmanlık, Python proje yaptırma, Python tez yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Python danışmanlık, Python yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir