Python (16) – Python RegEx – Python Modülleri – Python Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Python (16) – Python RegEx – Python Modülleri – Python Danışmanlık

31 Temmuz 2020 Findall () İşlevi Fonksiyon Tanımlama Karakter Açıklama Örnek Metakarakter Nesneyi Eşleştir Ödevcim Online Özel Diziler Python RegEx RegEx Modülü Search () İşlevi Setler Split () İşlevi Sub () İşlevi Yeniden İçe Aktar 0
Python (14) – Python Yineleyicileri - Python Kapsamı - Python Modülleri – Python Danışmanlık

 

Ödevcim Online, Python, Python örnekleri, Python ödev yaptırma, Python danışmanlık, Python proje yaptırma, Python tez yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Python danışmanlık, Python yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Python RegEx

RegEx veya Normal İfade, bir arama deseni oluşturan karakter dizisidir. RegEx, bir dizenin belirtilen arama desenini içerip içermediğini kontrol etmek için kullanılabilir.

RegEx Modülü

Python, Regular Expressions ile çalışmak için kullanılabilen re adlı yerleşik bir pakete sahiptir.

Yeniden modülü içe aktarın:

yeniden içe aktar
Python’da RegEx
Re modülünü içe aktardığınızda, normal ifadeleri kullanmaya başlayabilirsiniz:

Misal
“The” ile başlayıp “Spain” ile bitip bitmediğini görmek için dizeyi arayın:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = yeniden arama (“^ The. * Spain $”, txt)
Kendin dene “
RegEx İşlevleri
Re modülü, eşleşme için bir dizeyi aramamızı sağlayan bir dizi işlev sunar:

Fonksiyon Tanımlama

 • findall Tüm eşleşmeleri içeren bir liste döndürür
 • arama Dizenin herhangi bir yerinde bir eşleşme varsa bir Eşleşme nesnesi döndürür
 • split Her eşleşmede dizenin bölündüğü bir liste döndürür
 • sub Bir veya daha fazla eşleşmeyi dizeyle değiştirir

Metakarakter

Metakarakterler özel bir anlama sahip karakterlerdir:

Karakter Açıklama Örnek

 • [] “[A-m]” karakter kümesi
 • \ Özel bir diziyi işaret eder (özel karakterlerden kaçmak için de kullanılabilir) “\ d”
 • . Herhangi bir karakter (yeni satır karakteri hariç) “he..o”
 • ^ “^ Merhaba” ile başlar
 • $ “World $” ile bitiyor
 • * Sıfır veya daha fazla tekrar “aix *”
 • + Bir veya daha fazla tekrar “aix +”
 • {} Tam olarak belirtilen sayıda “al {2}”
 • | Ya da “düşüyor | kalır”
 • () Yakalama ve gruplandırma

Özel Diziler

Özel bir sıra, aşağıdaki listede yer alan karakterlerden biri olan bir \ olur ve özel bir anlamı vardır:

Karakter Açıklama Örnek

 • \ A Belirtilen karakterler “\ AThe” dizesinin başındaysa eşleşmeyi döndürür
 • \ b Belirtilen karakterlerin bir kelimenin başında veya sonunda olduğu bir eşleşme döndürür
 • (başlangıçta “r”, dizeye “ham dize” olarak davranıldığından emin olmaktır) r “\ bain”
 • r “ain \ b” \ B Belirtilen karakterlerin bulunduğu, ancak bir sözcüğün başında (veya sonunda) OLMAYAN bir eşleşme döndürür
 • (başlangıçta “r”, dizeye “ham dize” olarak davranıldığından emin olmaktır) r “\ Bain”
  r “ain \ B” \ d Dizenin rakam içerdiği bir eşleşme döndürür (0-9 arası sayılar) “\ d” \ D Dizenin “\ D” rakamını İÇERMEDİĞİ bir eşleşme döndürür
 • \ s Dizenin boşluk karakteri “\ s” olduğu bir eşleşme döndürür
 • \ S “\ S” dizesinin boşluk karakteri içermediği bir eşleşme döndürür
 • \ w Dizenin herhangi bir kelime karakteri (a’dan Z’ye karakterler, 0-9 arası rakamlar ve alt çizgi _ karakteri) içerdiği bir eşleşme döndürür “
 • \ w\ W Dizenin “\ W” sözcük karakteri içermediği bir eşleşme döndürür
 • \ Z Belirtilen karakterler “İspanya \ Z” dizesinin sonundaysa bir eşleşme döndürür

Setler

Bir küme, özel bir anlamı olan bir çift köşeli parantez [] içindeki karakter kümesidir:

Set Açıklama

 • [arn] Belirtilen karakterlerden birinin (a, r veya n) bulunduğu bir eşleşme döndürür
 • [a-n] Herhangi bir küçük harf için, a ve n arasında alfabetik olarak bir eşleşme döndürür
 • [^ arn] a, r ve n hariç tüm karakterler için eşleşme döndürür
 • Belirtilen rakamlardan (0, 1, 2 veya 3) herhangi birinin mevcut olduğu bir eşleşme döndürür
 • [0-9] 0 ile 9 arasındaki herhangi bir basamak için bir eşleşme döndürür
 • [0-5] [0-9] 00 ve 59 arasındaki iki basamaklı sayılar için bir eşleşme döndürür
 • [a-zA-Z] a ve z, küçük harf VEYA büyük harf arasında alfabetik olarak herhangi bir karakter için eşleşme döndürür
 • [+], +, *,., |, (), $, {} Kümelerinin özel bir anlamı yoktur, bu nedenle [+] şu anlama gelir: dizedeki herhangi bir + karakteri için eşleşme döndürür

Findall () İşlevi

Findall () işlevi tüm eşleşmeleri içeren bir liste döndürür.

Misal
Tüm eşleşmelerin bir listesini yazdır:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = re.findall (“ai”, txt)
Baskı (x)

Liste maçları bulundukları sırayla içerir.

Herhangi bir eşleşme bulunamazsa boş bir liste döndürülür:

Misal
Herhangi bir eşleşme bulunmadıysa boş bir liste döndürün:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = re.findall (“Portekiz”, txt)
Baskı (x)

Search () İşlevi

Search () işlevi dizede bir eşleşme arar ve eşleşme varsa bir Eşleşme nesnesi döndürür.

Birden fazla eşleşme varsa, eşleşmenin yalnızca ilk tekrarlaması döndürülür:

Misal
Dizedeki ilk boşluk karakteri arayın:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = yeniden arama (“\ s”, txt)

print (“İlk boşluk karakteri konumunda:”, x.start ())

Eşleşme bulunmazsa Yok değeri döndürülür:

Misal
Eşleşmeyen bir arama yapın:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = yeniden arama (“Portekiz”, txt)
Baskı (x)

Split () İşlevi

Split () işlevi, dizenin her eşleşmede bölündüğü bir liste döndürür:

Misal
Her boşluk karakteri için bölün:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = re.split (“\ s”, txt)
Baskı (x)

Maxsplit parametresini belirterek olay sayısını kontrol edebilirsiniz:

Misal
Dizeyi yalnızca ilk vesileyle ayırın:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = re.split (“\ s”, txt, 1)
Baskı (x)

Sub () İşlevi

Sub () işlevi, eşleşmeleri istediğiniz metinle değiştirir:

Misal
Her boşluk karakteri 9 rakamıyla değiştirin:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = re.sub (“\ s”, “9”, txt)
Baskı (x)

Count parametresini belirterek değiştirme sayısını kontrol edebilirsiniz:

Misal
İlk 2 örneği değiştirin:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = re.sub (“\ s”, “9”, txt, 2)
Baskı (x)

Nesneyi Eşleştir

Eşleşme Nesnesi, arama ve sonuç hakkında bilgi içeren bir nesnedir.

Not: Eşleşme yoksa, Eşleşme Nesnesi yerine Hiçbiri döndürülmez.

Misal
Bir Eşleşme Nesnesi döndürecek bir arama yapın:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = yeniden arama (“ai”, txt)
print (x) #bu bir nesneyi yazdıracaktır

Match nesnesi, arama ve sonuç hakkında bilgi almak için kullanılan özelliklere ve yöntemlere sahiptir:

.span (), eşleşmenin başlangıç ​​ve bitiş konumlarını içeren bir demet döndürür.
.string, işleve iletilen dizeyi döndürür
.group (), dizenin eşleşmenin olduğu kısmını döndürür

Misal
İlk eşleşme gerçekleşme konumunu (başlangıç ​​ve bitiş konumu) yazdırın.

Normal ifade, büyük “S” harfiyle başlayan kelimeleri arar:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = yeniden arama (r “\ bS \ w +”, txt)
Baskı (x.span ())

Misal
İşleve geçirilen dizeyi yazdırın:

Yeniden İçe Aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = yeniden arama (r “\ bS \ w +”, txt)
yazdırmak (x.string)

Misal
Dizenin eşleşmenin olduğu kısmı yazdırın.

Normal ifade, büyük “S” harfiyle başlayan kelimeleri arar:

yeniden içe aktar

txt = “İspanya’da yağmur”
x = yeniden arama (r “\ bS \ w +”, txt)
Baskı (x.group ())

Not: Eşleşme yoksa, Eşleşme Nesnesi yerine Hiçbiri döndürülmez.


Ödevcim Online, Python, Python örnekleri, Python ödev yaptırma, Python danışmanlık, Python proje yaptırma, Python tez yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Python danışmanlık, Python yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir