PLANLAMA VE UYGULAMA DENEYİ ÇALIŞMA – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

PLANLAMA VE UYGULAMA DENEYİ ÇALIŞMA – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Ocak 2021 Deneyim Kazanma Yolları Öğretmenlik Uygulaması ders planı örneği Okul Deneyimi çalışma planı Örneği Planlama becerisi nasıl kazandırılır Tecrübe kazanmak Uygulama öğrencisinin ders planı hazırlaması 0
Tersine Hesaplamalar – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

PLANLAMA VE UYGULAMA DENEYİ ÇALIŞMA

Deneysel tasarım seçildikten sonra deneyler tanımlanabilir. Bu amaçla, Tablo 6 ve 7’de verilen seviye sembolleri 1 ve +1, gerçek faktör değerleri ile değiştirilir, örneğin sırasıyla Tablo 2 ve 3’te gösterildiği gibi gerçekleştirilecek faktör seviyesi kombinasyonlarını verir. PB tasarımlarındaki kukla faktörler, deneysel çalışmanın yürütülmesi sırasında ihmal edilebilir.

Hesaplanan etkiler üzerindeki kontrolsüz etkileri en aza indirmek için genellikle deneylerin rastgele bir sırayla gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.6,9 Bir zaman etkisi, deneysel hatadan daha büyük olan bir yanıttaki zamana bağlı değişiklikleri temsil eder. Elektroforezdeki bir örnek, voltaj ve / veya sıcaklıktaki dalgalanmalardan dolayı göç sürelerindeki değişikliktir.

Bir yanıtın kayması, bir zaman etkisinin özel bir durumudur ve yanıt bir yönde sürekli değiştiğinde (artar veya azalır) oluşur. Bununla birlikte, bir yanıt gerçekten bir zaman etkisine tabi olduğunda, deneylerin rastgele hale getirilmesi her zaman sorunu çözmez, çünkü zaman etkisi deneylerin sırasına bağlı olarak bazı faktörlerin tahmini etkilerini yine de etkileyecektir.

Zaman etkisi, büyük veya küçük ölçüde bazı faktör etkileriyle karıştırılacaktır. Bu sorunun üstesinden gelmenin bir yolu, sürüklenmeyi önleyici tasarımlar kullanmaktır. Bu tasarımlarda, deneylerin sırası, faktör etkilerinin sürüklenmeyle çok az karıştırılacağı veya çok az karıştırılacağı şekildedir. Bununla birlikte, sürüklenme etkisi daha sonra (esas olarak) sırasıyla FF veya PB tasarımlarındaki etkileşim terimleri veya kukla faktörlerle karıştırılır.

Bu, istatistiksel yorumlamada ikincisinin etkileri kullanıldığında deneysel hatanın fazla tahmin edilmesiyle sonuçlanır.

Sürüklenme veya zaman etkilerini izleme ve düzeltme olasılığı, deneyleri düzenli zaman aralıklarında tekrarlamaktır. Bu tekrarlanan (nominal) deneyler, tasarım deneylerinden önce, normal zamanlarda (örneğin, her dört veya altı tasarım deneyinde) ve sonra gerçekleştirilir.

Sağlamlık testinin öncesinde ve sonunda yöntem performansının doğrulanmasına ve zaman etkilerinin kontrol edilmesine ve düzeltilmesine izin verirler. Bir sapma grafiği (Şekil 5), genellikle nominal seviyelerde ölçülen çoğaltılmış yanıtın zamanın bir fonksiyonu olarak grafiğini çizerek çizilebilir. Bu arsada bir sürüklenme veya zaman etkisi görselleştirilir. Sürüklenmeyi ölçen bir tahmin aşağıdaki denklemde verilmiştir.

Deneyim kazanmak için iş
PLANLAMA becerisi etkinlikleri
Deneyim Kazanma Yolları
Öğretmenlik Uygulaması ders planı örneği
Planlama becerisi nasıl kazandırılır
Tecrübe kazanmak
Uygulama öğrencisinin ders planı hazırlaması
Okul Deneyimi çalışma planı Örneği

Burada ynom, begin ve ynom, end, sırasıyla tasarım deneylerinden önce ve sonra ölçülen nominal yanıtlardır. Bir zaman etkisi veya sapma mevcut olduğunda, yanıtlar tasarım deneylerinden önce elde edilen nominal sonuca göre düzeltilir.

Aksi takdirde faktör etkilerinin önemi hakkında muhtemelen yanlış kararlar alınır. Denklem (2), 9,11,43 ile hesaplanan bu düzeltilmiş yanıtlar daha sonra faktör etkilerini tahmin etmek için kullanılır ve bu nedenle sürüklenme etkisinden bağımsız olarak tahmin edilir. Tasarım sonuçlarının düzeltilmesi de Şekil 5’te gösterilmektedir.

Eşitlik (2) ‘de, tekrarlanan deneylerin nominal seviyelerde olduğu varsayılmaktadır, i 1⁄4 1, 2, y, p ve p, birbirini izleyen iki nominal deney arasındaki tasarım deneylerinin sayısıdır. yi, düzeltilmiş, düzeltilmiş bir tasarım yanıtıdır, yi, karşılık gelen ölçülen tasarım yanıtını ölçmüştür, ynom, nominal yanıtı tasarım deneylerinin başlangıcında başlatınız ve ynom, önce ve ynom, yi’den önce ve sonra ölçülen nominal yanıtlardan sonra, düzeltilmekte olan ölçülmüştür.

Örneğin, referans olarak, deneysel tasarımın başında, ortasında ve sonunda deney düzeneğine nominal deneyler eklenmiştir. Warfarin enantiyomerlerinin yanıt çözünürlüğü için, bu nominal deneylerin sonuçları sırasıyla 4.11, 4.08 ve 4.05 idi. Tahmini% kayma% 1,46’dır (Denklem (1)). Bu örnekte, sapmanın var olmadığı kabul edilir ve düzeltilmiş yanıtlar (Denklem (2)) hesaplanmaz. Böylece, her bir özel yanıt için, bir zaman etkisinin olup olmadığı değerlendirilir.

Sık sık yapılmaması tavsiye edilse de, pratik nedenlerle, deneyler bloke edilir veya bir veya daha fazla faktöre göre sıralanır. Örneğin, üretici veya kapiler grubu bir faktör olduğunda, tüm deneyler ilk olarak bu faktörle bir seviyede ve sonra diğerinde yapıldığında daha kolay ve daha az zaman alıcıdır.

Genellikle, deneyler bir blok içinde rastgele seçilirken, en azından her bloktan önce ve sonra sürüklenme kontrolü önerilir. Bu son deneyler ayrıca ara sıra blok etkilerinin gözlemlenmesine ve düzeltilmesine de izin verir.

Gerekli deneylerin her birinde ölçülen çözümler, analitik yöntemin gelecekteki kullanımını temsil eden bir veya daha fazla numune ve bir veya daha fazla standarttır, yani tipik konsantrasyon aralığı ve matrisler değerlendirilmelidir.

Gelecekteki numuneler geniş bir konsantrasyon aralığında konumlandırıldığında, sağlamlığın geniş bir aralıkta, yani aralığı kapsayan birkaç numune ile değerlendirilmesi tavsiye edilir. Tüm numuneler benzer bir konsantrasyona sahip olduğunda, dayanıklılık beklenen (% 100) civarında küçük bir aralıkta (% 80–120) değerlendirilir. Yalnızca bir ayırmanın sağlamlığı incelendiğinde, temsili kompozisyon ile bir numuneyi veya standardı ölçmek yeterlidir.

ANALİZ SONUÇLARI

A. Etkilerin Hesaplanması

Etkiler, dikkate alınan yanıtta kaymanın yokluğuna veya varlığına bağlı olarak ölçülen veya düzeltilen tasarım yanıtlarından tahmin edilebilir. Sürüklenme olmadığında, her iki etki tahminler benzerdir, ancak sürüklenmenin varlığında, sürüklenmeden en çok etkilenen faktörler için farklıdır. X, EX faktörünün Y yanıtı üzerindeki etkisi aşağıdaki denklemle hesaplanır.

Burada P Yðþ1Þ ve P Yð1Þ, X faktörünün sýrasýyla (þ1) ve (1) seviyelerinde olduðu cevaplarýn toplamlarýný ve N dizayn deneylerinin sayýsýný temsil etmektedir. Çoğunlukla faktör X’in normalleştirilmiş etkisi, EX (%) de hesaplanır.

Kayma olmadığında, Y ortalama nominal sonuç veya ortalama tasarım sonucudur. Sapma mevcut olduğunda, düzeltilmiş yanıtlar tercihen faktör etkilerini tahmin etmek için kullanılır ve ardından Y, tasarım deneylerinden önce ölçülen nominal sonuçla değiştirilir.

B. Etkilerin Yorumlanması

Faktör etkilerinin tahmin edilmesinden sonra, önemlerini belirlemek için genellikle grafiksel ve / veya istatistiksel olarak yorumlanırlar.

Etkilerin Grafiksel Yorumlanması

En önemli etkilerin grafik olarak tanımlanması genellikle normal olasılık veya yarı normal olasılık grafikleri çizilerek gerçekleştirilir. Normal olasılık grafiği, normal bir dağılımdan beklenen değerleri tahmin edilen etkilerin bir fonksiyonu olarak çizerek oluşturulurken, Birnbaun grafiği olarak da adlandırılan yarı normal olasılık grafiği, tahmini etkilerin mutlak değerlerinin bir fonksiyonu olarak grafiğini çizerek oluşturulur. normal dağılımdan türetilen sözde rankitler. Bu parsellerin yapımı hakkında daha fazla bilgi 9, 18, 25 ve 26 numaralı referanslarda bulunabilir veya uygun istatistiksel yazılım kullanılarak inşa edilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir