Otoklav Kullanımı – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Otoklav Kullanımı – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Mart 2021 Otoklav çalışma Prensibi Otoklav ile yapılan sterilizasyon yöntemi Otoklav nasıl kullanılır Otoklav sterilizasyon Nedir? 0
Prob Tasarımı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Otoklav Kullanımı

Bir ısıtmalı sterilizasyon bölmesindeki yükün niteliği, yük içindeki her parçayı sterilize etmek için gereken süreyi büyük ölçüde etkiler. Oda bezleri paketlerinin çalıştırılması gibi kalın, hacimli, gözenekli nesnelerin buhar nüfuzu, metal cerrahi aletlerin veya laboratuar cam eşyalarının yüzeylerindeki buhar yoğunlaşmasından çok daha uzun sürer (hızla sterilizasyon sıcaklıklarına yükselir).

Bir otoklavda veya bir fırında toplam yükün düzenlenmesi gibi, tek tek öğelerin paketlenmesi (sarılmış, tıkanmış veya bir sepet içinde) aynı zamanda ısı penetrasyonunu da etkiler.

Otoklavda, buhar her parçanın her yüzeyine nüfuz edebilmelidir. Fırında, sterilizasyon sıcaklığına getirmek için yükteki her parçanın etrafında sıcak hava serbestçe dolaşmalıdır. Örneğin bir buhar basınçlı sterilizatörde boş kapları sterilize ederken, soğuk hava içerdiklerini dikkate almak önemlidir.

Hava, buhardan daha soğuk ve daha ağırdır ve içinden geçemez; bu nedenle, bir otoklava yerleştirilen nesnelerin içinde veya arasında bulunan hava ceplerinde kalan mikroorganizmalar buhara maruz kalmadan hayatta kalabilir.

Bu nedenle test tüpleri, şırıngalar, beher, şişeler gibi boş kaplar, içerdikleri havanın dışarı çıkıp aşağıya doğru akıp buharla yer değiştirebilmesi için yanlarına yatırılmalıdır. Benzer şekilde, ambalajlı malzemeler, aralarında veya aralarında hava cepleri oluşmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Otoklav nasıl kullanılır
Otoklav cihazı arızaları
Otoklav Nedir
Otoklav ile yapılan sterilizasyon yöntemi
Otoklav sterilizasyon Nedir
Otoklav Cihazı
Endüstriyel otoklav
Otoklav çalışma Prensibi

Rutin koşullar altında, uygun şekilde kontrol edilen buhar basıncı sterilizasyonu, belirli basınç, zaman ve sıcaklık koşulları altında gerçekleştirilebilir.

  • 15 ila 20 lb buhar basıncı
  • 121 ila 125 ° C (250 ila 256 ° F) buhar sıcaklığı
  • Yükün niteliğine bağlı olarak 15 ila 45 dakika

Uygun otoklav işlevinin bakteriyolojik kontrolleri, buhar basınçlı sterilizatörün her çalışmasında sterilizasyonun gerçekleştirildiğinden emin olmak için gereklidir. Isıya dayanıklı bakteri endosporlarının müstahzarları bu amaçla ticari olarak mevcuttur. Bu tür müstahzarlar, kağıt şeritler üzerinde kurutulmuş veya kapalı bir ampul içinde besleyici broth içinde süspanse edilmiş canlı endosporlar içerir.

Bir otoklav yüküne uygun şekilde yerleştirildiğinde, endospor kontrolleri otoklavın verimli ve mekanik olarak çalışıp çalışmadığını ortaya çıkarabilir; bireysel ürün ambalajı doğrudur; ve yük düzenlemesi, yük içindeki her öğenin sterilizasyonuna izin verir.

Bacillus stearothermophilus adlı bir bakteri türünün endosporları, nemli veya kuru ısının etkilerine son derece dirençli oldukları için otoklav prosedürlerinin oldukça kritik bir testini sağlar.

Adından da anlaşılacağı gibi, bunlar ısı (termo-) – sevenlerdir (-filus), ancak bu aynı zamanda çoğu bakteri için optimal olandan daha yüksek bir inkübasyon sıcaklığına ihtiyaç duydukları anlamına gelir. B. stearothermophilus’un bitkisel hücreleri en iyi 56 ° C’de büyür. Çoğu patojenik mikroorganizma için optimal olan 35 ° C sıcaklıkta kalır.

Kağıt şeritler üzerinde kurutulduğunda, bu endosporlar fırın sterilizasyon tekniklerinin iyi bir testini sağlarlar. Kapalı ampuller içinde et suyunda süspanse edildiklerinde, otoklav performansını test etmek için çok faydalıdırlar. Kağıt şeritler üzerindeki stearothermophilus endosporları, ısı ile sterilizasyondan önce bir yük içine yerleştirilen kağıt zarflar içinde paketlenir.

Sterilizasyondan sonra, zarflarından çıkarılır (aseptik olarak), uygun besleyici broth’a yerleştirilir, 56 ° C’de inkübe edilir ve sterilizasyon tekniğinde hayatta kaldıklarına veya kalmadıklarına dair kanıt için gözlemlenir.

Endospor süspansiyonları içeren kapalı ampuller bir otoklav yüküne yerleştirilir (sıvı içerdikleri için fırın sterilizasyonunu test etmek için kullanılamazlar), çıkarılır ve uygun bir inkübatör (su banyosu veya inkübatör) içine açılmadan yerleştirilir. 56 ° C). Sızdırmaz bir ampul içinde endosporlar, pH’a duyarlı bir boya indikatörü de içeren bir besleyici broth içinde bekletilmiştir.

Endosporlar otoklavlamada hayatta kalırsa ve inkübasyon altında tekrar filizlenirse, bitkisel basiller et suyunda çoğalmaya başlar. Süreçte, besin maddelerini kullanarak indikatörün rengini değiştirmesine neden olan asit son ürünleri üretirler. Ayrıca ortamda bulanıklık üretirler.

Isı sterilizasyon tekniğini test etmek için şeritler veya ampuller kullanıldığında, endosporların başlangıç ​​için uygun olduğunu kanıtlamak için ısıtılmamış şerit veya ampul kontrolleri de inkübe edilmelidir. İnkübasyon süresinin tamamlanmasında, kontrol için büyüme kanıtı gözlemlenmeli, ancak ısıtılmış endospor preparatları gözlenmemelidir.

Isıtılmış test şeritleri veya ampulleri 24 ila 48 saat arasında büyüme göstermezse, inkübasyona 7 güne kadar devam edilmelidir. Daha sonra test negatif olarak rapor edilebilir ve sterilizasyon tekniğinin etkili olduğu varsayılır.

Sterilize yüke dahil edilen hasta bakım malzemeleri daha sonra güvenle kullanılabilir. Bununla birlikte, kontrol preparasyonundaki endosporlar çimlenmemişse, test güvenilmez kabul edilir ve sterilize edilmiş materyalin kontamine edici mikroorganizmalardan arınmış olduğu varsayılamaz. Sterilizasyon prosedürü yeni bir çok şerit veya ampul ile tekrarlanmalıdır.

Sıvı endospor süspansiyonları içeren ampuller, kullanılmadan önce buzdolabında saklanmalıdır çünkü sıcak saklama sıcaklıkları, yanlış yorumlanabilecek endospor çimlenmesine izin verebilir. Kurutulmuş endospor şeritler oda sıcaklığında saklanabilir çünkü kuru endosporların filizlenme olasılığı yoktur.

Bu alıştırmada, bir otoklavın sterilize edici etkilerini görme fırsatınız olacak.

Amaç
Bir otoklavın kullanımını ve kontrolünü göstermek için

Malzemeler
Bacillus stearothermophilus endospores * içeren ticari olarak hazırlanmış şeritler veya ampuller *
Besin suyu (şeritler kullanılıyorsa)
Forseps (şerit kullanılıyorsa)
1,0 ml steril pipetler
56 ° C su banyosu veya inkübatör
Fenol kırmızı glikoz et suyu tüpleri
Altı günlük Bacillus subtilis’in et suyu kültürü

Prosedürler

1. Eğitmen otoklavın işleyişini tartışacak ve gösterecektir.
2. Bir tüp fenol kırmızı glikoz broth’u 0,1 ml B. subtilis kültürü ile inoküle edin (pipeti parmakla). Isıtılmamış olarak etiketleyin ve 24 saat 35 ° C’de inkübatörde bekletin.
3. 15 lb, 121 ° C’de otoklavlama için B. subtilis kültürünü 15 dakika süreyle gönderin. Ardından, fenollü glukoz brothunu 0.1 ml otoklavlanmış kültürle inoküle edin. Otoklavlanmış olarak etiketleyin. Glikoz broth’u 35 ° C’de 24 saat inkübe edin.
4. Eğitmen endospor kontrollerinin kullanımını gösterecektir. Isıtmalı B. stearothermophilusendosporepreparation 56 ° C su banyosuna veya inkübatöre yerleştirilecektir. Bir diğeri, B. subtilis alt kültürünüzün bulunduğu otoklava yerleştirilecek ve ardından inkübe edilecektir.

a. Şeritler kullanılırsa, birinin kağıt zarfı yırtılarak açılacak ve şerit ısı ile sterilize edilmiş forseps ile çıkarılacak ve 56 ° C’de inkübe edilmiş besleyici broth’a yerleştirilecektir. Bir başkası otoklava (zarfına) yerleştirilecek ve ısıtılacak ve sonra çıkarılıp et suyuna yerleştirilecektir.
b. Ampul kullanılırsa, biri 56 ° C su banyosuna veya inkübatöre (ısıtılmadan, açılmadan) yerleştirilecektir. Bir diğeri otoklavlanacak ve ardından üreticinin talimatlarına göre inkübe edilecektir.

5. Tüm kültürlerin en az 24 saat inkübasyonundan sonra, bunları okuyun ve büyüme kanıtı () veya üreme yok () açısından inceleyin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir