Mikroskopi Türleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Mikroskopi Türleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Mayıs 2021 Histolojide kullanılan mikroskop türleri İşık mikroskobu nedir? Mikroskop türleri 0
Mikroskopi Türleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Mikroskopi Türleri

Optimum görüntü kalitesi, mikroskobun düzenli olarak ayarlanmasını gerektirir. Ne yazık ki, objektif lensleri değiştirirken mikro kapsamı yeniden ayarlama ihtiyacına duyulan göz ardı edildiğinden ve gerekli tekniğin genel bilgisizliğinden dolayı pek çok alet tam potansiyeliyle kullanılmıyor.

Ko ̈hler aydınlatmasında, son görüntüye iki grup ışık ışını katkıda bulunur; bunlardan biri “aydınlatıcı ışınlar” ve diğeri “görüntü oluşturan ışınlar” olarak adlandırılır. Her ikisi de akkor lamba filamentinden türetilmiştir (pratikte, daha eşit bir aydınlatıcı ışın kaynağı sağlamak için genellikle lamba filamentinin önüne bir buzlu cam filtre sabitlenir).

Şekil 6.2, Ko ̈hler aydınlatması için doğru şekilde kurulmuş bir mikro kapsamda aydınlatma ışınları ve görüntü oluşturan ışınların takip ettiği ayrı yolları göstermektedir. En önemlisi:

1. İstenilen geniş aydınlatma alanını sağlamak için aydınlatma ışınları numune düzleminde paraleldir.
2. Aydınlatıcı ışınlar, retina üzerinde geniş bir aydınlatma alanı sağlamak için ayrılmadan önce nihayet göz merceğine odaklanır.
3. Görüntü oluşturan ışınlar numune düzleminde birleşir ve mercek altındaki birincil görüntü düzleminde numunenin büyütülmüş ancak ters çevrilmiş bir görüntüsüyle sonuçlanır.
4. Göz merceği lensleri, numuneyi oluşturan ışınları göze girmeden önce ters çevirir ve numunenin bir görüntüsünü oluşturmak için retinaya odaklanır.

Bu şekilde Ko ̈hler aydınlatması, numunenin odaklanmış ve büyütülmüş görüntüsü ile birlikte gözlemcinin retinasında geniş, eşit şekilde aydınlatılmış bir görüş alanı sağlar.

Floresan mikroskobu, daha kısa dalga boyuna sahip gelen ışık tarafından uyarıldığında belirli bir dalga boyundaki ışığı yaymak için florokrom adı verilen moleküllerin özelliğinden yararlanır. Bu florokromlar, çalışılan numuneye özgü olabilir, ancak daha yaygın olarak numune, doğrudan veya dolaylı olarak flüoresan boyalarla işlenir.

Örneğin, DNA’ya özgü 40, 6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), sıklıkla hücre kültürlerini kirleten DNA içeren mikoplazmanın hücre dışı varlığını ortaya çıkarmak için doğrudan kullanılabilir.

Hücresel bileşenler, ör. hücre iskeleti, floresein izosiyanat gibi florokromların monoklonal antikorlarla konjuge edilmesiyle oluşturulan oldukça spesifik problar kullanılarak dolaylı olarak boyanabilir.

Floresan mikroskobu, geleneksel ışık mikroskobunun nispeten basit bir şekilde yükseltilmesini gerektirir. Yüksek basınçlı cıva ark lambaları, spektrumun ultraviyole (UV) bölgesinde yoğun aydınlatma sağlamak için yaygın olarak kullanılır ve bu, birçok önemli florokromda flüoresanı uyarır.

UV kullanımı ayrıca UV iletimi yapabilen özel objektif lenslerin kullanılmasını gerektirir. Bunun nedeni, tipik floresan mikroskobu konfigürasyonunda objektif lenslerin aydınlatıcı ışınları numuneye odaklamaya da hizmet etmesidir.

Mikroskop çeşitleri ve kullanım alanları
İşık mikroskobu nedir
Hangi mikroskop almalı
Işık mikroskobu Çeşitleri
Elektron mikroskobu
Histolojide kullanılan mikroskop türleri
Mikroskop türleri
Faz kontrast mikroskobu

Aydınlatıcı ışınlar objektifin içinden geçtiği ve numunenin üzerine düştüğü için (alttan iletilmek yerine) bu teknik epi-aydınlatma olarak bilinir.

Kullanılan florokromların her biri için uygun bir uyarma filtresi, kromatik ışın ayırıcı ve bariyer filtresi kombinasyonu kullanılmalıdır. Uyarma filtresi cıva lambasının önünde bulunur ve flüoresanı uyarmak için gereken dalga boyunu içeren dar bir dalga boyu aralığının iletilmesine izin verecek şekilde seçilir.

Kromatik ışın ayırıcı, uyarıcı ışık dalga boylarını numuneye yansıtmalı ve göz merceklerine ulaşan yansıyan gelen ışığı durdurmalıdır. Bariyer filtresi, adından da anlaşılacağı gibi, yalnızca florokrom tarafından yayılan ışığın göz merceklerine ulaşmasını sağlar (UV ışığı gözlere ve korunmasız cilde zarar verebilir).

Faz kontrast mikroskobu, üzerinde çalışılacak canlı örnekleri içeren çok az doğal kontrastla boyanmamış biyolojik numunelere izin verir. Teknik, biyolojik bir örnekten geçen ışık ile biyolojik materyallerde çevreleyen ortamdan kesintisiz geçen ışık arasında ortaya çıkan faz farklarından yararlanır, bu fark yaklaşık 1 / 4’tür.
Faz kontrast mikroskobu, ön odak düzlemlerinde bir dizi halka açıklığı olan özel bir kondansatör ve arka odak düzlemlerinde faz halkaları ile uyumlu objektif lensler gerektirir.
Bu düzenleme, 1/4 oranında bir başka göreceli faz kayması sağlar! numuneden zaten kırılan ışığa, toplam 1/2! arka plan ışığına göre faz gecikmesidir.
Yıkıcı girişim, “pozitif faz kontrastı” olarak bilinen bir etki olan, kırılma örneği ayrıntılarının arka plandan daha koyu görünmesine neden oldu. Tersine, örnek ayrıntılarının arka plandan daha parlak göründüğü “negatif faz kontrastı”, arka plan ışığını 1/4 geciktirerek yapıcı girişim üretildiğinde ortaya çıkar.
Faz kontrast mikroskopları, kapalı, steril kaplarda kültürlenmiş hayvan hücreleri ve Petri kaplarında hareketli spermatozoa dahil olmak üzere, canlı örnekleri minimum rahatsızlıkla gözlemlemek için mükemmeldir. Karanlık alan mikroskobu, yapısal ayrıntıları karanlık bir arka plan üzerinde parlak nesneler olarak ortaya çıkarır.
Eğik aydınlatma sağlamak için özel bir kondansatör kullanılır ve numune tarafından değiştirilmezse objektif lense giremez. Sadece numunenin ışığı objektif lense yönlendiren kısımları, göz merceklerinde bir görüntü sunar. İki tip kondansatör karanlık alan aydınlatmasını kolaylaştırır.
Geleneksel bir kondansatör tarafından sağlanan aydınlatmanın merkezi bölümünü örtmek için basit bir “yama durdurma” kullanılabilir ve numuneye yalnızca eğik ışınlar gelir. Özel “ayna yoğunlaştırıcılar” en iyi görüntü kalitesini sağlar, ancak yalnızca karanlık alan aydınlatması için uygundur.
Karanlık alan mikroskobu, numunenin tam olarak temsili bir görüntüsünü sağlamaz, birçok hücre içi yapı belirgin olmayabilir. Bununla birlikte, bu yöntem, kontrast eksikliğinden dolayı parlak alan aydınlatması kullanılarak gözlemlenmesi zor olan ince çizgili yapıların daha fazla detayını ortaya çıkarmak için kullanışlıdır.
Dahası, boyama gereksiz olduğundan (faz kontrastı ve Nomarski mikroskobunda olduğu gibi), bu aydınlatma yöntemi canlı örnekleri gözlemlemek için kullanışlıdır – spermatozoa ve kamçılı protozoa, bu şekilde incelendiğinde büyüleyici görüntüler sunar.
Polarize ışık mikroskobu, geleneksel ışık mikroskobunun başka bir modifikasyonunu temsil eder. Bir ışık kaynağından yayılan ışık, merkez eksen etrafında sonsuz sayıda düzlemden herhangi birinde salınan çok sayıda sinüs dalgası olarak düşünülebilir, yani polarize değildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir