Metakromazi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Metakromazi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Mayıs 2021 Asidik boyalar Metakromatik boyalar Metakromatik boyalar nelerdir Metakromatik nedir Metakromazi gösteren hücreler Metakromazi nedir Metakromazi Nedir tip 0
Uygulamalı Biyosistemler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Nötr Boyalar

Nötr boyalar, asit ve bazik boyaların çözeltilerinin kombinasyonu ile üretilir. Ortaya çıkan ürün, tek bir çözeltiden hem asidik hem de bazik yapıları boyar. Örneğin kemik iliğindeki hücreleri göstermede kullanılan Romanowsky lekeleri, metilen mavisi ve eozinin bir kombinasyonudur.

Metakromazi

Orijinal boyadan farklı bir renk üreten belirli doku öğeleriyle birleşen boyalar “metakromatik” olarak adlandırılır. Bağ dokusu müsinleri, mast hücre granülleri, amiloid ve kıkırdak gösterimi için metakromatik boyama yöntemleri kullanılabilir.

Genellikle metakromazi, bir kapak camının uygulanmasından önce bölümlerin dehidrasyonu sırasında kaybolur. Sulu bir sabitleme ortamı kullanmak genellikle bunu önleyecektir. Dehidrasyon sırasında metakromasiyi tutan metakromatik yöntemlerin bir dizi varyasyonu vardır.

Floresans

Boyama yöntemlerinin çoğu, görünür ışık kullanılarak görselleştirilir. Mor ötesi ışığı absorbe etme ve ardından bu ışığı görünür spektruma iletme yeteneğine sahip boyalar “flüoresan” olarak adlandırılır. Floresan boyalar, Mycobacterium tuberculosis amiloid (ve immünositokimyasal tekniklere uygulandığında doku antijenlerini) göstermek için kullanılabilir. Preparatları görüntülemek için flüoresan mikroskoplar gereklidir ve optimum netlik için karanlık bir oda gereklidir. Floresan boyama genellikle kısa ömürlüdür ve kalıcı bir kayıt sağlamak için fotoğrafçılık kullanılır.

Direkt boyalar

Basit sulu veya alkollü çözeltilerden doku yapıları ile birleşme kabiliyetine sahip olan boyalar, “direkt” boyalar olarak adlandırılır. Eozin ve diğer birçok anilin boyası bu özelliği sergiler.

Dolaylı boyalar

Doku yapılarına doğrudan afinitesi olmayan ve lekelenmeye izin vermek için bir ara maddenin kullanılmasını gerektiren boyalar, “dolaylı” boyalar olarak adlandırılır. Aracı madde, bir “mordan” olarak adlandırılır (bir katalizöre benzer).

Boya, doku elementi ile birleşen mordan ile birleşerek bir boya-mordan-doku kompleksi oluşturur. Bir mordan kullanılmadan hematoksilen zayıf bir doku lekesidir. Alüminyum potasyum sülfat veya demir klorür gibi metallerin hematoksilen solüsyonuna eklenmesi güçlü, çok yönlü lekeler oluşturabilir.

Metakromazi Nedir tip
Metakromazi gösteren hücreler
Metakromazi örnekleri
Metakromazi nedir
Metakromatik boyalar
Metakromatik nedir
Metakromatik boyalar nelerdir
Asidik boyalar

Hematoksilen boyama

Hematoksilen solüsyonlarının dokuları boyamak için kullanılmadan önce oksitlenmesi (bazen “olgunlaştırılmış” olarak anılır) gerekir. Oksidasyon, kimyasal olarak sodyum iyodat gibi oksitleyici ajanların eklenmesiyle veya doğal olarak güneş ışığı kullanılarak (birkaç ay sürebilir) gerçekleştirilebilir.

Oksidasyon süreci, hematoksilini hemateine ​​dönüştürür. Hematoksilin müstahzarları genellikle sadece kısmen oksitlenir ve daha fazla oksidasyon zamanla devam eder. Kısmi oksidasyonun kullanılması, çözeltinin raf ömrünü uzatır.

Kullanılan mordanlara bağlı olarak, hematoksilin bir dizi farklı yapı gösterebilir.

Şap hematoksilenler

Bunlar, hematoksilen çözeltisine alüminyum potasyum sülfat veya alüminyum amonyum sülfat ilavesiyle üretilir. Şap hematoksilenler, hücre çekirdeklerini maviye boyamak için kullanılır. Harris’s, Ehrlich’s, Mayer’s, Delafield’s, Cole’s ve Gill’s gibi çeşitli formüller mevcuttur. Çekirdeklerin maviye boyaması için şap hematoksilenlerinin ‘mavileştirilmesi’ (daha sonra bakınız) gerekir.

Demir hematoksilenler

Hematoksilen solüsyonuna demir klorür veya ferrik amonyum sülfat ilavesiyle üretilir. Elde edilen çözelti, hücre çekirdeklerini, elastini, kas şeritlerini ve miyelini göstermek için kullanılabilen yoğun bir siyah leke üretir.

Elde edilen leke, asit ekstraksiyonuna şap hematoksilenlere göre daha dirençlidir ve bağ dokuları için van Gieson yöntemi gibi asidik zıt boyaların kullanıldığı yerlerde kullanılır. Gösterilen yapı, ayırt etmek için kullanılan reaktife bağlı olacaktır (sadece gerekli yapı gösterilinceye kadar bölümün arka planından fazla boyanın çıkarılması).

Asit farklılaştırıcılar, hücre çekirdeklerini göstermek için yeterli boyayı çıkaracaktır. Sabit solüsyonun kesite yeniden uygulanmasıyla hematoksilinin kesitten aşamalı olarak uzaklaştırılması sağlanır. Bu, miyelin, elastin ve kas çizgilerinin gösterilmesine izin verecektir.

Alum hematoksilenler, kesitin hematoksilinden önce bir demir solüsyonu ile muamele edilmesiyle demir hematoksilenlere dönüştürülebilir. Celestine blue-haemalum dizisi buna bir örnektir.

Kurşun hematoksilen

Kurşun içeren hematoksilen solüsyonları endokrin hücreleri gösterecektir.

Fosfotungstik asit hematoksilen

Bu, kas şeritlerini, fibrini, çekirdekleri, miyelin, kirpikleri, nöroglial hücreleri ve amipleri gösterecektir. Mordan olarak tungstoforik asit ve boya olarak hematein veya hematoksilin kullanılır. Hematein kullanımı oksidasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ticari müstahzarlar

Birçok hematoksilin solüsyonu artık ticari olarak mevcuttur. Bu, laboratuvarda zaman alan hazırlık ihtiyacını ve toksik maddelerin işlenmesini ortadan kaldırır. Yeni formüller, preparattan zararlı veya toksik maddelerin (örn. Cıva) kullanımını ortadan kaldırarak solüsyonları daha çevre dostu hale getirdi.

Gerileyen ve Aşamalı Boyama

Gerileyen

Başlangıçta tüm doku yapılarını boyayacak bir süre boyunca kısma genellikle gerileyen bir leke uygulanacaktır. Fazla lekenin seçici olarak çıkarılması, gösterilecek unsurları ortaya çıkarır. Fazla lekenin çıkarılmasına ‘farklılaşma’ denir. Solventlerin (alkol), seyreltik asit ve asit / alkol solüsyonlarının veya mordanlama solüsyonunun kullanılması bunu sağlayabilir.

Aşamalı

Progresif bir boyama, boyama çözeltisindeki zamana bağlı olarak doku elementlerini giderek daha fazla boyayacaktır. Progresif lekeler dokuları fazla boyamaz ve belirli bir süre sonra boyama süresi durur. Mayer’in hemalumu, genellikle diğer tekniklerde nükleer bir karşıt boya olarak kullanılan progresif bir nükleer boyadır, ör. periyodik asit-Schiff (PAS) yöntemi.

Yaygın Boyama Yöntemleri

Rutin boyama yöntemleri dokuz kategoriye ayrılabilir.

  • Genel yapı
  • Bağ dokusu lifleri
  • Karbonhidratlar ve mukosubaddeler Pigmentler
  • Mikro organizmalar
  • Hücre dışı maddeler (fibrin, amiloid) Lipidler
  • Sitoplazmik granüller
  • Nörolojik

Genel Yapı

Hematoksilen ve eozin yöntemi (genellikle H&E olarak adlandırılır), tanısal histo-patolojide kullanılan genel yapı boyalarının en yaygın kullanılanlarından biridir. Prosedür, genel olarak Tablo 2.2’de gösterilen rejimi takip eder.

Eozin boyamasını takiben yıkama ve dehidrasyon işlemi, eozini bölümden çıkaracaktır. Bu sürecin dikkatli kontrolü, çeşitli yapıların (kas, kollajen ve kırmızı kan hücreleri) pembeden kırmızıya farklı yoğunluklarda seçici olarak gösterilmesine izin verir.

1. Bölümlerin mumlarını ksilen ile temizleyin, dereceli alkollerle işlemden geçirin ve suyla yıkayın.
2. Çekirdekleri bir şap hematoksilenle (ör. Harris’s, Gill’s, vb.) boyayın.
3. Fazla lekeyi çıkarmak için suyla durulayın
4. Fazla boyayı dokulardan çıkarın (farklılaştırın). Sadece çekirdekler gösterilmiştir (% 0,5-1,0 karışımı % 70 alkol içinde hidroklorik asit sıklıkla kullanılmaktadır).
5. Çekirdekler mavi olana kadar bölümleri yıkayın. Dönem “Mavileştirme”, bir alum hematoksilin ile boyanan hücre çekirdeklerinin, çekirdek kırmızıdan maviye değişene kadar su veya zayıf bir alkali içinde yıkandığı süreci açıklamak için kullanılır. Tepki, turnusol ile gösterilen renkteki değişikliklere benzerdir.
6. Hücre sitoplazmasını eozinle boyayın (yerel koşullara ve suyun pH’ına uymak için kullanılabilecek bir dizi formülasyon vardır)
7. Suda (veya doğrudan alkole) kısa bir yıkamanın ardından, bölümler ksilene geri döndürülür ve bir kapak camı uygulanır.

Basit boyama çözümleri

% 0,5–1 sulu metilen mavisi çözeltisi (örneğin) tüm doku yapılarını maviye boyayacaktır. Yıkama ve alkoller kullanılarak boyanın seçici olarak çıkarılması, mavinin farklı yoğunluklarında doku elemanlarını gösterecektir.

Romanowsky lekesi

Bu, parafin balmumu bölümlerine uygulandığında benzer bir boyama reaksiyonu oluşturabilen nötr boyadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir