Matrisler – Alt Uzaylar Oluşturmak (14) – Temel ve Boyut Örnekleri – Matrisler Ödev Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Matrisler – Alt Uzaylar Oluşturmak (14) – Temel ve Boyut Örnekleri – Matrisler Ödev Yaptırma

24 Ağustos 2020 Çalışılan Örnekler  Matrisler – Alt Uzaylar Oluşturmak (14) – Temel ve Boyut Örnekleri – Matrisler Ödev Yaptırma Ödevcim Online Rn'deki Bazlar Temel ve Boyut Örnekleri  0
Matrisler – Alt Uzaylar Oluşturmak (14) – Temel ve Boyut Örnekleri – Matrisler Ödev Yaptırma

 

Ödevcim Online, Matrisler, Matris Nasıl Hesaplanır, Matrisler ve Doğrusal Dönüşümler, Matris Ödevi, Matris Yaptırma, Matris Ödevi Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Matris danışmanlık, Matris yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Temel ve Boyut Örnekleri 

Örnek :

Pn (t) (t derece n veya daha düşük polinomlar) bir {1, t, temeli vardır. . . , tn}, çünkü bu uzaydaki her vektör bir toplamdır.
a01 a1t ··· antn, ai ∈R, yani Pn (t) = span {1, t,. . . , tn}. Bu vektör kümesi doğrusal olarak bağımsızdır; Polinom p (t) = c01 c1t ··· cntn = 0 ise, c0 = c1 = ··· = cn = 0, yani p (t) sıfır polinomudur. Böylece Pn (t) sonlu boyutludur ve dim Pn (t) = n 1’dir.

Teorem. S = {v1, …, vn} V vektör uzayı için bir temel olsun. O zaman her w ∈ V vektörü, S tabanındaki vektörlerin doğrusal bir kombinasyonu olarak benzersiz bir şekilde yazılabilir:

w = c1v1 + · · · + cnvn.

Kanıt. S, V için bir temel olduğundan, o zaman spanS = V ve böylece w = c1v1 + ··· + cnvn gibi sabitler vardır.

W = d1v1 + · · · + dnvn olacak şekilde ikinci bir di sabit kümesi olduğunu varsayalım.
Sonra 0V = w − w
= c1v1 + ··· + cnvn −d1v1 – ··· −dnvn
= (c1 −d1) v1 + ··· + (cn −dn) vn.

Eğer ci ̸ = di olduğu tam olarak bir kez meydana gelirse, denklem 0 = (ci – di) vi’ye düşer, bu bir çelişkidir, çünkü vi vektörlerinin sıfır olmadığı varsayılır.

Eğer için ci ̸ = di olan birden fazla i’ye sahipsek, S’deki vektörlerden birini S’deki diğer vektörlerin doğrusal bir kombinasyonu olarak yazmak için bu son denklemi kullanabiliriz; bu, S’nin doğrusal olarak bağımsız olduğu varsayımıyla çelişir. 

İspat Açıklaması

Açıklama Bu teorem, tabanları bu kadar kullanışlı kılan teoremdir – soyut vektörleri sütun vektörlerine dönüştürmemize izin verir. S setini sipariş ederek B = (v1,…, Vn) elde ederiz.

Ve şunu yazabiliriz;

Genel olarak, B alt simgesinin sağdaki sütun vektörüne bırakılmasının bir anlamı olmadığını unutmayın, çoğu vektör alanı sayı sütunlarından yapılmaz!

Çalışılan Örnekler 

Daha sonra, bir vektörler koleksiyonunun Rn için bir temel oluşturup oluşturmadığını belirlemek için bir yöntem oluşturmak istiyoruz. Ama önce, sonlu boyutlu bir vektör uzayı için herhangi iki tabanın aynı sayıda vektöre sahip olduğunu göstermeliyiz.

Lemma S = {v1, …, vn} bir V vektör uzayı için bir temel ise ve T = {w1, …, wm}, vektörsineV’den bağımsız olarak bağımsız olarak bağımsızdır, o zaman m≤n.

İspatın amacı, S kümesiyle başlamak ve S’deki vektörleri her seferinde T’den gelen vektörlerle değiştirmektir, öyle ki her değişimden sonra hala V için bir temelimiz olur.

Kanıt. S, V’yi kapsadığından, {w1, v1,. . . , vn} doğrusal olarak bağımlıdır. O halde w1’i vi’nin doğrusal bir kombinasyonu olarak yazabiliriz; bu denklemi kullanarak vi’den birini w1 cinsinden ve kalan vj’yi j ̸ = i ile ifade edebiliriz.

O zaman, hala V’yi kapsayan doğrusal olarak bağımsız bir küme elde etmek için bu kümedeki vi’lerden birini atabiliriz. Şimdi S1’in bir temel olduğunu kanıtlamamız gerekiyor; S1’in doğrusal olarak bağımsız olduğunu ve S1’in V’yi kapsadığını göstermeliyiz.

S1 = {w1, v1, …, vi − 1, vi + 1, …, vn} kümesi doğrusal olarak bağımsızdır: Önceki teoreme göre, w1’i S kümesi cinsinden ifade etmenin benzersiz bir yolu vardı. Şimdi, bir çelişki elde etmek için, bazı k ve sabitlerin ci olduğunu varsayalım, öyle ki

vk = c0w1 + c1v1 + ··· + ci − 1vi − 1 + ci + 1vi + 1 + ··· + cnvn.

Sonra w1’i S koleksiyonu cinsinden ifade ile değiştirmek, vk vektörünü S’deki vektörlerin doğrusal bir kombinasyonu olarak ifade etmenin bir yolunu verir, bu da S’nin doğrusal bağımsızlığıyla çelişir. Öte yandan, w1’i doğrusal olarak ifade edemeyiz. w1’in S cinsinden ifadesi benzersiz olduğundan ve vi vektörü için sıfır olmayan bir katsayıya sahip olduğundan, vektörlerin {vj | j ̸ = i} ‘deki kombinasyonu. O halde S1’deki hiçbir vektör, S1’deki diğer vektörlerin bir kombinasyonu olarak ifade edilemez, bu da S1’in doğrusal olarak bağımsız olduğunu gösterir.

Set S1 spansV: Foranyu∈V, S’deki vektörlerin wecanexpressuasalinearcombination. Ancak vi’yi S1 koleksiyonundaki vektörlerin lineer bir kombinasyonu olarak ifade edebiliriz; vi’yi bu şekilde yeniden yazmak, u’yu S1’deki vektörlerin doğrusal bir kombinasyonu olarak ifade etmemize izin verir. Böylece S1, n vektörlü V’nin temelidir.

Şimdi bu işlemi, S1’deki vi’den birini w2 ile değiştirerek, vb. Yineleyebiliriz. M ≤ n ise, bu işlem Sm = {w1, …, wm, vi1, …, vin − m} kümesiyle biter, bu da iyidir.

Aksi takdirde, m> n olur ve Sn = {w1, …, wn} kümesi V için bir temel oluşturur. Ama yine de T’de Sn’de olmayan bir wn + 1 vektörümüz var. Sn bir temel olduğu için, wn + 1’i Sn’deki vektörlerin bir kombinasyonu olarak yazabiliriz, bu da T kümesinin doğrusal bağımsızlığıyla çelişir. O halde istenildiği gibi m ≤ n olması gerekir.

Sonuç 11.0.3. Sonlu boyutlu bir V vektör uzayı için, V’nin herhangi iki tabanı aynı sayıda vektöre sahiptir.

Kanıt. S ve T, V için iki baz olsun. O zaman ikisi de V’yi kapsayan doğrusal bağımsız kümelerdir. S’nin n vektörlere ve T’nin m vektörlere sahip olduğunu varsayalım. Sonra önceki lemmaya göre, bu m ≤ n’ye sahibiz. Fakat (lemmanın uygulanmasında S ve T rollerini değiş tokuş ederek) n ≤ m olduğunu da görüyoruz. Daha sonra istenildiği gibi m = n.

Rn’deki Bazlar

2. gözden geçirme sorusu olarak, önceki bölümde şunları kontrol ettiniz:

ve bu vektörler kümesi doğrusal olarak bağımsızdır. (Eğer bu problemi siz yapmadıysanız, daha fazla okumadan önce bunu kontrol edin!) Yani bu vektör kümesi Rn ve dimRn = n için bir temeldir. Bu temele genellikle Rn için standart veya kanonik temel denir. İ’inci konumda bir ve diğer her yerde sıfır olan vektör ei olarak yazılır. (Bunu {1,2, …, n} → Rwhereei (j) = 1ifi = jand0ifi̸ = j fonksiyonu olarak da görüntüleyebilirsiniz.) İ. Koordinat ekseni yönünde işaret eder ve birim uzunluğa sahiptir. Çok değişkenli analiz sınıflarında, bu temel genellikle R3 için {ˆi, ˆj, kˆ} olarak yazılır.


Ödevcim Online, Matrisler, Matris Nasıl Hesaplanır, Matrisler ve Doğrusal Dönüşümler, Matris Ödevi, Matris Yaptırma, Matris Ödevi Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Matris danışmanlık, Matris yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir