Matlab’da Karekök ve Fonksiyon Matlabı Bulma – Matlab’da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Matlab’da Karekök ve Fonksiyon Matlabı Bulma – Matlab’da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

9 Temmuz 2020 Fonksiyon Matlabını Bulma Matlab'da Karekök ve Fonksiyon Matlabı Bulma Matlab'da Karekök ve Fonksiyon Matlabı Bulma – Matlab'da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık Matlab'da Karekök'e Giriş Matlab'da Karekökün Çalışma ve Örneklerle Kullanımı Ödevcim Online 0
Matlab'da Karekök ve Fonksiyon Matlabı Bulma – Matlab'da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

 

Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Matlab’da Karekök’e Giriş

Kare kök, tek bir öğenin, bir matrisin veya bir dizinin herhangi bir karesinin kökünü almak olarak tanımlanır. Bir sayının karekökü, pozitif bir sayının karesi pozitif ve negatif bir sayının karesi de pozitif olduğu için pozitif veya negatif olabilir. √ sembolü ile gösterilir. Karekök basitçe ters kare alma yöntemidir. ^ 2 kare tamsayı ise, a bu sayının kare kökü olarak tanımlanır.

Örneğin, 16 mükemmel bir kare sayısıdır ve kare kökü 4 veya -4 olabilir. Bir sayının karekökünü bulmak için matematikte kullanılan birçok yöntem vardır.

Matlab’da Karekökün Çalışma ve Örneklerle Kullanımı

Matlab tüm matematiksel fonksiyonları yerine getirir, bu nedenle bir sayının kare kökünü bulmak için yöntemler de vardır. Matlab’da, bir sayının veya bir dizide tanımlanan her öğenin kare kökünü bulmak için sqrt () işlevini kullanırız. İşlevde kullanılan girdi bağımsız değişkenleri skaler, vektör, dizi veya çok boyutlu dizi olabilir. Ayrıca doğada pozitif, negatif veya karmaşık olabilirler. Giriş karmaşık veya negatifse, karmaşık bir sayı ile sonuçlanır.

Sözdizimi:

Y = metrekare (x)

Örnek 1
Y = -3: 3

Yani, giriş 1 * 7 biçimindedir.

-3 -2 -1 0 1 2 3

A = sqrt (E)

Çıktı:

(0.0000 + 1.7320i) (0.0000 + 1.4142i) (0.0000 + 1.0000i) (0.0000 + 0.0000i) (1.0000 + 0.0000i) (1.4142 + 0.0000i) (1.7320 + 0.0000i)

Örnek 2
Y = -5: -3

Yani giriş 1 * 4 biçimindedir

-5-4 -3

A = sqrt (Y)

Çıktı:

(0.0000 + 2.2360i) (0.0000 + 2.0000i) (0.0000 + 1.7320i)

Bir dizinin girdisinin karmaşık bir sayı ile sonuçlandığından negatif olduğunu biliyoruz. Yukarıdaki iki örnekte, aralığın negatif ve pozitif sayılardan oluştuğunu görüyoruz, bu nedenle çıktısı karmaşık bir sayıdır. Matlab’da bazı işlemler Matlab’da negatif sıfırın kare kökü Matlab’da 0, IEEE’de -0 iken, sıfırdan küçük değerlerin kare kökü Matlab’da karmaşık bir sayı ile sonuçlanırken  IEEE’de aynıdır.

Bir dizideki yalnızca pozitif tamsayıların karekökünü bulmak istiyorsak, Matlab’da realsqrt () işlevini kullanabiliriz. Sqrt () fonksiyonundan farklı olarak, girişi negatif veya karmaşık bir sayı olarak geçirdiğimizde hata mesajları verir. Yani, negatif veya karmaşık bir sayının sonucunu görüntülemek istiyorsak, sqrt () işlevinin kullanılması tercih edilir. Realsqrt () kullanırsak çıkış boyutu ve giriş boyutu aynı olmalıdır.

Örnek 3
Giriş, A olarak adlandırılan 4 * 4 bir matristir

Matlab-1.1’de Karekök

Y = realsqrt (A)

Çıktı:

Yukarıdaki örnekte, bir matristeki her öğenin kare kökünü üretir. Girdi bağımsız değişkenleri bir matris, dizi, vektör, skaler veya çok boyutlu bir dizi olabilir ve pozitif ve gerçek tamsayılar olmalıdır. Matlab’da dikkat edilmesi gereken bir kare kökün çeşitli özellikleri vardır:

Mükemmel bir kare olan herhangi bir çiftin kare kökü her zaman eşit olmalıdır.

Örneğin: 16,36,64,100 vb.

Burada 16, 36, 64 ve 100’ün hepsi mükemmel bir kare olan çift sayıdır ve bu sayıların kare kökü 4,6,8 ve 10’dur ve bunlar da sayıdır.

Aynı sayıdaki kare köklerin çarpımı pozitif bir tamsayı ile sonuçlanırken, sayının kare kökleri de çoğaltılabilir ve çıktı elde edilebilir.

Örneğin: √4 * √4 = 4

√3 * √2 = √6

Mükemmel bir kare olan herhangi bir tek sayının kare kökü her zaman tek olmalıdır.

Örneğin: 25,9,49,81

Burada 25,9,47,81 tek sayıların mükemmel kareleridir ve bu sayıların kare kökü de tek sayı olan 5,3,7,9’dur. Bir öğenin birim basamağı, mükemmel bir kare olması için 3,2,8 veya 7 olamaz.

Sonuç

Kare kökler Matlab’da çeşitli iş gereksinimleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir ikinci dereceden denklemlerin, standart sapma ve varyansın hesaplanması gibi makine öğrenme konularının çözümlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılırlar. Bu nedenle, tüm matematiksel alanlarda önemli bir özelliktir.

Fonksiyon Matlabını Bulma

MATLAB, kullanıcısına bir işlev sepeti sağlar, bu makalede ‘Bul’ adlı güçlü bir işlevi anlayacağız. En basit haliyle, find işlevi sıfır olmayan öğelere işaret eden X dizisinin dizinlerini döndürür. Hiçbir şey bulamazsa, işlev boş bir matris döndürür.

Bulma Fonksiyonunun Sözdizimi:

R = bul (X)
R = bul (X, n)
R = bul (X, n, yön)
[satır, sütun] = find ()
[satır, sütun, v] = find ()

Aşağıda Matlab’daki tüm Bul işlevlerini tek tek öğreneceksiniz:

1. R = bul (A)

Burada A bir dizidir, bu fonksiyon A’nın her sıfır olmayan elemanının doğrusal indekslerini içeren bir vektör döndürür.
A’nın bir vektör olduğunu varsayalım, sonra R, x ile aynı yöne sahip bir vektör döndürür.
A çok boyutlu bir dizi olacaksa, R doğrusal indeksler içeren bir sütun vektörü geri verecektir.
A’nın tüm sıfırları veya boş değerleri varsa, R bize boş bir dizi verir.
Şimdi bu kavramı bir örnekle anlayalım:

Burada X, 3 x 3 bir matristir:

Kod:

X = [2ı1; 0 3 1; 0 0 1] k = bul (X)

Konsol şöyle görünecektir:

Çıktı:

Sıfır değerlerini bulmak için bir mantıksal operatör ~ kullanalım.

Kod:

X = [2ı1; 0 3 1; 0 0 1] R1 = bul (~ X) \

Çıktı:

2. R = bul (X, n)

Bu işlev, X’deki sıfır olmayan değerler için ilk n dizinini döndürür. Aşağıda bu bulma işlevini anlamaya yönelik bir örnek verilmiştir:
X, 3 x 3 bir matristir:

Kod:

X = [8 1 6; 3 5 7; 4 9 2] k = bul (X <10, 5)

Çıktı:

3. R = bul (X, n, yön)

Bu fonksiyon, fonksiyonda belirtildiği gibi sıfır olmayan elemanlar için n endekslerini son ya da ilk yönde döndürecektir. Aşağıda bu bulma işlevini anlamak için bir örnek verilmiştir:

Kod:

X, 3 x 3 bir matristir:

X = [0 1 0; 3 0 7; 0 9 0] k = bul (X, 3, son)

Çıktı:

4. [satır, sütun] = find ()

Bu işlev, yukarıda belirtilen işlevlerden herhangi biri için X dizisinin sıfır olmayan öğelerinin satır ve sütun aboneliklerini döndürür. Aşağıda bu bulma işlevini anlamak için bir örnek verilmiştir:

Kod:

X, 3 x 3 bir matristir:

X = [1 3 1; 8 0 1; 5 4 6] [satır, sütun] = bul (X> 0 ve X <5, 3)

Çıktı:

5. [satır, sütun, v] = find ()

Bu işlev, yukarıda belirtilen işlevlerden herhangi biri için X dizisinin sıfır olmayan öğelerinin satır ve sütun aboneliklerine ek olarak “v” vektörünü döndürür. Aşağıda bu bulma işlevini anlamak için bir örnek verilmiştir:

Kod:

X, 3 x 3 bir matristir:

X = [1 3 0; 8 0 1; 0 4 0] [satır, sütun, v] = bul (X)

Çıktı:

Sonuç

Tanımlanmış bir koşulu karşılayan dizilerin elemanlarını bulabiliriz. Bunu başarmak için, ilişkisel bir ifadeyle birlikte find işlevini kullanmamız gerekir. Bu nedenle, find (A <4), A’nın 4’ten küçük olan elemanlarının doğrusal indekslerini döndürecektir. Ayrıca A’da verilen koşulu A <5 gibi yerine getiren öğeleri de doğrudan bulabiliriz. Bunun için sadece A (A <5) kullanıyoruz. Burada A (find (A <5)) gibi işlevlere çağrı yapmaktan kaçınabiliriz. A> 1 gibi herhangi bir ilişkisel işlemle find işlevini yürüttüğümüzde, burada 1s & 0s matrisi olacağını hatırlamalıyız. Örnek: [row, col, A] = find (A> 1), mantıksal gerçek değerlerle sütun vektörünü döndürür.


Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir