Matlab Silindire Giriş – Matlab’da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Matlab Silindire Giriş – Matlab’da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

7 Temmuz 2020 Matlab Silindire Giriş – Matlab'da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık MATLAB'da Silindirine Giriş Ödevcim Online Öz Nitellikler Silindir Uygulaması Sözdizimi  Açıklama 0
Matlab Silindire Giriş – Matlab'da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

 

Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


MATLAB’da Silindirine Giriş 

MATLAB’ın temelleri, MATLAB yazılımının arayüzü ve MATLAB’ın temel işlemleri, yardım ve dokümantasyon özellikleri ile ilgili konular ve Matlab’ın  alt alanıyla ilgili bir çok yazıyı daha önce ele alınmıştık. Eğer ilgilendiğiniz bir alansa önceki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Bu yazımız, Matlab’da Silindir nedir, nasıl kullanılır gibi ayrıntılı bilgiler içererek  bir kılavuz ortaya koyar. Burada, Matlab’da Silindiri’nin nasıl çalıştığını, örneklerle ve görsel ifadelerle ortaya koyduk ve tartıştık. Siz de Matlab’ın alt alanlarını ele aldığımız bu yazı dizimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için sonraki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Silindir (), MATLAB’da silindirik nesneleri oluşturmak için spesifik olan dahili bir 3D çizim fonksiyonudur. Bu işlev, çıktıyı çizmeden bir silindirin x, y ve z-koordinatlarının değerlerini almak için kullanılabilir veya işlev çağrısında verilen giriş parametrelerine bağlı olarak silindiri çizmek için kullanılabilir.

MATLAB programlamasında, silindirik 3D çizim nesnesinin çizimi, surf () veya mesh () işlevi kullanılarak alınan x, y ve z koordinatları ile gerçekleştirilebilir.

Sözdizimi

3B yüzey çizme işlevi, silindir (), işlev çağrısına sağlanan giriş parametrelerine dayalı farklı sözdizimleriyle desteklenir. Aşağıdaki tabloda, cylinder () işlevi için farklı sözdizimi ve bunların davranışları açıklanmaktadır:

Sözdizimi  Açıklama

[X, Y, Z] = silindir () Bu sözdiziminin uygulanması, kullanıcının ortaya çıkan silindirin x, y ve z-koordinatlarını depolamasını sağlar ve ekranı oluşturmaz.
[X, Y, Z] = silindir (r) Bu sözdiziminin uygulanması, kullanıcının ‘r ‘yarıçapındaki silindirin x, y ve z koordinatlarını depolamasını sağlar ve ekranı oluşturmaz. Aralıklı noktanın varsayılan sayısı: 20
[X, Y, Z] = silindir (r, n) Bu sözdiziminin uygulanması kullanıcının, sonuçtaki ‘yarıçap’ r ‘ve’ n ‘yarıçaplı silindirin x, y ve z koordinatlarını depolamasını sağlar ve ekranı oluşturmaz.
silindir Bu sözdiziminin uygulanması, kullanıcının ortaya çıkan silindir nesnesinin görüntülenmesini sağlar ve bunun x, y ve z-koordinatlarını depolamaz.
silindir (balta, ____) Bu sözdiziminin uygulanması, kullanıcının ortaya çıkan silindir nesnesinin görüntüsünü almasını sağlar ve bunun x, y ve z koordinatlarını saklamaz.
MATLAB silindirini uygulama örnekleri ()
Aynı uygulama için örnekler:

Örnek 1. [X, Y, Z] = silindir () kullanma
Aşağıdaki kod, işlev silindirinden () üretilen silindir için x, y ve z-koordinatlarını [X, Y, Z] matrislerinde saklar.

Kod:

[X, Y, Z] = silindir ();
İnternet (X, Y, Z)

Çıktı:

Silindir () işlevi) 1 ‘yarıçaplı bir silindir oluşturdu ve x, y ve z koordinatlarını [X, Y, Z] matrislerinde sakladı. Geri alınan x, y ve z koordinatlarını kullanan silindir, surf () işlevi kullanılarak çizilir.

Örnek 2. [X, Y, Z] = silindir (r) kullanma
Aşağıdaki kod, [P, Q, R] matrislerindeki fonksiyon silindirinden (rad) oluşturulan ‘rad ‘yarıçapı silindirinin x, y ve z koordinatlarını saklar.

Kod:

rad = 4;
[P, Q, R] = silindir (rad);
İnternet (P, Q, R)

Çıktı:

Örnek 3. [X, Y, Z] = silindir (r, n) kullanma
Aşağıdaki kod, [P, Q, R] matrislerinde silindir (rad) fonksiyon silindirinden oluşturulan ‘rad ‘yarıçapı ve‘ num ’yarıçapı için x, y ve z koordinatlarını saklar.

Kod:

rad = 4;
num = 5;
[P, Q, R] = silindir (rad, num);
İnternet (P, Q, R)

Çıktı:

Silindir () fonksiyonu, ‘4 ‘yarıçapı ve 5 aralıklı nokta oluşturdu ve x, y ve z koordinatlarını matrislerde [P, Q, R] sakladı. Geri alınan x, y ve z koordinatlarını kullanan silindir, surf () işlevi kullanılarak çizilir.

Örnek 4. Silindir kullanma
Aşağıdaki kod, fonksiyon çağrısı silindiri tarafından oluşturulan silindir görünümünü çizer.

Kod:

silindir

Çıktı:

Komut, dairesel tabanı yarıçapını “1” ve yükseklik değerini “1” olarak gösteren bir silindir nesnesinin görüntülenmesiyle sonuçlanır.

Öz Nitellikler

Silindir () işlevi nitelikleri, nesnenin görüntüsünün özelleştirilmesini desteklemek için işlevselliğini genişletir. Bu nitelikler ve çalışma amaçları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Özellik Açıklama

Profil eğrisi / Yarıçap (r) Bu özellik, silindir tabanının yarıçapını ayarlamak için kullanılır. Yarıçapın varsayılan değeri “1”
Nokta sayısı (n) Bu özellik, silindir ekranı için “silindir” işlevi tarafından oluşturulan yüz noktası silindir çevresi sayısına karar vermek için kullanılır. N için varsayılan değer: 20
Hedef eksenler (eksen) Bu özellik, kullanıcının varsayılan akım eksenleri yerine farklı hedef eksenlerde istenen silindir görüntüsünü oluşturmasını sağlar.

Not: Çizimin rengini özelleştirme – Silindir işlevi, grafiği varsayılan olarak mavi renkle çizer. Renk, ad-değer çifti bağımsız değişken biçimini izleyerek ‘FaceColor’ özelliği değiştirilerek değiştirilebilir.

Misal

Aşağıdaki kod snippet’i, farklı renkte bir birim silindirik çizim oluşturmak için tanımlanmıştır.

Kod:

[P, Q, R] = silindir;
sörf (P, Q, R, ‘yüz rengi’, [0 1 0])

Çıktı:

Ortaya çıkan arsa farklı bir renkle çizilir (açık yeşil).

Çizimin yüksekliğini özelleştirme
Silindir işlevindeki nesne, yükseklik için varsayılan değer olarak “1” olarak gelir. Yükseklik, z koordinatı için değer değiştirilerek değiştirilebilir.

Aşağıdaki kod snippet’i, farklı yükseklik değerlerine sahip bir silindir oluşturmak için tanımlanmıştır.

Kod:

[P, Q, R] = silindir;
İnternet (P, Q, R, + 5)

Çıktı:

Ortaya çıkan z-koordinat değeri “6” dır. Bu nedenle, sonuçta meydana gelen silindir, yüksekliği “6” olan bir birim yarıçap ile gösterilir.

Silindir Uygulaması

Çoklu yarıçaplı silindir görünümleri oluşturmak için Silindir uygulaması:

MATLAB, fonksiyon silindiri, farklı yüzleri için çoklu yarıçap değerlerine sahip bir silindir nesnesi oluşturma özelliğini genişletir. ‘R’ giriş parametresi için dinamik giriş değeri olarak bağımlı değişkenli bir ifade kullanarak elde etmek mümkündür.

Misal

Aşağıdaki kod, x, y ve z-koordinatlarını, işlev silindirinden (rad) oluşturulan ‘rad ‘yarıçapı silindiri için giriş matrisleri [P, Q, R] olarak saklar.

Kod:

x = 0: pi / 10: 2 * pi;
rad = 1.5 + günah (2. * x);
[P, Q, R] = silindir (rad);
İnternet (P, Q, R)

Çıktı:

Fonksiyon silindiri (rad), ‘1.5’ sin (2. * x) ‘değerine eşit olan’ x ‘fonksiyonu olarak tanımlanan ve x, y ve z koordinatlarını matrislerde depolayan’ rad ‘yarıçapı oluşturmuştur. [P, Q, R]. Geri alınan x, y ve z-koordinatlarını kullanan silindir, surf () işlevi kullanılarak çizilir.

Ek Not: Silindirin yönü değiştirilebilir, yani silindir aşağıdaki gibi 2 farklı yaklaşım izlenerek yatay olarak yerleştirilebilir:

  • Bakış açısının değiştirilmesi ve eksenlerin yeniden etiketlenmesi
  • Çizim üzerinde döndürme işlemi yapan hgtransform () fonksiyonunun uygulanması.
  • Bu durumda, yüzeylerin “surf (x, y, z,” Parent “, TheHGHandle)’ komutu kullanılarak ayrıştırılması gerekir.

Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir