Maliyet-İtme Enflasyonu – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Maliyet-İtme Enflasyonu – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

4 Ekim 2022 Ekonomi dersi enflasyon konusu İlımlı enflasyon Nedir Yüksek enflasyona karşı alınacak önlemler 0
Dengeli Kesim Esnekliği

Maliyet-İtme Enflasyonu

Maliyet enflasyonu, üreticilerin ürün yaratma maliyetleri arttığı için fiyatları yükselttiğinde ortaya çıkar. Örneğin, ücretler arttığında, bir ürünü üretmenin maliyeti artar. Üreticiler daha sonra fiyatları yükseltebilir. Üreticiler fiyatları yükseltmezlerse kârlar azalır. Maliyet itme enflasyonu, maliyet artışları, yapılan her birimin maliyetini düşüren daha fazla çıktı ile dengelenmediğinde meydana gelir.

Verimlilik, mal ve hizmetlerin üretildiği verimliliğin bir ölçüsüdür. Verimlilik arttığında, bir ücretin veya diğer artışın maliyeti, daha fazla ve daha iyi ürün üretilerek dengelenir. Bu durumda enflasyon (fiyat artışları) oluşmaz. Bunun yerine, aynı fiyat seviyesinde daha fazla ve daha iyi ürün ve hizmetler yapılır.

Gerçek Maliyet Enflasyonu

Kaynaklar azaldıkça veya elde edilmesi zorlaştıkça fiyatlar gerçek maliyet enflasyonu şeklinde yükselir. Örneğin doğalgazın az olması ya da şirketlerin onu elde etmek için daha derine inmesi gerektiğinde, bu doğal gaz sağlama maliyetinin yükselmesine neden olur. Zamanla, yüksek talep gören kaynakların arzı azalabilir. Artan bir nüfusun giderek artan talepleri ile bu birçok üründe olabilir. Bu tür bir enflasyondan kaçınmak için, insanlar kıt olanlar yerine kullanacakları başka kaynaklar bulmalıdır.

ENFLASYON VE İSTİHDAM

Ekonomistler, enflasyon ve istihdam arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Fiyatların yüksek olduğu zamanlarda üreticiler genellikle daha fazla para kazanır. Daha fazla kişiyi işe alabilirler. Dolayısıyla, yüksek enflasyon aynı zamanda daha yüksek istihdam anlamına gelir. Enflasyon düştüğünde, insanlar işten çıkarılabilir. Bunun nedeni fiyatların artmaması ve dolayısıyla kârların artmamasıdır. Daha düşük karlarla üreticiler işçi çıkarmaya başlayabilir.

Sıfır enflasyon dönemlerinde, fiyat seviyeleri sabittir (artan veya azalan değil). İşletmeler işçi çalıştırmayı göze alamayabiliyor. Bu nedenle, yüzde 2 veya 3’lük ılımlı enflasyon ekonomi için iyi olabilir.

ENFLASYON HARCAMA, TASARRUF VE YATIRIMI 

Enflasyonun paranın değeri üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Genel fiyat seviyeleri yükseldikçe paranın değeri düşer. Böylece, bir kurum için çalışan çalışanlar belirlenen ücret oranı, fiyatların yükseldiği enflasyon zamanlarında daha az satın alabilir. Bunun nedeni, bazı işlerin yalnızca yıllık veya daha az sıklıkla ücret artışı sağlamasıdır.

Çalışanların satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatları yükselirken, maaşları aynı oranda artmıyor. Bu nedenle, tüketicilerin iki seçeneği vardır: daha az satın alabilirler veya aynı düzeyde harcamaya devam etmek için borç para alabilirler. Her iki durumda da, aynı miktarda mal ve hizmet almaya devam etmek için daha fazla para gerekir.

Enflasyon, tüketicilerin tasarruf edebilecekleri para miktarını da etkiler. Fiyatların yükseldiği zamanlarda tüketiciler, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri satın almak için harcanabilir gelirlerinin daha fazlasını kullanmak zorunda kalabilirler. Tasarruf için daha az para mevcut olabilir.


İlımlı enflasyon Nedir
Ekonomi dersi enflasyon konusu
Enflasyon neden kötüdür
Yüksek enflasyona karşı alınacak önlemler
Enflasyon nasıl artar
Enflasyon topluma ne gibi maliyetler getirir
Enflasyon sonuçları
Enflasyon örnekleri


Paranın zaman değeri, gelecekte alacağınız bir doların bugün alacağınız bir dolardan daha az değerli olduğunu söyleyen bir kavramdır. Bu, fiyatların yükseldiğini varsayar. Örneğin, bugün bir arkadaşınıza 20$ borç verdiğinizi varsayalım. Arkadaşın, bugünden bir yıl sonra 20 doları geri ödemeye söz veriyor.

Bugünden bir yıl sonra alacağınız para, bugün arkadaşınıza ödünç verdiğiniz parayla aynı değerde olmayacak. Çünkü bugünden bir yıl sonra fiyatlar daha yüksek olacak ve para bir yıl sonra bugün olduğu kadar çok mal almayacak.

Tüketiciler yatırım seçerken beklenen enflasyon oranını göz önünde bulundururlar. Paralarını enflasyon oranından daha fazla getiri sağlayacak şekilde yatırmak istiyorlar. Örneğin, 5 yıllık enflasyon oranının yüzde 5 olduğunu varsayalım. Tasarruf hesabı, hisse senedi veya tahvil gibi yatırımların, yatırılan paranın satın alma gücünü koruması için en az yüzde 5 büyüme oranına sahip olması gerekir.

BİR PİYASA EKONOMİSİNDE FİYAT BELİRLEME

Piyasa ekonomisinde fiyatlar birçok faktörden etkilenir. Bazı faktörler üreticiler tarafından kontrol edilir. Tüketicilerin eylemleri de pazardaki fiyatları etkiler. İçinde, talebin tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın alma isteği ve yeteneği olduğunu öğrendiniz. Tüketicilerin bir ürüne olan talebi düşükse fiyatlar düşebilir veya ürün artık üretilmeyebilir.

Satıcılar, belirli fiyatlarla tüketicilere ürünler sunar. Bununla birlikte, satıcılar bir fiyat belirlerken dikkatli olmalıdır. Fiyat çok yüksekse, tüketiciler ürünü satın almayabilir. Fiyatı karşılayamayabilirler veya fiyatın alınan değer için çok yüksek olduğunu düşünebilirler. Fiyat çok düşükse, ürüne olan talep düşük olabilir.

Tüketiciler ürünün değerinin düşük olduğunu düşünebilir ve yine ürünü satın almayabilir. Ayrıca, fiyat çok düşükse, şirket ürünün satışından herhangi bir kar elde edemez. Bir ürün için doğru fiyatı belirlemek zor olabilir. Ürünlere doğru fiyata sahip olmak, iş başarısı için kritik öneme sahiptir.

Şirketler fiyatları belirlemek için farklı yöntemler kullanır. Bazen daha fazla fiyat belirlenirken birden fazla yöntem göz önünde bulundurulur. Satıcılar, en büyük talebi destekleyecek ve karlı olacak bir fiyat belirlemek isterler. Fiyat belirlemenin bazı yöntemleri aşağıdaki bölümlerde tartışılmaktadır.

Maliyet Artı Fiyatlandırma

Satıcıların fiyatları belirleme yollarından biri, maliyet artı fiyatlandırma olarak adlandırılır. Maliyet artı fiyatlandırma, bir ürünü yapmanın ve teslim etmenin toplam maliyetini hesaplar. Daha sonra, bu miktarın kâr marjı adı verilen bir yüzdesi maliyete eklenir. İşaretleme ayrıca kar marjı veya brüt kar olarak da adlandırılır. Bu yöntemin kullanılması, şirketin üründen belirli bir kâr elde etmesini sağlar.

Değer Bazlı Fiyatlandırma

Satıcı, değere dayalı fiyatlandırmayı kullanarak tüketicilerin ürün için ne kadar ödemeye istekli olacağını belirlemeye çalışır. Yani piyasanın (tüketicilerin) taşıyacağı en yüksek fiyattan satılacaktır. Tüketiciler ürün veya hizmete değer veriyorsa, makul sınırlar içinde belirlenen fiyatı ödeyeceklerdir. Bu özellikle yeni, yüksek teknolojili ve modası geçmiş ürünler için geçerlidir. Tüketiciler, daha az pahalı seçenekler olmadığı için yüksek fiyatlar ödemeye hazırdır.

Şirketler, bir ürüne olan talebin ne olacağını belirlemek için pazar araştırması yapabilir. Ayrıca tüketicilerin ürün için ne kadar ödemeye istekli olacağını da öğrenmek istiyorlar. Bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken bir pazar araştırmasını tamamlamanız istenmiş olabilir. Telefon ve İnternet anketleri, şirketlerin tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını öğrenmenin diğer popüler yoludur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir