KREDİ TÜRLERİ – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

KREDİ TÜRLERİ – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

11 Ekim 2022 Banka kredi türleri Kredi türleri ve özellikleri Nakdi ve gayrinakdi kredi türleri 0
Matris Oluşturmak

KREDİ TÜRLERİ

Kredi kartı kullanmanın yanı sıra, kredi şeklinde borç para da alabilirsiniz. Taksitli kredi, belirli bir süre için borç para aldığınız bir borç türüdür. Kredi, üzerinde anlaşmaya varılan bir faiz oranına ve geri ödeme planına sahiptir. Birçok kredinin aylık ödemeleri vardır. Alacaklılar, ödünç alınan tutara faiz uygulayarak para kazanırlar.

Bireysel Krediler

Bireysel kredibiliteye dayalı kredilere bireysel krediler denir. Borçlu, sabit bir miktar nakit talep eden bir kredi başvurusunda bulunur. Bir alacaklının onaylayacağı kredinin miktarı aşağıdaki gibi faktörlere bağlıdır:

  • Paranın ne amaçla kullanılacağı
  • Borçlunun kredi ödeme geçmişi
  • Borçlunun mevcut borçları ve diğer alacaklılara yapılan cari ödemeler Borçlunun aylık ve yıllık geliri
  • Borçlunun iş güvenliği (işin devam edip etmeyeceği)

Halihazırda çok fazla borcu olan borçlular, kişisel bir krediden mahrum bırakılabilir. Bir kredi verilirse, borçludan yüksek bir faiz oranı tahsil edilebilir. Bunun nedeni, kişisel bir kredinin, borç veren için teminatlı bir krediden daha büyük bir risk oluşturmasıdır.

Teminatlı Krediler

Teminatlı bir kredi, borçlunun değerli bir mülkü teminat olarak taahhüt ettiği bir borç sözleşmesidir. Bu özelliğe teminat denir. Borçluya ait bir ev veya araba genellikle teminat olarak kullanılır. Borçlu, kararlaştırıldığı gibi krediyi geri ödeyemezse, borç veren mülkü satabilir ve geliri krediyi geri ödemek için kullanabilir.

Teminatlı krediler genellikle dayanıklı mal satın almak için kullanılır. Dayanıklı mallar, daha uzun süre dayanacak varlıklardır (değer kalemleri).  Satın alınan mallar, örneğin bir çim biçme makinesi, kredi için teminat olarak kullanılabilir.

Bazı borçluların teminat olarak kullanılabilecek mülkleri yoktur. Bu durumda, başka bir kişi ortak imza sahibi olarak hizmet vermeyi kabul edebilir.

Bir cosigner, borçlunun krediyi geri ödememesi durumunda krediyi geri ödemeyi kabul eden bir kişidir. Eş imza sahibi, tipik olarak, kredi için teminat olarak kullanılabilecek bir mülke veya çok iyi bir kredi notuna sahip olmalıdır.

ARAÇ KREDİSİ

Araba satın alan birçok kişi araba kredisi şeklinde borç para alıyor. Bu borç türü teminatlı bir kredidir. Arabanın kendisi teminat görevi görür. Alacaklı, kredinin tamamı ödenene kadar arabanın mülkiyetini elinde tutar. Borçlu ödemeleri kararlaştırıldığı gibi yapamazsa, araba borcunu ödemek için alacaklı tarafından geri alınır ve satılır.


Banka kredi türleri
Nakdi kredi türleri
Kredi türleri ve özellikleri
kredi türleri
Kurumsal kredi Türleri
Nakit karşılığı kredi hesaplama
Nakdi ve gayrinakdi kredi türleri
Bireysel kredi türleri


EV KREDİSİ

Bir ipotek, bir ev veya başka bir gayrimenkulün satın alınması için finansman sağlamak için kullanılan bir kredidir. İpotek genellikle 10 ila 30 yıllık aylık ödemeleri gerektirir. Mortgage, bir tür teminatlı kredidir. Kararlaştırıldığı gibi ödeme yapmazsanız, evi kaybedebilirsiniz. Bazı ipoteklerin ön ödeme cezaları vardır. Kredinin 5 yıl gibi belirli bir süreden önce geri ödenmesi durumunda borçlunun ekstra bir ücret ödemesi gerekir.

Birçok ipotek sabit faiz oranlarına sahiptir. Faiz oranı, kredinin ömrü boyunca değişmez (tipik olarak 10 ila 30 yıl). Sabit bir faiz oranı ile ödeme de kredinin ömrü boyunca değişmez.

Diğer bir ipotek türü, ayarlanabilir oranlı ipotektir (ARM). Ayarlanabilir oranlı ipotek ile, kredinin faiz oranı zamanla değişebilir. Ekonomide faiz oranları yükselir veya düşerken, ipotek oranı da değişebilir. Oran yükselirse, ödeme tutarı artar.

Kredinin vadesi de uzayabilir. Tipik olarak, kredi faiz oranının her yıl artabileceği veya düşebileceği tutarın bir sınırı vardır. Genellikle ayarlanabilir oranlı bir ipotek daha düşük bir oranla başlar. Bu düşük oran, borçlunun ödemeleri karşılamasını sağlar. Daha sonraki yıllarda daha yüksek bir oran ve daha yüksek ödemeler alınabilir.

Bazı ipoteklerin balon ödemesi vardır. Balon ödeme, belirli bir zamanda ödenmesi gereken büyük bir meblağdır. Balon ödeme genellikle son kredi ödemesidir. Örneğin, bir ipotek, 10 yıl boyunca aylık 800 ABD Doları tutarında eşit ödemeye ve 5.000 ABD Doları tutarında nihai bir balon ödemesine sahip olabilir.

Ayarlanabilir oranlı ipotek gibi, balon ödemeler sıklıkla kullanılır, böylece kredinin aylık ödemeleri daha düşük olur. Bu, başka türlü bir ev satın almaya gücü yetmeyen kişilerin bir ev satın almalarını sağlar. Alıcı, balon ödemenin vadesi gelmeden önce krediyi satabilir veya yeniden finanse edebilir. O zaman, alıcı daha uygun koşullarla sabit oranlı bir ipotek almaya hak kazanabilir.

Çoğu teminatlı kredinin kapanış maliyetleri de vardır. Kapanış masrafları, kredi alabilmek için ödemeniz gereken masraflardır. Ekspertiz ücretleri, kredi raporu ücretleri, kredi oluşturma ücretleri, kayıt maliyetleri ve inceleme ücretleri gibi kalemlere ilişkin ücretleri içerir. Kapanış maliyetleri yüzlerce hatta binlerce dolar olabilir. Bir krediyi kabul etmeden önce, krediyi almak için ödemeniz beklenen tüm masrafları sorduğunuzdan emin olun.

Bir ipotek, evin değerinin yüzde 80’inden fazlaysa, borçlunun genellikle ipotek sigortası satın alması gerekir. Bu sigorta, borçlunun krediyi geri ödememesi durumunda borç verene ödeme yapacaktır. Kredi sözleşmesi ayrıca borçlunun bir ev sahibinin sigorta poliçesini taşımasını gerektirebilir.

Amortisman

Bir borcun belirli bir süre boyunca düzenli olarak anapara ve faiz ödemeleri yaparak geri ödenmesine amortisman denir. Bir formül kullanılabilir, itfa edilmiş taksitli kredi ödemelerini hesaplamak içindir. Formül, basit ilgi için daha önce öğrendiğiniz formülden daha karmaşıktır.

Bu doğrudur, çünkü ödemeler hem anaparayı hem de faiz tutarlarını düşürür. Kredinin ömrü boyunca azalan bakiye üzerinden faiz tahakkuk ettirilir. Amortisman tabloları ve hesaplayıcılar internette mevcuttur. Örnek bir hesap makinesi gösterilir. Bu araçlar, kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplamanıza yardımcı olabilir. Ödeme, anapara, faiz oranı ve aylık ödeme sayısına göre yapılır.

Bir ipotek hesaplayıcısı, yapılan her ödemenin ne kadarının anaparanın geri ödenmesine ve ne kadarının faiz ödenmesine gittiğini göstermek için de kullanılabilir.

Bir kredi teklifi için verilen iki farklı oran görebilirsiniz. Kredi faiz oranı, ödünç alınan anaparanın aylık ödemelerini hesaplamak için kullanılır. Yıllık yüzde oranı (APR) terimi, borçlunun kredi ödemelerinin bir parçası olarak ödemesi gereken kapanış maliyetleri gibi diğer kredi ücretlerini hesaba katar.

İki farklı kredi için APR’leri karşılaştırmak, her biri için ödemeniz gereken toplam ücretlerin daha iyi bir resmini verir. Kredi teklifleri için APR’leri karşılaştırırken, APR numaralarında aynı ücretlerin karşılandığından emin olun. APR hesaplayıcıları internette mevcuttur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir