Kontrol Stratejisi – Endüstride Model- Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kontrol Stratejisi – Endüstride Model- Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

16 Mayıs 2022 Matematik Problem Çözme stratejileri ve örnekler Tahmin ve kontrol stratejisi Tahmin ve kontrol stratejisi ile ilgili problemler 0
Kromatik Sayı

Kontrol Stratejisi

Sistemin belirli bir özelliği, kontrol döngüsüne bir dizi ileri beslemeli terim ekleme ihtiyacıdır. Kendi kendini ayarlayan kontrolörün dayandığı tesis modeli, çıkış sıcaklığındaki değişiklikleri yalnızca sıvı akışındaki değişikliklerle ilişkilendirir.

Ancak tesisin çıkış sıcaklığı, güneş radyasyonu ve sıvı giriş sıcaklığı gibi sistem değişkenlerindeki değişikliklerden de etkilenir. Tahmin sırasında bu değişkenlerden herhangi biri değişirse, sistem çıkışında, kontrol giriş sinyali olan akışkan akışıyla ilgisi olmayan bir değişiklik meydana gelir ve model açısından, tahmin edilen sistem parametrelerinin gereksiz ayarlanmasına neden olur.

Hem güneş radyasyonu hem de giriş sıcaklığı ölçülebildiği için, sisteme sürekli durum ilişkilerinden hesaplanan, akışkan akış girişinde bir ayarlama yapan, değişimi ortadan kaldırmayı amaçlayan ileri beslemeli bir terim getirilerek bu sorun kolaylaştırılabilir. Güneş radyasyonu ve giriş sıcaklığındaki değişikliklerden kaynaklanan çıkış sıcaklığındadır.

İleri beslemeli terim güneş radyasyonu ve giriş sıcaklığındaki değişiklikleri mükemmel bir şekilde karşılasaydı, o zaman gözlenen çıkış sıcaklığı değişiklikleri yalnızca kontrol giriş sinyalindeki değişikliklerden kaynaklanacaktı.

Kesin eliminasyon açık bir şekilde elde edilemese de, kararlı durum değerlendirmelerine dayanan ileri beslemeli bir terim, tek girdi modelinde bulunan büyük problemlerin üstesinden gelir ve model parametrelerinin başarılı bir şekilde tahmin edilmesine izin verir.

Temel fikir, giriş yağı sıcaklığı ve güneş radyasyonu verilen istenen çıkış yağı sıcaklığını korumak için gerekli yağ akışını hesaplamaktır. İleri beslemeli sinyal ayrıca güneş radyasyonunda ve sıvı giriş sıcaklığındaki bozulmalar meydana geldiğinde kontrol faydaları sağlar, ancak dahil edilmesinin temel nedeni, kendi kendini ayarlama algoritmasında varsayılan sistem modelinin geçerliliğini korumaktır.

Kontrol şemasında, ileri beslemeli terim, kontrol sinyali olarak ileri beslemeli kontrolöre ayar noktası sıcaklığı kullanılarak tesisin bir parçası olarak kabul edilir.

Önerilen kontrol şeması gösterilmiştir. Tesisin tahmin edilen parametreleri, uyarlama mekanizması aracılığıyla kontrolör katsayılarını (lyl, ly2, lrl) hesaplamak için kullanılır. Bu şemada, ileri beslemeli terimin tesisin bir parçası olarak kabul edildiğine dikkat edin (kontrol sinyali, yağ akışı yerine ileri besleme kontrolörü için ayar noktası sıcaklığıdır). Bu sinyal, tahmin algoritmasında kullanılmadan önce doyurulur ve filtrelenir. Kontrolör ayrıca hata sinyalinin artışını sınırlamak için bir doygunluğa sahiptir.

Önerildiği gibi, c5(i) = 1, -X(i) = 5 ve N = 15 için bir dizi GPC parametresi elde edilmiştir. parametre seti tahmini yeterince doğru değilse sistem kararlılığını garanti eden değerlerdir.

Kapalı döngü statik kazancının değer birliğine eşit olması gerektiğinden, üç parametrenin toplamının sıfıra eşit olduğuna dikkat edin. Gösterilen eğriler, yukarıda belirtilen kutup değerleri için lyl,ly2, lrl kontrolör parametrelerine karşılık gelir.

Bu ifadeler, gerçek kontrolör parametrelerine çok iyi bir yaklaşım sağlar ve açık döngü kutbunun ilgi alanı için nominal değerlerin yüzde 0,6’sından daha az bir maksimum hatayla hesaplanan veri kümesine uyar.


Tahmin ve kontrol stratejisi
Matematik Problem Çözme stratejileri ve örnekler
Tablo yapma stratejisi
Verileri organize etme stratejisi
Tahmin ve kontrol stratejisi ile ilgili problemler
Geriye doğru çalışma stratejisi problemleri
Sistematik liste yapma Stratejisi
Problemi basitleştirme stratejisi


Kontrol şemasındaki sistem modelinin parametreleri, özyinelemeli en küçük kareler tahmini ile çevrim içi olarak belirlenir. Tahmin algoritması değişken bir unutma faktörü içerir ve yalnızca giriş sinyali dinamik bilgi içerdiğinde çalışır. Bu hususlar, aşağıdaki koşullar kontrol edilerek dikkate alınabilir.

Bu koşullardan biri doğruysa, tanımlayıcı etkinleştirilir. Aksi takdirde, son tahmin edilen parametre seti kullanılır. Simülasyon çalışmalarından seçilen A, Band N’nin tipik değerleri: A =9,7:::; B :::; 9 ve N =5. Kovaryans matrisi P(k), köşegen elemanlarının sınırlar içinde tutulduğu kontrol edilerek de izlenir; aksi halde P(k), ihlal edilen limite doygun karşılık gelen elemanlara sahip bir diyagonal matrise sıfırlanır.

Adaptasyon mekanizması ile ilgili olarak, yalnızca tahmini parametreler (0.85 :::; a:::; 0.95 ve 0.9 :::; icest :::; 1.2, en buzlu olan aralıklar içinde yer aldığında çalışır) tahmin edicinin yakınsama olmadığı durumlarda kararsızlığı önlemek için tesisin tahmini statik kazancı b/(l – a) Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda (örneğin günlük çalışma başladığında) bir yedek kontrolör kullanılır.

Her örnekleme periyodunda kendi kendini ayarlayan regülatör aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Prosesin giriş ve çıkış değerlerini ölçerek lineer bir modelin parametrelerini tahmin edin.
2. Denetleyicideki parametreleri ifadeleri(8.3) kullanarak ayarlayın.
3. Öngörücüyü (8.2) kullanarak y(t +d It)’yi hesaplayın.
4. (8.1)’i kullanarak kontrol sinyalini hesaplayın.
5. Kumandanın doğru çalışmasını denetleyin.

Tesis Sonuçları

Önerilen kontrolör, Tabemas, Almeria’daki (İspanya) güneş enerjisi santralinde çeşitli çalışma koşulları altında test edilmiştir. Tesise önerilen kendi kendini ayarlayan genelleştirilmiş tahmine dayalı kontrolör uygulandığında, çıkış yağı sıcaklığını ve referansını gösterir. A kontrol ağırlığının değeri 5’e eşitlendi ve görüldüğü gibi, ayar noktasındaki değişikliklere hızlı bir yanıt alındı ​​(gözlenen yükselme süresi yaklaşık 7 dakikadır). Daha küçük aşımlar gerektiğinde, kontrol ağırlık faktörü arttırılmalıdır.

Test için ışınlamanın evrimi görülebilir ve görülebileceği gibi, küçük dağınık bulutlu bir güne karşılık gelir. Yağ akışı, 4,5l/sn’den 71/sn’ye değiştirildi ve kontrolör, akış değişikliklerinin neden olduğu proses dinamiklerindeki değişikliklere rağmen performansı koruyabildi.

Lyl ve ly2 kontrolör parametrelerinin gelişimini göstermektedir (Irl, Iyl ve ly2’ye doğrusal olarak bağlıdır)’ Görülebileceği gibi, kontrolör parametreleri, esas olarak sürecin dinamiklerini belirleyen akış koşullarını takip eder.

Güneş radyasyonu ve giriş yağı sıcaklığı koşulları tam olarak yeniden üretilemediğinden, önerilen GPC’nin davranışını diğer kontrolör tipleriyle karşılaştırmak çok zordur. Bununla birlikte, elde edilen iyileştirilmiş performansın bir göstergesini sağlamak için, bir simülasyon çalışması için sabit PI yedek kontrolörünün tesisinde bir test için güneş radyasyonu ve giriş yağı sıcaklığı koşulları kullanılmıştır.

Sabit PID’nin tesise uygulanmasıyla elde edilen sonuçları ve iki adaptif PID ve önerilen adaptif GPc uygulanarak elde edilen sonuçları gösterir. Bu son sonuçlar, gerçek güneş radyasyonu ve giriş yağı sıcaklığı koşulları kullanılarak simülasyonla elde edildi.

Görüldüğü gibi, sabit PI kontrolör, birinci adım bozulmasına karşılık gelen koşullar için iyi davranır, ancak güneş radyasyonu seviyesinin daha yüksek olduğu diğer adımlar için performans düşer. İki uyarlanabilir PID kontrol yapısı kullanıldı. Her ikisi de Ziegler-Nichols (Z-N) reaksiyon eğrisi yöntemini kullanır ve orijinal formül olarak çok ihtiyatlı katsayılar ile her türlü salınımlı davranışı üretir. PID için iki adaptasyon yapısı kullanıldı.

İlki, sabit integral ve türev zamanın kullanılması ve bir salınım davranışından kaçınmak için Z-N açık döngü ayarlama yöntemi kullanılarak kazancın verilenin çeyreğine eşit hale getirilmesinden oluşuyordu. İkinci yapı, kazanç, integral ve türev zamanını uyarlamaktan oluşuyordu. Belirtildiği gibi değişen ölü zamanı tahmin etmek için bir sıfır eklendi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir