Kılıf-Akış Arayüzleri – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Kılıf-Akış Arayüzleri – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Şubat 2021 Arayüz yazılım Donanım arayüzleri Oyun arayüzü nedir Telefonda arayüz ne demek 0
Koşullu Bildirim – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

MS, karmaşık karışımlardaki bileşenlerin kesin olarak belirlenmesi ve doğrulanması için daha yüksek bir potansiyel sağlar ve potansiyel olarak ayrılmış bileşiklerin yapısı ile ilgili bazı bilgiler verir.

Bu nedenle, yüksek duyarlılığı ve özgüllüğü nedeniyle MS, CE için tercih edilen bir dedektördür ve CE2MS bağlantısı, hızlı, verimli ve hassas analiz gerçekleştirmek için güçlü bir kombinasyon sağlar.
Bu bölüm, arayüzler, iyonizasyon kaynakları ve analizörlerle ilgili olarak CE’nin MS ile başarılı bir şekilde birleştirilmesi için araçsal yönleri gözden geçirecektir.

MS ile birleştirilmiş CZE, NACE, MEKC ve CEC gibi farklı CE modları ile ilgili pratik hususlar da son farmasötik uygulamalara odaklanılarak tartışılacak ve gösterilecektir. Ek olarak, kantitatif CE2MS sunulacak ve hassas ve tekrarlanabilir analiz elde etmek için kullanılan çeşitli metodolojiler tartışılacaktır. Son olarak, bu bölümün son kısmı, imalat yöntemleri, mikroçip tasarımları, MS arayüzleri ve uygulamalar açısından MS’e hecelenmiş yeni cihazlara (yani mikroçiplere) genel bir bakış sağlayacaktır.

CE – MS KAPLİN VE ENSTRÜMANTASYON

1980’lerin ortalarında piyasaya sürüldüğünden beri, farklı MS sistemleri ve iyonizasyon arayüzleri tanımlanmıştır.128 Son birkaç yılda, CE2MS teknikleri, ticari olarak temin edilebilen kurulumlarla çeşitli alanlarda başarıyla uygulanmıştır. Günümüzde üreticiler, kullanıcıya hazır CE2MS’yi önermektedir ve teknik, analitik kimyanın çok sayıda özel alanında rutin olarak kullanılabilir. Enstrümantasyonda teknolojik gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor ve düşük maliyet, kapiler boyut, uygulanan voltaj ve arayüz modifikasyonları açısından avantajlar sunan evde üretilmiş cihazlarda gelişmeler düzenli olarak rapor ediliyor.

CE2MS bağlantısı için çeşitli yaklaşımlar araştırılmıştır. Geliştirilen arabirimlerin çoğu başlangıçta LC tireleme için kullanılmış ve CE analizinin kısıtlamalarına uyarlanmıştır. Çevrimiçi CE2MS arabirimi oluştururken, çeşitli zorluklar dikkate alınmalıdır.

(i) Ayırma kılcal damarının ara yüz tarafındaki elektrik bağlantısı, doğrudan MS ara yüzüne bağlı kılcalın katot ucu ile gerçekleştirilmelidir. (ii) Elektroozmotik akıştan (EOF) kaynaklanan CE kapilerindeki tipik akış hızı 100 nL / dk’yı geçmez ve genellikle geleneksel LC2MS arayüzleriyle uyumlu değildir. Bu nedenle, bir makyaj sıvısı veya minyatür bir elektrosprey sistemi uygulanmalıdır. (iii) Seçicilik değiştirici katkı maddeleri gibi arka plan elektrolitine (BGE) dahil edilen uçucu olmayan bileşenlerin varlığı, iyon kaynağı veya analizör kontaminasyonu nedeniyle MS performansı için zararlı olabilir.

Donanım arayüzleri
Yazılım arayüzleri
Kullanıcı arayüzü nedir
Web arayüzü Nedir
Telefonda arayüz ne demek
Arayüz yazılım
Arayüz nedir
Oyun arayüzü nedir

A. Arayüzler

Yukarıda belirtildiği gibi, değiştirilmiş LC2MS arabirimleri genellikle CE2MS.9217’de uygulanır. Bu bölümde, CE2MS arabiriminin yeterli bir şekilde çalışmasını sağlayan bağlantı cihazlarına odaklanılmıştır. Minyatürleştirilmiş bir arayüzde bir makyaj sıvısı ilavesiyle veya ilave sıvı olmadan iki konfigürasyon geleneksel olarak ayırt edilir.

Yeni kılıfsız arayüzlerin geliştirilmesine ve kullanımına yönelik artan bir ilgi, kılıf-akış yaklaşımı üzerindeki gelişmiş hassasiyetine göre ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, araçsal basitliği, çok yönlülüğü ve sağlamlığı nedeniyle, koaksiyel kılıf-akış arayüzü, CE’yi MS ile tirelemede hala en yaygın yaklaşımı temsil etmektedir. Bu arayüzler ile elektrik bağlantısı ve akış hızı uyumluluğu sorunları çözülür, ancak harici tepe genişlemesinden dolayı CE verimliliğinde herhangi bir kayıp olmaması için özel bir özen gösterilmelidir.

 Kılıf-Akış Arayüzleri

Elektrik bağlantısı ve akış hızı sorunlarına ek olarak, analitler çözücü moleküllerinden salınmalı ve gaz fazına getirilmelidir. Geleneksel CE’deki sıvı akış hızları, buharlaşmanın kolay olduğunu, ancak CE kılcalının ucunda damlacıklar oluşabileceğini ve bu da kütle analiz cihazına dengesiz bir akışa neden olabileceğini göstermektedir.18 Bu sorunun üstesinden gelmek için, genellikle telafi akışları kullanılır.

Kılıf sıvı sisteminin uygulanması ve kullanımı nispeten kolay olsa da, stabil ve tekrarlanabilir bir sprey (örneğin, kılcal uç konumu, kılıf sıvı akış hızı ve bileşim) elde etmek için operasyonel parametreleri optimize etme açısından oldukça zordur. İki tip kılıf akış arayüzü ayırt edilebilir: koaksiyel kılıf sıvı arayüzü ve sıvı bağlantı arayüzü.

Her iki arayüz arasındaki ayrım, tamamlama sıvısının entegrasyonuna dayanır: Koaksiyel konfigürasyonda, sıvı ilavesi, MS deliğinin proksimalinde gerçekleşirken, sıvı bağlantı geometrisi, püskürtme ucunun distalindeki makyaj sıvısını sağlar.

(a) Koaksiyel Kılıf Akışı Arayüzü:

İlk olarak Smith et al., 19221 tarafından bildirilen koaksiyel arayüz ile, düzensiz damlacık oluşumu sorunu, CE kılcal damarını çevreleyen mL / dak aralığında bir kılıf akışı kullanılarak ve ayırma kılcal damarının ucundaki CE tamponu ile karıştırılarak çözülür. . CE tampon çözeltisinin doğasından bağımsız olarak, ayırma kapilerinin çıkış ucunda elektrik teması, uygun akış ve iyonizasyon ve buharlaşma için çözücü koşulları sağlar. En yaygın kullanılan arayüzdür ve kolaylıkla uygulanabilir.

Ayrıca, spreyin verimliliği üzerinde istenmeyen olumsuz etkilere sahip olan yüksek tampon-tuz konsantrasyonları, kılıf sıvısı ile seyreltilir ve sprey stabilitesi genellikle iyileştirilir. CE atığının kılıf sıvı akış hızı ile seyreltilmesi, kılıf sıvısı da püskürtme işlemi sırasında buharlaştığı için saptamanın hassasiyetini önemli ölçüde etkilemez. Bir dizi makale, kılıf sıvı arayüz optimizasyonunu ve koaksiyel CE2MS arayüzünü kurmanın pratik yönlerini açıkladı. Tipik bir koaksiyel kılıf akış arayüzü Şekil 1’de gösterilmektedir.

b) Sıvı Bağlantı Arayüzü:

Bu tür bir arayüz ilk olarak Henion ve meslektaşları tarafından geliştirilmiş ve farklı yazarlar tarafından daha da değiştirilmiştir. Elektrik bağlantısı, CE kapiler ile kütle spektrometresine giden ikinci bir bağlantı noktası arasındaki bağlantı noktasında kurulur. Açık bir bağlantıda, her iki kılcalın birleşme yeri genellikle elektrotla birlikte bir sıvı rezervuarının altına yerleştirilir.

Bu sıvı, telafi akışı olarak görev yapar ve analitleri, hem kaynak potansiyeli tarafından oluşturulan alanın sifonlama eylemi hem de nebülize edici gazın aspirasyon etkisi ile detektöre doğru taşır. Sıvı bağlantı arayüzünün emitörden (hem fiziksel hem de elektriksel olarak) kısmen bağlantısı kesildiği için, sonuncusu kolaylıkla değiştirilebilir ve yayıcıyla ilgili sorunlar, ayırma kılcalına bağlı olanlardan izole edilir.

Bununla birlikte, her iki kapiler arasındaki boşluk kritik bir unsurdur ve önemli ölçüde harici tepe genişlemesi sağlayabilir. Bu nedenle, uygun hizalama için son derece dikkatli olunmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir