Kentsel Isı Adaları – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kentsel Isı Adaları – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

2 Temmuz 2022 Kentsel Isı Adası Haritası Kentsel ısı adası Kentsel ısı adası örnekleri 0
Kentsel Isı Adaları – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Kentsel Isı Adaları

Kentsel ısı adası (KSE), kara yüzeyinin ve çevreleyen atmosferin biçim, işlev ve bileşimindeki antropojenik değişikliklerin neden olduğu yerel bir iklimde istenmeyen değişiklikleri ifade eder. KSİ olgusu, yoğun kentsel alanlarda ısı birikimi ile ilişkilidir ve kırsal alanlarda yaşanan iklimden önemli ölçüde daha yüksek ve farklı bir sıcaklık profiline neden olur; bu sıcaklık farkı kentsel ısı adası yoğunluğu (UHII) olarak tanımlanır.

Kentsel sıcaklıklardaki artış, güneşten gelen kısa dalga radyasyonunun, ısı enerjisinin malzemelerin termal kütlesinde depolandığı ve tekrar çevreye salındığı düşük albedolu (güneş radyasyonunun düşük dağınık yansıması) binalar ve altyapı tarafından absorbe edilmesinin bir sonucudur. 

Ulaşım, iklimlendirme ve imalat gibi kaynaklardan gelen diğer antropojenik ısı kaynakları (ve kirleticiler) sorunu daha da kötüleştirmektedir. Depolanan güneş enerjisi ve antropojenik faaliyetlerden kaynaklanan ısı birlikte kentsel ortamlarda yaşayanların konforunu, sağlığını ve refahını etkileyen aşırı ısınmaya neden olabilir.

Bu, kentsel alanların daha kırsal alanlarda evapotranspirasyon yoluyla doğal olarak salınacak ısıyı muhafaza ettiği gece saatlerinde özel bir sorundur. Bazı durumlarda, özellikle ılıman iklimlerde, KSS ısıtma mevsimlerinde enerji tüketimini gerçekten azaltabilir. Bununla birlikte, pek çok yoğun kentsel alanda, KSS önemli bir sorunu temsil etmektedir ve bununla bağlantılı çıkarımlar, günümüzde artan bir çalışma alanı olan kentsel ısı adası (KSE) alanındaki çalışmalarda ve araştırmalarda ele alınmaktadır. modern akıllı şehirler arzusunun yanında önem taşımaktadır.

UHI fenomeninin ilk ölçümleri ve tartışmaları, bilim adamlarının Londra’daki yerel iklim koşullarını incelerken on dokuzuncu yüzyılın başlarında gerçekleşti. Şehir büyüklüğünün ve yoğunluğunun etkisi ve kentsel ısıyla olan ilişkisi başlangıçta ilgi çekiciydi.

Genel olarak, kentsel ortamlarda depolanan ve salınan ek ısı, binalar, yapılar, altyapı, alttaki yüzeylerin katmanları ve altyapısı, malzeme bileşimi, bitki örtüsü, nüfus yoğunluğu, coğrafi konum (örneğin kıyıya yakınlık) ile yakın bir ilişkiye sahiptir. ve hava koşulları. Yüzeylerin ve malzemelerin albedosu özellikle önemlidir; Büyük kentsel alanları inşa etmek için kullanılan malzemelerin çoğu güneş enerjisini yansıtmak yerine emer.

Kentsel ısı adalarının önemi bir süredir biliniyordu; ancak küresel ısınmayla birlikte, kentsel yaşam üzerindeki potansiyel etki, artan bir endişe ve ilgi konusudur. Nüfus arttıkça ve kentsel alanlar daha yoğun hale geldikçe ve daha büyük bir coğrafi yayılıma sahip oldukça, kentsel ısı adasının etkileri de yoğunlaşacaktır. Çin’deki modern şehirlerin, Pekin’in eteklerinde ortalama 3,3 °C ve Şanghay’da 7,4 °C ortalama KSİ sıcaklık farkları ile ciddi KSS etkileri yaşadığı söyleniyor.

Kentsel ısı adalarının termal özellikleri şematik olarak gösterilmiştir. Şehrin kalbinde, gündüz ve gece yüzey sıcaklıkları, banliyö veya kırsal alanlarda yaşananlardan daha yüksek olabilir. Gündüzleri yüzey sıcaklıkları kırsal alanlardaki sıcaklıklara benzer olabilir; bununla birlikte, kentsel alanlarda hem yüzey hem de hava sıcaklıkları gece boyunca önemli ölçüde daha yüksek olabilir.


Kentsel ısı adası
İstanbul kentsel ısı adası
Kentsel ısı adası örnekleri
Kentsel Isı Adası Haritası
Kentsel ısı adası PDF
Kentsel Isı Adası Analizi
KENTSEL Isı Adası makale
İsı adası etkisi nasıl azaltılır


Akşam sıcaklıklarının önemli ölçüde düşmediği yerlerde, sonraki gündüz sıcaklığı genel sıcaklığı daha da artırır. Uzun süreli ısı dönemlerinde, kentsel alanlardaki sıcaklık tehlikeli derecede yüksek olabilir. Kırsal alanlarda sıcaklık profilleri gündüz ve gece boyunca daha tutarlıdır ve yüksek sıcaklıklar bitki örtüsü tarafından azaltılır.

Ağaçlar ve bitki örtüsü, buharlaşma yoluyla ve gölge sağlayarak yüzey ve hava sıcaklıklarını düşürebilir. Evapotranspirasyon (bitkilerden, topraktan ve diğer yüzeylerden buharlaşma) ve gölge örtüsü sıcaklık profillerini önemli ölçüde azaltabilir, örneğin gölgeli yüzeyler 10 °C daha soğuk olabilir ve evapotranspirasyon en yüksek yaz sıcaklıklarını (1–5 °C) azaltabilir ( EPA 2018). Binaları gölgelemek için ağaçların kullanılması, klima sistemlerine olan talebi önemli ölçüde azaltabilir (Akbari ve diğerleri 1997) ve ayrıca doğal olarak havalandırılan binaların konforlu sıcaklıkları korumasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Kentsel ısı adaları, küresel bir makro ölçekte, kırsal ve kentsel çevreleri ve bunların sınır koşullarını inceleyen orta ölçekte veya mikro ölçekte (doğal ve insan yapımı yapıların ve yerel yapıların fiziksel özelliklerinin ayrıntılı olarak araştırılması ve karakterize edilmesi) araştırılabilir. oluşturdukları ortamlar). Mikro ölçekte, bitki örtüsü ve topografya ve binaların yayılması kendi yerel termal ortamlarını yaratır.

Çevre, yerdeki faaliyetlerden üretilen ısı, su ve partiküllerden etkilenir. Zemin ve bina yüzeyinden uzaklaştıkça çevre değişir ve bir takım sınırlar tanımlanabilir. ‘Kentsel gölgelik katmanı’, binaların ve kentsel bitki örtüsünün ortalama yüksekliğinin altında tutulan hava hacmini veya katmanını tanımlar.

Kentsel gölgelik tabakası içinde tutulan mikro iklim, binaların ve bitki örtüsünün karmaşık yüzeyleri dizisinden etkilenir ve tümü yerel çevresel koşulların yaratılmasına katkıda bulunur. Bina oryantasyonu, emisyon, albedo, termal özellikler, kanyonlar, girdaplar ve yansımalar yaratılan çevreye hakimdir ve etkiler. Kentsel sınır tabakası, şehrin üzerinde rüzgar akışı sırasında oluşan bir sınır koşulu ile işaretlenen orta ölçekli bir olgudur; orta ölçekli durumun özellikleri kentsel yüzeyden etkilenir.

Sınır koşulunun altındaki iç hava hacmine kentsel duman denir. Bu, elbette, örneğin yakındaki sıradağlar gibi geniş topografik özellikler tarafından belirlenebilen alanlardaki rüzgarın hızı ve yönünden doğrudan etkilenir. Hava koşullarının, binaların topografyasının, inşa edilmiş kanyonların, ağaçların, bitki örtüsünün, göllerin, yerel hava koşullarının ve diğer fenomenlerin etkileşimi, yaratılan çevresel koşullar üzerinde etkilidir.

Şehirlerde insan rahatsızlığı ve bina topografyası KSİ etkisi yaratır; kentsel alandan yükselen ısı, nispeten sıcak olan kapalı izotermler (aynı ortalama sıcaklıkta atmosferi temsil eden termal çizgiler) tarafından çizilebilir, haritalanabilir ve tanımlanabilir (örn. Landsat-5’ten ve Hindistan’daki bir şehre uygulanan kızılötesi sıcaklık kayıt cihazları kullanılarak toplanan saha verileri).

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir