Kanser Tanısı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kanser Tanısı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Haziran 2021 Kanser hücrelerinin özellikleri Kanser hücresi Kanser ile ilgili Makaleler Kanser ile ilgili makaleler pdf Kanser TARAMALARI pdf Kanser tedavisinde kullanılan yöntemler 0
Kanser Tanısı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Kanser Tanı ve Araştırmalarındaki Uygulamalar

FISH’in şu anda tıbba en büyük katkısını kanser ve lösemi araştırmaları ve doğru teşhisinde yapıyor. Vakaların büyük çoğunluğunda, kötü huylu doku en azından bazı sitogenetik sapmalar da gösterir.

Konvansiyonel sitogenetik bu durumlara ancak biraz güçlükle uygulanabilir, ancak FISH, özellikle interfaz çekirdekleri üzerinde, hasta yönetiminde bariz öneme sahip iki kriter olan doğru ve kısa sürede sonuçlar da üretebilir.

Tümör hücrelerinde rastgele translokasyonlar yaygın olsa da, birçok kanser, özellikle lösemiler ve lenfomalar, doğru tanı koymak için kullanılabilecek spesifik translokasyonlar da taşır.

Bunlar genellikle iki farklı genin kopyaları arasında yeni bir gen oluşturarak füzyonla sonuçlanır. Bunun klasik bir örneği, kronik miyeloid lösemide saptanan Philadelphia kromozomudur. Burada, 9 ve 22. kromozomlar arasındaki oldukça spesifik translokasyonlar, yeni bir tirozin kinaz üretmek için abl ve BCR onkogenlerinin füzyonunu sağlar. Burada geleneksel G-bantlama da sorunludur.

Bunun nedeni, malign hücrelerin in vitro olarak önemli sayıda metafaz sağlayamaması ve kromozom yayılmalarının kalitesinin genellikle normal lenfositlerden elde edilenin çok altında da olmasıdır.

Hedef kromozomlar, G-bantlama ile net bir şekilde tespit edilemese bile floresan nedeniyle tanımlanabilir olacağından, kromozom preparatlarının kalitesinin düşük olduğu durumlarda bile kromozom boyama da uygulanabilir.

Bu durumda FISH teknolojisinin ana avantajı yine bölünmeyen hücrelerden sitogenetik bilgi elde etme yeteneğidir. Tümöre özgü translokasyonun her iki tarafındaki bölgeler için genellikle kozmid olan floresan probların kullanımı doğru bir tanıya olanak sağlayacaktır. İki prob, genellikle kırmızı ve yeşil olmak üzere iki farklı renk olarak algılanabilmeleri için farklı haptenlerle de etiketlenmiştir.

Kanser ile ilgili makaleler pdf
Kanser pdf
Kanser ile ilgili Makaleler
Kanser TARAMALARI pdf
Kanser tedavisinde kullanılan yöntemler
Kanser belirtileri
Kanser hücresi
Kanser hücrelerinin özellikleri

Translokasyonun olmadığı normal hücrelerde, çekirdekte iki kırmızı ve iki yeşil floresan nokta belirecektir. Noktalar çekirdek boyunca rastgele dağıtılacaktır. Bir translokasyon varlığında, her tümör hücresinde birbirine yakın bir yerde bir kırmızı ve bir yeşil nokta da bulunacaktır.

Çoğu zaman örtüşme meydana gelir ve sarı bir karışık sinyal bölgesi gözlemlenir. Bu yaklaşım, çok sayıda hücrede translokasyonun net bir şekilde tespit edilmesini sağlar ve numunedeki normal hücreler ile lösemik hücreler arasında ayrım da yapabilir.

Teşhis çalışmasına ek olarak, bu sistem tedaviden sonra hastalarda kalıntı lösemik hücrelerin varlığını araştırmak için de kullanılabilir. Lösemik dokuda spesifik anöploidiler, yukarıda amniyotik hücreler için açıklanan yöntemlerle aynı yöntemlerle de saptanabilir.

Katı tümörlerin sitogenetik analizi her zaman kan kanserlerinin gerisinde kalmıştır. Bu, kısmen, kullanılabilir kromozom preparasyonlarını elde etmenin daha büyük zorluğunun bir sonucudur. Buna rağmen, birçok katı tümörün spesifik kromozomal anormallikler taşıdığı da bulunmuştur.

Bunlar, eksize edilen tümör materyalinin bir hücre filmi bırakmak için mikroskop lamlarına ‘dokunulduğu’ dokunmatik preparasyonlarda interfaz FISH ile veya ince kesitlerde elde edilen az sayıda hücrenin sitolojik yaymalarının kullanılmasıyla da aranabilir. 

Translokasyonlara ve kromozom sayısındaki değişikliklere ek olarak, tümörler sıklıkla kemoterapötik ilaçlara direnç sağlayan onkogenlerin veya genlerin çoklu kopyalarını içerir. Bunlar ya homojen boyama bölgeleri (HSR’ler) olarak bilinen genin yerinde amplifiye olduğu uzun kromozom bölgeleri olarak ya da ‘çift dakika’ (DM’ler) olarak adlandırılan küçük kromozom dışı elementlerde de ortaya çıkar.

Onkogen amplifikasyonu prognozda önemli bir faktördür. FISH, tümör numunelerinin interfaz çekirdeklerinde amplifikasyonun saptanmasına izin verir. Bunun bir örneği, kromozom 17 üzerindeki onkogen erbB-2’nin amplifikasyonu için meme kanseri biyopsilerinin de taranmasıdır.

Biyopsideki normal hücreler, mevcut genin amplifiye edilmemiş iki kopyasına karşılık gelen iki küçük flüoresan noktası gösteren bir kontrol sağlarken, flüoresan alanı amplifikasyonun gerçekleştiği yerde çok daha büyüktür. Bunun örnekleri Şekil 37.2’de görülmektedir.

FISH’in hem kanser araştırmalarında hem de tedavisinde biraz farklı bir uygulaması, kromozomların veya belirli bir tümörden kromozom bölgelerinin spesifik kazanç ve kayıplarının genel bir tahminini sağlayacak bir tekniğin geliştirilmesi de olmuştur.

Bu karşılaştırmalı genom hibridizasyonu olarak bilinir. Burada hastadan çıkarıldıktan sonra tümörden DNA elde edilir. Bu DNA bir florokrom (yeşil) ile etiketlenmiştir. Kırmızı ile işaretlenmiş normal hücrelerden ekstrakte edilen DNA ile karıştırılır ve karışım normal metafaz kromozomları üzerine de hibritlenir.

Farklı şekilde etiketlenmiş problar, kromozomların bulunduğu yerler için rekabet eder. Tümör kromozomal materyalde herhangi bir kazanç veya kayıp göstermiyorsa, sonuçta ortaya çıkan in situ hibridizasyon, tümü eşit bir sarı renkte flüoresanslı 46 kromozom içerecektir.

Bununla birlikte, amplifikasyona uğrayan tümörün bölgeleri, ekstrakte edilen DNA’da aşırı temsil edilecek ve kırmızı floresan DNA’yı geride bırakacaktır. Bu tür bölgeler bu nedenle yeşil görünecektir.

Tersine, baskılayıcı genler içermesi muhtemel olan tümörden kaybedilen bölgeler kırmızı floresan verecektir. Bu iki renkli rekabetçi hibridizasyonun analizi, gelişmiş bilgisayar yazılımı gerektirir, ancak bireysel tümörlerin geniş spektrumlu moleküler analizini sağlamak için önemli bir araç haline gelebilir.

FISH’in moleküler biyolojide yerleşik bir rolü olduğu görülüyor. Tekniğin gelecekte nasıl gelişeceği, bu hastalıktaki genetik süreçlerin daha iyi anlaşılmasına bağlı olacaktır. Uygulandığı bazı uygulamalarda, PCR gibi sitogenetik olmayan tekniklerle değiştirilebilir.

Bunun olabileceği alanlar, kansere özgü translokasyonların saptanmasını veya amniyotik hücrelerde cinsiyetin belirlenmesini içerir. Ancak FISH’in en önemli avantajlarından biri uygulandığı hücreleri yok etmemesidir.

Birçok alanda, hücresel ve doku yapısını tanımlamaya devam ederken moleküler genetik bilgi elde etme yeteneği esastır, örn. kanserin moleküler patolojisinde.

Ek olarak, moleküler ve sitolojik tekniklerin birleştirilmesi, numunelerin kontaminasyonundan kaynaklanan hatalı sonuçlara karşı değerli bir kontrol sağlar. Bu nedenlerden dolayı, tekniğin hem araştırmalarda hem de uygulamalı biyobilimlerde önemli bir süre önemini koruması muhtemeldir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir