İktisat Bölümü Tez, Proje, Makale, Ödev ve Sunum Hazırlama

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İktisat Bölümü Tez, Proje, Makale, Ödev ve Sunum Hazırlama

20 Eylül 2019 Akademik Danışmanlık Muğla Banka ve finans Ödev Yaptırma Büyüme ve kalkınma Tez Yaptırma Educase Danışmanlık İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Proje Yaptırma İktisat Bölümlerinin Benimsediği Değerler İKTİSAT BÖLÜMÜ İktisat Bölümü Mezunları İktisat Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları İktisat bölümünde okumak isteyen kişilerde bulunması gereken özellikler İktisat Bölümünün Amacı Nedir İktisat Bölümünün Ana Bilim Dalları Nelerdir İktisat ödevi yapan İktisat Politikası Ödev Yaptırma İktisat Tarihi Ödev Hazırlatma İktisat Teorisi Ödev Yaptırma İşletme Tez Yaptırma İstatistik Ödev Yaptırma İzmir Tez Merkezi Makro İktisat ödev YAPTIRMA Makro İktisat Ödev Yaptırma Mikro iktisat Ödev Yaptırma Muhasebe Ödev Yaptırma ÖDEV PROJE TEZ HAZIRLADIĞIMIZ DERSLER Ödevcim Online Para teorisi Proje Yaptırma Proje Tez Danışmanlık Tez Destek Tez Merkezleri Tez Projesi Hazırlama Ücretli Tez Danışmanlığı Uluslararası İktisat Uluslararası İktisat Ödev Yaptırma Üni ödev 0
İktisat Bölümü Tez, Proje, Makale, Ödev ve Sunum Hazırlama

 

Hemen ödevinizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen tezinizi yazdırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen makalenizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen projenizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

(Tüm Bölümlere Hizmet Vermekteyiz.)

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Teorik olarak düşünüldüğü takdirde İktisat; İnsanların malları istihsal (üretim) etmek ve bunların tüketimini sağlayabilmek adına  toplumun çeşitli üyelerine dağıtımını sağlamak için kıt ve yetersiz olan yani sınırlı miktarda bulunan istihsal/tüketim kaynaklarının (toprak, iş gücü, makine gibi sermaye malları, teknik bilgi) ne şekilde kullanıldıklarını ya da kullanılması gerektiğini inceleyen, bu konu üzerine araştırmalar ve analizler  yapan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. İktisat ödevi yapan, Makro İktisat ödev YAPTIRMA, Üni ödev

 • İktisat bölümü; üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde (İİBF) 4 yıl süren bir lisans eğitim programı kapsamında okutulmakta olan bir bölümdür. İngilizce eğitim verilen okullarda ise 4 yıllık lisans eğitim programına 1 yıl da yabancı dil hazırlık eğitimi eklenmekte ve toplam 5 yıllık bir eğitim programı hazırlanmaktadır. Beş yıl süren bu lisans eğitim programı tamamlandığı takdirde bölümden bu mezun olan öğrencilere “iktisatçı”  ünvanı verilir.

İktisat; en genel tabiri ve en kaba anlamıyla ekonomi demektir. İktisat bölümü mezunları için çalışma alanları genel olarak ekonomi, ve yakından uzaktan ekonomi ile ilgili olan her şey denilebilir. Bu bölüme okumaya karar verdiğiniz takdirde öğreneceğiniz en temel şey; kaynakların yeterli ve etkin bir şekilde kullanılmasının yanı sıra yetersiz kaynakların, ihtiyaçları karşılaması için kullanımı için çeşitli çalışmalar yapacak olduğunuza kendinizi hazırlamanız gerektiğidir. İktisat; tarihin en eski dönemlerinden beri insan ilişkilerinde var olan ama adı konmamış ekonomik düzenlemelerin yapılmasını sağlayan ve ticaret hukukunun gelişmesini sağlayan bir alandır ve tarihin başlangıcından günümüze kadar inceleyerek çeşitli araştırmalar yaparak kendini diri tutar. Özetleyecek olursak bölümün amacı var olan ekonomik sistemleri incelemek, bu sistemler üzerine araştırmalar ve analiz yapmak, ekonomik sistemlerin aksayan yönlerini tespit etmek, bu aksaklıkları gidermek, karşılaşılabilecek ekonomik krizleri önlemek  için  çalışmalar hazırlamak tüm bunların üzerine araştırma yapmaktır.

İktisat Bölümünün Ana Bilim Dalları Nelerdir?

 • İktisat Politikası
 • İktisat Teorisi
 • İktisat Tarihi
 • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

İktisat Bölümünün Amacı Nedir?

 • Öğrencilerin sağlam bir teorik alt yapı kazanmasını sağlamak,
 • Öğrencilere ekonomik sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini kazandırmak bunu yeteneği geliştirmelerine ön ayak olmak,
 • Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve genel anlamda geniş bir çerçeveden bakmayı öğretmek,
 • Gerçek hayattaki sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmak,  çözüm üretme ve analiz yapabilme yeteneğini kazandırmak.

İKTİSAT DERSLERİ

İktisat bölümleri iktisat ve siyasal bilgiler fakültelerinin bünyesinde yer almakla beraber genel olarak iktisadi ve idari bilimler fakülteleri (İİBF) altında bulunurlar. İktisat bölümü dersleri kendi temel  bölüm dersleri olan; iktisada giriş, makro iktisat, iktisat tarihi, mikro iktisat, piyasalar, finansman gibi temel ekonomi ile ilişkili derslerdir. Bunlarla birlikte İktisat ve idari bilimler fakültesinin (İİBF’nin)  bünyesinde yer almakta olan diğer bölümlerde de görülen ortak dersleri yani hukuk (anayasa, borçlar hukuku, ticaret hukuku vs) , siyasal dersler ( siyasal düşünceler tarihi, siyaset bilimi, siyaset hukuku vs ) , istatistik gibi dersler de bölümün dersleridir.

İktisat Bölümünde Okutulan Dersler

 • Mikro iktisat
 • Makro iktisat
 • Uluslararası iktisat
 • Banka ve finans
 • Para teorisi
 • Büyüme ve kalkınma
 • Matematik
 • İstatistik
 • Ekonometri
 • İşletme
 • Muhasebe

İKTİSAT BÖLÜMÜNDE OKUYACAK BİREY İÇİN GEREKLİ NİTELİKLER NELERDİR?

İktisat bölümü gerek çalışma alanları gerek eğitim dalı üzerine yoğunluk olarak sayısal çözümleme yeteneğine ihtiyacınız varmış gibi görünse bile analitik düşünebilme yeteneği bu bölümü okumayı düşünen ve bu sektörde çalışacak şahıslar için olmazsa olmaz en temel şarttır denilebilir. Bölümün dersleri ve çalışma alanları sayısal ve analitik değerlendirmeler sebebiyetiyle üzerinde çalışacağınız grafikler, çeşitli analizler,  yapmanız gereken çıkarımlar analitik becerilerin ve çözümlemelerin varlığı ile kolaylaşmaktadır. Bunların yanı sıra öğrenmeniz gereken teorilerin, yöntemlerin ve isimlerin varlığını da göz önüne alınıldığı takdirde iyi bir ezber hafızasına da sahip olmalısınız. Bu bölüme girmeyi ve bu alanda eğitim almayı düşünen insanların fazlasıyla inceleme yapacak, araştırmalar yapacak ve sıkı bir takip  çalışma planı yapmak gibi alışkanlıkları olması ve bu düzende çalışma disiplinine sahip olmaları sektörde başarılı olmalarını sağlar.

İktisat Bölümü Mezunları

İİBF’nin ve Türkiye’nin günümüzde geldiği kritik konumdan ve ekonominin geldiği noktadan dolayı özel sektörde eskisine nazaran çalışma alanı çemberi daha daralamış bir alanda yani geniş çaplı bir çalışma alanına sahip değiller. Bankalarda yer alan  bireysel, kobi veya gişe birimleri ve müfettişlik, muhasebe ile ilgili alanlar özel sektörde çalışabilecekleri alanlardır. Özel koşulların arandığı belli başlı yer edinmiş kadroların dışında İktisat ve idari bilimler fakültesi (İİBF) mezunlarının iş bulabildiği her alanda KPSS ile memur olma şansına sahiptirler.

   • KPSS  ile devlet kurum ve kuruluşlarına atmanızın sağlanması için sınav puanınızın biraz yüksek olması gerekir.

İktisat bölümü mezunları için devlet kamu ve kuruluşlarında yer alabilecekleri / çalışabilecekleri bazı meslekler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • ekonomi bakanlığına,
  • ticaret bakanlığına,
  • sosyal güvenlik kurumuna,
  • hazineye bağlı uzmanlıklar;
  • yine bazı bakanlık ve kurumlara bağlı müfettişlikler, denetmenlikler, rekabet kurumu, merkez bankası gibi kurumlarda uzmanlıklar vb. dir.
 • Yüksek kariyer planları yapmayanlar ve iş hedefleri olmayan insanlar  için KPSS’nin B kadro alımları ile kamu personeli olmak da mümkündür.
 • Tüm bunların yanı sara her lisans mezununun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak ve akademik personel olmak da iktisat iş imkanları arasında yer almaktadır.

İktisat bölümünde okumak isteyen kişilerde bulunması gereken özellikler

 • Sayısal düşünebilme potansiyeline sahip,
 • Teorik açıklamaları anlayabilecek  ve anlatabilecek düzeyde,
 • Sosyal bilimler alanında ilgili, araştırmayı seven ve bilgili,
 • Ekonomi ve hayat normları arasında bağlantılar kurabilen kurduğu bağlantıları aktarabilme potansiyeline sahip,
 •  Yurtiçi ve yurtdışı ekonomiyi yakından takip eden bireylerin okurken tercih etmesi daha sağlıklı sonuçlar doğurur.  

 

İktisat Bölümlerinin Benimsediği Değerler

 • Toplumun yararı
 • Akademik özgürlüğün sağlanması
 • Dayanışma ve işbirliğinde açıklık
 • Katılımcılık
 • Sorumluluk bilinci
 • Saydamlık
 • Adillik/Adalet bilincinin oluşmuş olması
 • Liyakat
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Öğrenci merkezli yaklaşım
 • Farklılığa saygı
 • Estetik duyarlılık
 • Çevreye saygılı olmak

İktisat Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

 • Bankaların genel müdürlükleri,
 • Denetim firmaları,
 • Danışmanlık şirketleri,
 • Özel sektörde İnsan kaynakları, satış ve pazarlama departmanları,
 • İmkb, Merkez bankası, Spk gibi kuruluşlarda,
 • Maliye bakanlığında,
 • Devlet planlama teşkilatında,
 •  Vergi dairelerinde iş sahibi olabilme imkanı vardır.

PEKİ ÖDEVCİM AİLESİ SİZLER İÇİN NE YAPABİLİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarınız için hazırlamanız gerek ödev, proje, makale, essay, analiz ve değerlendirme çalışmalarınız için sizlere profesyonel destek verirken uzman kadromuzda yer alan tecrübeli analist ve iktisatçılarla iletişim kurmanızı sağlıyoruz. Yukarıda yer alan çalışmaların yanı sıra bitirme projeleriniz için de destek alabilme şansınız bulunmakta. 

Bizlerle iletişim kurduğunuz taktirde ödev kapasitenize, eğitim derecenize (ön lisans/ lisans/yüksek lisans/ doktora ) , proje konusuna, ödev diline ve sayfa sayısına  bağlı olarak sizlere fiyat teklifi verilmektedir. Verilen fiyat teklifini kabul ettiğiniz takdirde ise sizler için ödev teslim tarihinize göre bir planlama takvimi yapılır. Bu aşamada sizlerle sık sık kurulan iletişimle sayesinde sizinde fikirleriniz alınmakta.  Böylece ödev hazırlama sürecine istediğiniz takdirde müdahale edebilir ve bilgilendirme alabilmektesiniz. 

Profesyonel ödev hazırlama kadrosunda bulunan araştırmacı arkadaşlarımız sitemizin kendi geniş kaynak arşivinin yanı sıra büyük kütüphanelerin arşivlerinden de faydalanarak ödevleriniz için kapsamlı bir araştırma yaparak geniş bir bilgi havuzu oluşturmakta. Oluşturulan bilgi havuzundan sizin ödev kriterleriniz çerçevesinde ve projenizin kapasitesi kapsamında bir bilgi sınıflandırması ve ayrıştırma yapılmakta. Yani işimize en çok yarayacak olan bilgileri ayrıştırılmakta. Sizlerin isteği ve planlama takvimi doğrultusunda ödevleriniz hazırlanmaktadır.

 • Peki hangi konularda/derslerde/branşlarda profesyonel ödev destek hizmeti alabilirsiniz? Yazımızın devamında bu konu ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmakta.
   • ÖDEV PROJE TEZ HAZIRLADIĞIMIZ DERSLER

 • İKTİSADA GİRİŞ ÖDEVLERİ
 • İKTİSADİ MATEMATİK
 • İŞLETME BİLİMİ PROJE HAZIRLAMA
 • HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
 • iktisat ödev tez proje konusu
 • GENEL MUHASEBE ÖDEV
 • İNGİLİZCE
 • İKTİSADA GİRİŞ TEZ HAZIRLAMA
 • İKTİSADİ MATEMATİK
 • TOPLUM BİLİMİ ÖDEV
 • BORÇLAR HUKUKU TEZ HAZIRLAMA
 • GENEL MUHASEBE PROJE YAPILIR
 • MESLEKİ İNGİLİZCE
 • MİKRO İKTİSAT PROJE HAZIRLAMA
 • İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
 • MAKRO İKTİSAT ÖDEV
 • İSTATİSTİK
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI
 • KAMU MALİYESİ TEZ HAZIRLAMA
 • TİCARET HUKUKU TEZ KONULARI
 • İDARE HUKUKU TEZ HAZIRLAMA
 • MİKRO İKTİSATI PROJE HAZIRLAMA
 • İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
 • MAKRO İKTİSATI PROJE YAPILIR
 • SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ ÖDEV
 • BÜTÇE VE KAMU FİNANSMANI
 • KAMU YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ
 • MALİYET MUHASEBESİ TEZ KONULARI
 • EKONOMETRİ TEZ HAZIRLAMA
 • ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK
 • PARA TEORİSİ PROJE YAPILIR
 • ENDÜSTRİ İKTİSADI PROJE HAZIRLAMA
 • AVRUPA İKTİSAT TARİHİ
 • TÜRKİYE VE KOMŞULARI TEZ HAZIRLAMA
 • KÜRESELLEŞME VE YENİ EKONOMİ
 • REKABET POLİTİKALARI TEZ KONULARI
 • GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK POLİTİKALARI
 • İNOVASYON EKONOMİSİ TEZ HAZIRLAMA
 • PAZARLAMA TEZ HAZIRLAMA
 • FİNANSAL YÖNETİM PROJE YAPILIR
 • TÜRK DIŞ POLİTİKASI
 • MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER
 • BÖLGESEL İKTİSAT
 • TARIM EKONOMİSİ ÖDEV
 • ABD VE ÇİN EKONOMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ
 • KAMU TERCİHİ VE SİYASAL KARAR ALMA
 • SAĞLIK EKONOMİSİ PROJE YAPILIR
 • ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
 • SAYISAL YÖNTEMLER iktisat ödev tez proje konusu
 • EKONOMETRİI TEZ HAZIRLAMA
 • TÜRK İKTİSAT TARİHİ PROJE HAZIRLAMA
 • PARA POLİTİKASI TEZ HAZIRLAMA
 • OSMANLI İKTİSADİ KURUMLARI
 • OYUN TEORİSİ PROJE YAPILIR
 • ÜRETİM YÖNETİMİ TEZ KONULARI
 • GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖDEV
 • DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE TİCARET POLİTİKALARI
 • BÖLGESEL ENTEGRASYON TEORİLERİ
 • KRİZ EKONOMİSİ iktisat ödev tez proje konusu
 • FİNANSAL REGÜLASYONLAR VE FİNANSAL KRİZLER
 • ENERJİ EKONOMİSİ TEZ HAZIRLAMA
 • YÖNETİM EKONOMİSİ PROJE YAPILIR
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ TEZ HAZIRLAMA
 • İKTİSAT SOSYOLOJİSİ
 • FİNANSAL GLOBALLEŞME VE GELİŞİM PİYASA EKONOMİSİ
 • KAMU BÜTÇESİ VE MALİ YÖNETİMİ
 • DAVRANIŞSAL İKTİSAT PROJE YAPILIR
 • NEO-KLASİK İKTİSAT POLİTİKALARININ TÜRKİYE EKONOMİSİ
 • SİYASİ TARİH PROJE HAZIRLAMA
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖDEV
 • MALİYE POLİTİKASI TEZ KONULARI
 • KALKINMA EKONOMİSİ TEZ HAZIRLAMA
 • VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ
 • LİSANS BİTİRME PROJESİ
 • ÇAĞDAŞ İKTİSADİ DÜŞÜNCE VE KRİZLER
 • REKABETTE FİRMA STRATEJİLERİ
 • YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ TEZ HAZIRLAMA
 • ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE KURULUŞLAR
 • İSTİKRAR POLİTİKALARI VE ÜLKE ÖRNEKLERİ
 • KAMU KESİMİ EKONOMİSİ PROJE YAPILIR
 • REGÜLASYON TEORİLERİ TEZ KONULARI
 • ULUSLARARASI PARA SİSTEMLERİ
 • EKONOFİZİK ÖDEV PROJE HAZIRLAMA
 • ÇEVRE EKONOMİSİ iktisat ödev tez proje konusu
 • FİNANSAL EKONOMİ PROJE YAPILIR
 • BANKACILIK VE MALİ KURUMLAR
 • ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONLAR
 • KAMU AÇIKLARI VE DEVLET BORÇLANMASI
 • MALİ HUKUK TEZ HAZIRLAMA
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER: TEORİ VE POLİTİKASI
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ PROJE HAZIRLAMA
 • ULUSLARARASI FİNANS TEZ HAZIRLAMA
 • EKONOMİK BÜYÜME ÖDEV
 • İKTİSADİ ANALİZ PROJE YAPILIR
 • LİSANS BİTİRME PROJESİI
 • YİRMİNCİ YÜZYIL TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KURUMSAL YAPI
 • GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ TEZ KONULARI
 • REGÜLASYON TEORİLERİ
 • REFAH İKTİSADI ÖDEV
 • DÜNYA EKONOMİSİ TEZ HAZIRLAMA
 • NÖROEKONOMİ PROJE HAZIRLAMA
 • TÜRK SİYASİ HAYATI
 • DENETİM PROJE YAPILIR
 • UYGULAMALI EKONOMETRİ
 • MERKEZ BANKACILIĞI VE PARA POLİTİKASI
 • FİNANSAL LİBERALİZASYON VE ULUSLARARASI FON AKIMLARI
 • ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ
 • VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI PROJE YAPILIR
 • VERGİ UYGULAMALARI TEZ HAZIRLAMA
  • YÖK iktisat Tez Konuları
   • Arz ve Talep Analizi Çerçevesinde Vergi Yansıması,
   • Fayda Teorisinin İncelenmesi,
   • Piyasa Analizleri Çerçevesinde Yapılabilecek Tanımlamalar ve Bu Tanımlamalara Örnekler,
   • Para Politikasının Genel Olarak Değerlendirilmesi,
   • Para Stokunun Tanımlanması ve Belirlenmesinin Örnekler Işığında Ele Alınması,
   • İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
   • Türkiye de Göz Önünde Bulundurulabilecek Kayıt Dışı Ekonominin Dinamikleri
   • Ekonomik Büyümeye Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi ve İthalat ve İhracat
  • İktisat Seminer Konuları
   • KÜRESELLEŞME NEDİR?
   • MALİYET MUHASEBESİNİN İNCELENMESİ
   • MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI NELERDİR?
   • OLİGOPOL PİYASASININ İNCELENMESİ
   • PARANIN MAKRO EKONOMİDEKİ ROLÜ NEDİR?
   • REKABET KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
   • SERMAYE PİYASA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ
   • SERMAYE PİYASASI NASIL GELİŞTİRİLİR?
   • İŞLETMELERDE VERİMLİLİK NASIL SAĞLANIR?
   • İŞLETMELERDE VERİMLİLİK-İÇİN GELİŞTİRİLEN SİSTEMLER VE WPMR SİSTEMİ
   • BEYANNAME TÜRLERİ
   • KÜRESEL BORSA KRİZİ
   • İŞLETME YÖNETİMİNDE PLANLAMA SORUNU VE ÖNEMİ
   • AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM
   • BANKACILIKTA MALİYET MUHASEBESİNİN YERİ VE ÖNEMİ
   • TÜRK EXIMBANK
   • TÜKETİCİ KREDİLERİ
   • ENFLASYON NEDİR
   • AMORTİSMAN VE AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
   • ŞÜPHELİ ALACAK
   • YENİDEN YAPILANDIRMA (REENGINEERING)
   • FUTURES (GELECEK) SÖZLEŞMELERİ
   • AKREDİTİF NEDİR?

Hemen ödevinizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen tezinizi yazdırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen makalenizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen projenizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir