HİSTOPATOLOJİ – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

HİSTOPATOLOJİ – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Mayıs 2021 Histopatoloji nedir Histopatolojik incelemenin uygulama aşamaları Histopatolojik Korelasyon nedir Memede histopatolojik korelasyon Nedir Ödevcim Online 0
Lenfosit ve Plazma – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

LABORATUVAR TANI BİLİMİ 

HİSTOPATOLOJİ

Rutin tanısal histopatoloji için örnek işleme ve hazırlama

Tanısal histopatoloji, günümüzde bile, zaman kazandıran, otomatikleştirilmiş teknolojideki sadece mütevazı bir gelişmeden yıllar boyunca yararlanan, özellikle emek yoğun bir fakülte olarak kalmış bir uzmanlık alanıdır.

Herhangi bir rutin histoloji laboratuvarının ayrılmaz bir parçası olan doku işleme ve kesit boyama makineleri, uygulamaları ve içinde çalıştığımız Sağlık ve Güvenlik bilincine sahip ortama katkıları açısından giderek daha karmaşık hale geldi.

Doku işleme kasetlerinin ve mikroskop lamlarının manuel olarak yazılması, bağımsız ve bilgisayar bağlantılı transkripsiyon sistemlerinin kullanılmaya başlanmasından bu yana hızla modası geçmiş hale geliyor. Otomatik dolum aynı zamanda birçok laboratuvarda yaygındır, kişisel organik çözücülere maruziyeti en aza indirir ve bölüm montajına dahil olan personelin çabalarını bölümün geri kalan manuel alanlarında yoğunlaştırmasına izin verir.

Modern rutin histopatoloji laboratuvarı, bir dereceye kadar otomasyondan yararlanmasına ve standart ekipmanında sürekli olarak gelişen iyileştirmelerden yararlanmasına rağmen, iş yükü aktivitesindeki artışlara duyarlı bir alan olmaya devam etmektedir.

Yedek kapasite, doğrudan işleme kapasitesi ve bir patolog tarafından müteakip mikroskobik inceleme ve teşhis için boyanmış histopatolojik kesitler üretmek için gerekli ilgili görevleri yerine getirmek için mevcut personel sayısı ile ilgilidir.

Pek çok modern laboratuvar, personel düzeylerinde doğrudan orantılı bir artış olmaksızın, bekleme listesi girişimleri ve birleşmelerin bir sonucu olarak, son birkaç yılda iş yükü aktivitesinde önemli artışlar yaşadı. Bizimki gibi bu laboratuvarların da günümüzün yüksek verimli çalışma ortamında var olabilmek için metodolojilerini ve repertuarlarını modernize etmeleri ve yine de verimli ve etkili kaliteli hizmet sunmaya devam etmeleri kaçınılmazdır.

Histopatoloji nedir
Histopatolojik tanı nedir
Memede histopatolojik inceleme nedir
Histopatolojik Korelasyon nedir
Histopatolojik inceleme hangi organlar
Rutin histopatolojik uygulamalar
Memede histopatolojik korelasyon Nedir
Histopatolojik incelemenin uygulama aşamaları

Bu bölümün amacı, modern histopatoloji laboratuvarında doku hazırlığı hakkında, verimlilik, etkinlik ve hizmet kalitesine vurgu yaparak basit bir kavrayış sağlamaktır.

Amacımız, doku hazırlamada yer alan süreçlerin herhangi bir derin felsefesi, kimyası veya küçük ayrıntılarını açıklamak değil, bu süreçlerin genel bir resmini vermektir. Bu, okuyucunun teknikleri bir perspektife oturtmasını ve tanı laboratuarında rutin histopatolojinin standardizasyonuna yardımcı olmasını sağlamalıdır.

Doku örneklerinin tanı için hazırlanması aşağıdaki başlıklar altında anlatılacaktır:

1. Numune yönetim sistemleri.
2. Numunenin alınması ve kullanılması.
3. Fiksasyon ve kireç giderme.
4. Doku işleme ve gömme.
5. Mikrotomi.
6. Özel teknikler.

Numune Yönetim Sistemleri

Çoğu modern histopatoloji laboratuarının, hasta demografik ve numune verilerinin saklanması ve geri çağrılması için kendi bölüm bilgi teknolojisi sistemi vardır. Manuel veya bilgisayarlı hasta kayıt sistemi, laboratuvarın rezervasyon alanına yerleştirilmelidir. Bu konaklama yeri ‘bölme’ odasından ayrı olmalı ve ideal olarak bir ofis ortamında barındırılmalı, kendi kendine yeten veya laboratuvarın büro alanına entegre edilmelidir.

Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri

Bilgisayar tabanlı bir numune yönetim sisteminin temel işlevlerinden biri, benzersiz hastane ve laboratuar hastasına / numuneye özgü tanımlayıcıların, hasta hastane kayıt numarası ve laboratuvar numarasının tahsis edilmesini kolaylaştırmaktır. Hastane kayıt numarası histoloji talep formunda ve beraberindeki örnekte bulunmalıdır.

Laboratuvar numarası genellikle yazılım tarafından otomatik olarak tahsis edilir, ancak manuel olarak da girilebilir. Laboratuvar numarası, histolojik süreç boyunca numuneyle birlikte kalır ve talep formuna, numune kaplarına, doku kasetlerine, mikroskop lamlarına ve hastaya ait nihai teşhis raporuna aktarılır.

Patologlar, laboratuvar yöneticisi, sekreterler ve laboratuvar alanları, tanı raporlarının, hasta / numune sorgulamalarının, çalışma listesi oluşturulmasının, ek teknik prosedürlerin girdisinin, numune / talep takibinin (denetim izi), doku / doku girişinin ve kodlanmasının kolaylaştırılması için terminallere ihtiyaç duyar. Duruma özgü liste oluşturma ve iş yükü etkinliği, ağırlıklı etkinlik ve maliyetlendirme için veri toplamak gerekir.

Manuel veri girişi

Bir cerrahi günlük kitap kullanarak manuel veri girişi ve doku kasetleri ile mikroskop slaytlarının manuel olarak etiketlenmesi, bilgisayarlı bir laboratuvar sisteminden daha fazla dezavantaja sahiptir. Manuel sistemler düzgün, net el yazısına ve aşamalı laboratuvar numaralarının bir kişi tarafından doğru tahsisine dayanır.

Gün kitabındaki veya talep formundaki el yazısı kötü bir standartta ise, laboratuvar numarasının doku kasetlerine ve mikroskop lamlarına aktarılması sırasında transkripsiyon hataları meydana gelebilir.

Doku kasetlerinin kötü veya okunaksız şekilde işaretlenmesi, doku bloklarının istek formları ve slaytlarla uyumsuzluğuna neden olabilir; bu, en kötü senaryo olarak, benzer dokular söz konusu olduğunda bir hastanın yanlış teşhis edilmesine veya durum sırasında değerli laboratuar zamanının boşa harcanmasına neden olabilir. 

Günün sırası manüel veya bilgisayarlı bir sistem olup olmadığına bakılmaksızın, tüm laboratuvarlarda, nihai teşhis raporunun bütünlüğünü sağlamak için sıkı kontrol önlemlerinin uygulanması önemlidir.

Manuel sistemler, rapor alımı için bir çapraz referans dosyasının, bir teşhis dizininin ve raporların ve talep formlarının dosyalanması için geniş depolama olanaklarının sağlanmasını gerektirir.

Hizmet departmanı tarafından işlenen bilgilerin kalitesi, yalnızca talep formundaki bilgilerin kalitesi ve / veya bilgisayar ağı durumunda hastane hasta yönetimi veya sipariş iletişim sistemleri tarafından sağlanan bilgiler kadar iyidir.

Manuel veya bilgisayarlı veri girişi tamamlandıktan sonra, talep formları ilgili özel kap (lar) ı ile eşleştirilir ve saksıların kendileri de laboratuvar numarası ile silinmeyecek şekilde işaretlenir. Bazı laboratuvarlar, önceden basılmış kendinden yapışkanlı sıralı numaralar rulolarını kullanarak, rezervasyon öncesinde laboratuar numarasını tahsis edebilir.

Otomatik kaset işaretleyiciler ve slayt yazıcılar

Kaset işaretleyicileri ve slayt yazıcıları ticari olarak mevcuttur ve tüm laboratuvarlar tarafından kullanılabilir. Manuel veri giriş laboratuvarları, daha az yaygın jenerik bilgisayar sistemlerine sahip laboratuvarlarda olduğu gibi, bu makinelere manuel girdiye güvenecektir.

Daha sofistike sistemlere sahip laboratuvarlar, özellikle bu makinelerle arayüz oluşturabilir, böylece kaset işaretleme ve slayt yazma, örneğin sırasıyla veri girişi ve çalışma listesi oluşturma ile bağlantılı tamamen otomatik prosedürler haline gelir. Bu makinelerin ortaya çıkışı, kasetlerin ve slaytların açık ve özlü etiketlenmesine olanak sağlamış ve kopyalama hatasını minimuma indirmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir