Hammaddeleri Dönüştürme – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hammaddeleri Dönüştürme – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

14 Ocak 2023 Geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar mı Yarı mamul ürünler 0
Yerel Prob Cihazları

Hammaddeleri Dönüştürme

Yılın Eko-Yöneticisi unvanının verildiği bir doğal boya ve boya üreticisi, cilalar, yapıştırıcılar, köpükler ve suni lifler için temel malzeme olan poliüretan örneğini kullanarak bunu açıklıyor. Ham petrol, onu kullanılabilir hammaddelere dönüştürmek için önemli miktarda kimya mühendisliği gerektirir. İşlem, ağır metallere dayalı olanlar gibi yüksek sıcaklıkları ve kimyasal olarak aktif yüzeyleri içerir.

Her şeyden önce, kükürt içeriği katalitik hidrojenasyon ile giderilmelidir. İstenmeyen aromatik bileşikler uzaklaştırılır ve saflaştırılan hidrokarbonlar daha sonra 500 ila 1000 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda yıkama ve yeniden biçimlendirme işleminde istenen moleküler yapıya dönüştürülür. Bileşen moleküller, gerektiği gibi temel yapıya eklenir veya çıkarılır.

Ancak bu moleküler ayrıştırma gerçekleştikten sonra hidrokarbonlar arzu edilen öncü kimyasallara dönüştürülebilir. Bu öncüleri aktif reaktiflere dönüştürmek, oldukça toksik yan ürünlerle sonuçlanır. Örneğin, pestisitlerin, koruyucuların ve ahşap işleme maddelerinin üretimi için temel malzeme olan klorlu hidrokarbonların üretilmesinde kullanılan işlemin bir yan ürünü, kimyasal silah olarak kullanılabilen (ve kullanılmış olan) son derece zehirli fosgen gazıdır. 

Kendisi çok sayıda başka ürün için hammadde olan gerçek poliüretanı üreten bu reaktiflerin bir kombinasyonudur. Bileşen moleküller, nihai ürün tüketildiğinde veya bozunduğunda, yavaş yavaş buharlaşarak, soyularak, kesilerek veya canlı doku tarafından emilerek salınır.

Nihai ürünün kendisi zehirli maddeler içermese bile, bu, ara ürünlerin imalatında oldukça toksik kimyasalların kullanıldığı ve endüstriyel kimyanın önemli sağlık riskleri ile ilişkili olduğu ve oldukça toksik atıklar ürettiği gerçeğini göz ardı etmemelidir.

Nihai ürün atık olarak son bulduğunda, ona uzun raf ömrü sağlayan ve kullanım kolaylığı sağlayan özellikleri, aynı zamanda ortamda kalıcı olmasına da neden olur. Mineral maddelere geri dönüş mühendisliği yoğun enerji gerektirir, karmaşıktır ve maliyet nedenleriyle nadiren gerçekleştirilir.

Örneğin üretilen her 100 kg benzopurin 4B boya için 768 kg atık ve yan ürün oluşmaktadır. Bu rakamlar, ham petrolden naftalin, anilin ve toluol üretimine kadar rafine etme sırasındaki ara maddeler hariç, üretim sürecinin yalnızca son aşamalarıyla ilgilidir.

Açıkça belirtildiği gibi, endüstriyel hidrokarbon kimyası açık bir döngüdür ve bu nedenle biyolojik karşılığına göre temel ekonomik avantajlar sunamaz.

Fosil ve biyolojik üretim yollarını karşılaştırarak bu noktanın altını çiziyor. Bariz dezavantajları göz önüne alındığında, 1992 tarihli AB çerçeve anlaşmasının, ‘petrol işleme endüstrisi tarafından ham petrol tüketimini’, yani ‘petrol işleme endüstrisi tarafından ham petrol tüketimi’ yaparak, doğal olarak kimya endüstrisinin yerleşik yapılarına ayrıcalıklı muamele uygulaması sapkındır. , kimya sektörü vergiden muaftır.

Bu, “alternatif olmadığı” varsayımıyla bir kez daha meşrulaştırılan milyarlarca dolarlık çevreye zarar veren ve piyasayı bozan sübvansiyonlara tekabül ediyor.

Petrokimyanın güneş enerjisi malzemelerine tercih edilmesinin nedeni, ikincisinin fiyatının daha yüksek olmasıdır. Ancak daha yakından incelendiğinde, bu en azından belirleyici faktör olamaz, ham petrolün vergi muafiyeti statüsünün kaldırılması durumunda çok az veya hiç ağırlığı olmayacaktır. Petrol, kömür ve gazdan yaklaşık 300 ara kimyasal üretilmektedir.


Geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar mı
Yarı mamul ürünler
Yarı mamul ne Demek
Yarı mamul örnekleri
Hammadde yarı mamul mamul örnekleri


Bunların atık bertaraf maliyetleri tek başına dengeyi güneş enerjisi kaynakları lehine çevirmeye yeterli olacaktır ve petrokimya iş gücünün sağlığına verilen zarar denkleme dahil edildiğinde sonuç daha da olumlu hale gelmektedir.

Leitfaden Nachwachsende Rohstoffe (Yenilenebilir Kaynaklar El Kitabı), fosil ve güneş kaynakları için piyasa fiyatlarını karşılaştırır.

Tablo, hammaddeler, öncüller ve ara ürünler arasında ayrım yapmakta ve karşılaştırılabilir ürünler üretmek için kullanılan fosil ve güneş maddelerini karşılaştırmaktadır.

Tablo ayrıca, fosil hammaddelerin gerekli ara kimyasalları üretmek için karmaşık işlemler gerektirdiği halde, güneş kaynakları söz konusu olduğunda öncünün ham maddenin doğal hali olduğunu veya yalnızca şeker, melas veya nişasta.

Listelenen güneş enerjisi hammaddelerinden ikisi ve hatta daha fazlası, fosil muadillerinden daha şimdiden daha ucuz; ara ürünler için fiyat farkları azdır. Güneş enerjisi ara ürünleri için biraz daha yüksek fiyatlar, güneş enerjisi ham maddelerini ara kimyasallara dönüştürmek temelde daha pahalı olduğu için olamaz; durum tam tersidir.

Daha yüksek maliyetlerin asıl nedeni miktarla ilgilidir. Belirli güneş öncülleri veya ara ürünleri seçilirken daha fazla özen gösterilebileceği ve alınması gerektiği için, ölçek ekonomileri için fosil kaynaklara göre daha az alan vardır. Her halükarda, güneş enerjisi malzemelerinin endüstriyel olarak işlenmesi henüz başlangıç aşamasındadır.

Güneş malzemelerinin endüstriyel kullanımından kaynaklanabilecek çok çeşitli üretkenlik ve çevresel faydaların birçok pratik örneği zaten var.

Boya üretiminde kullanılan fosil ve güneş kaynaklarının sistematik bir karşılaştırmasını gerçekleştirmek için 34 kriter kullanır ve ham maddeden ürün kullanımına ve bertarafına kadar her şeyi kapsar. Yalnızca tek bir kriterde, kullanım kolaylığı, sentetik boyalar doğal olanlardan daha iyi performans gösterir ve bu, öncelikle bir asırlık endüstriyel araştırma ve geliştirmenin sonucudur.

Endüstri ve akademi konuya daha fazla zaman ve çaba ayırırsa, doğal boyalar kolayca yetişebilir. Yalnızca bir başka kriterde, raf ömrü her ikisi de eşit performans gösterir; diğer tüm 32 kriterde doğal boyalar önemli bir avantaja sahiptir.

Güneş kaynaklarının ekonomik avantajları, başka birçok alanda da çok sayıda örnekle belgelenmektedir. Örneğin, otomobil üreticisi Daimler, doğal liflerle güçlendirilmiş plastikle yaptığı deneylerden sonra, doğal liflerin işlenmesi için cam lifinden çok daha az enerji gerektirdiği sonucuna varmıştır.

Araba üreticilerinin eski arabaların sorumluluğunu üstlenmeleri yönündeki yaklaşan yasal yükümlülük göz önüne alındığında, otomobil işiyle özel olarak ilgili teknik özelliklerden önemli ölçüde ödün vermeden her şey geri dönüştürülebilir. Yüzde 10-30’luk bir ağırlık azaltma, enerji tasarruflu hafif inşaat tekniklerini destekler.

Doğal lifler, daha az cilt ve akciğer tahrişine neden oldukları için iş yeri sağlığına da faydalıdır. Daha düşük fiyatlar ve daha kısa işleme süresi, ilgili bileşenlerin üretim maliyetini de yüzde 10-30 oranında azaltır.

Endüstri ayrıca, bitkisel yağdan elde edilen yağlayıcılarla ilgili deneyimlerinden çok sayıda avantaj bildirmektedir: daha az buharlaşma, motorlarda veya makinelerde daha az aşınma ve yıpranma, daha uzun ömür, mikrobiyal ayrışma olmaması, atık bertaraf maliyetleri olmaması, daha iyi sızdırmazlık özellikleri sayesinde daha az malzeme bakımı, su kalitesi için risk yok, daha uygun sıcaklık/viskozite ilişkisi, sürekli denetime gerek yok.

Bu biyo-yağlayıcılar, standart fosil hidrokarbon yağlayıcılardan iki ila beş kat daha pahalı, ancak eşdeğer kalitedeki fosil hidrokarbon yağlayıcılardan neredeyse hiç daha pahalı değil. Mevcut bilgi düzeyiyle bile, tüm yağlayıcıların yüzde 90’ı bitkisel yağdan elde edilenlerle değiştirilebilir. Bugün bile, biyo-yağlayıcılar, niteliksel avantajları dikkate alındığında ekonomik bir avantaja sahiptir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir