Güç Üretim Maliyetleri – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Güç Üretim Maliyetleri – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

25 Aralık 2022 Bioenerji santrali maliyeti Elektrik üretim maliyetleri karşılaştırmak 0
Akımı Hesaplamak

Güç Üretim Maliyetleri

Aşağıdaki bölümlerde, son teknoloji şebekeye bağlı fotovoltaik jeneratörler için belirli güç üretim maliyetleri ve seçilen çevresel yükler açıklanmakta ve tartışılmaktadır. Yine de, bağımsız fotovoltaik sistemlerin ekonomik ve çevresel değerlendirmesi çok daha zordur ve büyük ölçüde ilgili saha koşullarına bağlıdır.

Örneğin, hibrit sistemlerin ekonomik ve çevresel parametreleri, üretilen gücün bireysel güç üreten birimler arasındaki dağılımından büyük ölçüde etkilenir. Ayrıca, ekonomik ve çevresel karşılaştırmayı kolaylaştıran, kolayca belirlenebilen sabit bir karşılaştırma yoktur.

Şebeke bağlantılı sistemler için yukarıda bahsedilen parametreler genel olarak santral alternatifleri ile karşılaştırılırken, bağımsız sistemlerin değerlendirilmesi çok daha zordur.

Örneğin, fotovoltaik güneş ev sistemleri tarafından üretilen ışık genellikle mumların, gaz lambalarının ve kurşun pillerin yerine kullanılır. Ek olarak, bağımsız sistemler genellikle yalnızca şebeke genişletme üzerinde ekonomik bir avantaja sahip oldukları bölgelerde uygulanır.

Ekonomik değerlendirme, elektrik üretim maliyetlerinin değil, elektrik dağıtım maliyetlerinin nihai tüketici fiyatının en büyük payını oluşturduğunu hemen ortaya koyuyor. Bu nedenle, bu tür sistemler aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır.

Ekonomik Analiz

Günümüzde şebekeye bağlı fotovoltaik enerji üretimi, ağırlıklı olarak çatıya monte sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup, önemi giderek artan fotovoltaik santraller aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, eğimli bir çatı üzerine kurulu, 3 kW nominal elektrik kapasiteli tipik bir fotovoltaik sistem analiz edilecektir.

Ayrıca 20 kw kurulu güce sahip bir sanayi binasının yatay çatısında yer alan bir sistem ele alınmıştır. Pazarın tamamını kapsayacak şekilde, zeminde çelik bir çerçeve üzerine monte edilmiş 2.000 kW’lık bir fotovoltaik enerji santrali için ek olarak analiz yapılacaktır.

Halihazırda piyasada mevcut olan çok çeşitli güneş pili teknolojilerinden, yalnızca %16 hücre verimliliğine sahip çok kristalli silikon güneş pilleri, standart test koşulları (literatürde STC olarak anılır) varsayılarak analiz edilecektir.

Orta Avrupa iklim koşulları ve mevcut teknik sınır koşulları altında, analiz edilen sistemlerin tam yük saatleri için Kuzey ve Orta Avrupa’daki tesisler için yaklaşık 800 saat/yıl (Site I), Kuzey ve Orta Avrupa’daki tesisler için yaklaşık 1.000 saat/yıl (Site II) tutarındadır.

Orta ve Güney Avrupa’daki tesisler ve Güney Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya kadar gelecek vaat eden tesisler için yaklaşık 1.200 saat/yıl (Site III). Güneş modüllerinin ömrünün 30 yıl olduğu tahmin edilmektedir. Referans tesislerin teknik verileri özetlenmiştir.

Bu sistemler için %99’luk bir teknik kullanılabilirlik varsayılmıştır; yani arızalar veya bakım nedeniyle yılın sadece %1’inde elektrik üretimi sağlanamıyor. Bu gerçekçidir, çünkü güneş radyasyonu olmaması nedeniyle elektrik enerjisi sağlanamadığında (yani gece boyunca) bakım çalışmaları kısmen yapılabilir.

Aşağıda değişken ve sabit maliyetler ile elektrik üretim maliyetleri tartışılmaktadır. Tesisin büyüklüğüne ve uygulanan teknolojiye bağlı olarak, harcamalar büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenle, aşağıda tartışılan maliyetler, ortalama koşullara dayalı maliyetlerin yalnızca kabaca bir göstergesini verebilir.


Elektrik üretim maliyetleri karşılaştırma
YENİLENEBİLİR enerji yatırım maliyetleri
Bioenerji santrali maliyeti
Elektrik santrali maliyeti
Dalga enerjisi kurulum maliyeti
Enerji Üretim Santralleri
Nükleer santral kurulum maliyeti


Yatırımlar

Fotovoltaik sistemlerin kurulum maliyetleri genellikle modül ve invertör maliyetlerini, çerçeve, tasarım ve montaj maliyetlerini ve ayrıca diğer harcamaları (örneğin inşaat ruhsatı maliyetleri dahil) içerir. Tanımlanan fotovoltaik sistemlere ait maliyet yapısını gösterir.

Genel olarak, tesis büyüklüğü arttıkça spesifik maliyetler azalır. Örneğin, çok kristalli silikon bazında üretilen 1 kW’lık komple bir tesisin genel spesifik tesis yatırım maliyetleri ortalama 4.900 ila 6.800 €/kW arasındadır (katma değer vergisi hariç).

Tablo 6.3’te tanımlanan 3 kW’lık tesis için, aynı taraf koşulları için 4.100 ile 5.600 €/kW arasında değişmektedir. 10 kW’lık bir sistem için, yine çok kristalli fotovoltaik hücrelere dayanan tesis için toplam yatırım maliyetleri 4.000 ila 5.000 €/kW civarındadır ve analiz edilen 2.000 kW’lık tesis için kabaca 3.500 ila 4.100 €/kW arasında değişmektedir. 

Düşen modül fiyatlarının yanı sıra, daha yüksek satış adetleri olması durumunda, artan kurulu güçler için invertör maliyetlerinin düşmesi ve diğer spesifik maliyetlerin (elektrik tesisleri, planlama ve montaj dahil) düşürülmesi nedeniyle maliyet ayrımı da verilmektedir. Bu maliyet avantajları daha büyük tesisler için daha da geçerlidir. Ancak, zemine monte modüller için gerekli olan kaideler ve elektrik tesisatı için daha yüksek özel harcamalar nedeniyle, maliyet avantajları kısmen telafi edilmektedir.

Harcamaların büyük bir kısmını modül maliyetleri oluşturmaktadır. Monokristal modüller için harcamalar şu anda kabaca 2.000 ila 3.300 €/kW arasındadır. Çok kristalli fotovoltaik modüllerin fiyatları bu büyüklük sırasının biraz altındadır; kabaca 1.900 ile 3.200 €/kW arasında da değişir.

Buna göre, modüllerin maliyetleri, tüm bir fotovoltaik jeneratör için gerekli olan toplam yatırımların %55 ila 65’ini de oluşturmaktadır.

Toplam maliyetlerin büyük bir kısmı, belirtilen invertör maliyetlerini oluşturur. Şu anda kabaca 300 ve 450 €/kW arasında değişiyorlar. Bir fotovoltaik sistemin toplam yatırımlarının yaklaşık %7 ila 12’sini de oluştururlar.

Fotovoltaik modüller ve invertörler için yukarıda belirtilen masrafların yanı sıra, montaj çerçeveleri, gerekli teknolojiye bağlı olarak (eğimli veya düz çatılara kurulum) toplam yatırımların %10 ila 15’ini oluşturur. Fotovoltaik modülün kurulumu için ek maliyetler de ortaya çıkar.

Belirtilen rakamlar, komple çatı montajının yanı sıra sayaç kutusu, sayaç kutusu montajı ve şebekeye bağlantı gibi genel elektrik kurulumlarını içerir. Yüklenicinin yeterli deneyime sahip olduğu varsayılarak, tasarım maliyetleri toplam tesis yatırım maliyetlerinin maksimum %2’si olarak da tahmin edilebilir.

Operasyon Maliyetleri

İşletme maliyetleri, bakım ve servis maliyetlerinin yanı sıra diğer masrafları (örn. onarımlar, modül temizliği, sayaç kiralama, sigorta) içerir. Kurulum tipine ve tesisin büyüklüğüne göre yıllık işletme maliyetleri 5 ile 30 €/kW arasındadır. Analiz edilen referans tesisler için işletme giderleri, 3 kW’lık tesis için yaklaşık 30 €/yıl, 20 kW’lık tesis için 800 €/yıl ve 2.000 kW’lık tesis için 108.000 €/yıl’dır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir