Fosil Yakıtların Verimsizliği – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Fosil Yakıtların Verimsizliği – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

10 Ocak 2023 Fosil yakıt Örnekleri Fosil yakıt zararlı mıdır 0
Fosil ile Enerji Dönüşümleri – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Çevresel Verimlilik Aramak

Çevresel hususlar, yenilenebilir enerji lehine hızlı bir yeniden önceliklendirmeye karşı çıkmak için de kullanılmaktadır. Çevresel kazanımların, yenilenebilir enerjiye yapılan maliyetli yatırımlardansa, enerji tasarrufuyla veya fosil yakıtları daha verimli kullanarak daha hızlı elde edilebileceği iddia ediliyor. İlk bakışta, bu argüman inandırıcı görünüyor ve birçok durumda hiç şüphesiz hesaplamalarla desteklenebilir.

Bununla birlikte, genel olarak uygulamak, düpedüz saçma olmasa da en azından sorgulanabilir olacaktır. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımın çevresel verimliliği, çoğu durumda enerji verimliliğine yapılan yatırımla karşılaştırılabilir. Örneğin binalarda güneş enerjisinin ‘pasif’ kullanımında durum böyledir.

Alman çevre bakanlığı bile, yakıt tasarruflu araçların (‘üç litrelik araba’ olarak adlandırılan) piyasaya sürülmesini hedeflemeyi tercih ederek, yakıt olarak bitkisel yağ kullanımına karşı bir argüman olarak sık sık enerji verimliliğini gündeme getirdi. Bu, bitkisel yağla çalışan motorların dizel veya benzinli motorlar kadar yakıt tasarruflu olabileceği gerçeğini gözden kaçırır.

Bitkisel yağ yakıtına karşı bir argüman olarak yakıt verimliliği, çevresel saçmalık olan yenilenebilir enerji yerine fosil yakıtlara öncelik verir. Hala en pahalı güneş enerjisi teknolojisi olan PV için bile, çevresel maliyet etkinliği argümanının artık geçerli olmadığı durumlar vardır.

Dağıtım şebekelerinin yapımını ve kablolamayı gereksiz kıldıkları yerlerde, PV kurulumları zaten çoğu zaman tüm geleneksel enerji biçimlerinden daha uygun maliyetlidir.

Enerji verimliliği gerekçesiyle yenilenebilir enerjinin kullanılmasına karşı çıkmak sorumsuz bir çevre ve kalkınma politikasıdır. Fosil yakıt enerjisinin daha verimli kullanımına mı yoksa yenilenebilir enerjiye mi yoksa her ikisine birden mi yatırım yapmanın daha uygun olacağı, söz konusu vakanın özelliklerine bağlı olacaktır.

Fosil yakıtların daha verimli kullanımının daha büyük çevresel geri dönüşler getireceği durumlarda bile, teknolojinin tüm yaşam döngüsü hesaba katıldığında bunun hala geçerli olup olmadığı sorulmalıdır.

Fosil yakıt veya güneş santraline yatırım yapmanın mevcut maliyetini basitçe karşılaştırmak yeterli değildir; Daha verimli fosil yakıt tesisi için yakıtın işletme maliyeti, bir güneş enerjisi kurulumunun sıfır girdi maliyeti ile karşılaştırılmalıdır. Her halükarda, fosil yakıt santralinin ne kadar verimli olabileceğinin bir sınırı vardır.

Kural olarak, verimlilik iyileştirmelerinin marjinal maliyeti her ek tasarrufla artarken, yenilenebilir enerji teknolojisinin fiyatı artan pazar penetrasyonu ile düşer. Ekonomik analizde belirleyici olan maliyet trendinin yönüdür. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunurken bu dikkate alınmalıdır.

Bağımsız ekonomik aktörlerden oluşan bir toplumda, iklimi ve çevreyi koruma açısından maliyet-fayda analizinin her zaman enerji verimliliğine yatırımı destekleyeceğini varsaymak da anlamsızdır.

Bir biyogaz tesisi kullanarak tarımsal atıklarını geri kazanmak veya tarlalarına bir rüzgar çiftliği kurmak isteyen çiftçiler, böyle bir kapsamlı genelleme yapmak için ne yapıyor? 

Fosil yakıtların daha verimli kullanılmasına yönelik anonim bir yatırım lehine, kendilerini özdeşleştirdikleri ve gerçekleştirme güçleri dahilinde olan bir projeye yatırım yapmaktan vazgeçmeleri mi gerekiyor? Daha fazla enerji verimliliğinin daha fazla çevresel fayda sağladığı argümanı mantıksal sonucuna kadar izlenecekse, tüm enerji yatırımları için, mevcut sermayeyi en etkili yatırıma tahsis etme sorumluluğu olan bir merkezi büro olması gerekir.


Fosil yakıt zararlı mıdır
Fosil yakıt Örnekleri
Fosil yakıt türleri
Fosil yakıtları
Fosil yakıtların kullanım amaçlarını yazınız
Kömür fosil yakıt mıdır
Fosil yakıtların zararları
Fosil yakıt tüketiminin artması


Bu kaba bir karikatür gibi gelebilir, ancak sonuç, bazı çalışmaların verimlilik dogmasında zımnen mevcuttur. Ekonomik eğilimler çeşitli motivasyonlar gerektirir; tüm güdüleri koşulsuz maliyet-fayda hesaplamaları düzeyine indirgemek, bireysel dinamizmi boğar ve uyumu teşvik eder.

Fosil yakıt ekonomisinin genel kabul görmüş bilgeliği, her yenilenebilir enerji girişimini “ödeyip getirmediğini” sorarak gölgede bırakmaya çalışır. Ama para harcamanın tek kriteri bu olsaydı, insan faaliyetinin ne kadarı dururdu?

Ev ve daire dekorundan yurtdışındaki güneşli tatillere, dışarıda yemek yemekten şık arabalara kadar bunlardan herhangi birinin değerli olup olmadığı kişisel zevk ve önceliklere bağlıdır. Temiz enerji, rasyonel olduğu kadar duygusal ve etik bir ihtiyaçtır.

Bu ihtiyacı, peşin maliyetlere atıfta bulunarak göreceli hale getirmek, çevre dostu enerji savunucularının bile yapmaya ikna edilebileceği bir hatadır. Enerji özel bir durum değildir; tüketicilerin ona başka herhangi bir meta veya maldan farklı davranması için hiçbir neden yoktur. Aynı şekilde, enerji arzının yalnızca yerleşik enerji endüstrisinin koruması altında kalması için hiçbir neden yoktur.

Fosil Yakıtların Verimsizliği

Güneş, bilinen tüm enerji kaynaklarının nihai kaynağıdır. Petrol, gaz ve kömür, güneş tarafından yaklaşık bir milyar yıllık bir süre boyunca üretilen biyokütle türevleridir. Basınç ve havanın dışarı atılması gibi jeolojik süreçler, bu biyokütleyi günümüzde çıkarılan ve yakılan forma dönüştürmüştür.

Bununla birlikte, orijinal biyokütlenin yalnızca birkaç milyonda biri kömür, petrol ve gaza dönüştürüldüğünden, bugün enerji kaynağı olarak yalnızca yüzde 0,000011 kullanılabilir. Karşılaştırıldığında, bugün hasat edilen biyokütle kurutulduktan sonra, enerji içeriği tam olarak kullanılabilir.

Bu tür düşünceler tamamen teorik olmaktan daha fazlasıdır. Mantık, para arzındaki artışın büyümeye eşit olduğu ulusal hesapların mantığıdır. Herkes sanki fosil yakıt rezervleri ve Dünya’nın enerji üretiminden kaynaklanan atıkları ve emisyonları emme kapasitesi sınırsızmış gibi davranıyor.

Bu, büyüme için bir formül değil, bir yandan kaynakların ve diğer yandan çevresel kalitenin iki kat kaybıdır. Doğa bir muhasebeci olmadığı ve fatura göndermediği için, fosil yakıtları tüketmenin hesaplanamayacak kadar yüksek maliyeti göz ardı edilmektedir. Fosil yakıtlar, zorunlu olarak güneş kaynaklı kökenlerinin çeşitliliğinden ve çok işlevliliğinden bir sapmayı temsil eder.

Ultraviyoleden kızılötesine geniş güneş ışınımı spektrumu, elektrik üretimi için ışıktan ısıtma için kızılötesi radyasyon kullanımına kadar çeşitli farklı kullanımlara konulabilir. Güneşli tarafı üzerinde ince bir su tabakası dolaştırılarak, bir güneş pili aynı zamanda bir güneş kollektörü görevi görecek şekilde yapılabilir, bu da verimini mevcut yüzde 10-15’ten yüzde 50’ye veya daha fazlasına çıkarır.

Bu “güneş ışığı toplayıcılar” çatılar, cepheler veya pencereler, çitler veya balkonlar için yapı bileşenleri şeklini alabildiğinden, şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla işleve hizmet edecek şekilde yapılabilirler. Tamamen yeni güneş enerjisi sistemlerinin kullanılabileceği çok çeşitli yollar, tamamen farklı bir dizi verimlilik hesaplamasına yol açar.

Neyin başarılabileceğinin ölçeği doğada görülebilir. Tek bir ağaç CO2’yi emer, oksijen üretir, buharlaşmayı önler ve kaynak ve enerji rezervi olarak hizmet eder; yiyecek üretebilir, rüzgar kesici görevi görebilir veya erozyona karşı koruma sağlayabilir aynı zamanda bakması güzeldir. Yalnızca güneş enerjisi kaynakları bu kadar çok işlevli verimliliğe ulaşabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir