Fosil Enerji Mitolojisi – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Fosil Enerji Mitolojisi – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

10 Ocak 2023 Fosil yakıtlar nelerdir örnekler Fosil yakıtlar Nelerdir? 0
Fosil Enerji Mitolojisi – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Fosil Enerji Mitolojisi

Mitler, tanımlandığı gibi, insan faaliyetinin yapıtlarının üzerine bariz bir değişmezlik perdesi atarlar. “Doğa karşıtlığını” psiko-doğaya dönüştürürler ve her türlü önyargıyı, kaprisi veya kazanılmış menfaati gizleyen bir nesnellik yanılsaması yaratırlar.

Bir kez mitleştirildikten sonra, verili bir durumun başka alternatifi olmadığı kabul edilir. Gerçek seçeneklerle karşı karşıya kaldığında, mit “kendini evinde hissettiği yapay bir gecikmeye” yol açar. Kendini ‘konuşan bir ceset’e dönüştürür.

Mitler, sorunların varlığını mutlaka reddetmez; “sadece onları temizler ve suçluluk duygusundan arındırırlar”. Alternatifler bir şovdan başka bir şey değildir, öyle ki çok az kişi onları savunmaya cesaret eder, amaç “dünyayı değişmez kılmak”tır. Mitin rolü, insanların “dünyayı değiştirmeden acı çekmesine izin verilen” faaliyet alanını sınırlamaktır. Daha fazla seçim yapılmasına gerek yok, sadece katlanmak gerekiyor.

Bu, küresel enerji endüstrisinin mitolojisine uygun bir tanımdır. Büyüyen tehlikeleri görebilseler de, enerji endüstrisinin temsilcileri, siyasi patronları ve savunucuları ve onun bilim ve medyadaki sayısız paralı askerleri ve müritleri, fosil enerji kaynaklarına ve ihtiyaç duydukları özel üretim ve tedarik altyapısına bağlı kalmaya devam ediyor.

Kapsamlı bir yenilenebilir enerji arzı için teknolojiye sahip olmadığımızı ve değiştirmeyi göze alamayacağımızı iddia ediyorlar. Fosil enerjiye duyulan ihtiyaç, toplumun iyisiyle kötüsüyle saygı duyması gereken pratik bir kısıtlamadır; oysa yenilenebilir enerjiye hızlı ve acil bir yeniden yönlendirme önerileri sorumsuz olmakla suçlanıyor.

Fosil enerjiyle ilgili diğer tüm risklerle birlikte ekosistemlerin bozulmasını kabul etmemiz gerektiğini söyleyen, “enerji ekonomisi”dir.

Fırtına bulutları toplanıyor, akbabalar talihsizlerin cesetlerinin üzerinde dönüyor olabilir, ancak kervan genişleyen çöle doğru ilerlerken, fosilleşmiş yapılarına zincirlenmiş enerji endüstrisi vazgeçilmezliğini protesto etmeye devam ediyor. Kendisini ekonomik ve sosyal faaliyetin hizmetine sokmak yerine, kendisini ekonominin kutsal kâsesi olarak mitolojikleştiriyor.

İktisat teorisi ve pratiği, her zaman sahte ve çelişkili argümanlar için mutlu bir avlanma alanı olmuştur. Teori ne kadar dogmatik olursa, ortaya çıkan saçmalıklar ve politika hataları da o kadar ciddi olur.

Nadire, dogma matematiksel olarak kesin bilim kılığına girdiğinde ulaşılır. Ortaya çıkan hatalar, doğa yasalarını geri dönüşü olmayan bir şekilde ihlal etmediği sürece, topluma daha büyük veya daha az maliyetli olacak şekilde düzeltilebilir. Giderek artan bir hızla kayalıklara giden bir rotadan sapamayacağımızı ve sapmamamız gerektiğini ima eden bir dogma, aslında “anti-ekonomi”dir.

Ancak fosil enerji endüstrisinin analizlerinin yenilenebilir enerjiye uygulanamayacağını kabul ederek entelektüel tutsaklığımızdan kurtulabiliriz. “Enerji ekonomisi”, oldukça merkezileştirilmiş atomik ve fosil yakıt enerji kompleksi için analitik bir araç olarak geliştirildi. Özünde, enerji endüstrisinin parti-politik ekonomisidir.

Bu analizde önemli olan tek şey enerjidir ve enerji kaynakları, fosil ve birincil güneş enerjisi arasındaki önemli farklar veya elektrik üretimi, tedariki ve kullanımının ekonomik yapıları ve farklı çevresel yapıları dikkate alınmaksızın yalnızca kapasiteleri ve performansları üzerinden değerlendirilir. etki.

Ancak bu enerji-ekonomik analiz, alternatif çözümlerin sunduğu ekonomiyi geliştirme ve şekillendirme potansiyeline karşı kördür. Fosil enerjinin kendine özgü kısıtlamalarını makroekonominin ve bir bütün olarak toplumun çıkarlarının önüne koyar.

Aşağıdaki bölümler, enerji ekonomisi teori ve pratiğinin eleştirel bir analizini sunmakta ve makro-ekolojik zorluklar karşısında alternatif enerji kaynakları potansiyelinin hakkını verecek enerji ekonomisini analiz etmek için kapsamlı bir çerçeve geliştirmeye devam etmektedir. Önemli yeni ekonomik fırsatlar da vurgulanacaktır.


fosil yakıtlar
Fosil yakıtlar
Fosil yakıtlar Nelerdir
Fosil yakıtlar ülkemizde nerede çıkarılır
Fosil yakıtların kullanım amaçları
Fosil yakıtlar Nedir
Fosil yakıtlar nelerdir örnek
Fosil yakıtlar nasıl oluşur


Geleneksel Enerji İstatistiklerinin Yetersizliği

Enerji arzı ve talebi, bir dizi resmi istatistikle izlenir. Yine de mevcut enerji sistemimizde yenilenebilir enerjinin rolüne dair çizdikleri tablo en iyi ihtimalle yanıltıcıdır.

Kullanılan örnekleme ve veri toplama yöntemleri, ticari konvansiyonel enerji tedarikçileri düşünülerek tasarlanmıştır, bu da yenilenebilir enerji potansiyelinin çoğuna kör oldukları anlamına gelir. Geleneksel istatistikler gerçeği yansıtmaz.

İstatistiklere giren tek enerji türleri, endüstrinin hesabını tuttukları enerji türleridir: birincil enerjinin çıkarılması ve ithal edilmesi (örneğin, kömür, doğal gaz veya ham petrol); yakıt satışı; ve elektrik üretimi ve tedariki. Farklı ülkelerde kullanılan farklı toplama yöntemleri de çok farklı resimler vermektedir.

Bazı ülkeler enerji istatistiklerini, rafinerilere veya elektrik santrallerine birincil enerji girdilerine dayalı olarak hesaplar; diğerleri gaz, benzin, dizel veya elektrik için satış rakamlarını kullanır ve bu da genellikle uluslararası karşılaştırmaları şüpheli hale getirir.

Örneğin, nükleer enerjiden sağlanan elektriğin oranını reaktörlerden üretilen buhar miktarıyla ölçen bir ülke, yalnızca nükleer santraller tarafından üretilen fiili akımı ölçen bir ülkeden çok daha yüksek rakamlar kaydedebilir.

Enerji istatistiklerinin sınırlı kullanımının bir başka nedeni de, Eurostat (AB Komisyonu istatistik ofisi) tarafından üretilenler gibi rakamların, üretim sürecindeki enerji kayıplarını atlayarak yalnızca nihai elektrik çıkışını listelemesidir.

Bu ihmal, özellikle tüketilen çevreye zarar veren birincil enerji miktarının çok önemli olduğu çevresel değerlendirmeler söz konusu olduğunda hatalı sonuçlara yol açabilir. Verimliliği yüzde 70 veya daha fazla olan kombine ısı ve güç (CHP) santrallerinden elde edilen elektrik, yalnızca yüzde 40 verimli olan bir santral tarafından üretilen akımla doğrudan karşılaştırılamaz.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi de kayıpları içerir. Bununla birlikte, su gücü, rüzgar veya güneş ışığı israfının çevre için hiçbir olumsuz sonucu olmadığından, çevresel etki ve kaynak tüketimine ilişkin iki temel hususun tam bir analizi, nükleer veya fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjinin ikame edilmesinin gerçek niceliksel değerini içermelidir. yani, verilerin yenilenebilir kaynaklardan elektrik kullanılarak ne kadar birincil enerji tasarrufu sağlanacağını göstermesi gerekir ve yalnızca ampere amper rakamlarını alıntılamakla kalmaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir