Float Karakteristikleri – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Float Karakteristikleri – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Aralık 2020 Ayırma Hunisi Ayırma Teknolojisi (14) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Ayrımsal damıtma Basit damıtma Damıtma nedir Ekstraksiyon ile ayırma 0
Float Karakteristikleri Tankın yüzeyinde biriken kabarcık-partikül sistemine şamandıra denir. Şamandıranın katı konsantrasyonunun tahmini karmaşık bir konudur. Bratby ve Marais [1977] deneysel çalışmalarından yola çıkarak, genellikle yüzen çamur katı konsantrasyonunun şamandıranın derinliği ile doğru orantılı olduğunu ve katı madde yükleme hızı ile ters orantılı olduğunu göstermektedir. Beş deneysel katsayı içeren denklemler verirler. Aktif çamur için, örneğin, yüzen çamur katı konsantrasyonu, cf (% w / v) denklemde verilmiştir, burada d, sıvı seviyesinin (m) üzerindeki şamandıranın yüksekliğidir ve Y, katı yükleme hızıdır (kg m-2h- '). Şamandıranın bir kısmı su hattının altında olacaktır ve bunun derinliği ds ile ilişkilidir ve hava: solidsratio denklemine göre hesaplanır. Laboratuvar Testleri Yeni bir proses için tasarım parametrelerini oluşturmak için laboratuvar testlerinin gerekli olduğu önceki tartışmadan açıkça görülecektir. Stevenson [1986], Şekil 7.16'da gösterilen Su Araştırma Merkezi aparatını içeren gerekli ekipmanı tarif etmekte ve ayrıca deneylerin nasıl yürütüleceğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Flotasyon hemen başarılı olmazsa fd. İncelenen atık su için optimum kimyasal arıtmayı sağlamak için çökeltme testlerinin yapılması gerekli olacaktır. Pilot testler de Stevenson tarafından ve biraz ayrıntılı olarak Edzwald et al [1991] ve Bratby ve Marais [1974; 19771. Bu referansların her ikisi de, araştırılmakta olan yüzdürme sistemleri için uygun ön işlem koşullarının belirlenmesi için kapsamlı deneyler rapor etmektedir. Örnek 7.4 583,6 kPa abs doyurucu basınçla% 8'lik bir geri dönüşüm oranı kullanan bir DAF'taki kabarcık hacmi konsantrasyonunu hesaplayın. (70 psig) ve% 70 doyurucu verimi. 25 ° C'lik bir çalışma sıcaklığı ve beslemenin hava ile doymuş olduğunu varsayın. Henry yasası sabitini 4,53 kPa mg- '1-' ve doymuş havanın yoğunluğunu alın, 1.17 g / l. Kabarcıklar 40 pm çapındaysa, kabarcıkların konsantrasyon sayısı nedir? Çözüm Besleme hava ile doyduğunda Denklem (7.29) şu şekilde azaltılır: Doygunluktan akıntıdaki hava konsantrasyonu, denklem denkleminde bulunur. C değeri, ortam koşullarındaki doygunluk değeridir. 40 pmbubble'ın hacmi 3,35 ~ 10 ml ~ 3 veya 3,35 ~ 10 ~ 1 ~ dır, bu nedenle litre başına kabarcık sayısı: 4,29 ~ 10-3 ~. / 35x10- ”= 1,28 ~ 10 ~ Örnek 7.5 2.5 m derinliğinde bir DAF ünitesi, 0.3'lük bir hava: katı oranı kullanılarak bir atık su fkomundaki katı konsantrasyonunu 1000'e 10 ppm'ye düşürmek için kullanılmaktadır. Çıkış konsantrasyonunu 4 ppm'ye düşürmek için hava hızında ne kadar artış gerekecektir? Çözüm Hava: katı oranı, yalnızca geri dönüşüm oranındaki bir artışla elde edilen kabarcık hacmi konsantrasyonu artırılarak artırılabilir. Denklemden (7.26), kabarcık boyutu, tank derinliği ve verimlilik terimlerinin aynı kaldığını varsayar. Bu nedenle, belirtilen iyileştirmeyi yapmak için hava: katı oranında% 20'lik bir artış gerekli olacaktır. karışımları ayırma yöntemleri Karışımları ayırma Yöntemleri Karışımları ayırma YÖNTEMLERİ PDF Damıtma nedir Ayırma Hunisi Ayrımsal damıtma Ekstraksiyon ile ayırma Basit damıtma Eğimli Yüzey Ekipmanı Lamella Ayırıcılar. Eğimli yüzeylerin altında çökelmenin başlıca avantajları Bölüm 3'te zaten açıklanmıştır. Bunlar, geleneksel çökeltme tankına göre birim hacim başına çökelme için daha yüksek bir alan ve ikinci olarak eğimli alanın altında kurulan bir "konveksiyon" etkisi nedeniyle geliştirilmiş bir çökme oranı içerir. Bu avantajlar, yapımı ve çalıştırması daha ucuz olan daha düşük işlem malzemesi envanterine sahip daha küçük, daha kompakt birimler üretir. Modüler eğimli plaka veya tüp üniteleri, ek çökeltme alanı sağlamak için geleneksel yerçekimi çökeltme tankları içinde asılmak üzere tasarlanabilir. Bu yerleşimcilerin çok sayıda başarılı uygulamaları, çok çeşitli sedimantasyon süreçlerine yapılmıştır, ancak bu tür sistemlerin tasarımı basit değildir ve geçmişte bu tür işlemlerin çoğu, tasarımcılarının beklediği kadar etkili olmamıştır. Çoğunlukla bu karşılaştırmalı başarısızlığın nedeni, partiküllerin tahmin edilen çökelme davranışına müdahale eden akış dengesizliklerinin gelişmesiydi veya ayırıcının tamamında veya bir kısmında türbülanslı akış koşulları veren zayıf hidrolik tasarımdı. Seyreltme Sistemleri Lameller arasında tam gelişmiş laminer akış veya d o r m akışın var olduğu varsayılırsa, basit parçacık yörüngesi analizi denenebilir. Şekil 7.17'de gösterilen koordinat sistemi için, aşağıdaki formda genel bir yörünge denklemi geliştirilebilir: u, x yönündeki yerel akış hızı, v, yerleşimciden geçen ortalama akışın hızıdır, v, asılı parçacığın dikey çökelme hızıdır. Y = y / b, x = x / b ve C bir entegrasyon sabitidir. Denklem (7.34) 'deki integral ve sabit, belirli bir katmanlı ayırıcı sistemdeki belirli bir yörünge için değerlendirilebilir. Böylece dairesel bir tüpte laminer akış için bu, integralin değerlendirilmesini sağlar ve sabit, X = L ', Y = 0 sınır koşulundan elde edilir; burada L', yerleşim plakası aralığı b mesafesinin göreceli uzunluğudur. Böylece genel bir denklem elde edilir: Benzer şekilde paralel plakalar arasındaki laminer akış için sınırlayıcı yörünge denklemleri veya sığ tepsiler ve tek tip akış (yani u / vo = 1) şekildedir. Eşitliklerin (7.37) - (7.39) sabitine, sembolSandv verilirse, (= -dh / dt), Denklem (3.37) ile ikame edilirse, tüm üç tip için genel bir yörünge denklemi elde edilir: Bir opthnumvalue, RH.S'nin farklılaşması ile elde edilir. Denklem (7.40) ve sonucun sıfıra eşit olarak ayarlanması. Bu şunu verir: (L '+ kL') tan3a + (2kL "- 1) tan'a + (Lf-2kL ') tana- kL" - 1 = 0 (7,41) Denklemin Sayısal Çözümleri (7.41) çatal = 1, k = 4 / nand & ifadeyi, L '> 1 için bir yakın optimum değerleri üreten, L' değerlerine duyarsız olacak şekilde gösterir. L 'artışının etkisi, en kolay şekilde, dikey tüp partikül çökelme hızının v ortalama eksenel hıza v oranının, L' nin bir fonksiyonu olarak dikkate alınmasıyla görülür.  a = 35 "için L 'karşısında v / v grafiğidir. Dairesel tüpler, kare tüpler ve paralel plakalar için sonuçlarda küçük bir belirsizlik belirgindir. Her durumda, oranın değeri, L 've yaklaşık 15'ten büyük L' değerlerini kullanarak kazanılacak çok az şey olduğu açıktır. Genişliği w olan ve plakaları arasında n boşluk bulunan (veya n ayırma bölmeli tüpler durumunda) belirli bir yukarı akış ayırıcısının hacimsel verim Q, basitçe ikame edilerek elde edilebilir. Bu denklem alan boyutlarına sahiptir ve belirli bir ayırıcının çökelme kapasitesini temsil eder. Paralel plakalar için, k ve S için L '= 10 ve a = 35' olan uygun değerlerin Denklem (7.43) 'e ikame edilmesi, verir. Bu nedenle, bir paralel plaka konfigürasyonunun belirli bir görevi yerine getirmek için minimum alana ihtiyaç duyması beklenebilir.

Float Karakteristikleri

Tankın yüzeyinde biriken kabarcık-partikül sistemine şamandıra denir. Şamandıranın katı konsantrasyonunun tahmini karmaşık bir konudur. Bratby ve Marais [1977] deneysel çalışmalarından yola çıkarak, genellikle yüzen çamur katı konsantrasyonunun şamandıranın derinliği ile doğru orantılı olduğunu ve katı madde yükleme hızı ile ters orantılı olduğunu göstermektedir. Beş deneysel katsayı içeren denklemler verirler.

Aktif çamur için, örneğin, yüzen çamur katı konsantrasyonu, cf (% w / v) denklemde verilmiştir, burada d, sıvı seviyesinin (m) üzerindeki şamandıranın yüksekliğidir ve Y, katı yükleme hızıdır (kg m-2h- ‘). Şamandıranın bir kısmı su hattının altında olacaktır ve bunun derinliği ds ile ilişkilidir ve hava: solidsratio denklemine göre hesaplanır.

Laboratuvar Testleri

Yeni bir proses için tasarım parametrelerini oluşturmak için laboratuvar testlerinin gerekli olduğu önceki tartışmadan açıkça görülecektir. Stevenson [1986], Şekil 7.16’da gösterilen Su Araştırma Merkezi aparatını içeren gerekli ekipmanı tarif etmekte ve ayrıca deneylerin nasıl yürütüleceğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Flotasyon hemen başarılı olmazsa fd. İncelenen atık su için optimum kimyasal arıtmayı sağlamak için çökeltme testlerinin yapılması gerekli olacaktır. Pilot testler de Stevenson tarafından ve biraz ayrıntılı olarak Edzwald et al [1991] ve Bratby ve Marais [1974; 19771. Bu referansların her ikisi de, araştırılmakta olan yüzdürme sistemleri için uygun ön işlem koşullarının belirlenmesi için kapsamlı deneyler rapor etmektedir.

Örnek 7.4

583,6 kPa abs doyurucu basınçla% 8’lik bir geri dönüşüm oranı kullanan bir DAF’taki kabarcık hacmi konsantrasyonunu hesaplayın. (70 psig) ve% 70 doyurucu verimi. 25 ° C’lik bir çalışma sıcaklığı ve beslemenin hava ile doymuş olduğunu varsayın. Henry yasası sabitini 4,53 kPa mg- ‘1-‘ ve doymuş havanın yoğunluğunu alın, 1.17 g / l. Kabarcıklar 40 pm çapındaysa, kabarcıkların konsantrasyon sayısı nedir?

Çözüm

Besleme hava ile doyduğunda Denklem (7.29) şu şekilde azaltılır:

Doygunluktan akıntıdaki hava konsantrasyonu, denklem denkleminde bulunur.

C değeri, ortam koşullarındaki doygunluk değeridir.

  • 40 pmbubble’ın hacmi 3,35 ~ 10 ml ~ 3 veya 3,35 ~ 10 ~ 1 ~ dır, bu nedenle litre başına kabarcık sayısı:
  • 4,29 ~ 10-3 ~. / 35×10- ”= 1,28 ~ 10 ~

Örnek 7.5

2.5 m derinliğinde bir DAF ünitesi, 0.3’lük bir hava: katı oranı kullanılarak bir atık su fkomundaki katı konsantrasyonunu 1000’e 10 ppm’ye düşürmek için kullanılmaktadır. Çıkış konsantrasyonunu 4 ppm’ye düşürmek için hava hızında ne kadar artış gerekecektir?

Çözüm

Hava: katı oranı, yalnızca geri dönüşüm oranındaki bir artışla elde edilen kabarcık hacmi konsantrasyonu artırılarak artırılabilir. Denklemden (7.26), kabarcık boyutu, tank derinliği ve verimlilik terimlerinin aynı kaldığını varsayar.

Bu nedenle, belirtilen iyileştirmeyi yapmak için hava: katı oranında% 20’lik bir artış gerekli olacaktır.

karışımları ayırma yöntemleri
Karışımları ayırma Yöntemleri
Karışımları ayırma YÖNTEMLERİ PDF
Damıtma nedir
Ayırma Hunisi
Ayrımsal damıtma
Ekstraksiyon ile ayırma
Basit damıtma

Eğimli Yüzey Ekipmanı

Lamella Ayırıcılar. Eğimli yüzeylerin altında çökelmenin başlıca avantajları Bölüm 3’te zaten açıklanmıştır. Bunlar, geleneksel çökeltme tankına göre birim hacim başına çökelme için daha yüksek bir alan ve ikinci olarak eğimli alanın altında kurulan bir “konveksiyon” etkisi nedeniyle geliştirilmiş bir çökme oranı içerir.

Bu avantajlar, yapımı ve çalıştırması daha ucuz olan daha düşük işlem malzemesi envanterine sahip daha küçük, daha kompakt birimler üretir. Modüler eğimli plaka veya tüp üniteleri, ek çökeltme alanı sağlamak için geleneksel yerçekimi çökeltme tankları içinde asılmak üzere tasarlanabilir.

Bu yerleşimcilerin çok sayıda başarılı uygulamaları, çok çeşitli sedimantasyon süreçlerine yapılmıştır, ancak bu tür sistemlerin tasarımı basit değildir ve geçmişte bu tür işlemlerin çoğu, tasarımcılarının beklediği kadar etkili olmamıştır. Çoğunlukla bu karşılaştırmalı başarısızlığın nedeni, partiküllerin tahmin edilen çökelme davranışına müdahale eden akış dengesizliklerinin gelişmesiydi veya ayırıcının tamamında veya bir kısmında türbülanslı akış koşulları veren zayıf hidrolik tasarımdı.

Seyreltme Sistemleri

Lameller arasında tam gelişmiş laminer akış veya d o r m akışın var olduğu varsayılırsa, basit parçacık yörüngesi analizi denenebilir. Şekil 7.17’de gösterilen koordinat sistemi için, aşağıdaki formda genel bir yörünge denklemi geliştirilebilir:

u, x yönündeki yerel akış hızı, v, yerleşimciden geçen ortalama akışın hızıdır, v, asılı parçacığın dikey çökelme hızıdır.

  • Y = y / b, x = x / b

ve C bir entegrasyon sabitidir.

Denklem (7.34) ‘deki integral ve sabit, belirli bir katmanlı ayırıcı sistemdeki belirli bir yörünge için değerlendirilebilir. Böylece dairesel bir tüpte laminer akış için bu, integralin değerlendirilmesini sağlar ve sabit, X = L ‘, Y = 0 sınır koşulundan elde edilir; burada L’, yerleşim plakası aralığı b mesafesinin göreceli uzunluğudur. Böylece genel bir denklem elde edilir:

Benzer şekilde paralel plakalar arasındaki laminer akış için sınırlayıcı yörünge denklemleri veya sığ tepsiler ve tek tip akış (yani u / vo = 1) şekildedir.

Eşitliklerin (7.37) – (7.39) sabitine, sembolSandv verilirse, (= -dh / dt), Denklem (3.37) ile ikame edilirse, tüm üç tip için genel bir yörünge denklemi elde edilir:

Bir opthnumvalue, RH.S’nin farklılaşması ile elde edilir. Denklem (7.40) ve sonucun sıfıra eşit olarak ayarlanması. Bu şunu verir:

  • (L ‘+ kL’) tan3a + (2kL “- 1) tan’a + (Lf-2kL ‘) tana- kL” – 1 = 0 (7,41)

Denklemin Sayısal Çözümleri (7.41) çatal = 1, k = 4 / nand & ifadeyi, L ‘> 1 için bir yakın optimum değerleri üreten, L’ değerlerine duyarsız olacak şekilde gösterir.

L ‘artışının etkisi, en kolay şekilde, dikey tüp partikül çökelme hızının v ortalama eksenel hıza v oranının, L’ nin bir fonksiyonu olarak dikkate alınmasıyla görülür. 

a = 35 “için L ‘karşısında v / v grafiğidir. Dairesel tüpler, kare tüpler ve paralel plakalar için sonuçlarda küçük bir belirsizlik belirgindir. Her durumda, oranın değeri, L ‘ve yaklaşık 15’ten büyük L’ değerlerini kullanarak kazanılacak çok az şey olduğu açıktır.

Genişliği w olan ve plakaları arasında n boşluk bulunan (veya n ayırma bölmeli tüpler durumunda) belirli bir yukarı akış ayırıcısının hacimsel verim Q, basitçe ikame edilerek elde edilebilir.

Bu denklem alan boyutlarına sahiptir ve belirli bir ayırıcının çökelme kapasitesini temsil eder. Paralel plakalar için, k ve S için L ‘= 10 ve a = 35’ olan uygun değerlerin Denklem (7.43) ‘e ikame edilmesi, verir.

Bu nedenle, bir paralel plaka konfigürasyonunun belirli bir görevi yerine getirmek için minimum alana ihtiyaç duyması beklenebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir