ESNEK VERGİ OLUŞUMU – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ESNEK VERGİ OLUŞUMU – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

29 Eylül 2022 Formül esnekliği nedir Vergi esnekliği formülü Vergilerin konjonktürel esnekliği 0
Dijital Filigran

ESNEK VERGİ OLUŞUMU

Bir mal vergilendirildiğinde, malın alıcıları ve satıcıları vergi yükünü paylaşır. Ancak vergi yükü tam olarak nasıl bölünür? Sadece nadiren eşit olarak paylaşılacaktır. Yükün nasıl bölündüğünü görmek için vergilendirmenin iki pazardaki etkisini düşünün.

Her iki durumda da şekil, ilk talep eğrisini, ilk arz eğrisini ve alıcılar tarafından ödenen miktar ile satıcılar tarafından alınan miktar arasında bir fark yaratan bir vergiyi gösterir. (Şeklin her iki panelinde de yeni arz veya talep eğrisi çizilmemiştir.

Hangi eğrinin değişeceği, verginin alıcılardan mı yoksa satıcılardan mı alınacağına bağlıdır. Gördüğümüz gibi, bu verginin insidansı için önemsizdir.) İki paneldeki fark, arz ve talebin göreli esnekliğidir.

Panel (a) arzı çok esnek ve talebi görece esnek olmayan bir piyasada bir vergiyi göstermektedir. Yani satıcılar malın fiyatına çok duyarlı iken alıcılar çok duyarlı değildir. Bu esnekliklere sahip bir piyasaya vergi uygulandığında, satıcıların aldığı fiyat çok düşmez, dolayısıyla satıcılar sadece küçük bir yük taşır. Buna karşılık, alıcılar tarafından ödenen fiyat önemli ölçüde yükselir, bu da alıcıların vergi yükünün çoğunu üstlendiğini gösterir.

Panel (b), nispeten esnek olmayan arz ve çok esnek talep olan bir piyasada bir vergiyi göstermektedir. Bu durumda satıcılar fiyata çok duyarlı değilken alıcılar çok duyarlıdır. Şekil, bir vergi uygulandığında, alıcıların ödediği fiyatın fazla yükselmediğini, satıcıların aldığı fiyatın ise önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir. Böylece, satıcılar vergi yükünün çoğunu üstlenirler.

İki panel, bir vergi yükünün nasıl bölündüğü hakkında genel bir ders göstermektedir: Bir vergi yükü, pazarın daha az esnek olan tarafına daha fazla düşmektedir. Bu neden doğru? Özünde esneklik, koşullar elverişsiz hale geldiğinde alıcıların veya satıcıların piyasadan ayrılma istekliliğini ölçer.

Küçük bir talep esnekliği, alıcıların bu belirli malı tüketmek için iyi alternatifleri olmadığı anlamına gelir. Küçük bir arz esnekliği, satıcıların bu belirli malı üretmek için iyi alternatifleri olmadığı anlamına gelir. Mal vergilendirildiğinde, piyasanın daha az iyi alternatifi olan tarafı piyasadan kolayca ayrılamaz ve bu nedenle verginin yükünü daha fazla üstlenmek zorundadır.

Bu mantığı, önceki örnek olayda tartışılan bordro vergisine uygulayabiliriz. Çoğu emek ekonomisti, emek arzının talepten çok daha az esnek olduğuna inanır. Bu, bordro vergisinin yükünün büyük bir kısmının firmalardan ziyade işçilere ait olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, vergi yükünün dağılımı, milletvekillerinin amaçladığı elli-elli bölünmeye hiç de yakın değil.

Ekonomi iki tür yasa tarafından yönetilir: arz ve talep yasaları ve hükümetler tarafından çıkarılan yasalar. Bu bölümde, bu yasaların nasıl etkileştiğini görmeye başladık. Fiyat kontrolleri ve vergiler ekonomideki çeşitli pazarlarda yaygındır ve etkileri basında ve politika yapıcılar arasında sıklıkla tartışılmaktadır. Birazcık ekonomik bilgi bile bu politikaları anlamak ve değerlendirmek için uzun bir yol kat edebilir.


Vergi esnekliği formülü
Konjonktürel esneklik Nedir
Vergilerin konjonktürel esnekliği
vergi esnekliğinin 1’den büyük olması
Formül esnekliği nedir
Toplam vergi yükü
Net vergi yükü
İradi maliye politikası Nedir


Bir arz-talep diyagramında, araba alıcılarından araba başına 1.000$’lık bir verginin satılan araba miktarını ve arabaların fiyatını nasıl etkilediğini gösterin. Başka bir şemada, araba satıcılarına araba başına 1.000 dolarlık bir verginin satılan araba miktarını ve araba fiyatını nasıl etkilediğini gösterin. Her iki diyagramınızda da araba alıcılarının ödediği fiyattaki değişikliği ve araba satıcılarının aldığı fiyattaki değişikliği gösterin.

Sonraki bölümlerde birçok hükümet politikasını daha ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Vergilendirmenin etkilerini daha kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz ve burada düşündüğümüzden daha geniş bir politika yelpazesini ele alacağız. Yine de bu bölümün temel dersleri değişmeyecek: Hükümet politikalarını analiz ederken, arz ve talep, ilk ve en faydalı analiz araçlarıdır.

  • Tavan fiyat, bir mal veya hizmetin fiyatına ilişkin yasal bir maksimumdur. Bir örnek kira kontrolüdür. Fiyat tavanı denge fiyatının altındaysa, talep edilen miktar arz edilen miktarı aşar. Ortaya çıkan kıtlık nedeniyle, satıcılar bir şekilde mal veya hizmeti alıcılar arasında paylaştırmak zorundadır.
  • Taban fiyat, bir mal veya hizmetin fiyatına ilişkin yasal bir minimumdur. Bir örnek asgari ücrettir. Fiyat tabanı denge fiyatının üzerindeyse, arz edilen miktar talep edilen miktarı aşar. Ortaya çıkan fazlalık nedeniyle, alıcıların mal veya hizmete yönelik talepleri bir şekilde satıcılar arasında paylaştırılmalıdır.
  • Devlet bir maldan vergi aldığında, malın denge miktarı düşer. Yani, bir pazardaki vergi, pazarın boyutunu küçültür.
  • Bir maldan alınan vergi, alıcıların ödediği fiyat ile satıcıların aldığı fiyat arasında bir fark yaratır. Piyasa yeni dengeye geçtiğinde, alıcılar mal için daha fazla ödeme yapar ve satıcılar bunun için daha az alır. Bu anlamda alıcılar ve satıcılar vergi yükünü paylaşmaktadır. Bir verginin insidansı, verginin alıcılardan mı yoksa satıcılardan mı alındığına bağlı değildir.
  • Verginin insidansı arz ve talebin fiyat esnekliklerine bağlıdır. Yük, piyasanın daha az esnek olan tarafına düşme eğilimindedir, çünkü piyasanın o tarafı, alınan veya satılan miktarı değiştirerek vergiye daha kolay yanıt veremez.

İnceleme Soruları

1. Tavan fiyat ve taban fiyat örneği verin.
2. Hangisi bir malda kıtlığa neden olur – tavan fiyat mı yoksa taban fiyat mı? Hangisi fazlalığa neden olur?
3. Bir malın fiyatının arz ve talebi dengeye getirmesine izin verilmediğinde kaynakları hangi mekanizmalar tahsis eder?
4. Ekonomistlerin neden fiyatlar üzerindeki kontrollere genellikle karşı olduklarını açıklayın.
5. Alıcılar tarafından ödenen vergi ile satıcılar tarafından ödenen vergi arasındaki fark nedir?
6. Bir mal üzerindeki vergi, alıcıların ödediği fiyatı, satıcıların aldığı fiyatı ve satılan miktarı nasıl etkiler?
7. Vergi yükünün alıcılar ve satıcılar arasında nasıl bölüneceğini ne belirler? Neden? Niye?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir