• Ergonomi mühendislerinin görevi kabaca tanımlanacak olursa; personelin fiziksel tamlığının gözetilmesinin yanında onların fizyolojik ve ruhsal özelliklerini en iyi biçimde işletebilecekleri iş çevresini elde etmelerini hedefler. Bu sebeple çalışma alanlarının geniş bir yelpazesi vardır.
  • Ergonomi mühendisleri genel olarak  finans kurumlarında ve endüstri kuruluşlarında çalışırlar.