Enerji Uzmanları  – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Enerji Uzmanları  – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

17 Ocak 2023 Enerji Uzmanı Sertifikası Enerji Uzmanları Derneği 0
Matris Oluşturmak

Enerji Uzmanları 

Enerji uzmanlarının çoğu ve çevreye zarar veren maddelerle ilgilenen çevre lobisindeki uzmanların çoğu, enerji ve ham maddeleri aynı sorunun iki yüzü olarak görmezler.

Buna karşın, enerji ve kimya endüstrileri, fosil hidrokarbonlara olan karşılıklı ihtiyaçları nedeniyle, bunu kamuoyu önünde söylemeseler bile, ortak çıkarlarının gayet iyi farkındalar. Ham petrol ve doğal gaz tüketiminde düşüşe neden olan güneş enerjisi kullanımındaki bir atılım, fosil petrokimyasal öncü maddelerin güneş enerjisi malzemelerine göre mevcut maliyet avantajını hızla ortadan kaldıracaktır.

Kimya endüstrisinin ürünleri için pazar küçülürse, fosil enerjinin maliyeti artacaktır. Özetle: fosil hammaddelerin yerini ne kadar fazla güneş enerjisi hammaddesi alırsa, fosillerin yenilenebilir enerji kaynakları ile yer değiştirmesi o kadar hızlanacaktır.

İşte tam da bu nedenle güneş enerjisi ve güneş hammadelerine geçiş stratejik bir bütün olarak görülmelidir. Üniter bir strateji, muhalefet argümanlarının arkasını görmeyi mümkün kılacaktır; güneş enerjisi fırsatları daha net bir şekilde görünür ve somut hale gelecek ve çevre politikası, şimdiye kadar onu açıkça kısıtlayan sınırların ötesine geçebilecektir.

Güneş kaynaklarının zenginliğinin tanınması arttıkça, bir güneş kaynakları endüstrisinin ekonomik mantığı üstünlük kazanacaktır. İki temel maksim vardır:

  • 1 Kimyasal ürünlerin imalatında, güneş girdilerinden eşdeğer bir ürünün üretilebildiği her yerde, fosil ham maddeler yerine güneş ham maddeleri tercih edilmelidir.
  • 2 Bitkilerin gıda ürünleri olma rollerinin yanı sıra, hammadde olarak kullanılmaları, enerji kaynağı olarak kullanılmalarından daha önceliklidir.

Bu sonuncu ilke, enerji ihtiyaçlarının bitki kaynaklarından karşılanması hedefinden vazgeçmediği gibi, beslenme, ham madde ve enerji ihtiyacını karşılamak için yeterli bitki kaynakları varsa, enerji mahsulleri potansiyelini de azaltmaz. Bitki kaynaklarını gelecek için korumak için enerji mahsullerinden vazgeçmeye de gerek yok: güneş ham maddeleri yenilenebilir.

Gelecekteki mahsuller için hazırlık yapıldığı sürece, bir kullanımdan diğerine hızla geçmek mümkündür: gıda mahsullerinden enerji mahsullerine, endüstriyel malzemelere ve bunun tersi de geçerlidir.

Gerekli ve temel ekonomik yönetim, toprak verimliliğinden biyoçeşitliliğe kadar tarımsal üretim kapasitesini korumaktır. Gıda, hammadde ve enerji üretimi gibi farklı amaçlara yönelik tarımsal ürünlerin birbirini tamamladığı entegre programlar en mantıklı olanıdır. Sonuç, gübreler ve böcek ilaçları da dahil olmak üzere fosil kaynakların tamamen değiştirilmesine çok daha hızlı bir geçiş olacaktır.

Malzeme Bilimi, Genetik Mühendisliği 

İlk bakışta, endüstri güneş malzemelerinin potansiyelini çoktan fark etmiş gibi görünebilir. Biyoteknoloji, teknolojik yenilik ve endüstriyel modernizasyon için bir terim haline geldi. Ancak birçokları gibi biyoteknolojiyi genetik mühendisliği ile bir tutmak çok acelecidir.

Genetik mühendisliğinin savunucuları, bu yanılgıyı kasıtlı olarak teşvik ediyor. Etik çekinceler ve artan kamu güvensizliği karşısında, genetik endüstrisi “biyo ve genetik teknoloji” terimini, hatta basitçe “biyoteknoloji” terimini tercih etmeye başladı. Ancak biyoteknoloji bundan çok daha fazlasıdır.

Aynı zamanda, örneğin genetik manipülasyonla hiçbir ilgisi olmayan fermantasyon tekniklerini de kapsar. Biyoteknolojinin gerçek görevi, biyolojik materyallerin uygulanabileceği çeşitli uygulamaların araştırılması olmalıdır.

Biyoteknolojinin kapsamını insanların, hayvanların ve bitkilerin genetik mühendisliğine indirgemek, onun gerçek potansiyelinden uzaklaştırır: evrimin ürettiği ve onlara yarım şans verirsek yeni mutasyonların üretmeye devam ettiği fotosentetik süreçlerin zenginliğinden yararlanmak gerekir.

Daniel Querol’ün yaptığı bir araştırmaya göre, her bitkide 10.000 gen vardır ve 400.000 tarım bitkisi için toplamda yaklaşık 4 milyar gen vardır. Her genin kabaca eşit bir mutasyon olasılığı ve arkasında 400 milyon yıllık üreme vardır. Her yıl her türde bir mutasyon meydana gelirse, her bitkinin her biri 10.000 gen içeren yeni çeşitleri sürekli olarak üretilir. Doğal seçilim kaç kişinin hayatta kalacağını belirler ve hayatta kalanlar her zaman faydalı olmuştur.

Hiç şüphe yok ki, bitkiler krallığı, sürekli olarak yeni ve daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyan, sürekli artan zenginliklerle dolu bir berekettir ve bir bilimsel araştırma alanı olarak, gerçek doğal zenginliklerden yararlanma açısından açık ara en büyük ödülü sunar. 


Enerji Uzmanları Derneği
Enerji Uzmanı maaşı
Enerji Uzmanı Sertifikası
Enerji Dernekleri
Enerji Uzmanı Nasıl Olunur
Epdk Eğitimleri
Enerji VERİMLİLİĞİ Derneği
Enerji Yöneticisi sertifikası


Bu alana odaklanmak ve ticari uygulamaları ortaya çıkarmak, biyoteknolojiyi gerçekten değerli kılacak şeydir. Sanayi ve tarımın kaynak ihtiyaçları ile ölçülen kaynak zenginliği açısından doğanın kendi isteğiyle sunduğu şeylere yönelik bilimsel araştırma, biyoteknoloji araştırmalarının şu anki odağından çok daha karlı olacaktır: maddi bir ihtiyacın tanımlanması ve genlerin ve üremenin manipüle edilmesi gerekir.

Bununla birlikte, genetik manipülasyonun şu anda gündemde olması tesadüf değil. Doğal fenomenleri bağlamlarından çekip çıkarmak kutsal bir bilimsel gelenektir. “Sert kimya” eleştirisinde, kimya bilimlerinin şunlarla dolu olduğunu yazar.

Petrokimya ile kaçınılmaz olan, yöntem olarak biyolojik malzemelere uygulanmaktadır. Gen yönelimli biyoteknoloji ayrıca, belirli bir malzeme ihtiyacına yönelik ticari bir çözüm geliştirmenin en hızlı yolunu sunduğundan veya en azından geleneksel bitki yetiştirme yöntemlerinden çok daha hızlı olduğundan, kimya endüstrisinin pazarlama ihtiyaçlarına da uygundur. Mevcut öncelikler, tıbbi, terapötik ve teşhis amaçlı “kırmızı biyoteknoloji” ve tarım ve gıda ürünleri için “yeşil biyoteknoloji” olarak adlandırılmaktadır.

Bir örnek, aslında böcek ilacını genetik kodlarına yazarak bitkileri zararlılara dayanıklı hale getirme girişimidir. Bu manipülasyonun mantığı, açlığa karşı küresel mücadeleye yardımcı olurken geleneksel böcek ilaçlarına olan ihtiyacı azaltmaktır.

Öte yandan, Alman-Brezilyalı tarım uzmanı ve bir zamanlar Brezilya çevre bakanının belirtmekten bıkmadığı gibi, biyoteknoloji kimya endüstrisi yerine tarım işletmelerinin çıkarlarını takip ederse, başka çözümler de mevcut olacaktır. 

Örneğin, pestisit yerine, her ikisi de tarımsal üretimin kaçınılmaz yan ürünleri olan seyreltilmiş sıvı gübre veya şekerle zenginleştirilmiş etanol kullanılabilir. Bu yöntem aynı zamanda bitkilerin bağışıklık sistemlerini de güçlendirecektir.

Kimya endüstrisinin zararlılara dayanıklı bitkiler geliştirmedeki diğer amacı, fosil hidrokarbonlar kuruduğunda petrokimyasal pestisit ürünlerini değiştirmek için erken hazırlık yapmaktır. Dünyanın ilk on pestisit üreticisi olan ABD şirketleri Du Pont, Dow Elanco ve pestisit ürünlerinde 5 milyar dolarlık toplam ciroya sahipler. Bu şirketlerden bazıları aynı zamanda, pazarlarını genişletmek ve nihai olarak tekelleştirmek için GDO’lu tohum arayan ve bundan yararlanma becerisine sahip olan ilk on tohum tüccarı arasında yer alıyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir