Endüstriler için Geniş Alan Bağlantısı – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Endüstriler için Geniş Alan Bağlantısı – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

20 Haziran 2022 Geniş Alan Ağı Geniş Alan Ağı örnekleri Yerel Alan Ağı Nedir 0
Özvektör Açılımları

Yerel Bağlantı için Çözüm Seçenekleri

Çözüm seçeneği, bağlantı çözümünün seçilen parçalarını daha merkezi bir ağ sitesinde, örneğin MNO sitelerinde/tesislerinde veya Şekil 3.6’da gösterildiği gibi bir endüstri oyuncusu veri merkezinde dağıtmaktır. Şekilden sonra farklı fırsatlar açıklanmaktadır ve bu fırsatlardan bazıları mevcut ek endüstri gereksinimlerinin gevşetilmesi ihtiyacını ima etmektedir.

Bu çözüm seçeneği, aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasını desteklemek için tercih edilebilir:

1) Yerel ağ altyapısının yönetimi, OT OSS ve merkezi bir OSS arasında bölünebilir. OT OSS, bağlantı çözümünün yerel olarak izlenmesi için kullanılabilir ve MNO veya bir endüstri oyuncusu tarafından daha gelişmiş bağlantı yönetimi işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu, yerel ağın yönetimi için yerel yeterlilik talebini azaltacaktır.

Ana soru, OT OSS ile merkezi OSS arasındaki işlevsellik ve yetenek bölümüdür ve kararlaştırılan iş modeli tarafından belirlenecektir.
Ayrıca, merkezi OSS kritik kullanım durumları için bağlantının yönetimi için de kullanılacaksa, “kritik bağlantının tam kontrolü” ve “yerel yönetim” ile ilgili mevcut endüstri gereksinimlerinin gevşetilmesi gerekecektir.

2) Yerel alanda MBB/ses ve kritik olmayan mMTC gibi kritik olmayan kullanım durumları için destek. Bu durumda, yerel RAN hem kritik hem de kritik olmayan kullanım durumlarını desteklemek için kullanılacaktır. Yerel RAN, ağ paylaşımına veya ağ dilimlemeye dayalı gerekli mekanizmaları destekleyebilir. Kritik kullanım durumları için CN ve endüstriyel uygulamalar hala yerel olarak konuşlandırılacaktır. MBB/ses ve mMTC için CN ve uygulama sunucuları daha merkezi olarak konuşlandırılabilir, bu da daha merkezi ağ sitelerinde halihazırda konuşlandırılmış bu tür işlevlerin yeniden kullanılmasını sağlar.

3) Geniş alan kapsamında kritik olmayan kullanım durumları için destek. Geniş alan kapsamı gerektiren tüm kullanım durumlarının yalnızca MNO’lar tarafından sağlanan geniş alan ağlarından desteklenebileceği açıktır. Örneğin, üretim sırasında kritik OT gereksinimlerini karşılayan yerel bağlantıya ihtiyaç duyulurken, nihai ürün potansiyel olarak kritik olmayan geniş alan bağlantısı ve mobilite gerektirir.

4) Çekirdek Kontrol Düzlemi daha merkezi olarak yerleştirilebilir. Bu durumda temel düşünce, deterministik düşük gecikme süresini ve diğer kritik gereksinimleri desteklemek için Çekirdek Kullanıcı Düzlemi ve endüstriyel uygulamaların yerel olarak ele alınmasıdır. Aynı ağ altyapısı birden fazla endüstri tesisi için kullanılabildiğinden, daha merkezi olarak yerleştirilmiş bir kontrol düzlemi ekonomik faydalara sahip olabilir.

Kontrol düzlemi işlevselliğindeki fazlalık, daha merkezi bir dağıtımda da desteklenebilir. Ek olarak, endüstri binaları ile daha merkezi ağ siteleri arasındaki ulaşım ağları artıklık için tasarlanmalıdır.

Kritik kullanım durumları için bağlantının yönetimi için daha merkezi bir Çekirdek Kontrol Düzlemi kullanılacaksa, o zaman “kritik bağlantının tam kontrolü”, “yerel beka” ve “yerel yönetim” ile ilgili mevcut endüstri gereksinimlerinin, rahat ol.

5) Endüstriyel uygulamalar için merkezi bir bulut. Bu durumda endüstriyel uygulamalar ve potansiyel olarak Çekirdek Kullanıcı Düzlemi bile daha merkezi bir konumda konuşlandırılacaktır. Aynı bulut yürütme ortamı birden fazla endüstri tesisi için ve hatta birden fazla endüstri lokasyonuyla ilgili mantığı olan endüstriyel uygulamalar için kullanılabildiğinden, bu durum aynı zamanda ekonomik faydalara da sahip olabilir.

Bulut yürütme ortamındaki yedekliliğin daha merkezi bir dağıtımda desteklenmesi olasıdır. Ayrıca, endüstri binaları ile daha merkezi ağ siteleri arasındaki ulaşım ağları, hem yedeklilik hem de düşük gecikme süresi için tasarlanmalıdır.

Kritik kullanım durumları için daha merkezi bir bulut yürütme ortamı da kullanılacaksa, “kritik bağlantının tam kontrolü”, “yerel sürdürülebilirlik”, “yerel içerik” ve “yerel yönetim” ile ilgili mevcut endüstri gereksinimleri yer alır.


Geniş Alan Ağı
Geniş Alan Ağı örnekleri
En çok kullanılan 802 standartları
Metropol Alan Ağı
Yerel Alan Ağı
Yerel Alan Ağı Nedir
Geniş Alan ağı WAN
Wan Nedir


Endüstriler için Geniş Alan Bağlantısı

Yerel bağlantı, cMTC kullanım durumuyla güçlü bir şekilde bağlantılıyken, geniş alan bağlantısı, esas olarak daha az kritik iletişim gereksinimleriyle ilişkilendirilir. Geniş alan için örnekler, lojistik veri alışverişi, navlun yönetimi, bağlantılı navlun ve ürün bakımı ile tedarik zincirinin akıllı lojistik uçtan uca görünümü gibi kullanım durumları ile ilgilidir.

OT ile ilişki, “bağlantılı akışlar” (OT’den önce) ve “bağlantılı ürünler” (OT’den sonra) alanlarında olabilir, yani bu parçalar geniş alan hizmetinden ve mobiliteden faydalanacak, ancak diğeriyle karşılaştırıldığında kritik olmayan parçalar olarak görülüyor. OT. Bu tür geniş alan hizmeti tipik olarak mobil ağlardan gelen MBB ve mMTC hizmetleri tarafından desteklenir.

Bugün, mobil ağlar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 95’ini kapsıyor ve genişlemeye devam ediyor. Mobil geniş bant (WCDMA/HSPA veya sonraki teknoloji) için nüfus kapsamı şu anda yüzde 80 civarında ve 2022’de yüzde 95’e çıkacağı tahmin ediliyor.

Devasa Makine Tipi İletişim

Devasa makine tipi iletişim, geniş alan kapsama alanı ve kilometrekare kapsama alanı başına binlerce cihaz için önemli sinyal penetrasyonu sağlamak üzere geliştirilmiştir.

mMTC’nin ek bir amacı, nispeten düşük cihaz karmaşıklığı ve düşük enerjili çalışma ile her yerde bulunan bağlantı sağlamaktır. Desteklenen cihazların çoğu pille çalışır veya alternatif enerji kaynaklarıyla çalıştırılır, orta düzeyde faydalı yüklere sahiptir ve nadiren aktif olabilir, bu nedenle bir dereceye kadar gecikme toleranslı olma eğilimindedirler.

Cihazlar tipik olarak uzun bir ömre sahip olsa da, hizmetler ve yazılımlar, yeni kullanım durumlarını ele almak için ölçeklenmeli ve hızlı bir şekilde değiştirilebilecek şekilde etkinleştirilmelidir. Bu hizmet kategorisine giren örnekler arasında binaların ve altyapının izlenmesi ve otomasyonu, takip, lojistik, filo yönetimi ve akıllı tarım sayılabilir.

mMTC kullanım durumu için aşağıdaki temel özellikler tanımlanmıştır:

• Azaltılmış cihaz karmaşıklığı ve maliyeti – yüksek hacimli, kitlesel pazar uygulamaları için önemli bir etkinleştirici. Azaltılmış cihaz boyutu, tepe hızı, bellek gereksinimi ve cihaz karmaşıklığını azaltarak yapılır.
• Uzun pil ömrü (10 yıldan fazla) – pilleri sahada değiştirmenin maliyeti uygun değildir. Güç tasarrufu modu ve/veya uzun süreli kesintili alım (eDRX) işlevi tanıtılarak 10 yıldan fazla pil ömrü elde edilebilir. Bu özellikler, cihazla ihtiyaç bazında ağ tarafından iletişim kurulmasına – veya ağ ile iletişim kurulmasına – olanak tanır, yani mümkünse günlerce uykuda kalabilir.
• Genişletilmiş kapsama alanı (15–20 dB) – bölgesel (hatta ulusal veya küresel) kapsama, özellikle ulaşım alanındaki birçok kullanım durumu için bir ön koşuldur. 20 dB’lik bir iyileştirme, dış mekan kapsama alanında önemli bir artış ve iç mekanın derinliklerine ulaşmak için önemli ölçüde iyileştirilmiş iç mekan sinyal penetrasyonu anlamına gelir.
• Çok sayıda cihaz için destek – milyonlarca cihazı idare etmek için ağ kapasitesinin ölçeklendirilmesi kolay olmalıdır. Çekirdek ağ geliştirmeleri arasında sinyal optimizasyonu, hizmet farklılaştırma yönetimi için yazılım yükseltmeleri ve yüksek kapasiteli platformlar bulunur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir